Pregled objav javnih naročil

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
13.04.2016JN000259/2016-X01/2016, Gradnje: Izbira izvajalca obnove strehe in ulične fasade Prešernova cesta 16, v okviru projekta Ljubljana - moje mesto
25.05.2016JN001698/2016-X01/2016, Blago: Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice
25.05.2016JN001733/2016-X01/2016, Storitve: Revizorske storitve
01.06.2016JN002013/2016-X01/2016, Gradnje: Kersnikova 5 - obnova strehe ter ulične in čelne fasade s stavbnim pohištvom v okviru Ljubljana - moje mesto
24.06.2016JN003048/2016-X01/2016, Gradnje: Gradbena dela
01.07.2016JN003264/2016-X01/2016, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD in PZI) za Izobraževalni center ZDL, Metelkova 10a
11.07.2016JN003626/2016-X01/2016, Gradnje: Sanacija opornega zidu na Lončarski stezi v Ljubljani
27.07.2016JN001122/2016-X01/2016, Blago: Nakup IBM Notes Domino licenc in naročnina in podpora za najnovejše verzije IBM Notes Domino programske opreme
27.07.2016JN004166/2016-X01/2016, Blago: Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme
18.08.2016JN002950/2016-X01/2016, Gradnje: Ureditev ulice pod hribom
23.08.2016JN004838/2016-X01/2016, Storitve: Storitve čiščenja pisarn, šol in pisarniške opreme
23.08.2016JN004839/2016-X01/2016, Storitve: Storitve čiščenja šol
01.09.2016JN002627/2016-X01/2016, Storitve: Okoljski poročili k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta MOL - strateški del in k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta MOl - izvedbeni del
19.09.2016JN003838/2016-X01/2016, Storitve: Izdelava razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike za objekte v lasti Mestne občine Ljubljana
20.09.2016JN003822/2016-X01/2016, Storitve: Izvedba strokovnega nadzora nad goi deli in dobava ter vgradnja opreme za projekt telovadnica Maksa Pečarja
22.09.2016JN005698/2016-X01/2016, Gradnje: Kongresni trg 7, obnova fasad in strehe v okviru programa Ljubljana - moje mesto
05.10.2016JN004344/2016-X01/2016, Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Črnuče – Ostala živila in dodatki
10.10.2016JN004529/2016-X01/2016, Gradnje: Zamenjava stavbnega pohištva in del zunanje ureditve objekta Prušnikova 99
18.10.2016JN004741/2016-X01/2016, Blago: Nakup osebne varovalne opreme
19.10.2016JN002625/2016-X01/2016, Storitve: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - strateški del
24.10.2016JN004377/2016-X01/2016, Gradnje: Energetska sanacija fasadnega in strešnega ovoja objekt Hans Christian Andersen, enota Marjetica
25.10.2016JN004547/2016-X01/2016, Blago: Dobava in montaža energijsko učinkovitih klimatskih naprav na sedežih ČS
26.10.2016JN004654/2016-X01/2016, Gradnje: OBRTNIŠKA DELA PRI OBNOVI DVORANE DUNAJSKA CESTA 367
27.10.2016JN004985/2016-X01/2016, Gradnje: Ureditev vrtičkarskega območja ob Vojkovi
08.11.2016JN003858/2016-X01/2016, Gradnje: »Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi ulične fasade s stavbnim pohištvom in strehe stavbe na naslovu Igriška ul. 14 v Ljubljani
10.11.2016JN005205/2016-X01/2016, Storitve: Izvajanje storitev računovodskega poslovanja za potrebe Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
15.11.2016JN004411/2016-X01/2016, Gradnje: Ureditev kolesarske steze in hodnika za pešce ob Vojkovi cesti
01.12.2016JN003861/2016-X01/2016, Gradnje: »Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi ulične fasade s stavbnim pohištvom in strehe stavbe na naslovu Igriška ul. 3 v Ljubljani
12.12.2016JN004835/2016-X01/2016, Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Poljane
27.12.2016JN005103/2016-X01/2016, Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OSNOVNE ŠOLE VODMAT
29.12.2016JN004544/2016-X01/2016, Storitve: IZVEDBA STROKOVNEGA NADZORA NAD GOI DELI IN DOBAVO TER VGRADNJO OPREME ZA PROJEKT ZAVETIŠČE ZA IZGUBLJENE ŽIVALI, GMAJNICE
04.01.2017JN003972/2016-X01/2017, Gradnje: Izgradnja javne kanalizacije in plinovoda ob Večni poti za živalski vrt
23.01.2017JN005777/2016-X01/2017, Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ MAJDE VRHOVNIK
22.02.2017JN007489/2016-X01/2017, Gradnje: Okvirni sporazum za izvajanje cenitev neopremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2017-2018
11.04.2017JN000589/2017-X01/2017, Blago: Dobava uniform in opreme za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana
13.04.2017JN004198/2016-X01/2017, Gradnje: Obnova podhoda pod Litijsko cesto v Ljubljani
20.04.2017JN001673/2017-X01/2017, Gradnje: Izvedba brvi čez Lahov graben v mestnem parku Rakova Jelša
16.05.2017JN003233/2017-X01/2017, Blago: Dobava in montaža gostinske opreme za Švicarijo
19.05.2017JN001972/2017-X01/2017, Storitve: Okvirni sporazum hišniško vzdrževalna dela na lokacijah MOL - Službe za lokalno samoupravo
01.06.2017JN002070/2017-X01/2017, Gradnje: Sanacija kletnih prostorov na Ambroževem trgu 7 za potrebe centralnega arhiva MU MOL
08.06.2017JN002045/2017-X01/2017, Blago: Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme
21.06.2017JN003497/2017-X01/2017, Storitve: STROKOVNE PODLAGE ZA NOVELACIJO ODLOKA ZA GRAJSKI GRIČ Z VPLIVNIM OBMOČJEM
30.06.2017JN003698/2017-X01/2017, Gradnje: Izgradnja kanalizacije v naselju Podgorica - ureditev območja ČR419 IN ČR456
11.07.2017JN005519/2017-X01/2017, Blago: Naročnina in podpora za najnovejše verzije IBM Notes Domino programske opreme.
11.07.2017JN004963/2017-X01/2017, Storitve: Izvedba komasacije kmetijskih zemljišč na območju Kašlja v Mestni občini Ljubljana
26.07.2017JN002814/2017-X01/2017, Gradnje: Dokončanje celovite energetske sanacije Vrtca Zelena jama enota Vrba - sanacija kletnih prostorov vrtca
08.08.2017JN005604/2017-X01/2017, Blago: Dobava in montaža avdio, video in multimedijske opreme za Art center
10.08.2017JN004924/2017-X01/2017, Blago: Dobava in postavitev opreme za nadzor prometa ter izvedba usposabljanja za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana
10.08.2017JN001152/2017-X01/2017, Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri sanaciji vidnih fasadnih betonskih in opečnih površin ter kovinskih delov pri obnovi fasade stanovanjskega bloka na naslovu Rimska 12,14 in 16 v Ljubljani.
18.08.2017JN005660/2017-X01/2017, Gradnje: Protipotresna sanacija in sanacija temeljev Vrtca Zelena jama enota Zelena jama
06.09.2017JN006626/2017-X01/2017, Gradnje: Gradnja komunalne opreme na območju urejanja MS 1/2 in MR 1/1 Zelena jama po internih cestah U2, U3 (del), U4 (del) in U5 in območje Šmartinske ceste - 2 . faza
06.09.2017JN005605/2017-X01/2017, Blago: Dobava in montaža opreme po meri in tipske opreme za Art center
06.09.2017JN005833/2017-X01/2017, Gradnje: Izgradnja javnega parkirišča na Povšetovi ulici v Ljubljani
06.09.2017JN006158/2017-X01/2017, Gradnje: Ureditev ceste za progo na odseku od ceste Gmajnice do podvoza pod železniško progo LJ – Postojna in dela ceste v Log do navezave na obstoječe asfaltno vozišče v Brezovici
08.09.2017JN002876/2017-X01/2017, Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi dveh cestnih pročelij s stavbnim pohištvom na stavbi Resljeva 16 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto
22.09.2017JN004779/2017-X01/2017, Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi strehe ter dveh cestnih pročelij in dvoriščne fasade s stavbnim pohištvom na stavbi Streliška 6 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM)
28.09.2017JN007142/2017-X01/2017, Gradnje: Ureditev družinskega parka Muste
04.10.2017JN006925/2017-X01/2017, Storitve: Spremljanje medijev za potrebe Mestne občine Ljubljana in Javnega holdinga Ljubljana d.o.o.
