Pregled objav javnih naročil

JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
06.04.2016JN000035/2016-X01/2016, Blago: Zabojniki in koši za odpadke
06.04.2016JN000054/2016-X01/2016, Blago: SNAGA-6/16 Izbira izvajalca za vzdrževanje in servisiranje merilne opreme Hach, dobave nadomestnih delov za merilno opremo in kivetnih testov za izvajanje analiz na spektrofotometrih Hach
19.04.2016JN000430/2016-X01/2016, Blago: Nakup splošnega higienskega materiala
19.04.2016JN000431/2016-X01/2016, Storitve: SNAGA-1/16 Upravljanje in vzdrževanje Samskega doma ter trženje nastanitev Samskega doma
20.05.2016JN001553/2016-X01/2016, Blago: Aparati za distribucijo in krmiljenje elektrike
14.06.2016JN000700/2016-X01/2016, Blago: Tisk in dobava priročnika za ravnanje z odpadki z urniki odvoza
17.06.2016JN002783/2016-X01/2016, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
21.06.2016JN002244/2016-X01/2016, Storitve: Nadgradnja funkcionalnosti obstoječega IBM SDS produkcijskega podatkovnega okolja
05.07.2016JN003387/2016-X01/2016, Storitve: JHL-45/15 – »Storitve IP telefonije, najem IP opreme in postavitev sistema IP telefonije«
05.07.2016JN001357/2016-X01/2016, Storitve: Najem, implementacija in vzdrževanje informacijsko telekomunikacijske opreme ter storitve obdelave telefonskih klicev
06.07.2016JN001727/2016-X01/2016, Blago: Dobava osebnega vozila z nizkimi emisijami
06.07.2016JN002299/2016-X01/2016, Blago: Delovni stroji in orodje za vzdrževanje javnih zelenih površin
20.07.2016JN002005/2016-X01/2016, Blago: Nakup službenih vozil
22.08.2016JN004770/2016-X01/2016, Storitve: Storitve obvezne revizije
02.09.2016JN003112/2016-X01/2016, Gradnje: Izvedba zgornjega ustroja ulice Tabor v sklopu obnove vodovoda in kanalizacije po tem delu ulice
02.09.2016JN001588/2016-X01/2016, Storitve: Servisiranje šasij tovornih vozil in motorjev vozil proizvajalca MAN
05.09.2016JN002956/2016-X01/2016, Blago: Nakup avtocisterne in lahkega tovornega vozila
26.09.2016JN003759/2016-X01/2016, Storitve: Prevzem, prevoz in končna predelava zgoščenega blata
03.10.2016JN003192/2016-X01/2016, Storitve: Najem kratkoročnega kredita
05.10.2016JN006004/2016-X01/2016, Blago: Števci za vodo
20.10.2016JN002547/2016-X01/2016, Blago: SNAGA-33/16 - »Dobava osebne varovalne opreme – oblačila tip SNAGA«
20.10.2016JN003456/2016-X01/2016, Blago: Nakup in vgradnja naprave za sprejem grezničnih gošč in nedehidriranega blata iz čistilnih naprav
18.11.2016JN005395/2016-X01/2016, Storitve: Zamenjava selektivne ionske smole v ionskem izmenjevalcu na čistilni napravi na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje
25.11.2016JN006264/2016-X01/2016, Blago: Dobava prikolic za prevoz kotalnih zabojnikov za odpadke
06.12.2016JN001702/2016-X01/2016, Blago: VOKA-165/15 - »Nabava cestnih kap«
08.12.2016JN007053/2016-X01/2016, Storitve: Storitve prevoza
08.12.2016JN007052/2016-X01/2016, Storitve: Storitve strojnega naklada
14.12.2016JN006600/2016-X01/2016, Storitve: Najem optičnih povezav na različnih lokacijah
28.12.2016JN006968/2016-X01/2016, Blago: Dobava vrečk za zbiranje, prevoz in odlaganje odpadkov
06.01.2017JN007531/2016-X01/2017, Storitve: RAZŠIRITEV OBSTOJEČEGA IBM PRODUKCIJSKEGA PODATKOVNEGA OKOLJA SDS
19.01.2017JN007630/2016-X01/2017, Blago: Dobava in vzdrževanje košev za odpadke
20.01.2017JN008044/2016-X01/2017, Storitve: Instrument zavarovanja za namene kritja obveznosti, ki izhajajo iz 6. člena Uredbe (ES) št. 1013/2016 o pošiljkah odpadkov
26.01.2017JN007841/2016-X01/2017, Blago: Nadgradnja strežniške in omrežne infrastrukture CISCO
14.02.2017JN008003/2016-X01/2017, Storitve: Storitve prevoza pri čezmejnem premeščanju odpadkov
15.02.2017JN007779/2016-X01/2017, Blago: Preureditev propilej na Plečnikovih Žalah objekt A - notranja oprema
28.02.2017JN008010/2016-X01/2017, Blago: Nakup lahkih tovornih vozil
16.03.2017JN007877/2016-X01/2017, Storitve: Zagotavljanje storitev vzdrževanja programske opreme Oracle RDBMS in Linux
23.03.2017JN000357/2017-X01/2017, Storitve: VOKA-2/16 - »Najem klicnega centra«
04.04.2017JN007622/2016-X01/2017, Blago: Nakup službenih oblačil
04.04.2017JN001356/2017-X01/2017, Blago: Dobava maziv in tekočin
05.04.2017JN001231/2017-X01/2017, Blago: Dobava tovornega dostavnega vozila
10.04.2017JN000553/2017-X01/2017, Storitve: Instrument zavarovanja za zagotovitev finančnega jamstva družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje Odlagališča Barje
