Pregled objav javnih naročil

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
26.11.2019JN005828/2019-X01/2019, Storitve: Okoljsko poročilo k četrtim spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID
25.02.2020JN007168/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije na projektu Rekonstrukcija obstoječe ledene dvorane in dozidava nove dvorane za curling v Zalogu
21.04.2020JN001365/2020-X01/2020, Storitve: Izvedba lasersko topografskega snemanja, izdelave DMR in izdelave pravilnih barvnih digitalnih orto foto načrtov (Trueortho)
02.07.2020JN001589/2020-X01/2020, Storitve: Elaborat ekonomike za postopek četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del
31.07.2020JN002412/2020-X01/2020, Storitve: Podstavek in napis za spomenik Hallersteinu
28.08.2020JN001920/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za celovito prenovo Vodnikove domačije
13.05.2021JN007283/2020-X01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije DGD za gradnjo javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah MOL ter projektne dokumentacije DGD in PZI za komunalno in prometno ureditev - Kozarje
20.05.2021JN001530/2021-X01/2021, Storitve: Izvedba lasersko topografskega snemanja, izdelave DMR in izdelave pravilnih barvnih digitalnih orto foto načrtov (Trueortho) za leto 2021
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
09.01.2019JN008613/2018-C01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za Kopališče Ilirija
23.09.2019JN003889/2019-C01/2019, Storitve: Okvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2019-2023
23.01.2020JN008581/2019-C01/2020, Storitve: četrte spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del
24.04.2020JN005982/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE IN IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC ZA OBJEKTE V LASTI MOL
15.05.2020JN001444/2020-C01/2020, Storitve: »Izdelava projektne dokumentacije za Center Barje«
05.06.2020JN002778/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava dodatne projektne dokumentacije za ureditev primarne infrastrukture in podhoda za potrebe projekta Atletski center Ljubljana
10.06.2020JN003285/2020-C01/2020, Storitve: "Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo doživljajskega mostu Muste"
16.07.2020JN003788/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za kopališče Vevče
12.10.2020JN005753/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava OPPN 484: Cesta v Sadinjo vas in IZP ter DGD za gradnjo nove ceste v Sadinjo vas
02.11.2020JN004329/2020-C01/2020, Storitve: STORITVE SUPERNADZORA
04.01.2021JN007267/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo Minipleks mestnega kina
12.01.2021JN004329/2020-C02/2021, Storitve: STORITVE SUPERNADZORA
28.01.2021JN000302/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za investicijski projekt Glavna aleja pokopališča Žale
12.03.2021JN000986/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava PZI za obnovo in izgradnjo centra Rog
09.04.2021JN005512/2018-C10/2021, Storitve: CELOVITI INŽENIRING IN GRADBENI NADZOR PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROJEKTA LJUBLJANA - MOJE MESTO
27.04.2021JN005982/2019-C02/2021, Storitve: IZDELAVA RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE IN IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC ZA OBJEKTE V LASTI MOL
10.06.2021JN000914/2021-C01/2021, Storitve: Ekonomske, tehnične in pravne storitve na področju energetskega upravljanja Mestne občine Ljubljana
17.06.2021JN001253/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za obnovo palače Kresija
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si