11.10.2017JN006844/2017-X01/2017, Gradnje: Izvedba dodatnih ukrepov za doseganje celovite energetske sanacije Vrtca Najdihojca enota Čenča
11.10.2017JN006657/2017-X01/2017, Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi strehe ter uličnih fasad s stavbnim pohištvom na stavbi Poljanska 11 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM)
20.10.2017JN005032/2017-X01/2017, Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi strehe in pročelij z stavbnim pohištvom ter balkoni na stavbi Stari trg 4 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM)
25.10.2017JN004864/2017-X01/2017, Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi strehe in pročelja s stavbnim pohištvom na stavbi Karlovška 9 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM)
26.10.2017JN007734/2017-X01/2017, Blago: Dobava in montaža opreme Pod turnom 4
26.10.2017JN006911/2017-X01/2017, Gradnje: Prenova jugovzhodnega dela obzidja Šanc na Grajskem griču
21.11.2017JN007827/2017-X01/2017, Gradnje: Izvedba GOI del, dobava ter montaža opreme za ureditev teniških igrišč Svoboda Ljubljana
22.11.2017JN007425/2017-X01/2017, Storitve: EKONOMSKA, PRAVNA IN TEHNIČNA POMOČ NA PODROČJU ENERGETSKEGA UPRAVLJAJA V MOL
30.11.2017JN007904/2017-X01/2017, Storitve: Okvirni sporazum za hišniško vzdrževalna dela na lokacijah MOL - Službe za lokalno samoupravo
05.02.2018JN009888/2017-X01/2018, Gradnje: Izvedba ureditve plaže na Savi in zaščite brežin
07.02.2018JN009031/2017-X01/2018, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za ureditev javne prometne in komunalne infrastrukture v območju OPPN za del območja MS 8/5 Zgornji Kašelj (Cesta Španskih borcev)
21.02.2018JN008721/2017-X01/2018, Storitve: Opravljanje inženirskih storitev in izvedba strokovnega nadzora pri gradnji prizidka k Zdravstvenemu domu Bežigrad
23.03.2018JN010350/2017-X01/2018, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za obnovo Vile Zlatice
16.04.2018JN000158/2018-X01/2018, Gradnje: Izgradnja Skate parka pod Fabianijevim mostom v Ljubljani
07.05.2018JN000267/2018-X01/2018, Storitve: Opravljanje inženirskih storitev in izvedba strokovnega nadzora pri gradnji telovadnice OŠ Vižmarje Brod
09.05.2018JN007712/2017-X01/2018, Blago: LABORATORIJSKI MERILNIK TRDNIH DELCEV ZA HKRATNO MERJENJE KONCENTRACIJE DELCEV PM1, PM2,5 IN PM10
29.05.2018JN000621/2018-X01/2018, Gradnje: Vodovod Malo Trebeljevo
29.05.2018JN000088/2018-X01/2018, Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi dveh uličnih pročelij s stavbnim pohištvom in strehe na stavbi na naslovu Vegova 5 – Gosposka 8 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM)
01.06.2018JN002847/2018-X01/2018, Storitve: MONITORING PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV
05.06.2018JN001636/2018-X01/2018, Gradnje: AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA
05.06.2018JN000447/2018-X01/2018, Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi strehe in stranske ulične fasade s stavbnim pohištvom na stavbi na naslovu Židovska ulica 4 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM)
03.07.2018JN001879/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI ureditve kolesarskih poti na območju Dunajske ceste
04.07.2018JN002638/2018-X01/2018, Blago: Naročnina in podpora za najnovejše verzije IBM Notes Domino programske opreme.
10.07.2018JN000797/2018-X01/2018, Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi fasade in stavbnega pohištva na naslovu Mestni trg 1 Magistrat v Ljubljani
13.07.2018JN001505/2018-X01/2018, Gradnje: IZVEDBA GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI DVORIŠČNIH FASAD S STAVBNIM POHIŠTVOM IN PREHODA NA STAVBI NJEGOŠEVA 6, 6a-j, V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LMM
16.07.2018JN001483/2018-X01/2018, Gradnje: IZVEDBA GOI DEL PRI OBNOVI STREHE NA STAVBI VEGOVA 2 V LJUBLJANI
18.07.2018JN002553/2018-X01/2018, Blago: Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme
25.07.2018JN002977/2018-X01/2018, Storitve: Opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu, ter varstva pred požarom za zaposlene v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana med leti 2018 in 2022
26.07.2018JN002551/2018-X01/2018, Gradnje: Obnova stavbnega pohištva - oken v stavbi Pod turnom 3 v Ljubljani (MGLC)
07.08.2018JN003397/2018-X01/2018, Storitve: Obnova sgraffitov v osrednjem atriju Mestne hiše - Magistrat
28.08.2018JN004309/2018-X01/2018, Blago: Dobava in postavitev opreme za nadzor prometa ter izvedba usposabljanja za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana
28.08.2018JN004366/2018-X01/2018, Gradnje: Ureditev vrtičkov na Grbi
28.08.2018JN004367/2018-X01/2018, Gradnje: Ureditev nabrežja Ljubljanice ob družinskem parku Muste
30.08.2018JN003938/2018-X01/2018, Storitve: Raziskava - Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani
18.09.2018JN003068/2018-X01/2018, Gradnje: ŠTEFANOVA 9-11, IZVEDBA GRADENO-OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNEGA PROČELJA S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA NASLOVU ŠTEFANOVA 9-11 V LJUBLJANI V OKVIRU PROJEKTA LJUBLJANA - MOJE MESTO
20.09.2018JN005078/2018-X01/2018, Gradnje: Gradnja kolesarskega poligona v Fužinah
21.09.2018JN005408/2018-X01/2018, Gradnje: Obnova strehe v Centru kulture Španski borci
24.09.2018JN005462/2018-X01/2018, Gradnje: Sanacija plazu na cesti Besnica Janče, LC213041
25.09.2018JN005041/2018-X01/2018, Storitve: Tehnična in strokovna podpora pri izvajanju aktivnosti v okviru projekta URBforDAN
26.09.2018JN002570/2018-X01/2018, Gradnje: CANKARJEVA 7, IZVEDBA GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI DVEH ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM NA STAVBI NA NASLOVU CANKARJEVA 7 V LJUBLJANI
01.10.2018JN004406/2018-X01/2018, Storitve: Izvajanje meritev in upravljanje okoljskega merilnega sistema (OMS) za obdobje 2018 - 2021
03.10.2018JN005540/2018-X01/2018, Storitve: MONITORING PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV
04.10.2018JN005156/2018-X01/2018, Storitve: VIDEOSNEMANJE OBČINSKIH CEST, UREDITEV OSI ZA PRIPRAVO ODLOKA TER IZDELAVA VIDEOALMANAHA
04.10.2018JN004914/2018-X01/2018, Gradnje: Dodatni ukrepi v okviru energetske sanacije na objektu Centralno kopališče Tivoli
09.10.2018JN005258/2018-X01/2018, Gradnje: SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU
16.10.2018JN005517/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI Industrijske ceste v Zalogu, odsek Hladilniška pot-Zaloška cesta
07.11.2018JN005583/2018-X01/2018, Gradnje: Rekonstrukcija križišča Samova ulica Vodovodna cesta
09.11.2018JN002952/2018-X01/2018, Storitve: Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«
14.11.2018JN006241/2018-X01/2018, Gradnje: Rekonstrukcija pločnikov in kolesarskih stez na Prešernovi cesti
15.11.2018JN006118/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za obnovo Šentjakobskega odra
15.11.2018JN005591/2018-X01/2018, Storitve: Izvedba storitev strokovnega nadzora za projekt »Obnova cest v območju Šmartinske ceste, severne obvozne ceste in Bratislavske ceste
16.11.2018JN005713/2018-X01/2018, Gradnje: Ureditev Ulice borcev za severno mejo in prometnih grbin na Melikovi ulici
19.11.2018JN006107/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI ureditve kolesarskih površin na območju Tržaške ceste in Jadranske ulice
26.11.2018JN004945/2018-X01/2018, Gradnje: STIŠKA ULICA 1- LEVSTIKOV TRG 9-GALLUSOVO NABREŽJE 35, IZVEDBA GOI DEL PRI OBNOVI TREH ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM NA STAVBI NA NASLOVU STIŠKA ULICA 1- LEVSTIKOV TRG 9- GALLUSOVO NABREŽJE 35
16.01.2019JN007454/2018-X01/2019, Blago: dobava uniforme in ostale opreme za mestne redarje
04.02.2019JN007941/2018-X01/2019, Storitve: Okvirni sporazum za hišniško vzdrževalna dela na lokacijah MOL Službe za lokalno samoupravo
28.02.2019JN007755/2018-X01/2019, Storitve: Študija najprimernejših lokacij za izgradnjo električnih polnilnic v Mestni občini Ljubljana (MOL)
01.04.2019JN000432/2019-X01/2019, Blago: DOBAVA KNJIGOMATOV ZA POTREBE MESTNE KNJIŽNICE LJUBLJANA
04.04.2019JN000242/2019-X01/2019, Blago: Izbira dobavitelja za dobavo kolesarske in motoristične uniforme in opreme za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana.