13.04.2017JN001969/2017-X01/2017, Blago: VZDRŽEVANJE IN RAZŠIRITEV VMWARE
08.05.2017JN002431/2017-X01/2017, Blago: Delovni stroji in orodje za vzdrževanje javnih zelenih površin
16.05.2017JN002928/2017-X01/2017, Storitve: Prevoz MKO na relaciji ZC Dragonja - RCERO Ljubljana
16.05.2017JN002936/2017-X01/2017, Blago: Prevoz produktov obdelave MKO na relaciji RCERO Ljubljana - Celje
24.05.2017JN002505/2017-X01/2017, Blago: Dobava kovinskih zabojnikov
24.05.2017JN003068/2017-X01/2017, Storitve: Naklad mešanih komunalnih in kosovnih odpadkov na lokaciji ZC Dragonja
29.05.2017JN001787/2017-X01/2017, Storitve: Opravljanje plačilnih storitev direktne bremenitve SEPA
30.05.2017JN002296/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje tovornih vozil
09.06.2017JN003765/2017-X01/2017, Blago: »Dobava uličnega pometača«
20.06.2017JN002052/2017-X01/2017, Blago: LPT-12/17 – Dobava bluetooth detektorjev
22.06.2017JN004723/2017-X01/2017, Storitve: Prevoz MKO na relaciji ZC Izola - RCERO Ljubljana
28.06.2017JN001965/2017-X01/2017, Gradnje: VOKA-180/16 – »Zamenjava strojnih inštalacij na VH Rožnik - novi in VH Rožnik – stari«
04.07.2017JN004306/2017-X01/2017, Blago: Rekonstrukcija elektro omar in krmilja na vodovodnih objektih
05.07.2017JN002069/2017-X01/2017, Storitve: Revidiranje računovodskih izkazov in pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami
13.07.2017JN005922/2017-X01/2017, Blago: Nabava certificiranih SAP HANA strežniških rezin za produkcijo
17.07.2017JN003070/2017-X01/2017, Blago: Dobava in montaža kompresorja za bioplin na gnilišču 2
21.07.2017JN005465/2017-X01/2017, Blago: LPT-15/17 - »Nakup avtomatskih blagajn, monitorja in tiskalnika«
25.07.2017JN006023/2017-X01/2017, Storitve: Arhiviranje dokumentacije
25.07.2017JN005421/2017-X01/2017, Blago: Nabava cevi in spojnikov iz duktilne litine
27.07.2017JN001969/2017-X02/2017, Blago: VZDRŽEVANJE IN RAZŠIRITEV VMWARE
27.07.2017JN005447/2017-X01/2017, Blago: Dobava tovornega vozila - kotalni prekucnik
27.07.2017JN006168/2017-X01/2017, Blago: Dobava dveh (2) tovornih vozil za urejanje in čiščenje javnih zelenih površin
03.08.2017JN005685/2017-X01/2017, Blago: LPT-13/17 - »Izdelava in dobava lesenih zložljivih stojnic in klopi«
16.08.2017JN006305/2017-X01/2017, Storitve: Odstranjevanje nevarnih gospodinjskih odpadkov
01.09.2017JN005343/2017-X01/2017, Blago: Dobava vetrnih jopičev in zimskih bund
01.09.2017JN004739/2017-X01/2017, Gradnje: Zunanja obnova vodohrana (VH) Pržan
11.09.2017JN006234/2017-X01/2017, Blago: Nakup električnega turističnega vlaka
13.09.2017JN006361/2017-X01/2017, Blago: Nabava mobilnega črpalnega agregata
13.09.2017JN004741/2017-X01/2017, Gradnje: Gradnja kanalizacije Brezje II. faza
20.09.2017JN006695/2017-X01/2017, Blago: Nabava hidrantov
21.09.2017JN006898/2017-X01/2017, Storitve: Dobava in obdelava aktivnega oglja, ki se uporablja v procesu čiščenja izcedne vode, deponijskega plina in bioplina na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani
22.09.2017JN007520/2017-X01/2017, Gradnje: Konsolidacijsko injektiranje temeljnih tal pod bazenom izcednih vod čistilne naprave na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani
11.10.2017JN007800/2017-X01/2017, Blago: Dobava brezkontaktnih pametnih kartic
19.10.2017JN007637/2017-X01/2017, Gradnje: Izvedba dodatnih plinjakov na poljih Odlagališča nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani
19.10.2017JN008082/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje meritev vplivov Odlagališča nenevarnih odpadkov Barje na ozračje
24.10.2017JN008081/2017-X01/2017, Blago: Dobava dendrološkega materiala
30.10.2017JN002452/2017-X01/2017, Blago: Nakup osebne varovalne opreme
10.11.2017JN008901/2017-X01/2017, Storitve: Storitve prevoza odpadkov na relaciji ZC Sermin Koper – RCERO Ljubljana
15.11.2017JN006971/2017-X01/2017, Storitve: »Prevajalske storitve«
27.11.2017JN008493/2017-X01/2017, Blago: IZDELAVA PARKIRNIH KARTIC Z MAGNETNIM ZAPISOM IN NABAVO TERMO PAPIRJA
22.12.2017JN009472/2017-X01/2017, Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTNEGA KOPIRANJA
03.01.2018JN009964/2017-X01/2018, Blago: JHL-31/17 – Razširitev obstoječega IBM produkcijskega podatkovnega okolja SDS
05.01.2018JN009970/2017-X01/2018, Blago: Posodobitev in razširitev mrežne opreme CISCO
12.01.2018JN009290/2017-X01/2018, Storitve: Zagotavljanje kreativnih in oblikovalskih storitev pri informativno-komunikacijskih dejavnostih podjetja Snaga, d.o.o.
