Pregled objav javnih naročil

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
16.01.2019JN007454/2018-X01/2019, Blago: dobava uniforme in ostale opreme za mestne redarje
04.02.2019JN007941/2018-X01/2019, Storitve: Okvirni sporazum za hišniško vzdrževalna dela na lokacijah MOL Službe za lokalno samoupravo
28.02.2019JN007755/2018-X01/2019, Storitve: Študija najprimernejših lokacij za izgradnjo električnih polnilnic v Mestni občini Ljubljana (MOL)
01.04.2019JN000432/2019-X01/2019, Blago: DOBAVA KNJIGOMATOV ZA POTREBE MESTNE KNJIŽNICE LJUBLJANA
04.04.2019JN000242/2019-X01/2019, Blago: Izbira dobavitelja za dobavo kolesarske in motoristične uniforme in opreme za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana.
24.04.2019JN000268/2019-X01/2019, Storitve: Okvirni sporazum za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2019-2020
25.04.2019JN001558/2019-X01/2019, Storitve: NAROČILO AERO-FOTOGRAMETRIČNEGA SNEMANJA IN IZDELAVA DOF ZA OBMOČJE MOL
06.05.2019JN000433/2019-X01/2019, Storitve: STORITVE NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL
28.05.2019JN001563/2019-X01/2019, Gradnje: SANACIJA OBJEKTA KONGRESNI TRG 15 V LJUBLJANI
28.05.2019JN000893/2019-X01/2019, Storitve: Analiza rodovitnosti tal in vsebnosti nevarnih snovi v tleh in pridelkih na VVO MOL ter na območju vodarne Brest v letu 2019
29.05.2019JN001510/2019-X01/2019, Storitve: Strokovna podpora pri izvajanju aktivnosti v sklopu projekta Urbact III BeePathNet faza 2
03.06.2019JN001556/2019-X01/2019, Blago: Nakup in dobava energijsko učinkovite računalniške opreme
07.06.2019JN002516/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba klančine in zunanje ureditve na Rogu
11.06.2019JN002025/2019-X01/2019, Storitve: EKONOMSKE, TEHNIČNE IN PRVNE STORITVE NA PODROČJU ENERGETSKEGA UPRVLJANJA
02.07.2019JN002080/2019-X01/2019, Gradnje: ŠTUDENTOVSKA 11- KREKOV TRG 4, OBNOVA FASADE IN STREHE STAVBE ŠTUDENTOVSKA 11- KREKOV TRG 4 V OKVIRU LMM
19.07.2019JN003218/2019-X01/2019, Blago: Naročnina in podpora za najnovejše verzije IBM Notes Domino programske opreme
23.07.2019JN003555/2019-X01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija odra CK Španski borci
14.08.2019JN002099/2019-X01/2019, Gradnje: BEETHOVNOVA 7, OBNOVA DVEH ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI NA NASLOVU BEETHOVNOVA 7 V OKVIRU PROGRAMA LMM
21.08.2019JN002075/2019-X01/2019, Gradnje: ZEMLJEMERSKA 11, IZVEDBA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNEGA PROČELJA S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI ZEMLJEMERSKA 11 V OKVIRU LJUBLJANA - MOJE MESTO
27.08.2019JN004889/2019-X01/2019, Gradnje: Ureditev Črnuškega bajerja in učne poti
27.08.2019JN004609/2019-X01/2019, Gradnje: Ureditev desnega nabrežja Ljubljanice v Parku Muste
27.08.2019JN004610/2019-X01/2019, Gradnje: UREDITEV NOVEGA VRTIČKARSKEGA OBMOČJA IN PARKA VIŽMARJE
28.08.2019JN003360/2019-X01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija in prometna ureditev Valjhunove, Detelove in Robbove ulice ter stare Linhartove ceste
04.09.2019JN004962/2019-X01/2019, Gradnje: Prenova ulice Reber v Ljubljani
13.09.2019JN002857/2019-X01/2019, Gradnje: GORNJI TRG 44, IZVEDBA GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI GORNJI TRG 44 V LJUBLJANI V OKVIRU PROJEKTA LJUBLJANA- MOJE MESTO
13.09.2019JN002100/2019-X01/2019, Gradnje: SLOVENSKA 10, OBNOVA DVEH PROČELIH S STAVBNIM POHIŠTVOM NA STAVBI NA NASLOVU SLOVENSKA CESTA 10 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA- MOJE MESTO
24.09.2019JN004640/2019-X01/2019, Gradnje: KRIŽEVNIŠKA 3, OBNOVA STREHE IN FASAD S STAVBNIM POHIŠTVOM NA STAVBI KRIŽEVNIŠKA 3 V OKVIRU LMM
03.10.2019JN005386/2019-X01/2019, Blago: Sukcesivna dobava in montaža depozitnih trezorjev za "Generalni gasilski ključ" na objektih javnih vrtcev in osnovnih šol Mestne občine Ljubljana
04.10.2019JN004498/2019-X01/2019, Storitve: Spremljanje medijev za potrebe Mestne občine Ljubljana in Javnega holdinga Ljubljana d.o.o.