24.04.2019JN000268/2019-X01/2019, Storitve: Okvirni sporazum za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2019-2020
25.04.2019JN001558/2019-X01/2019, Storitve: NAROČILO AERO-FOTOGRAMETRIČNEGA SNEMANJA IN IZDELAVA DOF ZA OBMOČJE MOL
06.05.2019JN000433/2019-X01/2019, Storitve: STORITVE NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL
28.05.2019JN001563/2019-X01/2019, Gradnje: SANACIJA OBJEKTA KONGRESNI TRG 15 V LJUBLJANI
28.05.2019JN000893/2019-X01/2019, Storitve: Analiza rodovitnosti tal in vsebnosti nevarnih snovi v tleh in pridelkih na VVO MOL ter na območju vodarne Brest v letu 2019
29.05.2019JN001510/2019-X01/2019, Storitve: Strokovna podpora pri izvajanju aktivnosti v sklopu projekta Urbact III BeePathNet faza 2
03.06.2019JN001556/2019-X01/2019, Blago: Nakup in dobava energijsko učinkovite računalniške opreme
07.06.2019JN002516/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba klančine in zunanje ureditve na Rogu
11.06.2019JN002025/2019-X01/2019, Storitve: EKONOMSKE, TEHNIČNE IN PRVNE STORITVE NA PODROČJU ENERGETSKEGA UPRVLJANJA
02.07.2019JN002080/2019-X01/2019, Gradnje: ŠTUDENTOVSKA 11- KREKOV TRG 4, OBNOVA FASADE IN STREHE STAVBE ŠTUDENTOVSKA 11- KREKOV TRG 4 V OKVIRU LMM
19.07.2019JN003218/2019-X01/2019, Blago: Naročnina in podpora za najnovejše verzije IBM Notes Domino programske opreme
23.07.2019JN003555/2019-X01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija odra CK Španski borci
14.08.2019JN002099/2019-X01/2019, Gradnje: BEETHOVNOVA 7, OBNOVA DVEH ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI NA NASLOVU BEETHOVNOVA 7 V OKVIRU PROGRAMA LMM
21.08.2019JN002075/2019-X01/2019, Gradnje: ZEMLJEMERSKA 11, IZVEDBA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNEGA PROČELJA S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI ZEMLJEMERSKA 11 V OKVIRU LJUBLJANA - MOJE MESTO
27.08.2019JN004889/2019-X01/2019, Gradnje: Ureditev Črnuškega bajerja in učne poti
27.08.2019JN004609/2019-X01/2019, Gradnje: Ureditev desnega nabrežja Ljubljanice v Parku Muste
27.08.2019JN004610/2019-X01/2019, Gradnje: UREDITEV NOVEGA VRTIČKARSKEGA OBMOČJA IN PARKA VIŽMARJE
28.08.2019JN003360/2019-X01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija in prometna ureditev Valjhunove, Detelove in Robbove ulice ter stare Linhartove ceste
04.09.2019JN004962/2019-X01/2019, Gradnje: Prenova ulice Reber v Ljubljani
13.09.2019JN002857/2019-X01/2019, Gradnje: GORNJI TRG 44, IZVEDBA GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI GORNJI TRG 44 V LJUBLJANI V OKVIRU PROJEKTA LJUBLJANA- MOJE MESTO
13.09.2019JN002100/2019-X01/2019, Gradnje: SLOVENSKA 10, OBNOVA DVEH PROČELIH S STAVBNIM POHIŠTVOM NA STAVBI NA NASLOVU SLOVENSKA CESTA 10 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA- MOJE MESTO
24.09.2019JN004640/2019-X01/2019, Gradnje: KRIŽEVNIŠKA 3, OBNOVA STREHE IN FASAD S STAVBNIM POHIŠTVOM NA STAVBI KRIŽEVNIŠKA 3 V OKVIRU LMM
03.10.2019JN005386/2019-X01/2019, Blago: Sukcesivna dobava in montaža depozitnih trezorjev za "Generalni gasilski ključ" na objektih javnih vrtcev in osnovnih šol Mestne občine Ljubljana
04.10.2019JN004498/2019-X01/2019, Storitve: Spremljanje medijev za potrebe Mestne občine Ljubljana in Javnega holdinga Ljubljana d.o.o.
07.11.2019JN006219/2019-X01/2019, Gradnje: REKONSTRUKCIJA ULICE JANA HUSA
26.11.2019JN005828/2019-X01/2019, Storitve: Okoljsko poročilo k četrtim spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID
28.11.2019JN006267/2019-X01/2019, Gradnje: SLOVENSKA 55, 55a, b, c, OBNOVA - SANACIJA MOZAIKOV NA CESTNI - VZHODNI FASADI STAVBE NA NASLOVU SLOVENSKA 55, 55A, B, C V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA - MOJE MESTO
02.12.2019JN005733/2019-X01/2019, Gradnje: Ureditev Severnega parkirišča na Žalah
11.02.2020JN007611/2019-X01/2020, Gradnje: Rekonstrukcija Strossmayerjeve ulice in Ulice talcev na odseku med Ulico janeza Pavla II in Strossmayerjevo ulico
18.02.2020JN006125/2019-X01/2020, Gradnje: IZGRADNJA JAVNE KOMUNALNE OPREME: DOSTOPNE POT, PLINOVOD, JAVNA RAZSVETLJAVA IN NAVEZAVA NA VODOVODNE PRIKLJUČKE NA OBMOČJU ZAZIDALNEGA OTOKA VS 103 MURGLE IV. FAZA
20.02.2020JN003341/2019-X01/2020, Gradnje: TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 7, IZVEDBA GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI NA NASLOVU TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 7 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA
25.02.2020JN007168/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije na projektu Rekonstrukcija obstoječe ledene dvorane in dozidava nove dvorane za curling v Zalogu
02.03.2020JN007311/2019-X01/2020, Gradnje: ULICA TALCEV 5, OBNOVA ULIČNE FASADE S STAVBNIM POHIŠTVOM NA STAVBI NA NASLOVU ULICA TALCEV 5 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA- MOJE MESTO
04.03.2020JN008389/2019-X01/2020, Storitve: Okvirni sporazum za hišniško vzdrževalna dela na lokacijah MOL Službe za lokalno samoupravo 2020/2021
21.04.2020JN001365/2020-X01/2020, Storitve: Izvedba lasersko topografskega snemanja, izdelave DMR in izdelave pravilnih barvnih digitalnih orto foto načrtov (Trueortho)
24.04.2020JN000218/2020-X01/2020, Blago: Izbira dobavitelja za dobavo reprezentančnega blaga za obdobje dveh let
18.05.2020JN000721/2020-X01/2020, Storitve: ANALIZA RODOVITNOSTI TAL TER VSEBNOSTI NEVARNIH SNOVI V TLEH IN PRIDELKIH NA VVO MOL TER NA OBMOČJU VODARNE BREST V LETU 2020
23.06.2020JN001158/2020-X01/2020, Storitve: PRIPRAVA IN IZDELAVA STRATEGIJE RAZVOJA PODEŽELJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 2021-2027
02.07.2020JN001589/2020-X01/2020, Storitve: Elaborat ekonomike za postopek četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del
07.07.2020JN000138/2020-X01/2020, Gradnje: Ureditev vrtičkarskega območja Grba II in parka z igriščem ob PST
22.07.2020JN002183/2020-X01/2020, Blago: Nakup in dobava energijsko učinkovite računalniške opreme
28.07.2020JN002818/2020-X01/2020, Gradnje: Prenova fasade Center kulture Španski borci v Mostah
30.07.2020JN003433/2020-X01/2020, Gradnje: OŠ Koseze Izgradnja prizidka B
31.07.2020JN002412/2020-X01/2020, Storitve: Podstavek in napis za spomenik Hallersteinu
13.08.2020JN002933/2020-X01/2020, Gradnje: Izgradnja komunalne infrastrukture za priključitev stanovanjskih objektov v območju OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2 (kanalizacija, vodovod, plinovod)
19.08.2020JN003704/2020-X01/2020, Gradnje: Izgradnja komunalne opreme (cesta, meteor. kanalizacija, plinovod, vodovod in JR) za priklj. večstanovanjskih objekt. na parc.št. 1725/10, 1723/5, 1721/32 vse K.O. Brdo (odcep-3 na obm. 39-Brdo vzhod)
28.08.2020JN001920/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za celovito prenovo Vodnikove domačije
14.09.2020JN003769/2020-X01/2020, Gradnje: GRADNJA POVEZOVALNEGA VODOVODA VH VOLAVLJE - VH JANČE
15.09.2020JN003731/2020-X01/2020, Storitve: MONITORING PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV ZA OBDOBJE AVG.2020-JULIJ 2022
25.09.2020JN003685/2020-X01/2020, Gradnje: Izgradnja SN kablovoda z EKK in kabelskimi jaški za potrebe povečanja priključne moči za CČN Ljubljana
08.10.2020JN003907/2020-X01/2020, Gradnje: SKATEPARK STOŽICE - GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
28.10.2020JN003698/2020-X01/2020, Gradnje: STARI TRG 6, IZVEDBA GRADBENO- OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA NASLOVU STARI TRG 6 V LJUBLJANI
13.11.2020JN004875/2020-X01/2020, Blago: Dobava in namestitev urbane opreme za mestni gozd Golovec
13.11.2020JN005250/2020-X01/2020, Blago: Nakup osebne varovalne opreme za obdobje 4 let
23.11.2020JN005557/2020-X01/2020, Storitve: Poslovni najem protokolarnega vozila, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
07.12.2020JN005314/2020-X01/2020, Gradnje: ULICA JANEZA PAVLA II. 7, POGODBA ZA IZVEDBO GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNEGA PROČELJA S STAVBNIM POHIŠTVOM