18.01.2018JN008641/2017-X01/2018, Storitve: Dobava rezervnih delov ter preventivno vzdrževanje in servisiranje sistema za detekcijo in gašenje isker Firefly v MBO-M RCERO Ljubljana
22.01.2018JN009297/2017-X01/2018, Gradnje: Obnova vodovoda in kanalizacije po Kamniški ulici
13.02.2018JN009859/2017-X01/2018, Storitve: Preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja v MBO RCERO Ljubljana
14.02.2018JN010353/2017-X01/2018, Storitve: Geotehnična opazovanja posedkov na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje
19.02.2018JN009617/2017-X01/2018, Storitve: Dobava rezervnih delov ter preventivno vzdrževanje in servisiranje sistema stabilnega gašenja na območju RCERO
28.02.2018JN000137/2018-X01/2018, Storitve: Monitoring odpadkov RCERO Ljubljana
15.03.2018JN000606/2018-X01/2018, Blago: Dobava nadomestnih delov za analizatorje, kalorimeter, laboratorijski mlin in multimeter ter servisiranje analizatorjev v RCERO
16.04.2018JN001799/2018-X01/2018, Storitve: Upravljanje in vzdrževanje Samskega doma ter trženje nastanitev Samskega doma
10.05.2018JN001547/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje ter dobava nadomestnih delov merilne opreme Hach
21.05.2018JN000284/2018-X01/2018, Gradnje: Ureditev in širitev zbirnega centra na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani
31.05.2018JN002208/2018-X01/2018, Storitve: Odstranjevanje dehidriranega blata
04.06.2018JN000542/2018-X01/2018, Blago: NABAVA UNIVERZALNIH SPOJK
06.06.2018JN002118/2018-X01/2018, Blago: Dobava sredstva za preprečevanje tvorjenja oblog v kondenzatorju za potrebe obratovanja CČN Ljubljana
14.06.2018JN002866/2018-X01/2018, Blago: Delovni stroji in orodje za vzdrževanje javnih zelenih površin
18.06.2018JN001891/2018-X01/2018, Storitve: NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME NA ODLAGALIŠČU NENEVARNIH ODPADKOV BARJE
19.06.2018JN002152/2018-X01/2018, Blago: Dobava evidenčnih ploščič
03.07.2018JN003377/2018-X01/2018, Blago: Nabava Cisco UCS strežniških rezin za produkcijo
03.07.2018JN003026/2018-X01/2018, Blago: Nakup energijsko učinkovitih osebnih računalnikov in monitorjev
04.07.2018JN002626/2018-X01/2018, Storitve: Certificiranje in usposabljanje sistemov vodenja kakovosti po ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001
01.08.2018JN003814/2018-X01/2018, Storitve: SNAGA-64/18 Prevoz odpadkov na relaciji ZC Ajdovščina - RCERO Ljubljana
16.08.2018JN003316/2018-X01/2018, Storitve: Prevzem gradbenih odpadkov, ki nastanejo pri vzdrževanju vodovodnega in kanalizacijskega sistema
16.08.2018JN002303/2018-X01/2018, Blago: Dobava in montaža kompresorja za bioplin za Centralno čistilno napravo Ljubljana
24.08.2018JN004223/2018-X01/2018, Blago: Dobava sklopov sistema gretja in prezračevanja
05.09.2018JN003930/2018-X01/2018, Storitve: Servisiranje in vzdrževanje črpalk na čistilni napravi Barje in objektih za predelavo odpadkov ter potopnih črpalk na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani
05.09.2018JN005413/2018-X01/2018, Storitve: SNAGA-71/18 Odstranjevanje nevarnih gospodinjskih odpadkov
05.09.2018JN003533/2018-X01/2018, Gradnje: JHL-7/18 - »Postavitev industrijskega šotora za namen začasnega skladiščenja predhodno zbrane odpadne embalaže na lokaciji ob Curnovcu«
06.09.2018JN004078/2018-X01/2018, Storitve: Strokovno svetovanje za optimizacijo biološkega dela čistilne naprave na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje
06.09.2018JN004912/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje vozil in strojev
07.09.2018JN002972/2018-X01/2018, Storitve: Najem sistema za upravljanje ter sledenje vozil in strojev
12.09.2018JN004901/2018-X01/2018, Storitve: SNAGA-62/18 - »Najem klicnega centra«
14.09.2018JN004097/2018-X01/2018, Blago: ŽALE-23/18
24.09.2018JN005675/2018-X01/2018, Storitve: Odvoz nevarnih in nenevarnih odpadkov
02.10.2018JN005066/2018-X01/2018, Blago: Dobava polielektrolitov za potrebe tehnološkega procesa čiščenja odpadnih vod iz MBO v RCERO Ljubljana
22.10.2018JN006395/2018-X01/2018, Gradnje: Izvedba gradbenih del po štirih sklopih
13.11.2018JN006598/2018-X01/2018, Storitve: Izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom
13.11.2018JN006249/2018-X01/2018, Storitve: Poskusni prevzem produkta LF-A iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
21.11.2018JN005733/2018-X01/2018, Gradnje: Rekonstrukcija vodovoda in vodohrana VH Vinje Dolina
03.12.2018JN006723/2018-X01/2018, Blago: Dobava artiklov za prodajo v »trgovini brez embalaže«
06.12.2018JN007479/2018-X01/2018, Blago: Nakup, montaža in servisiranje opreme mojstrske delavnice za ročno izdelavo papirja
28.12.2018JN007817/2018-X01/2018, Storitve: Storitve naklada in prevoza odpadkov na relaciji ZC Sermin Koper RCERO Ljubljana
07.01.2019JN008452/2018-X01/2019, Blago: Razširitev obstoječega IBM produkcijskega podatkovnega okolja SDS
07.01.2019JN007835/2018-X01/2019, Storitve: ZAGOTAVLJANJE REDA NA VAROVANEM OBMOČJU - AVTOBUSI LPP
10.01.2019JN007837/2018-X01/2019, Blago: Dobava vrečk za zbiranje odpadkov
18.02.2019JN008739/2018-X01/2019, Storitve: Storitve naklada in prevoza odpadkov na relaciji ZC DRAGONJA - RCERO LJUBLJANA
22.02.2019JN000134/2019-X01/2019, Storitve: Odstranjevanje koncentrata bora po uparevanju
27.02.2019JN007831/2018-X01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija vodovoda po delu Snebrske ceste in cesti Trbeže sočasno z gradnjo kanalizacijskega zbiralnika C0
14.03.2019JN000053/2019-X01/2019, Blago: Nakup opreme za lesno delavnico
14.03.2019JN008525/2018-X01/2019, Blago: Dobava in vzdrževanje košev za odpadke
18.03.2019JN000123/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba strojno - instalacijskih del - Aglomeracije MOL
03.04.2019JN008731/2018-X01/2019, Blago: Dobava polielektrolitov za potrebe tehnološkega procesa čiščenja odpadnih vod iz MBO v RCERO Ljubljana
19.04.2019JN001793/2019-X01/2019, Blago: Nadgradnja strežniškega sistema in opreme CISCO
12.06.2019JN000905/2019-X01/2019, Storitve: Revidiranje računovodskih izkazov in pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami
02.07.2019JN002433/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba gradbenih del pri gradnji plinskih priključkov
16.07.2019JN003807/2019-X01/2019, Blago: Dobava bagra
22.07.2019JN003580/2019-X01/2019, Blago: Dobava in montaža centrifuge na liniji blata na CČN Ljubljana
24.07.2019JN003962/2019-X01/2019, Blago: Dobava tovornega vozila za odvoz odpadkov
23.08.2019JN004792/2019-X01/2019, Storitve: Član projektne skupine PPE-TOL gradbene stroke
