Pregled objav javnih naročil

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
28.05.2019JN001563/2019-X01/2019, Gradnje: SANACIJA OBJEKTA KONGRESNI TRG 15 V LJUBLJANI
07.06.2019JN002516/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba klančine in zunanje ureditve na Rogu
02.07.2019JN002080/2019-X01/2019, Gradnje: ŠTUDENTOVSKA 11- KREKOV TRG 4, OBNOVA FASADE IN STREHE STAVBE ŠTUDENTOVSKA 11- KREKOV TRG 4 V OKVIRU LMM
23.07.2019JN003555/2019-X01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija odra CK Španski borci
14.08.2019JN002099/2019-X01/2019, Gradnje: BEETHOVNOVA 7, OBNOVA DVEH ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI NA NASLOVU BEETHOVNOVA 7 V OKVIRU PROGRAMA LMM
21.08.2019JN002075/2019-X01/2019, Gradnje: ZEMLJEMERSKA 11, IZVEDBA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNEGA PROČELJA S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI ZEMLJEMERSKA 11 V OKVIRU LJUBLJANA - MOJE MESTO
27.08.2019JN004889/2019-X01/2019, Gradnje: Ureditev Črnuškega bajerja in učne poti
27.08.2019JN004609/2019-X01/2019, Gradnje: Ureditev desnega nabrežja Ljubljanice v Parku Muste
27.08.2019JN004610/2019-X01/2019, Gradnje: UREDITEV NOVEGA VRTIČKARSKEGA OBMOČJA IN PARKA VIŽMARJE
28.08.2019JN003360/2019-X01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija in prometna ureditev Valjhunove, Detelove in Robbove ulice ter stare Linhartove ceste
04.09.2019JN004962/2019-X01/2019, Gradnje: Prenova ulice Reber v Ljubljani
13.09.2019JN002857/2019-X01/2019, Gradnje: GORNJI TRG 44, IZVEDBA GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI GORNJI TRG 44 V LJUBLJANI V OKVIRU PROJEKTA LJUBLJANA- MOJE MESTO
13.09.2019JN002100/2019-X01/2019, Gradnje: SLOVENSKA 10, OBNOVA DVEH PROČELIH S STAVBNIM POHIŠTVOM NA STAVBI NA NASLOVU SLOVENSKA CESTA 10 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA- MOJE MESTO
24.09.2019JN004640/2019-X01/2019, Gradnje: KRIŽEVNIŠKA 3, OBNOVA STREHE IN FASAD S STAVBNIM POHIŠTVOM NA STAVBI KRIŽEVNIŠKA 3 V OKVIRU LMM
07.11.2019JN006219/2019-X01/2019, Gradnje: REKONSTRUKCIJA ULICE JANA HUSA
28.11.2019JN006267/2019-X01/2019, Gradnje: SLOVENSKA 55, 55a, b, c, OBNOVA - SANACIJA MOZAIKOV NA CESTNI - VZHODNI FASADI STAVBE NA NASLOVU SLOVENSKA 55, 55A, B, C V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA - MOJE MESTO
02.12.2019JN005733/2019-X01/2019, Gradnje: Ureditev Severnega parkirišča na Žalah
11.02.2020JN007611/2019-X01/2020, Gradnje: Rekonstrukcija Strossmayerjeve ulice in Ulice talcev na odseku med Ulico janeza Pavla II in Strossmayerjevo ulico
18.02.2020JN006125/2019-X01/2020, Gradnje: IZGRADNJA JAVNE KOMUNALNE OPREME: DOSTOPNE POT, PLINOVOD, JAVNA RAZSVETLJAVA IN NAVEZAVA NA VODOVODNE PRIKLJUČKE NA OBMOČJU ZAZIDALNEGA OTOKA VS 103 MURGLE IV. FAZA
20.02.2020JN003341/2019-X01/2020, Gradnje: TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 7, IZVEDBA GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI NA NASLOVU TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 7 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA
02.03.2020JN007311/2019-X01/2020, Gradnje: ULICA TALCEV 5, OBNOVA ULIČNE FASADE S STAVBNIM POHIŠTVOM NA STAVBI NA NASLOVU ULICA TALCEV 5 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBLJANA- MOJE MESTO
07.07.2020JN000138/2020-X01/2020, Gradnje: Ureditev vrtičkarskega območja Grba II in parka z igriščem ob PST
28.07.2020JN002818/2020-X01/2020, Gradnje: Prenova fasade Center kulture Španski borci v Mostah
30.07.2020JN003433/2020-X01/2020, Gradnje: OŠ Koseze Izgradnja prizidka B
13.08.2020JN002933/2020-X01/2020, Gradnje: Izgradnja komunalne infrastrukture za priključitev stanovanjskih objektov v območju OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2 (kanalizacija, vodovod, plinovod)
19.08.2020JN003704/2020-X01/2020, Gradnje: Izgradnja komunalne opreme (cesta, meteor. kanalizacija, plinovod, vodovod in JR) za priklj. večstanovanjskih objekt. na parc.št. 1725/10, 1723/5, 1721/32 vse K.O. Brdo (odcep-3 na obm. 39-Brdo vzhod)
14.09.2020JN003769/2020-X01/2020, Gradnje: GRADNJA POVEZOVALNEGA VODOVODA VH VOLAVLJE - VH JANČE
25.09.2020JN003685/2020-X01/2020, Gradnje: Izgradnja SN kablovoda z EKK in kabelskimi jaški za potrebe povečanja priključne moči za CČN Ljubljana
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