07.12.2020JN007209/2019-X01/2020, Gradnje: GOSPOSVETSKA 10, OBNOVA PROČELJA, DVEH DVORIŠČNIH FASAD S STAVBNIM POHIŠTVOM TER STREHE NA STAVBI NA NASLOVU GOSPOSVETSKA CESTA 10 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA - MOJE MESTO
15.12.2020JN006020/2020-X01/2020, Blago: Oprema za Vilo Zlatico
15.12.2020JN005321/2020-X01/2020, Gradnje: Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja RN-339 Jurčkova
23.12.2020JN006381/2020-X01/2020, Storitve: Okvirni sporazum za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2022
29.12.2020JN005217/2020-X01/2020, Blago: Dobava uniform, oznak, službene izkaznice in opreme za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana
25.01.2021JN006885/2020-X01/2021, Gradnje: Izvedba vodnjakov za črpanje geotermalne vode za potrebe izvedbe toplotne črpalke na projektu Kopališče Ilirija
26.01.2021JN006243/2020-X01/2021, Gradnje: Širitev pokopališča Rudnik
12.02.2021JN007184/2020-X01/2021, Gradnje: REKONSTRUKCIJA CESTE NA POLJANE
16.02.2021JN005982/2020-X01/2021, Blago: sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Tone Čufar z upoštevanjem obveznega deleža živil slovenskega porekla
26.02.2021JN007059/2020-X01/2021, Gradnje: Ureditev novega vrtičkarskega območja Muste
10.03.2021JN000426/2021-X01/2021, Gradnje: Odstranitev galvane v centru Rog
30.03.2021JN005921/2020-X01/2021, Gradnje: Ureditev Lončarske steze in ulice Na Stolbi s komunalno infrastrukturo
07.04.2021JN003731/2020-X02/2021, Storitve: MONITORING PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV ZA OBDOBJE AVG.2020-JULIJ 2022
15.04.2021JN000776/2021-X01/2021, Storitve: Storitve notranjega revidiranja za javne zavode MOL
06.05.2021JN001449/2021-X01/2021, Blago: Dobava pohorskega tonalita za spomenik Hallersteinu
13.05.2021JN007283/2020-X01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije DGD za gradnjo javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah MOL ter projektne dokumentacije DGD in PZI za komunalno in prometno ureditev - Kozarje
17.05.2021JN000856/2021-X01/2021, Gradnje: CANKARJEVA 10, OBNOVA ULIČNEGA PROČELJA IN STREHE NA STAVBI CANKARJEVA 10 V OKVIRU PROGRAMA LMM
20.05.2021JN001530/2021-X01/2021, Storitve: Izvedba lasersko topografskega snemanja, izdelave DMR in izdelave pravilnih barvnih digitalnih orto foto načrtov (Trueortho) za leto 2021
04.06.2021JN001363/2021-X01/2021, Blago: Nakup in dobava energijsko učinkovite računalniške opreme
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
18.05.2016JN001472/2016-C01/2016, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja za potrebe Vrtca Jarše
02.06.2016JN002111/2016-C01/2016, Gradnje: Gradbena dela
03.06.2016JN002215/2016-C01/2016, Blago: Programski paket za upravljanje licenc
07.06.2016JN002289/2016-C01/2016, Gradnje: Pohlajevanje v celotni upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Kresija
13.06.2016JN002529/2016-C01/2016, Gradnje: Izvedba GOI del prenove Počitniškega doma Drago Makus v Umagu, R Hrvaška
14.06.2016JN001782/2016-C01/2016, Storitve: Izdelava sprememb PZI dokumentacije za dokončanje izgradnje PGH Kozolec II. faza
14.06.2016JN002563/2016-C01/2016, Gradnje: Dokončanje izgradnje PGH Kozolec - II. faza
14.06.2016JN002569/2016-C01/2016, Gradnje: Ureditev Eipprove ulice v Ljubljani
14.06.2016JN001014/2016-C01/2016, Storitve: Izdelava sprememb in preveritev projektne dokumentacije PGD, PZI za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto
15.06.2016JN000576/2016-C01/2016, Storitve: Izdelava sprememb projektne dokumentacije za izdelavo električne vozne mreže na začasni deviaciji dvotirne proge Ljubljana-Sežana
15.06.2016JN001533/2016-C01/2016, Storitve: IZDELAVA PZI DOKUMENTACIJE ZA OBJEKT GALERIJA CUKRARNA
24.06.2016JN003063/2016-C01/2016, Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Jožeta Moškriča
24.06.2016JN003087/2016-C01/2016, Storitve: Izvajanje storitev rednega obratovanja in tekočega vzdrževanja v skladu z notranjim nadzorom na osnovah HACCP sistem na lokalnih vodovodnih sistemih v Mestni občini Ljubljana
28.06.2016JN001795/2016-C01/2016, Storitve: PROJEKT ELENA EOL - DODATNE STORITVE STROKOVNO TEHNIČNE PODPORE PRI IZVAJANJU PROJEKTA ENERGETSKE OBNOVE OBJEKTOV V LASTI MOL
05.07.2016JN003388/2016-C01/2016, Gradnje: Gradbena dela
07.07.2016JN003509/2016-C01/2016, Gradnje: Izbira koncesionarja za izvedbo projekta »Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju«
14.07.2016JN003793/2016-C01/2016, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
21.07.2016JN003979/2016-C01/2016, Gradnje: Rekonstrukcija Art centra, Komenskega 9, Ljubljana
27.07.2016JN003122/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve SPIS za delo z dokumentarnim gradivom
01.08.2016JN003352/2016-C01/2016, Blago: 3. faza nadgradnje telefonskih central MU MOL
19.08.2016JN003824/2016-C01/2016, Gradnje: REKONSTRUKCIJA LETALIŠKE CESTE MED KRIŽIŠČEM PRI EMPORIUMU IN KAJUHOVO CESTO
19.08.2016JN002060/2016-C01/2016, Gradnje: Ureditev 2. faze otroškega igrišča v Šmartinskem parku
21.10.2016JN002683/2016-C01/2016, Storitve: Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del
26.10.2016JN003709/2016-C01/2016, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za 3. etapo 1. fazo širitve pokopališča Žale - Klasično grobno polje - drugi del izvajanja ter Žarno grobno polje in obodni park/raztros pepela
25.11.2016JN004662/2016-C01/2016, Storitve: NAJEM KRATKOROČNEGA KREDITA
29.11.2016JN007562/2016-C01/2016, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
23.12.2016JN004524/2016-C01/2016, Storitve: najem dolgoročnega kredita
09.01.2017JN005575/2016-C01/2017, Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Jelka
13.01.2017JN005741/2016-C01/2017, Blago: izbira dobaviteljev konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Andersen
26.01.2017JN005581/2016-C01/2017, Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA VODMAT
09.03.2017JN006193/2016-C01/2017, Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca dr. France Prešeren
15.03.2017JN001074/2017-C01/2017, Blago: ORACLE STORITVE TEHNIČNE PODPORE ZA DODATNE LICENCE ZA LETO 2017
07.04.2017JN007370/2016-C01/2017, Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OSNOVNE ŠOLE FRANCETA BEVKA
10.04.2017JN000001/2017-C01/2017, Gradnje: izbira koncesionarja za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana v obliki javno zasebnega partnerstv
11.04.2017JN007446/2016-C01/2017, Gradnje: Izgradnja povezovalne ceste AC priključek Brdo - Tehnološki park in Brdnikova ulica - 1. faza v sklopu OPPN za zadrževalnik Brdnikova
21.04.2017JN001387/2016-C01/2017, Gradnje: Izbira zasebnega partnerja za obnovo starega letališča
24.04.2017JN002013/2017-C01/2017, Storitve: Dopolnjevanje informacijskega sistema za javna naročila - INAR
05.05.2017JN002479/2017-C01/2017, Blago: Vzdrževanje programske opreme ESRI za leti 2017 in 2018
08.05.2017JN002701/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve za delo prekrškovnih organov (IR RIIS) za leto 2017 in 2018
08.05.2017JN002700/2017-C01/2017, Storitve: Nadgradnja informacijske rešitve za delo prekrškovnih organov (IR RIIS)
11.05.2017JN002295/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema za javna naročila - INAR
18.05.2017JN007469/2016-C01/2017, Gradnje: Maks Pečar: JN za izbor izvajalca GOI del in dobave ter montaže opreme za telovadnico Maksa Pečarja
06.06.2017JN001795/2017-C01/2017, Gradnje: ENERGETSKA SANACIJA VRTCA POD GRADOM ENOTA PRULE, VRTCA MOJCA ENOTA TINKARA, VRTCA VODMAT KORYTKOVA 24 IN 26 IN VRTCA MLADI ROD ENOTA ČIRA ČARA
12.06.2017JN004809/2017-C01/2017, Storitve: Dopolnjevanje informacijskega sistema CIS-MOL
12.06.2017JN004810/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema CIS-MOL
15.06.2017JN005199/2017-C01/2017, Blago: Naročnina na nove verzije Imis/Suite licenc
30.06.2017JN001585/2017-C01/2017, Gradnje: Izgradnja kanalizacije in vodovoda z ureditvijo cest in javne razsvetljave na območju Novega Polja - 2. faza (Arničeva ulica, Zdešarjeva cesta, Cesta X.)