06.09.2019JN002981/2019-X01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije v Trstenjakovi ulici
18.09.2019JN004998/2019-X01/2019, Gradnje: ŽALE-30/19 - Ureditev nove izvozne ceste z rekonstrukcijo obstoječe garaže
25.09.2019JN005855/2019-X01/2019, Blago: Nadgradnja in nakup omrežne opreme CISCO
04.10.2019JN005633/2019-X01/2019, Blago: Dobava lesa in polizdelkov za potrebe vzdrževanja parkovne opreme in igral na območju MOL
30.10.2019JN006022/2019-X01/2019, Storitve: BIM nadzor in integrator
30.10.2019JN005171/2019-X01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija vodovoda na območju zaselka Petelinje
08.11.2019JN006491/2019-X01/2019, Blago: Dobava kovinskih konstrukcij, žičnih ograj, parkovnih klopi, ter ostalih kovinskih izdelkov za potrebe vzdrževanja parkovne opreme MOL
12.11.2019JN006718/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za obseg dobav LOT3 in požarnega črpališča s sistemom zagotavljanja požarne vode za lokaciji A in B na projektu PPE-TOL
27.11.2019JN006269/2019-X01/2019, Blago: Dobava in postavitev montažnih betonskih blokov za oblikovanje dveh boksov v industrijskem šotoru ob Curnovcu
29.11.2019JN006887/2019-X01/2019, Blago: Nakup vozil
05.12.2019JN005625/2019-X01/2019, Blago: Dobava polielektrolita za potrebe obratovanja CČN Ljubljana
10.12.2019JN007221/2019-X01/2019, Storitve: Prevoz odpadkov na relaciji CeROD Novo mesto - RCERO Ljubljana - CeROD Novo mesto
08.01.2020JN007174/2019-X01/2020, Storitve: Izbira administratorja nadzornega sistema v centru vodenja kanalizacijskih objektov
27.01.2020JN007912/2019-X01/2020, Storitve: Odgovorni vodja projekta PZI in PID na projektu PPE -TOL
28.01.2020JN007734/2019-X01/2020, Blago: Naprava za baloniranje plinovodov do 4bar
03.02.2020JN000250/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje licenc programske opreme ORACLE
13.02.2020JN008855/2019-X01/2020, Storitve: Izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva
28.02.2020JN007073/2019-X01/2020, Blago: Dobava ultrafiltracijskih modulov za Čistilno napravo Barje
28.02.2020JN000017/2020-X01/2020, Blago: Dobava brezkontaktnih pametnih kartic
28.02.2020JN008812/2019-X01/2020, Blago: Nakup tovornega vozila
03.03.2020JN000055/2020-X01/2020, Storitve: JPE-SPV-443/19 - Remonti generatorjev po sklopih
05.03.2020JN000214/2020-X01/2020, Blago: Nakup energijsko učinkovitih osebnih računalnikov in monitorjev
17.03.2020JN008690/2019-X01/2020, Storitve: Prevoz in prevzem pepela in žlindre
02.04.2020JN006947/2019-X01/2020, Gradnje: Rekonstrukcija vodohrana Vrh pri Dolskem
09.04.2020JN000627/2020-X01/2020, Storitve: JPE-SPV-1/20 - Strojna dela na področju vzdrževanja toplotnih izolacij
09.04.2020JN000628/2020-X01/2020, Blago: JPE-SPV-416/19 Izdelava in dobava nateznih vijakov in matic za generalni remont turbine 2
20.04.2020JN001411/2020-X01/2020, Storitve: JPE-SPV-64/20 - Pomožna dela na obratovalnih napravah, predpriprava in urejanje delovišč ter strojev
22.04.2020JN001323/2020-X01/2020, Blago: Nabava in dobava cestnih kap in betonskih podstavkov
30.04.2020JN002258/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje in razširitev programske opreme VMWARE
13.05.2020JN001588/2020-X01/2020, Blago: Dobava transportnih trakov, izdelava spojev, vulkanizacije trakov in obnova transportnih trakov
18.05.2020JN001643/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje merilne opreme Hach, dobava nadomestnih delov za merilno opremo in kivetnih testov Hach DR 3800 in DR 2800
26.05.2020JN001719/2020-X01/2020, Storitve: Poslovni najem vozila
28.05.2020JN002302/2020-X01/2020, Gradnje: Obnova vodovoda in kanalizacije po južnem delu Strossmayerjeve ulice
01.06.2020JN001463/2020-X01/2020, Blago: Nakup tovornega vozila
01.06.2020JN001602/2020-X01/2020, Gradnje: Izvajanje enostavnih gradbenih del in popravil pri vzdrževanju vodovodnega omrežja
01.06.2020JN002072/2020-X01/2020, Storitve: Monitoring odpadkov RCERO Ljubljana
02.06.2020JN001150/2020-X01/2020, Blago: JPE-SPV-26/20 - Dobava verig za dodelilnike, odžlindrevalnike in elevatorje
05.06.2020JN002415/2020-X01/2020, Storitve: JPE-SPV-107/20 - Elektroinštalacijska dela za obdobje dveh let
12.06.2020JN000207/2020-X01/2020, Storitve: Opravljanje plačilnih storitev direktne bremenitve SEPA
16.06.2020JN002695/2020-X01/2020, Blago: JPE-SOT-123/20 - Dobava ventilov Klinger
01.07.2020JN002938/2020-X01/2020, Blago: JPE-SPV-136/20 Izdelava in dobava jedra omrežnega grelnika 1/1 toplotne postaje 2
01.07.2020JN002696/2020-X01/2020, Storitve: JPE-SPV-122/20 Remont turbin 1 in 3
03.07.2020JN002558/2020-X01/2020, Storitve: JPE-SPV-84/20 - Vzdrževanje in servisiranje industrijskih, tovornih in tovornih dvigal s spremstvom osebja po sklopih
13.07.2020JN002840/2020-X01/2020, Blago: JPE-VOD-102/20 - Dobava osebne varovalne opreme po sklopih
16.07.2020JN003257/2020-X01/2020, Gradnje: JPE-SPV-152/20 - Gradbena in šamoterska vzdrževalna dela
24.07.2020JN003703/2020-X01/2020, Gradnje: ŽALE-17/20 Sanacija molilnice in vežice - Vrt vseh svetih na Plečnikovih Žalah
27.07.2020JN002900/2020-X01/2020, Blago: Dobava mreže in folije za baliranje frakcij, ki nastanejo pri obdelavi MKO
10.08.2020JN003471/2020-X01/2020, Storitve: JPE-SOT-135/20 - Termografsko aerosnemanje vročevodnega omrežja
18.08.2020JN003883/2020-X01/2020, Storitve: JPE-SAL-163/20 Odvoz nevarnih in nenevarnih odpadkov
20.08.2020JN003776/2020-X01/2020, Blago: JPE-SPV-187/20 - Dobava opreme proizvajalca Siemens
31.08.2020JN004405/2020-X01/2020, Storitve: Odstranjevanje dehidriranega blata nastalega na ČN Barje
02.09.2020JN003778/2020-X01/2020, Storitve: JPE-SPV-188/20 - Raztovor premoga in lesnih sekancev
08.09.2020JN003419/2020-X01/2020, Gradnje: Sanacija ČN Podolnica
10.09.2020JN003414/2020-X01/2020, Blago: JPE-SPV-151/20 - Dobava kemikalij in laboratorijskega materiala za potrebe proizvodnje po sklopih
17.09.2020JN004298/2020-X01/2020, Gradnje: Rekonstrukcija vodovoda po Tržaški cesti od Bleiweisove ceste do Poti Rdečega križa sočasno z ureditvijo javnih prometnih in kolesarskih površin ob Tržaški cesti
22.09.2020JN003777/2020-X01/2020, Storitve: JPE-SPV-172/20 - Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov
23.09.2020JN004027/2020-X02/2020, Gradnje: Gradnja kanalizacije Polhov Gradec III. faza (Pristava, Podreber)
01.10.2020JN005285/2020-X01/2020, Blago: JPE-SPV-261/20 - Dobava kemikalij in potrošnega materiala za potrebe proizvodnje po sklopih
05.10.2020JN004712/2020-X01/2020, Gradnje: Asfaltiranje prekopov zaradi vzdrževanja javnega vodovodnega omrežja JP VOKA SNAGA D.O.O.