07.11.2019JN006219/2019-X01/2019, Gradnje: REKONSTRUKCIJA ULICE JANA HUSA
26.11.2019JN005828/2019-X01/2019, Storitve: Okoljsko poročilo k četrtim spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID
28.11.2019JN006267/2019-X01/2019, Gradnje: SLOVENSKA 55, 55a, b, c, OBNOVA - SANACIJA MOZAIKOV NA CESTNI - VZHODNI FASADI STAVBE NA NASLOVU SLOVENSKA 55, 55A, B, C V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA - MOJE MESTO
02.12.2019JN005733/2019-X01/2019, Gradnje: Ureditev Severnega parkirišča na Žalah
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
09.01.2019JN008583/2018-C01/2019, Blago: Dobava zemeljskega plina (CNG) za vozila mestne uprave Mestne občine Ljubljana za leta 2019, 2020 in 2021
09.01.2019JN008613/2018-C01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za Kopališče Ilirija
14.01.2019JN005421/2018-C01/2019, Gradnje: PRENOVA TRUBARJEVE CESTE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI
14.01.2019JN005539/2018-C01/2019, Gradnje: Gradnja kolesarskih in peš površin ob Vodnikovi cesti
17.01.2019JN005272/2018-C01/2019, Storitve: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za MOL, pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOL, in druge pravne osebe, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upr. ali nadzor. za 4 leta
14.02.2019JN007243/2018-C01/2019, Storitve: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Vodmat, Vrtcu Ledina in Vrtcu pod Gradom za obdobje treh let
27.02.2019JN007419/2018-C01/2019, Blago: Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno
01.03.2019JN008497/2018-C01/2019, Blago: Sukcesivna dobava sredstev za vzdrževanje higiene perila
11.03.2019JN005650/2018-C01/2019, Gradnje: Ureditev Poljanske ceste
22.03.2019JN008228/2018-C01/2019, Blago: skupno javno naročilo za nakup higienskih papirnatih izdelkov, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki in ostalega sanitarnega materiala za obdobje 4 let
26.03.2019JN006805/2018-C01/2019, Blago: Nakup avtobusov z nizkimi emisijami
28.03.2019JN001303/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje programske opreme ESRI za leti 2019 in 2020
25.04.2019JN001657/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve za prekrškovne organe RIIS
13.05.2019JN002065/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema CIS-MOL
15.05.2019JN001666/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje zalednega sistema za sprejem, pripravo in odpravo podatkov o prekrških in prilagoditev programske opreme na mobilnih enotah
21.05.2019JN001660/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema za javna naročila - INAR
24.05.2019JN001416/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Jarše in Vrtcu Mojca za obdobje dveh let
29.05.2019JN008169/2018-C01/2019, Gradnje: Komunalno opremljanje naselja Rakova jelša: Ureditev lokalne ceste Curnovska ulica in javne poti Pot na Rakovo jelšo do naselja Rakova jelša
03.06.2019JN008154/2018-C01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija Parmove ulice z komunalno infrastrukturo na odseku od Samove ulice do Kurilniške ulice, s sofinanciranjem Kohezijskega sklada
06.06.2019JN008701/2018-C01/2019, Gradnje: Izgradnja parkirišča P+R Stanežiče z izgradnjo dovozne ceste s križiščem na Celovško cesto v Stanežičah
11.06.2019JN003302/2019-C01/2019, Blago: Naročnina na nove verzije Imis/Suite licenc
12.06.2019JN005246/2018-C01/2019, Gradnje: Izvedba GOI del, dobava in montaža opreme za ureditev 3. etape 1. faze širitve osrednjega Ljubljanskega pokopališča Žale območje faze gradnje IV
01.07.2019JN002793/2019-C01/2019, Storitve: tisk, vezava in raznos glasila Ljubljana, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki, za obdobje štirih let
02.07.2019JN000530/2019-C01/2019, Gradnje: IZGRADNJA DVEH NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UREDITVIJO GOZDIČKA V STOŽICAH
15.07.2019JN003423/2019-C01/2019, Blago: Dobava in montaža opreme za zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, Gmajnice
19.07.2019JN004249/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve SPIS za delo z dokumentarnim gradivom
01.08.2019JN002172/2019-C01/2019, Storitve: Skupno javno naročilo za izbiro izvajalcev storitev varovanja za potrebe MOL, PD-Center za kulturo mladih, SMG Ljubljana, MKL in JZ Šport Ljubljana
02.08.2019JN001833/2019-C01/2019, Gradnje: Izvedba obnove stavbe Vila Zlatica v Ljubljani
26.08.2019JN005782/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja za potrebe upravnih zgradb MU, varovanje cestnih zapor in decembrskih prireditev
03.09.2019JN003495/2019-C01/2019, Blago: Sukcesivna dobava čistil za kuhinjo in objekt nekaterih vrtcev MOL
23.09.2019JN003889/2019-C01/2019, Storitve: Okvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2019-2023
22.10.2019JN003304/2019-C01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija Letališke ceste v 4-pasovnico na odseku med Bratislavsko ulico in Vzhodno obvoznico
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si