19.07.2017JN005997/2017-C01/2017, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za prizidek k novi telovadnici Osnovne šole Vižmarje-Brod
27.07.2017JN002146/2017-C01/2017, Gradnje: Prenova otroškega igrišča v parku Kodeljevo
31.07.2017JN007719/2016-C01/2017, Gradnje: Gradišče 6,8 – Slovenska 11 (Nemška hiša), obnova strehe in uličnih fasad s stavbnim pohištvom v okviru Ljubljana – moje mesto
01.08.2017JN001633/2017-C01/2017, Gradnje: Izvedba GOI del pri izgradnji novega vrtca Pedenjped-Enota Kašelj s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter dobava in montaža opreme
10.08.2017JN006562/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve SPIS za delo z dokumentarnim gradivom
16.08.2017JN003295/2017-C01/2017, Gradnje: OBNOVA IN UREDITEV GALLUSOVEGA NABREŽJA
21.08.2017JN006725/2017-C01/2017, Storitve: Izdelava PGD in PZI novega mostu prek Ljubljanice na Grablovičevi cesti (most pri Pletenini) s cestno navezavo na Zaloško cesto in cesto Ob Ljubljanici ter pripadajočo komunalno infrastrukturo
31.08.2017JN002029/2017-C01/2017, Storitve: NAJEM DOLGOROČNEGA KREDITA ZA LETO 2017
04.09.2017JN005044/2017-C01/2017, Storitve: Izvajanje občasnih prevozov šolskih otrok za obdobje treh let
22.09.2017JN007493/2017-C01/2017, Storitve: Redno vzdrževanje telefonskih central in telefonskih aparatov
27.10.2017JN005915/2017-C01/2017, Blago: Nakup avtobusov z nizkimi emisijami
20.11.2017JN008802/2017-C01/2017, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev vodne skulpture – vodometa na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice v Ljubljani
21.11.2017JN003228/2017-C01/2017, Gradnje: Izvedba rekonstrukcije OŠ Franca Rozmana Staneta v Ljubljani
12.12.2017JN007639/2017-C01/2017, Gradnje: Rekonstrukcija Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice in Slovenske ceste med Gosposvetsko cesto in Trdinovo ulico
10.01.2018JN006050/2017-C01/2018, Storitve: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja za potrebe Vrtca Hansa Christiana Andersena, Vrtca dr. Franceta Prešerna in Vrtca Šentvid v Ljubljani, za obdobje treh let
05.02.2018JN008492/2017-C01/2018, Gradnje: Izvedba rekonstrukcije in nadgradnja avditorija Križanke
12.02.2018JN004935/2017-C01/2018, Gradnje: Izvedba GOI del, dobava ter montaža opreme za prvo fazo širitve pokopališčla v Sostrem
14.02.2018JN009024/2017-C01/2018, Gradnje: Izgradnja povezovalne ceste AC Brdo-Tehnološki park sklopu OPPN za zadrževalnik Brdnikova - 2. faza
14.02.2018JN000348/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev Atletskega centra Ljubljana
20.02.2018JN008015/2017-C01/2018, Gradnje: Rekonstrukcija Zaloške ceste na odseku od križišča z Vevško cesto do krožišča s Kašeljsko cesto, Cesto 30. avgusta in Milčetovo potjo
08.03.2018JN000928/2018-C01/2018, Storitve: Oracle storitve tehnične podpore za obdobje 2018-2020
11.04.2018JN008623/2017-C01/2018, Gradnje: Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo prizidka Zdravstvenega doma Bežigrad
19.04.2018JN001322/2018-C01/2018, Storitve: okolju prijazno čiščenje za potrebe Mestne občine Ljubljana, Javnega zavoda Šport Ljubljana in Javnega zavoda Turizem Ljubljana
04.05.2018JN000141/2018-C01/2018, Gradnje: Gradnja nove telovadnice Osnovne šole Vižmarje Brod v Ljubljani, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
20.06.2018JN001237/2018-C01/2018, Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, dobava ter montaža opreme za širitev pokopališča Polje v Ljubljani, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
28.06.2018JN010428/2017-C01/2018, Storitve: Izvedba strokovnega nadzora nad izvajanjem GOI del pri rekonstrukciji objekta »Ureditev Galerija Cukrarna« ter nad dobavo in montažo pohištva in opreme
02.07.2018JN000453/2018-C01/2018, Gradnje: Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana
18.07.2018JN008527/2017-C01/2018, Gradnje: Izvedba GOI del pri rekonstrukciji objekta ter dobava in montaža opreme Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, OE Glasbena šola, Vegova 7, Ljubljana
18.07.2018JN004071/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve SPIS za delo z dokumentarnim gradivom
20.07.2018JN003846/2018-C01/2018, Storitve: Najem energijsko učinkovitih multifunkcijskih naprav za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje treh let
24.07.2018JN003151/2018-C01/2018, Storitve: Izvajanje storitev rednega obratovanja in tekočega vzdrževanja v skladu z notranjim nadzorom na osnovah HACCP sistema na lokalnih vodovodnih sistemih v MOL
25.07.2018JN002615/2018-C01/2018, Blago: izbira dobaviteljev pisarniškega materiala, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za potrebe Mestne občine Ljubljana in Mestne knjižnice Ljubljana, 2018 - 2022
26.07.2018JN001190/2018-C01/2018, Blago: NAKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE KI JE V CELOTI PRIDOBLJENA IZ OBNOVLJIVIH VIRIV ENERGIJE - ZA OBDOBJE TREH LET
28.08.2018JN002920/2018-C01/2018, Gradnje: KOMUNALNO IN CESTNO PROMETNA UREDITEV OBMOČJA CS 10/1 "TRIBUNA"
14.09.2018JN002042/2018-C01/2018, Blago: Sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju
20.09.2018JN003109/2018-C01/2018, Gradnje: Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z Ulico Josipine Turnograjske (CPS)
05.10.2018JN006589/2018-C01/2018, Gradnje: Izvedba GOI del pri rekonstrukciji objekta »Ureditev Galerija Cukrarna« ter dobava in montaža pohištva in opreme
25.10.2018JN003111/2018-C01/2018, Gradnje: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27,
26.10.2018JN005512/2018-C01/2018, Storitve: CELOVITI INŽENIRING IN GRADBENI NADZOR PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROJEKTA LJUBLJANA - MOJE MESTO
29.10.2018JN000001/2017-C02/2018, Gradnje: izbira koncesionarja za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana v obliki javno zasebnega partnerstv
07.11.2018JN005310/2018-C01/2018, Gradnje: REKONSTRUKCIJA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTE OD TRDINOVE ULICE DO VKLJUČNO S KRIŽIŠČEM Z DUNAJSKO CESTO TER KERSNIKOVA, DVORAKOVA IN VOŠNJAKOVA ULICA
13.11.2018JN005901/2018-C01/2018, Storitve: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA DEL 3
14.11.2018JN005458/2018-C01/2018, Gradnje: Gradnja kolesarskih in peš površin ob Drenikovi cesti
15.11.2018JN005426/2018-C01/2018, Gradnje: Ureditev avtobusnih postajališč v MOL, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, s sofinanciranjem Kohezijskega sklada
07.12.2018JN005404/2018-C01/2018, Gradnje: Obnova cest v območju Šmartinske ceste, severne obvozne ceste in Bratislavske ceste
11.12.2018JN008496/2018-C01/2018, Gradnje: izbira koncesionarja za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov
21.12.2018JN005456/2018-C01/2018, Gradnje: UREDITEV NOVEGA STOPNIŠČA NA STOLBI
09.01.2019JN008583/2018-C01/2019, Blago: Dobava zemeljskega plina (CNG) za vozila mestne uprave Mestne občine Ljubljana za leta 2019, 2020 in 2021
09.01.2019JN008613/2018-C01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za Kopališče Ilirija
14.01.2019JN005421/2018-C01/2019, Gradnje: PRENOVA TRUBARJEVE CESTE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI
14.01.2019JN005539/2018-C01/2019, Gradnje: Gradnja kolesarskih in peš površin ob Vodnikovi cesti
17.01.2019JN005272/2018-C01/2019, Storitve: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za MOL, pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOL, in druge pravne osebe, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upr. ali nadzor. za 4 leta
14.02.2019JN007243/2018-C01/2019, Storitve: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Vodmat, Vrtcu Ledina in Vrtcu pod Gradom za obdobje treh let
27.02.2019JN007419/2018-C01/2019, Blago: Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno
01.03.2019JN008497/2018-C01/2019, Blago: Sukcesivna dobava sredstev za vzdrževanje higiene perila
11.03.2019JN005650/2018-C01/2019, Gradnje: Ureditev Poljanske ceste
22.03.2019JN008228/2018-C01/2019, Blago: skupno javno naročilo za nakup higienskih papirnatih izdelkov, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki in ostalega sanitarnega materiala za obdobje 4 let
26.03.2019JN006805/2018-C01/2019, Blago: Nakup avtobusov z nizkimi emisijami
28.03.2019JN001303/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje programske opreme ESRI za leti 2019 in 2020
25.04.2019JN001657/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve za prekrškovne organe RIIS
13.05.2019JN002065/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema CIS-MOL
15.05.2019JN001666/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje zalednega sistema za sprejem, pripravo in odpravo podatkov o prekrških in prilagoditev programske opreme na mobilnih enotah