12.10.2020JN004655/2020-X01/2020, Storitve: JPE-SAL-179/20 Prevzem in prevoz pepela in žlindre
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
19.04.2016JN000488/2016-F01/2016, Blago: Pnevmatike za avtobuse
26.04.2016JN000029/2016-F01/2016, Gradnje: POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI CNG POLNILNICE OB CESTI LJUBLJANSKE BRIGADE – 2. FAZA
12.07.2016JN003654/2016-F01/2016, Gradnje: Obnova vodovoda in kanalizacije po Slomškovi ulici
19.07.2016JN003908/2016-F01/2016, Gradnje: Gradnja kanalizacijskih črpališč Č1 in Č2 na Brezovici J od AC - območje Postaje in Bičevja
08.08.2016JN004491/2016-F01/2016, Blago: Osebni avtomobili
24.08.2016JN004893/2016-F01/2016, Blago: Motorji in deli motorjev
02.09.2016JN005174/2016-F01/2016, Gradnje: Gradbena dela na komunalnih čistilnih napravah, čistilnih napravah in sežigalnicah odpadkov
08.09.2016JN005345/2016-F01/2016, Storitve: JPE-SV-30/16 Generalni remont napajalne črpalke CNE 1/3 in črpalke turbinskega kondenzata 2/3
08.09.2016JN005352/2016-F01/2016, Gradnje: JPE-SPTE-89/16 Dodatna dela pri izvedbi zamenjave transformatorjev in preureditev SN stikališc na lokaciji TOŠ
08.09.2016JN005353/2016-F01/2016, Storitve: JPE-SV/86/16 Dodatna dela pri izvajanju storitev za Posodobitev vodenja BKG
09.09.2016JN005408/2016-F01/2016, Storitve: JPE-SV-427/15 Generalni remont turboagregata 1 in sanacija havarije NT rotorja
07.10.2016JN004776/2016-F01/2016, Blago: Nadgradnja strojne opreme validatorjev za uvajanje integriranega javnega potniškega prometa za mestni in medkrajevni promet
04.01.2017JN000025/2017-F01/2017, Gradnje: Gradbena dela na komunalnih čistilnih napravah, čistilnih napravah in sežigalnicah odpadkov
26.01.2017JN007224/2016-F01/2017, Blago: Nakup naftnih derivatov
01.03.2017JN008035/2016-F01/2017, Blago: Zamenjava strojne opreme na avtobusih z novim sistemom sledenja
09.03.2017JN001024/2017-F01/2017, Blago: VOKA-114/16 - »Nakup naprave za sušenje dehidriranega blata na Centralni čistilni napravi Ljubljana«
21.03.2017JN007985/2016-F01/2017, Storitve: Prevzem in končna obdelava ostankov iz grabelj in sit, odpadek št. 19 08 01
05.04.2017JN006932/2016-F01/2017, Blago: Dobava maziv in tekočin
18.05.2017JN002638/2017-F01/2017, Blago: Nakup osnovnih sredstev in materiala za vzdrževanje EMK
22.05.2017JN000275/2017-F01/2017, Blago: Nakup avtobusov z nizkimi emisijami
26.05.2017JN007657/2016-F01/2017, Gradnje: Ureditev komunalne in cestne infrastrukture na območju Metelkove, Kotnikove in Kolodvorske ulice – sočasna gradnja
21.06.2017JN001605/2017-F01/2017, Storitve: Prevzem in končna obdelava odpadka 19 08 05 - CČNL
25.07.2017JN002579/2017-F01/2017, Gradnje: Izvedba gradbenih del po dveh sklopih
01.09.2017JN004953/2017-F01/2017, Gradnje: Obnova vodovoda in kanalizacije po Hradeckega cesti
21.09.2017JN007778/2017-F01/2017, Blago: Nabava vozil za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja
03.10.2017JN006582/2017-F01/2017, Gradnje: IZVAJANJE ENOSTAVNIH GRADBENIH DEL IN POPRAVIL PRI VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA OMREŽJA
21.11.2017JN007839/2017-F01/2017, Blago: Nakup zemeljskega plina
13.04.2018JN010432/2017-F01/2018, Blago: Dobava novih in obnovljenih pnevmatik
14.09.2018JN001902/2018-F01/2018, Blago: Dobava nadomestnih delov po sklopih
19.10.2018JN006022/2018-F01/2018, Gradnje: IZVAJANJE GRADBENIH DEL PRI INTERVENTNEM VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA SISTEMA
29.10.2018JN005213/2018-F01/2018, Blago: Nabava vozil za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja
15.11.2018JN006901/2018-F01/2018, Blago: Nakup merilnikov toplotne energije, komponent in rezervnih delov po naslednjih po treh sklopih
11.04.2019JN008345/2018-F01/2019, Blago: Dobava službenih oblek po sklopih
21.01.2020JN006108/2019-F01/2020, Blago: Dobava in montaža transformatorjev - LOT5
15.05.2020JN002701/2020-F01/2020, Storitve: JPE-VOD-SP-445/19 Posodobitev sistema vodenja TA in SVP
03.06.2020JN000746/2020-F01/2020, Blago: Dobava novih in obnovljenih pnevmatik
10.06.2020JN000227/2020-F01/2020, Storitve: Prevzem in končna obdelava odpadka 19 08 05 - BLATO KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE
02.07.2020JN003169/2020-F01/2020, Gradnje: Dobava, montaža in zagon opreme za CNG polnilnici z vzdrževanjem za obdobje štirih let
09.07.2020JN002514/2020-F01/2020, Storitve: JPE-SPV-83/20 - Strojna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
14.04.2016JN000345/2016-C01/2016, Storitve: SNAGA-48/15 Prevzem in oskrbo trdnega goriva v dveh kvalitetah ter digestata kot produktov obdelave nenevarnih odpadkov v objektu mehansko biološke obdelave odpadkov v RCERO Ljubljana
19.04.2016JN000489/2016-C01/2016, Blago: Dobava smetarskih vozil z nizkimi emisijami
19.04.2016JN000490/2016-C01/2016, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
20.04.2016JN000548/2016-C01/2016, Blago: SNAGA-16/16 Dobava stisnjenega zemeljskega plina (CNG) za pogon komunalnih vozil
06.05.2016JN000997/2016-C01/2016, Storitve: SNAGA-9/16 Vzdrževanje objektov v lasti in najemu SNAGA Javno podjetje d.o.o.
