Pregled objav javnih naročil

OBČINA LITIJA

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
08.05.2019JN000216/2019-X01/2019, Gradnje: Gradnja hodnika za pešce in semaforiziranega prehoda za pešce na Zasavski cesti ter gradnja avtobusnega postajališča in semaforizacija križišča pri MS Šmelc v Litiji
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
04.11.2019JN005690/2019-C01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija LC 208820 (odsek LC 208821) KUNŠTOV MLIN - KOBILJEK - SAVA, od profila P0506 do P1150, brez premostitvenih objektov.
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si