21.05.2019JN001660/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema za javna naročila - INAR
24.05.2019JN001416/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Jarše in Vrtcu Mojca za obdobje dveh let
29.05.2019JN008169/2018-C01/2019, Gradnje: Komunalno opremljanje naselja Rakova jelša: Ureditev lokalne ceste Curnovska ulica in javne poti Pot na Rakovo jelšo do naselja Rakova jelša
03.06.2019JN008154/2018-C01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija Parmove ulice z komunalno infrastrukturo na odseku od Samove ulice do Kurilniške ulice, s sofinanciranjem Kohezijskega sklada
06.06.2019JN008701/2018-C01/2019, Gradnje: Izgradnja parkirišča P+R Stanežiče z izgradnjo dovozne ceste s križiščem na Celovško cesto v Stanežičah
11.06.2019JN003302/2019-C01/2019, Blago: Naročnina na nove verzije Imis/Suite licenc
12.06.2019JN005246/2018-C01/2019, Gradnje: Izvedba GOI del, dobava in montaža opreme za ureditev 3. etape 1. faze širitve osrednjega Ljubljanskega pokopališča Žale območje faze gradnje IV
01.07.2019JN002793/2019-C01/2019, Storitve: tisk, vezava in raznos glasila Ljubljana, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki, za obdobje štirih let
02.07.2019JN000530/2019-C01/2019, Gradnje: IZGRADNJA DVEH NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UREDITVIJO GOZDIČKA V STOŽICAH
15.07.2019JN003423/2019-C01/2019, Blago: Dobava in montaža opreme za zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, Gmajnice
19.07.2019JN004249/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve SPIS za delo z dokumentarnim gradivom
01.08.2019JN002172/2019-C01/2019, Storitve: Skupno javno naročilo za izbiro izvajalcev storitev varovanja za potrebe MOL, PD-Center za kulturo mladih, SMG Ljubljana, MKL in JZ Šport Ljubljana
02.08.2019JN001833/2019-C01/2019, Gradnje: Izvedba obnove stavbe Vila Zlatica v Ljubljani
26.08.2019JN005782/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja za potrebe upravnih zgradb MU, varovanje cestnih zapor in decembrskih prireditev
03.09.2019JN003495/2019-C01/2019, Blago: Sukcesivna dobava čistil za kuhinjo in objekt nekaterih vrtcev MOL
23.09.2019JN003889/2019-C01/2019, Storitve: Okvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2019-2023
22.10.2019JN003304/2019-C01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija Letališke ceste v 4-pasovnico na odseku med Bratislavsko ulico in Vzhodno obvoznico
23.01.2020JN008581/2019-C01/2020, Storitve: četrte spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del
30.01.2020JN008043/2019-C01/2020, Storitve: Izvajanje storitev fotokopiranja za potrebe MOL za obdobje od 2019 do 2023
05.02.2020JN000023/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema za javna naročila - INAR - 2020, 2021
06.02.2020JN005444/2019-C01/2020, Gradnje: Ureditev kolesarskih in peš površin na Dunajski cesti
07.02.2020JN008714/2019-C01/2020, Storitve: dopolnjevanje informacijskega sistema - CIS MOL 2020
07.02.2020JN008715/2019-C01/2020, Storitve: vzdrževanje informacijskega sistema - CIS MOL 2020
12.02.2020JN000067/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve SPIS za delo z dokumentarnim gradivom
17.02.2020JN004871/2019-C01/2020, Gradnje: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL
20.02.2020JN007331/2019-C01/2020, Storitve: Poslovni najem službenih vozil, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
16.03.2020JN000928/2020-C01/2020, Storitve: Poslovni najem službenih vozil (na CNG pogon), pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
19.03.2020JN008184/2019-C01/2020, Gradnje: Izdelava projektne dokumentacije in izvedba GOI del in opreme za postavitev samostojne strehe nad avditorijem Križanke
08.04.2020JN008520/2019-C01/2020, Gradnje: Sanacija poškodb na Garažni hiši Kongresni trg
09.04.2020JN000321/2020-C01/2020, Storitve: Izvajanje storitev rednega obratovanja in tekočega vzdrževanja na lokalnih vodovodnih sistemih v
10.04.2020JN006185/2019-C01/2020, Gradnje: Rekonstrukcija Tavčarjeve ulice na odseku med Komensko in Trdinovo ulico ter rekonstrukcija Miklošičevega parka
24.04.2020JN005982/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE IN IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC ZA OBJEKTE V LASTI MOL
07.05.2020JN002605/2020-C01/2020, Blago: Nakup zaščitnih mask
15.05.2020JN001444/2020-C01/2020, Storitve: »Izdelava projektne dokumentacije za Center Barje«
20.05.2020JN001156/2020-C01/2020, Gradnje: Izgradnja Industrijske ceste v Zalogu od Ceste v Prod do Hladilniške poti
01.06.2020JN008980/2019-C01/2020, Gradnje: Ureditev javnih prometnih in kolesarskih površin ob Tržaški cesti
04.06.2020JN008355/2019-C01/2020, Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter zunanje ureditve pri gradnji objekta Na Stolbi 8 v Ljubljani
05.06.2020JN002778/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava dodatne projektne dokumentacije za ureditev primarne infrastrukture in podhoda za potrebe projekta Atletski center Ljubljana
10.06.2020JN003285/2020-C01/2020, Storitve: "Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo doživljajskega mostu Muste"
08.07.2020JN001600/2020-C01/2020, Gradnje: Celovita sanacija in nadgradnja OŠ Nove Fužine
08.07.2020JN001601/2020-C01/2020, Gradnje: Celovita obnova objekta Vrtca Kolezija, enota Murgle z energetsko sanacijo in izgradnjo večnamenskega prostora
10.07.2020JN001847/2020-C01/2020, Gradnje: OŠ Riharda Jakopiča I. faza Rušitev in izgradnja prizidka
15.07.2020JN008283/2019-C01/2020, Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del pri obnovi Plečnikovega podhoda
16.07.2020JN003788/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za kopališče Vevče
21.07.2020JN000526/2020-C01/2020, Gradnje: REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA
28.07.2020JN002599/2020-C01/2020, Gradnje: Celovita prenova objekta Vrtec Miškolin enota Rjava cesta
30.07.2020JN001868/2020-C01/2020, Gradnje: OŠ VRHOVCI - 1. FAZA - DELNA ODSTRANITEV OBJEKTA, REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA UČILNIC IN VHODNE AVLE NA JUŽNEM TRAKTU ŠOLE
30.07.2020JN001586/2020-C01/2020, Gradnje: Celovita obnova objekta Vrtec Jelka, Enota Palčki z energetsko sanacijo
30.07.2020JN002488/2020-C01/2020, Gradnje: OŠ MARTINA KRPANA - I. FAZA - RUŠITEV IN PRIZIDAVA TRAKTA Z UČILNICAMI
13.08.2020JN007696/2019-C01/2020, Gradnje: Ureditev javne prometne in komunalne infrastrukture z zunanjo ureditvijo na območju OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj (Cesta Španskih borcev)
14.08.2020JN001203/2020-C01/2020, Gradnje: Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN 1 AC pentlja del in 297 Tržaška (Trg MDB Dolgi most) - del
20.08.2020JN002874/2020-C01/2020, Gradnje: Rekonstrukcija Kajuhove ceste v štiripasovnico na odseku med Letališko cesto in Kavčičevo ulico, vključno z obema križiščema
27.08.2020JN001542/2020-C01/2020, Gradnje: Celovita obnova Vrtca Ciciban enota Ajda
27.08.2020JN002676/2020-C01/2020, Gradnje: Celovita prenova objekta Vrtec Viški gaj enota Zarja
12.10.2020JN005753/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava OPPN 484: Cesta v Sadinjo vas in IZP ter DGD za gradnjo nove ceste v Sadinjo vas
12.10.2020JN004209/2020-C01/2020, Storitve: Izvajanje občasnih avtobusnih prevozov šolskih otrok za obdobje treh let
02.11.2020JN004329/2020-C01/2020, Storitve: STORITVE SUPERNADZORA
04.01.2021JN007267/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo Minipleks mestnega kina
12.01.2021JN004329/2020-C02/2021, Storitve: STORITVE SUPERNADZORA
25.01.2021JN008097/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje programske opreme ESRI za leti 2021 in 2022
28.01.2021JN000302/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za investicijski projekt Glavna aleja pokopališča Žale
29.01.2021JN005304/2020-C01/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitne opreme
12.03.2021JN000986/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava PZI za obnovo in izgradnjo centra Rog
22.03.2021JN003094/2020-C01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija Ceste na Brdo in Ceste na Bokalce z obnovo obstoječe komunalne infrastrukture na odseku od Legatove do AC nadvoza
09.04.2021JN005512/2018-C10/2021, Storitve: CELOVITI INŽENIRING IN GRADBENI NADZOR PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROJEKTA LJUBLJANA - MOJE MESTO
15.04.2021JN004357/2020-C01/2021, Gradnje: Ureditev ulice Bežigrad in Jakšičeve ulice
26.04.2021JN005304/2020-C02/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitne opreme