16.05.2016JN000366/2016-C01/2016, Storitve: SNAGA-20/16 Nadgradnja rešitve DNA pri obvladovanju ISO 9001, ISO18001, ISO14001 in triletni najem DNA z moduli
18.05.2016JN000492/2016-C01/2016, Storitve: LPT-16/15 Vzdrževanje in dobava nadomestnih delov za parkomate Hectronic in centra za upravljanje
01.06.2016JN002073/2016-C01/2016, Blago: Avtobusi za javni promet
06.06.2016JN002252/2016-C01/2016, Blago: Potrebščine za pokope
14.06.2016JN002604/2016-C01/2016, Blago: Pnevmatike za težka in lahka vozila
05.07.2016JN002732/2016-C01/2016, Gradnje: Vgradnja opreme in storitve povezane s podzemnimi zbiralnicami
07.07.2016JN003490/2016-C01/2016, Gradnje: Izgradnja povezovalnega vodovoda in pripadajočih objektov za oskrbo naselja Toško čelo s pitno vodo
07.07.2016JN000547/2016-C01/2016, Blago: Dobava dveh pometalno sesalnih strojev za čiščenje prometnih površin
07.07.2016JN003182/2016-C01/2016, Storitve: Prevzem in odstranjevanje ostanka iz obdelave odpadkov RCERO Ljubljana
22.07.2016JN004039/2016-C01/2016, Blago: Vozila za odpadke in odplake
08.08.2016JN001752/2016-C01/2016, Storitve: SNAGA-31/16 Prevzem mešanih gradbenih odpadkov in pometnin
10.08.2016JN003394/2016-C01/2016, Gradnje: Obnova vodovoda sočasno z ureditvijo cestišča na Šubičevi
12.08.2016JN004638/2016-C01/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja avtomobilov
12.08.2016JN004640/2016-C01/2016, Storitve: Arheološke storitve
17.08.2016JN004359/2016-C01/2016, Storitve: Prevzem in obdelava digestata iz anaerobne obdelave komunalnih odpadkov EWC 19 06 04 RCERO Ljubljana
22.08.2016JN004447/2016-C01/2016, Storitve: Dodatno vzdrževanje enotne programske rešitve SAP
23.08.2016JN002605/2016-C01/2016, Storitve: Zagotavljanje stalne tehnične podpore za programsko opremo SDMS in prostorski informacijski sistem PIS
29.08.2016JN003092/2016-C01/2016, Storitve: Nakup Microsoft Premier Support storitve
01.09.2016JN004641/2016-C01/2016, Storitve: Prevzem in obdelava balirane lahke frakcije LF-B iz obdelave komunalnih odpadkov EWC 19 12 12 RCERO Ljubljana
05.09.2016JN005224/2016-C01/2016, Storitve: Storitve računalniške podpore
06.09.2016JN002071/2016-C01/2016, Blago: Nakup zemeljskega plina
27.09.2016JN004520/2016-C01/2016, Gradnje: PREUREDITEV PROPILEJ NA PLEČNIKOVIH ŽALAH – OBJEKT A
11.10.2016JN003602/2016-C01/2016, Blago: JHL-20/16 – Nakup energijsko učinkovitih osebnih računalnikov in monitorjev
21.10.2016JN006617/2016-C01/2016, Storitve: Izvajanje poštnih storitev
27.10.2016JN006091/2016-C01/2016, Storitve: Najem oglasnih površin na avtobusih LPP
07.11.2016JN005225/2016-C01/2016, Blago: Dobava smetarskih vozil
09.11.2016JN005873/2016-C01/2016, Storitve: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov
23.11.2016JN004387/2016-C01/2016, Gradnje: Ureditev Male ulice - sočasna gradnja objektov GJI
25.11.2016JN006946/2016-C01/2016, Storitve: Nadgradnja modula Planiranje v poslovni inteligenci in priprava dodatnih izpisov iz BI SNAGA
29.11.2016JN006863/2016-C01/2016, Storitve: Dostop do interneta - 500 Mbit/s na lokaciji Cesta v Prod 100
15.12.2016JN004457/2016-C01/2016, Gradnje: Prenova Šubičeve ceste od Beethovnove ulice do Bleiweisove ceste in prenova arkad ob Slovenski cesti
29.12.2016JN008079/2016-C01/2016, Storitve: Nadgradnja rešitve na NAV 2015, Enwis) modula in uvedba RCERO procesov
26.01.2017JN007920/2016-C01/2017, Storitve: Nakup dodatnih licenc SAP
26.01.2017JN006567/2016-C01/2017, Storitve: Izvajanje monitoringa voda
26.01.2017JN007722/2016-C01/2017, Storitve: Dobava in vzdrževanje sistemov za upravljanje parkirnih površin
03.02.2017JN000430/2017-C01/2017, Storitve: JHL-1/17 – »Vzdrževanje licenc programske opreme Oracle«
09.02.2017JN000267/2017-C01/2017, Storitve: SERVISIRANJE KREMACIJSKIH PEČI TABO
28.02.2017JN000448/2017-C01/2017, Storitve: Najem oglasnih površin na avtobusih LPP
02.03.2017JN000959/2017-C01/2017, Storitve: Prevzem produktov iz obdelave komunalnih odpadkov RCERO Ljubljana
24.03.2017JN001217/2017-C01/2017, Storitve: Najem oglasnih površin na avtobusih LPP
28.03.2017JN001538/2017-C01/2017, Storitve: ČLANSTVO V PROJEKTNI SKUPINI SNAGA, d.o.o. IN STROKOVNA POMOČ NAROČNIKU PRI PROJEKTIRANJU, IZGRADNJI POSKUSNEM OBRATOVANJU, PRIMOPREDAJI IN V ČASU GARANCIJSKE DOBE OBJEKTA PRI PROJEKTU RCERO LJUBLJANA
04.04.2017JN000002/2017-C01/2017, Blago: Nakup biološko razgradljivih vrečk
04.04.2017JN001765/2017-C01/2017, Blago: Nabava opreme in vzdrževanje sistema pristopne kontrole z brezkontaktnimi karticami in video nadzorom
06.04.2017JN000478/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje javnih zelenih površin: Parkovna oprema na igriščih in parkih
02.06.2017JN007945/2016-C01/2017, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
19.06.2017JN004038/2017-C01/2017, Storitve: Objava osmrtnic v medijih po sklopih
26.06.2017JN001847/2017-C01/2017, Storitve: Prevzem produkta LF-A iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
