Pregled objav javnih naročil

JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
27.02.2019JN007831/2018-X01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija vodovoda po delu Snebrske ceste in cesti Trbeže sočasno z gradnjo kanalizacijskega zbiralnika C0
18.03.2019JN000123/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba strojno - instalacijskih del - Aglomeracije MOL
02.07.2019JN002433/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba gradbenih del pri gradnji plinskih priključkov
06.09.2019JN002981/2019-X01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije v Trstenjakovi ulici
18.09.2019JN004998/2019-X01/2019, Gradnje: ŽALE-30/19 - Ureditev nove izvozne ceste z rekonstrukcijo obstoječe garaže
30.10.2019JN005171/2019-X01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija vodovoda na območju zaselka Petelinje
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
13.03.2019JN006352/2018-C02/2019, Gradnje: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE
23.12.2019JN007801/2019-C01/2019, Gradnje: Zamenjava tekočih stopnic v Plavi laguni pri tržnici
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si