27.04.2021JN005982/2019-C02/2021, Storitve: IZDELAVA RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE IN IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC ZA OBJEKTE V LASTI MOL
30.04.2021JN000254/2021-C01/2021, Storitve: Okolju prijazno čiščenje za potrebe Mestne občine Ljubljana in Javnega zavoda Turizem Ljubljana za obdobje 4 let
03.05.2021JN000566/2021-C01/2021, Gradnje: REKONSTRUKCIJA TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD S PRIPADAJOČIMI KRIŽIŠČI PREŠERNOVA - RIMSKA, PREŠERNOVA - AŠKERČEVA IN TRŽAŠKA DO BELIWEISOVA
04.05.2021JN000646/2021-C01/2021, Gradnje: REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA NA LETALIŠKI PRI INTEREUROPI IN NAVEZAVA DO VZHODNE OBVOZNICE
13.05.2021JN000538/2021-C01/2021, Gradnje: Sanacija voziščne konstrukcije Dunajske ceste
18.05.2021JN006825/2020-C01/2021, Gradnje: Izvedba GOI pri novogradnji objekta Četrtne skupnosti Golovec
20.05.2021JN001807/2021-C01/2021, Blago: Dobava in vgradnja avtomatskih potopnih stebričkov in urbane opreme
21.05.2021JN001056/2021-C01/2021, Gradnje: Izvedba celovite obnove Osnovne šole Riharda Jakopiča v Ljubljani z dobavo in vgradnjo opreme - II. faza
27.05.2021JN000863/2021-C02/2021, Gradnje: GRADBENA POGODBA ZA UREDITEV HRIBARJEVEGA NABREŽJA IN ŽIDOVSKE ULICE OD ZLATE LADJICE DO DVORNEGA TRGA
10.06.2021JN000914/2021-C01/2021, Storitve: Ekonomske, tehnične in pravne storitve na področju energetskega upravljanja Mestne občine Ljubljana
14.06.2021JN003332/2021-C01/2021, Gradnje: Komunalna in prometna ureditev Črnovaške ceste
17.06.2021JN001253/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za obnovo palače Kresija
18.06.2021JN003175/2021-C01/2021, Blago: Naročnina na nove verzije IMiS/Suite licenc
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
26.03.2013NMV6692013/2013, Gradnje: Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav
11.09.2013NMV21662013/2013, Storitve: Prevajalske storitve
02.07.2014NMV21362014/2014, Storitve: Storitve čiščenja
05.08.2014NMV28932014/2014, Gradnje: Gradbena dela
18.08.2014NMV31042014/2014, Blago: Računalniška oprema in pribor
04.09.2014NMV34682014/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, ki so namenjene prostemu času, športu, kulturi, nastanitvi in prehrani
24.09.2014NMV38902014/2014, Storitve: Sledenje in spremljanje onesnaženosti ter rehabilitacija
29.09.2014NMV40222014/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
02.10.2014NMV41212014/2014, Blago: Pohištvo in oprema za kuhinje
30.10.2014NMV47102014/2014, Gradnje: Gradbena dela na poslovnih stavbah
14.11.2014NMV50182014/2014, Gradnje: Zemeljska dela
18.11.2014NMV50832014/2014, Gradnje: Gradbena dela na postaji za prenos toplote
25.11.2014NMV52582014/2014, Blago: Informacijski sistemi in strežniki
13.03.2015NMV13462015/2015, Blago: Prenosni računalniki
13.04.2015NMV19682015/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, ki so namenjene prostemu času, športu, kulturi, nastanitvi in prehrani
14.04.2015NMV19982015/2015, Blago: Oprema za gašenje požara
06.05.2015NMV24432015/2015, Storitve: Tiskarske storitve
07.05.2015NMV24502015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
14.05.2015NMV26532015/2015, Gradnje: Sanacijska dela
19.05.2015NMV27762015/2015, Storitve: Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem
22.05.2015NMV28852015/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
26.05.2015NMV29972015/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
27.05.2015NMV30542015/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
30.06.2015NMV39362015/2015, Storitve: Krajinsko oblikovanje za zelene površine
02.07.2015NMV40012015/2015, Blago: Pohištvo (vključno s pisarniškim pohištvom), notranja oprema, gospodinjske naprave (razen svetil) in čistilna sredstva
02.07.2015NMV40132015/2015, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
14.07.2015NMV42992015/2015, Blago: Razni programski paketi in računalniški sistemi
31.07.2015NMV47472015/2015, Blago: Namizni računalnik
04.08.2015NMV48082015/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
06.08.2015NMV48622015/2015, Storitve: Storitve v zvezi z onesnaženostjo tal
18.08.2015NMV51212015/2015, Blago: Prenosni računalniki
26.08.2015NMV53202015/2015, Gradnje: Gradbena dela
04.09.2015NMV55622015/2015, Storitve: Storitve zbiranja in primerjave podatkov
15.09.2015NMV58312015/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
28.09.2015NMV61522015/2015, Storitve: Strojne inštalacije
07.10.2015NMV63672015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
23.10.2015NMV67972015/2015, Gradnje: Gradbena dela
04.11.2015NMV70392015/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
10.11.2015NMV71932015/2015, Gradnje: Gradbena dela
11.11.2015NMV72402015/2015, Storitve: Merjenje ali spremljanje onesnaženosti tal
13.11.2015NMV73142015/2015, Gradnje: Gradbena dela na pisarniškem poslopju
18.11.2015NMV74182015/2015, Gradnje: Fasadarska in štukaterska dela
19.11.2015NMV74272015/2015, Gradnje: Fasadarska in štukaterska dela
24.12.2015NMV81802015/2015, Blago: Pohištvo
05.01.2016NMV262016/2016, Gradnje: Fasadarska in štukaterska dela
06.01.2016NMV802016/2016, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
12.02.2016NMV8272016/2016, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
14.05.2013JN55932013/2013, Storitve: Druge javne, skupne in osebne storitve
17.05.2013JN58972013/2013, Gradnje: Gradbena dela
29.05.2013JN64352013/2013, Storitve: Storitve gradbenega nadzora
04.07.2013JN82422013/2013, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
17.07.2013JN88972013/2013, Storitve: Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost
18.07.2013JN89782013/2013, Blago: Pohištvo
07.08.2013JN98442013/2013, Storitve: Storitve čiščenja stavb
28.08.2013JN108712013/2013, Gradnje: Gradbena dela na centru za prosti čas
04.09.2013JN111682013/2013, Storitve: Storitve zbiranja in primerjave podatkov
06.09.2013JN112742013/2013, Gradnje: Gradbena dela
27.09.2013JN122622013/2013, Gradnje: Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena
27.09.2013JN122652013/2013, Storitve: Storitve spremljanja ali merjenja onesnaženosti zraka
07.10.2013JN126922013/2013, Gradnje: Gradbena dela na nakupovalnem središču
29.10.2013JN138392013/2013, Blago: Toaletni papir
29.10.2013JN138402013/2013, Storitve: Storitve spremljanja ali nadzorovanja onesnaženosti površinskih voda
07.11.2013JN141622013/2013, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
23.12.2013JN161592013/2013, Blago: Razna računalniška oprema
24.12.2013JN162512013/2013, Storitve: Storitve izdelave kart urbanih območij
24.12.2013JN162552013/2013, Storitve: Storitve obdelave in odstranjevanja nenevarnih odpadkov
24.12.2013JN162562013/2013, Gradnje: Gradbena dela na odlagališču odpadkov
24.12.2013JN162632013/2013, Storitve: Storitve urbanističnega planiranja
10.01.2014JN3312014/2014, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
24.02.2014JN21312014/2014, Blago: Čistila
24.02.2014JN21352014/2014, Blago: Čistila
24.02.2014JN21422014/2014, Blago: Čistila
25.03.2014JN34732014/2014, Blago: Defibrilator
26.05.2014JN59392014/2014, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
04.09.2014JN89502014/2014, Gradnje: Gradbena dela
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
05.04.2013JN38452013/2013, Blago: Zemeljski plin
08.04.2013JN39092013/2013, Gradnje: Gradbena dela
24.04.2013JN47312013/2013, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
17.05.2013JN59232013/2013, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
07.06.2013JN70002013/2013, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z izobraževanjem in raziskavami
27.06.2013JN79102013/2013, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
01.07.2013JN80732013/2013, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
01.07.2013JN80782013/2013, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
05.07.2013JN83972013/2013, Storitve: Storitve čiščenja stavb
22.08.2013JN105932013/2013, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
26.08.2013JN107562013/2013, Blago: Razna notranja oprema
29.08.2013JN108852013/2013, Gradnje: Gradbena dela
29.08.2013JN108982013/2013, Gradnje: Druga dela na cevovodih in kabelskih omrežjih
29.08.2013JN109312013/2013, Storitve: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov)
05.09.2013JN111972013/2013, Gradnje: Gradbena dela
05.09.2013JN112522013/2013, Storitve: Storitve gradbenega nadzora
10.09.2013JN114382013/2013, Storitve: Storitve upravljanja odnosov z javnostmi
10.09.2013JN114392013/2013, Storitve: Storitve upravljanja odnosov z javnostmi