27.06.2017JN005687/2017-C01/2017, Blago: Razširitev elektronskega dokumentnega ssistema - EDS
05.07.2017JN005473/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje hladilnega sistema v Plečnikovih arkadah
05.07.2017JN002199/2017-C01/2017, Storitve: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV
05.07.2017JN001611/2017-C01/2017, Blago: ŽALE-40/16 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno«
25.07.2017JN006637/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje enotne programske rešitve (ERP) MICROSOFT DYNAMICS NAVISON za podporo delovanju temeljnih in podpornih procesov naročnika
25.07.2017JN006654/2017-C01/2017, Storitve: Implementacija MS SQL (DQS in MDS) za upravljanje kvalitete podatkov
31.07.2017JN006636/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema Snaga
11.08.2017JN007184/2017-C01/2017, Storitve: »Dobava in vzdrževanje avtomatskih števcev prometa in pridobivanje prometnih podatkov na področju MOL«
17.08.2017JN004068/2017-C01/2017, Blago: Dobava goriv in maziv po sklopih
01.09.2017JN006583/2017-C01/2017, Storitve: Dograditev, tehnična podpora in vzdrževanje prodajno – rezervacijskega sistema PRIS
21.09.2017JN007888/2017-C01/2017, Storitve: Zagotavljanje tehnične podpore in parametriranje podkoncentratorjev za programsko opremo AVP MOL SCADA in informacijski paket master koncentratorja AVP SCADA
22.09.2017JN005879/2017-C01/2017, Blago: Nakup osebnih in delovnih vozil z nizkimi emisijami
27.09.2017JN008028/2017-C01/2017, Storitve: Dodelave funkcionalnosti programa ERP Navision
25.10.2017JN007517/2017-C01/2017, Gradnje: Gradnja komunalne infrastrukture v naselju Zaklanec in po delu Stare ceste v Horjulu
26.10.2017JN008524/2017-C01/2017, Storitve: Najem oglasnih površin na avtobusih LPP
27.10.2017JN005914/2017-C01/2017, Storitve: Čiščenje poslovnih prostorov
31.10.2017JN008324/2017-C01/2017, Storitve: Čiščenje poslovnih prostorov
13.11.2017JN008212/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje javnih zelenih površin - Pot (PST)
22.11.2017JN009395/2017-C01/2017, Storitve: Nadgradnja GIS Snaga
08.12.2017JN009347/2017-C01/2017, Storitve: »Dobava in vzdrževanje opreme gradbiščnih semaforjev, LED displajev in radarskih tabel Vi Vozite«
08.12.2017JN007294/2017-C01/2017, Storitve: Uvedba programskega orodja za vodenje in načrtovanje sistema za upravljanje vodovodnih omrežij v realnem času
11.12.2017JN007992/2017-C01/2017, Storitve: Prevzem produktov LF-A in LF-B iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 4 let
19.12.2017JN008360/2017-C01/2017, Blago: Nakup delovnih vozil z nizkimi emisijami
05.01.2018JN009634/2017-C01/2018, Storitve: Čiščenje poslovnih prostorov
22.01.2018JN008968/2017-C01/2018, Blago: Dobava nadomestnih delov in servisiranje tovornih vozil in delovnih strojev
30.01.2018JN009944/2017-C01/2018, Storitve: Storitve prevoza pri čezmejnem premeščanju odpadkov za obdobje enega leta na relaciji RCERO Ljubljana-Dunaj Pfaffenau
02.02.2018JN008879/2017-C01/2018, Storitve: Čiščenje poslovnih prostorov
21.03.2018JN000706/2018-C01/2018, Blago: Dobava mreže in folije za baliranje frakcij
28.03.2018JN009694/2017-C01/2018, Storitve: Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata
11.04.2018JN009263/2017-C01/2018, Blago: Dobava zabojnikov za odpadke
12.04.2018JN000636/2018-C01/2018, Storitve: Čiščenje bazenov, jaškov, črpališč in cevovodov na Odlagališču Barje in MBO RCERO Ljubljana
25.04.2018JN010314/2017-C01/2018, Blago: Nakup pisarniškega materiala.
27.04.2018JN000867/2018-C01/2018, Blago: Dobava rezervnih in obrabnih delov, dobava potrošnega materiala ter vzdrževanje strojev in naprav na objektih MBO
27.04.2018JN000838/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje javnih zelenih površin - mestno drevje
27.04.2018JN000035/2018-C01/2018, Storitve: SNAGA-88/17 – Prevzem bioloških odpadkov
23.05.2018JN001577/2018-C01/2018, Storitve: SNAGA-30/18 – Vzdrževanje objektov v lasti in najemu SNAGA Javno podjetje d.o.o.
25.05.2018JN002045/2018-C01/2018, Storitve: Izbira delodajalca, ki bo naročniku posredoval in zagotavljal delovno silo za izvajanje del na čiščenju javnih površin, vzdrževanju zelenih površin, na odlagališču komunalnih odpadkov, v objektih MBO
15.06.2018JN000585/2018-C01/2018, Blago: Dobava nadomestnih delov ter vzdrževanje naprav in strojev za potrebe MBO RCERO Ljubljana
15.06.2018JN000961/2018-C01/2018, Storitve: Prevzem produkta LF-A iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
09.07.2018JN003634/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje programske opreme ESRI in AED SICAD
26.07.2018JN010310/2017-C01/2018, Storitve: JHL-36/17 »Mobilna, IP in stacionarna telefonija«
01.08.2018JN004725/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje programskih rešitev za delovanje osnovnih dejavnosti Snaga, d.o.o.