14.01.2019JN005421/2018-C01/2019, Gradnje: PRENOVA TRUBARJEVE CESTE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI
14.01.2019JN005539/2018-C01/2019, Gradnje: Gradnja kolesarskih in peš površin ob Vodnikovi cesti
11.03.2019JN005650/2018-C01/2019, Gradnje: Ureditev Poljanske ceste
29.05.2019JN008169/2018-C01/2019, Gradnje: Komunalno opremljanje naselja Rakova jelša: Ureditev lokalne ceste Curnovska ulica in javne poti Pot na Rakovo jelšo do naselja Rakova jelša
03.06.2019JN008154/2018-C01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija Parmove ulice z komunalno infrastrukturo na odseku od Samove ulice do Kurilniške ulice, s sofinanciranjem Kohezijskega sklada
06.06.2019JN008701/2018-C01/2019, Gradnje: Izgradnja parkirišča P+R Stanežiče z izgradnjo dovozne ceste s križiščem na Celovško cesto v Stanežičah
12.06.2019JN005246/2018-C01/2019, Gradnje: Izvedba GOI del, dobava in montaža opreme za ureditev 3. etape 1. faze širitve osrednjega Ljubljanskega pokopališča Žale območje faze gradnje IV
02.07.2019JN000530/2019-C01/2019, Gradnje: IZGRADNJA DVEH NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UREDITVIJO GOZDIČKA V STOŽICAH
02.08.2019JN001833/2019-C01/2019, Gradnje: Izvedba obnove stavbe Vila Zlatica v Ljubljani
22.10.2019JN003304/2019-C01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija Letališke ceste v 4-pasovnico na odseku med Bratislavsko ulico in Vzhodno obvoznico
06.02.2020JN005444/2019-C01/2020, Gradnje: Ureditev kolesarskih in peš površin na Dunajski cesti
17.02.2020JN004871/2019-C01/2020, Gradnje: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL
19.03.2020JN008184/2019-C01/2020, Gradnje: Izdelava projektne dokumentacije in izvedba GOI del in opreme za postavitev samostojne strehe nad avditorijem Križanke
08.04.2020JN008520/2019-C01/2020, Gradnje: Sanacija poškodb na Garažni hiši Kongresni trg
10.04.2020JN006185/2019-C01/2020, Gradnje: Rekonstrukcija Tavčarjeve ulice na odseku med Komensko in Trdinovo ulico ter rekonstrukcija Miklošičevega parka
20.05.2020JN001156/2020-C01/2020, Gradnje: Izgradnja Industrijske ceste v Zalogu od Ceste v Prod do Hladilniške poti
01.06.2020JN008980/2019-C01/2020, Gradnje: Ureditev javnih prometnih in kolesarskih površin ob Tržaški cesti
04.06.2020JN008355/2019-C01/2020, Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter zunanje ureditve pri gradnji objekta Na Stolbi 8 v Ljubljani
08.07.2020JN001600/2020-C01/2020, Gradnje: Celovita sanacija in nadgradnja OŠ Nove Fužine
08.07.2020JN001601/2020-C01/2020, Gradnje: Celovita obnova objekta Vrtca Kolezija, enota Murgle z energetsko sanacijo in izgradnjo večnamenskega prostora
10.07.2020JN001847/2020-C01/2020, Gradnje: OŠ Riharda Jakopiča I. faza Rušitev in izgradnja prizidka
15.07.2020JN008283/2019-C01/2020, Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del pri obnovi Plečnikovega podhoda
21.07.2020JN000526/2020-C01/2020, Gradnje: REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA
28.07.2020JN002599/2020-C01/2020, Gradnje: Celovita prenova objekta Vrtec Miškolin enota Rjava cesta
30.07.2020JN001868/2020-C01/2020, Gradnje: OŠ VRHOVCI - 1. FAZA - DELNA ODSTRANITEV OBJEKTA, REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA UČILNIC IN VHODNE AVLE NA JUŽNEM TRAKTU ŠOLE
30.07.2020JN001586/2020-C01/2020, Gradnje: Celovita obnova objekta Vrtec Jelka, Enota Palčki z energetsko sanacijo
30.07.2020JN002488/2020-C01/2020, Gradnje: OŠ MARTINA KRPANA - I. FAZA - RUŠITEV IN PRIZIDAVA TRAKTA Z UČILNICAMI
13.08.2020JN007696/2019-C01/2020, Gradnje: Ureditev javne prometne in komunalne infrastrukture z zunanjo ureditvijo na območju OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj (Cesta Španskih borcev)
14.08.2020JN001203/2020-C01/2020, Gradnje: Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN 1 AC pentlja del in 297 Tržaška (Trg MDB Dolgi most) - del
20.08.2020JN002874/2020-C01/2020, Gradnje: Rekonstrukcija Kajuhove ceste v štiripasovnico na odseku med Letališko cesto in Kavčičevo ulico, vključno z obema križiščema
27.08.2020JN001542/2020-C01/2020, Gradnje: Celovita obnova Vrtca Ciciban enota Ajda
27.08.2020JN002676/2020-C01/2020, Gradnje: Celovita prenova objekta Vrtec Viški gaj enota Zarja
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si