16.09.2013JN116882013/2013, Gradnje: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi
27.09.2013JN122662013/2013, Gradnje: Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena
27.09.2013JN122672013/2013, Gradnje: Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena
01.10.2013JN124312013/2013, Gradnje: Preureditev kuhinje ali restavracije
02.10.2013JN124952013/2013, Gradnje: Inštalacija centralnega ogrevanja
09.10.2013JN128292013/2013, Gradnje: Gradbena dela
16.10.2013JN131402013/2013, Storitve: Arhitekturne storitve v zvezi s stavbami
06.11.2013JN141032013/2013, Gradnje: Gradbena dela
08.11.2013JN141992013/2013, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, ki so namenjene prostemu času, športu, kulturi, nastanitvi in prehrani
12.11.2013JN143542013/2013, Gradnje: Izolacijska dela
13.11.2013JN143982013/2013, Gradnje: Izolacijska dela
14.11.2013JN144802013/2013, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
15.11.2013JN145382013/2013, Gradnje: Gradbena dela
15.11.2013JN145572013/2013, Gradnje: Gradbena dela
15.11.2013JN145802013/2013, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
28.11.2013JN150952013/2013, Gradnje: Inštalacija centralnega ogrevanja
04.12.2013JN153872013/2013, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
17.12.2013JN158852013/2013, Gradnje: Gradbena dela
23.12.2013JN161562013/2013, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
10.01.2014JN3342014/2014, Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji
23.01.2014JN9292014/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
30.01.2014JN11932014/2014, Storitve: Storitve čiščenja stavb
25.02.2014JN22242014/2014, Gradnje: Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena
05.03.2014JN26132014/2014, Storitve: Storitve svetovanja pri visokih gradnjah
10.03.2014JN27742014/2014, Storitve: Storitve čiščenja stavb
26.03.2014JN35452014/2014, Gradnje: Gradbena dela
27.03.2014JN36192014/2014, Storitve: Storitve gradbenega nadzora
02.04.2014JN38852014/2014, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
11.04.2014JN43882014/2014, Gradnje: Gradbena dela
15.04.2014JN44652014/2014, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
25.04.2014JN49482014/2014, Gradnje: Gradbena dela
29.04.2014JN50932014/2014, Gradnje: Gradbena dela
29.04.2014JN51192014/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
05.05.2014JN51782014/2014, Gradnje: Gradbena dela na stanovanjskih hišah
16.05.2014JN55852014/2014, Gradnje: Gradbena dela
21.05.2014JN58062014/2014, Storitve: Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem
23.05.2014JN58902014/2014, Storitve: Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
26.05.2014JN59202014/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z izobraževanjem in raziskavami
05.06.2014JN63172014/2014, Storitve: Storitve gradbenega nadzora
16.06.2014JN66952014/2014, Gradnje: Rušitvena dela, pripravljalna dela na gradbiščih in čiščenje gradbišča
17.06.2014JN67362014/2014, Gradnje: Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena
26.06.2014JN70352014/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z izobraževanjem in raziskavami
01.07.2014JN71442014/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
02.07.2014JN71832014/2014, Storitve: Storitve čiščenja
02.07.2014JN71872014/2014, Storitve: Storitve čiščenja
07.07.2014JN73182014/2014, Gradnje: Gradbena dela
16.07.2014JN76602014/2014, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
17.07.2014JN77092014/2014, Gradnje: Gradbena dela
17.07.2014JN77102014/2014, Gradnje: Gradbena dela
22.07.2014JN78512014/2014, Blago: Pohištvo in oprema za kuhinje
23.07.2014JN78682014/2014, Gradnje: Gradbena dela
01.08.2014JN81402014/2014, Gradnje: Gradbena dela
01.08.2014JN81522014/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
04.08.2014JN81772014/2014, Gradnje: Gradbena dela
11.08.2014JN83662014/2014, Gradnje: Gradbena dela
26.08.2014JN87092014/2014, Gradnje: Gradbena dela
26.08.2014JN87112014/2014, Gradnje: Gradbena dela
26.08.2014JN87132014/2014, Gradnje: Gradbena dela
26.08.2014JN87192014/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
28.08.2014JN87882014/2014, Gradnje: Gradbena dela
03.09.2014JN89392014/2014, Gradnje: Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena
04.09.2014JN89572014/2014, Gradnje: Gradbena dela
19.09.2014JN93792014/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z zdravstvom in socialnim varstvom, na krematorijih in javnih straniščih
14.10.2014JN99982014/2014, Gradnje: Gradbena dela
21.10.2014JN101772014/2014, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za strojne in električne inštalacije v stavbah
28.10.2014JN104242014/2014, Gradnje: Gradbena dela
29.10.2014JN104362014/2014, Gradnje: Gradbena dela
04.11.2014JN105552014/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih
04.11.2014JN105562014/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih
07.11.2014JN106752014/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, ki so namenjene prostemu času, športu, kulturi, nastanitvi in prehrani
07.11.2014JN106872014/2014, Blago: Pohištvo
18.11.2014JN109162014/2014, Gradnje: Gradbena dela na stanovanjskih hišah
13.01.2015JN2412015/2015, Storitve: Storitve odobravanja kreditov
16.01.2015JN3122015/2015, Blago: Avtobusi in potovalni avtobusi
14.04.2015JN23352015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
23.04.2015JN25742015/2015, Gradnje: Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena
04.05.2015JN27702015/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
12.05.2015JN29582015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
22.05.2015JN32822015/2015, Gradnje: Gradbena dela
25.05.2015JN33412015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
12.06.2015JN39412015/2015, Blago: Pohištvo (vključno s pisarniškim pohištvom), notranja oprema, gospodinjske naprave (razen svetil) in čistilna sredstva
12.06.2015JN39462015/2015, Gradnje: Gradbena dela na parkirišču
12.06.2015JN39472015/2015, Gradnje: Gradbena dela na parkirišču
01.07.2015JN43652015/2015, Blago: Pohištvo
02.07.2015JN44212015/2015, Storitve: Finančne in zavarovalniške storitve
02.07.2015JN44242015/2015, Gradnje: Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena
03.07.2015JN44262015/2015, Gradnje: Gradbena dela
07.07.2015JN45172015/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
14.07.2015JN47112015/2015, Blago: Programski paket za ustvarjanje dokumentov, risanje, zajem slik, časovno načrtovanje in storilnost
15.07.2015JN47562015/2015, Gradnje: Gradbena dela
17.07.2015JN48472015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
17.07.2015JN48482015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
20.07.2015JN48822015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
20.07.2015JN48832015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
07.08.2015JN53782015/2015, Storitve: Storitve umetniškega in literarnega ustvarjanja in poustvarjanja
11.08.2015JN54612015/2015, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
13.08.2015JN55272015/2015, Blago: Telekomunikacijska oprema in potrebščine
28.08.2015JN59082015/2015, Storitve: Storitve gradbenega nadzora
01.09.2015JN59652015/2015, Storitve: Programski paket za izobraževanje
01.09.2015JN59662015/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
30.09.2015JN67902015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
02.10.2015JN68452015/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
07.10.2015JN69962015/2015, Storitve: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja
09.10.2015JN70652015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
12.10.2015JN71152015/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
23.10.2015JN74352015/2015, Gradnje: Gradbena dela
28.10.2015JN75922015/2015, Gradnje: Pripravljalna dela na gradbiščih in čiščenje gradbišča
06.11.2015JN78392015/2015, Gradnje: Gradbena dela
10.11.2015JN79132015/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
19.11.2015JN81472015/2015, Gradnje: Gradbena dela
26.11.2015JN83432015/2015, Gradnje: Gradbena dela na parkirišču
24.12.2015JN90612015/2015, Storitve: Storitve odobravanja kreditov
30.12.2015JN92112015/2015, Blago: Televizijska in avdiovizualna oprema
12.01.2016JN2332016/2016, Gradnje: Gradbena dela
22.01.2016JN4962016/2016, Storitve: Storitve odobravanja kreditov
04.02.2016JN8072016/2016, Gradnje: Gradbena dela
12.02.2016JN9942016/2016, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
15.03.2016JN17742016/2016, Gradnje: Gradbena dela
Rezultati projektnega natečaja
Datum objave Naziv
08.07.2013JN84402013/2013, : Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si