Pregled objav javnih naročil

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
06.05.2019JN000433/2019-X01/2019, Storitve: STORITVE NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL
11.06.2019JN002025/2019-X01/2019, Storitve: EKONOMSKE, TEHNIČNE IN PRVNE STORITVE NA PODROČJU ENERGETSKEGA UPRVLJANJA
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
01.07.2019JN002793/2019-C01/2019, Storitve: tisk, vezava in raznos glasila Ljubljana, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki, za obdobje štirih let
01.08.2019JN002172/2019-C01/2019, Storitve: Skupno javno naročilo za izbiro izvajalcev storitev varovanja za potrebe MOL, PD-Center za kulturo mladih, SMG Ljubljana, MKL in JZ Šport Ljubljana
26.08.2019JN005782/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja za potrebe upravnih zgradb MU, varovanje cestnih zapor in decembrskih prireditev
30.01.2020JN008043/2019-C01/2020, Storitve: Izvajanje storitev fotokopiranja za potrebe MOL za obdobje od 2019 do 2023
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si