Pregled objav javnih naročil

JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
27.02.2019JN007831/2018-X01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija vodovoda po delu Snebrske ceste in cesti Trbeže sočasno z gradnjo kanalizacijskega zbiralnika C0
18.03.2019JN000123/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba strojno - instalacijskih del - Aglomeracije MOL
02.07.2019JN002433/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba gradbenih del pri gradnji plinskih priključkov
06.09.2019JN002981/2019-X01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije v Trstenjakovi ulici
18.09.2019JN004998/2019-X01/2019, Gradnje: ŽALE-30/19 - Ureditev nove izvozne ceste z rekonstrukcijo obstoječe garaže
30.10.2019JN005171/2019-X01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija vodovoda na območju zaselka Petelinje
02.04.2020JN006947/2019-X01/2020, Gradnje: Rekonstrukcija vodohrana Vrh pri Dolskem
28.05.2020JN002302/2020-X01/2020, Gradnje: Obnova vodovoda in kanalizacije po južnem delu Strossmayerjeve ulice
01.06.2020JN001602/2020-X01/2020, Gradnje: Izvajanje enostavnih gradbenih del in popravil pri vzdrževanju vodovodnega omrežja
16.07.2020JN003257/2020-X01/2020, Gradnje: JPE-SPV-152/20 - Gradbena in šamoterska vzdrževalna dela
24.07.2020JN003703/2020-X01/2020, Gradnje: ŽALE-17/20 Sanacija molilnice in vežice - Vrt vseh svetih na Plečnikovih Žalah
08.09.2020JN003419/2020-X01/2020, Gradnje: Sanacija ČN Podolnica
17.09.2020JN004298/2020-X01/2020, Gradnje: Rekonstrukcija vodovoda po Tržaški cesti od Bleiweisove ceste do Poti Rdečega križa sočasno z ureditvijo javnih prometnih in kolesarskih površin ob Tržaški cesti
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
02.07.2020JN003169/2020-F01/2020, Gradnje: Dobava, montaža in zagon opreme za CNG polnilnici z vzdrževanjem za obdobje štirih let
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
13.03.2019JN006352/2018-C02/2019, Gradnje: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE
23.12.2019JN007801/2019-C01/2019, Gradnje: Zamenjava tekočih stopnic v Plavi laguni pri tržnici
14.02.2020JN000342/2020-C01/2020, Gradnje: Ureditev cest in hodnika za pešce na območju urejanja ulic Trbeže, Lajovčeve in Sneberske ceste z ureditvijo odvodnjavanja
02.04.2020JN007835/2019-C01/2020, Gradnje: OBNOVA VODOVODA V DELU NASELJA VIDEM SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE IN PLINOVODA TER UREDITVIJO CESTIŠČA
15.06.2020JN007344/2019-C01/2020, Gradnje: Obnova vodovoda, kanalizacije in plinovoda ter rekonstrukcija ulice pod Topoli
17.07.2020JN008545/2019-C01/2020, Gradnje: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 3, 9, 13 1. DEL, 14 1. DEL, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 1. DEL, 31, 37 IN 38, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE...
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si