03.08.2018JN004885/2018-C01/2018, Storitve: Vgradnja opreme in storitve povezane z podzemnimi zbiralnicami
10.09.2018JN004676/2018-C01/2018, Storitve: NAJEM PROGRAMSKE OPREME MICROSOFT PO LICENČNI POGODBI »ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION«
10.09.2018JN005058/2018-C01/2018, Blago: Nabava opreme in vzdrževanje zapornic in avtomatskih potopnih stebričkov
11.09.2018JN005717/2018-C01/2018, Storitve: Remont upepeljevalskih peči
26.09.2018JN006050/2018-C01/2018, Storitve: Nakup licenc za SAP modula za zagotavljanje skladosti z uredbo GDPR
15.10.2018JN004953/2018-C01/2018, Blago: Izdelava strešnikov za Plečnikove arkade
23.10.2018JN006852/2018-C01/2018, Storitve: Nadgradnja spletne aplikacije mojiodpadki.si ter vzdrževanje mobilnih in internetnih rešitev »Moji odpadki«
02.11.2018JN004251/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje in popravila službenih vozil
04.12.2018JN007974/2018-C01/2018, Storitve: Oddaja in prevzem ločeno zbrane odpadne embalaže
24.01.2019JN008101/2018-C01/2019, Storitve: Izvajanje monitoringa voda
01.03.2019JN007623/2018-C01/2019, Blago: Komisijska prodaja pogrebne opreme
04.03.2019JN008178/2018-C01/2019, Storitve: Prevzem produkta LF-B iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
13.03.2019JN006352/2018-C02/2019, Gradnje: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE
14.03.2019JN001060/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja BI Snaga
04.04.2019JN001614/2019-C01/2019, Blago: Dobava stisnjenega zemeljskega plina (CNG) za pogon komunalnih vozil
08.04.2019JN001222/2019-C01/2019, Storitve: STORITVE NADZORNIKA SKLADNO Z GRADBENIM ZAKONOM PRI IZVAJANJU PROJEKTA KOMUNALNA IN CESTNA UREDITEV OBMOČIJ SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE
08.04.2019JN008344/2018-C01/2019, Storitve: Nakup higienskega materiala
20.05.2019JN008555/2018-C01/2019, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
07.06.2019JN008000/2018-C01/2019, Blago: Nakup osebne varovalne opreme
28.06.2019JN001617/2019-C01/2019, Blago: Dobava in montaža otroških igral na območju
28.06.2019JN001452/2019-C01/2019, Storitve: Prevzem produkta LF-A iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
13.08.2019JN002751/2019-C01/2019, Storitve: Sklenitev zavarovalne police za zavarovanje gradbišča PPE-TOL
14.08.2019JN003055/2019-C01/2019, Blago: ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno«
30.08.2019JN004414/2019-C01/2019, Storitve: Prevzem produkta LF-A iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
04.09.2019JN003989/2019-C01/2019, Blago: Dobava polielektrolitov za potrebe tehnološkega procesa čiščenja odpadnih vod iz MBO
06.09.2019JN005807/2019-C01/2019, Storitve: Osnovno in dodatno vzdrževanje elektronskega dokumentnega sistema
12.09.2019JN001450/2019-C01/2019, Storitve: Tiskanje, pakiranje ter razpošiljanje računov za obračun storitev in opominov
26.09.2019JN003691/2019-C01/2019, Blago: Nabava LC-MS kormatografa za preizkušanje vzorcev vode
03.10.2019JN004416/2019-C01/2019, Blago: Dobava kovinskih zabojnikov po sklopih
14.10.2019JN004415/2019-C01/2019, Blago: Dobava rezervnih in obrabnih delov ter preventivno in kurativno vzdrževanje strojev različnih proizvajalcev na objektih RCERO - MBO
12.11.2019JN004119/2019-C01/2019, Blago: Dobava goriv in maziv po sklopih
23.12.2019JN007801/2019-C01/2019, Gradnje: Zamenjava tekočih stopnic v Plavi laguni pri tržnici
09.01.2020JN006658/2019-C01/2020, Blago: Dobava in obdelava (odstranitev) aktivnega oglja
14.01.2020JN008267/2019-C01/2020, Blago: Razširitev obstoječega IBM produkcijskega podatkovnega okolja SDS
20.01.2020JN006879/2019-C01/2020, Storitve: Izvajanje storitev zasebnega varovanja
30.01.2020JN007855/2019-C01/2020, Blago: Dobava maziv po sklopih
30.01.2020JN007856/2019-C01/2020, Blago: Dobava dendrološkega materiala
14.02.2020JN000342/2020-C01/2020, Gradnje: Ureditev cest in hodnika za pešce na območju urejanja ulic Trbeže, Lajovčeve in Sneberske ceste z ureditvijo odvodnjavanja
25.02.2020JN008037/2019-C01/2020, Storitve: Prevzem digestata kot produkta iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
02.03.2020JN008615/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in nadzor aktivne mrežne opreme CISCO
02.03.2020JN007857/2019-C01/2020, Blago: Dobava zabojnikov za odpadke
02.04.2020JN007835/2019-C01/2020, Gradnje: OBNOVA VODOVODA V DELU NASELJA VIDEM SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE IN PLINOVODA TER UREDITVIJO CESTIŠČA
14.05.2020JN000709/2020-C01/2020, Storitve: Servisiranje in vzdrževanje naprav za dehidracijo proizvajalca Alfa Laval in dobava nadomestnih delov za potrebe RCERO Ljubljana
28.05.2020JN002887/2020-C01/2020, Storitve: Servisiranje upepeljevalnih peči TABO in generalni remont na upepeljevalni peči št. 4
28.05.2020JN001882/2020-C01/2020, Storitve: Prevzem produkta LF-A iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
29.05.2020JN001883/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje delovnih strojev Sennebogen na RCERO Ljubljana
15.06.2020JN007344/2019-C01/2020, Gradnje: Obnova vodovoda, kanalizacije in plinovoda ter rekonstrukcija ulice pod Topoli
24.06.2020JN003046/2020-C01/2020, Storitve: Objava osmrtnic v medijih po sklopih
02.07.2020JN003544/2020-C01/2020, Storitve: Objava osmrtnic v glasilu DELO
17.07.2020JN008545/2019-C01/2020, Gradnje: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 3, 9, 13 1. DEL, 14 1. DEL, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 1. DEL, 31, 37 IN 38, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE...
04.08.2020JN003359/2020-C01/2020, Storitve: Prevzem in obdelava ločeno zbrane odpadne komunalne embalaže
08.09.2020JN005086/2020-C01/2020, Storitve: Prehod in vzdrževanje iz aplikacije InpoUpload na aplikacijo Prekrškovni Organ
10.09.2020JN007920/2019-C01/2020, Storitve: Osnovno in dodatno vzdrževanje enotne programske rešitve SAP
22.09.2020JN003632/2020-C01/2020, Blago: Nabava kemikalij in potrošnega materiala po sklopih
05.10.2020JN003679/2020-C01/2020, Storitve: Izvajanje poštnih storitev
08.10.2020JN004747/2020-C01/2020, Blago: Nakup električnih kablov, cevi in pripadajočega materiala
20.10.2020JN003825/2020-C01/2020, Blago: Izdelava in dobava svečanih in zaščitnih oblačil
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si