Pregled objav javnih naročil

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
22.04.2021JN000266/2021-X01/2021, Storitve: Dokup in nadgradnja sistemsko nadzornih orodij
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
24.06.2016JN003084/2016-F01/2016, Blago: Naprave za obdelavo podatkov (strojna oprema)
12.08.2016JN000350/2016-F01/2016, Blago: Uporabniška oprema
05.01.2017JN007589/2016-F01/2017, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnje ERP sistema iScala za obdobje štirih let
09.08.2017JN001840/2017-F01/2017, Blago: Nabava UPO opreme
04.10.2017JN005707/2017-F01/2017, Blago: Nabava UPO mobilnih tiskalnikov
17.01.2018JN008251/2017-F01/2018, Blago: Uporabniška oprema
25.06.2018JN001325/2018-F01/2018, Blago: Strojna oprema za zamenjavo in dogradnje 2018
29.11.2018JN005098/2018-F01/2018, Blago: UPO - 2018
07.01.2019JN003719/2018-F01/2019, Blago: Prenova infrastrukturnega okolja
08.01.2019JN006834/2018-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje IT strojne opreme
12.02.2020JN005969/2019-F01/2020, Blago: Strojna oprema za zamenjavo in dogradnjo 2019
07.04.2020JN007575/2019-F01/2020, Blago: SAP infrastruktura
09.04.2020JN007810/2019-F01/2020, Blago: UPO 2019
03.12.2020JN006710/2020-F01/2020, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja ERP sistema iScala
04.08.2022JN000698/2022-F01/2022, Blago: Strojna oprema za zamenjavo in dogradnje (SOZD)
08.08.2022JN001196/2022-F01/2022, Blago: UPO 2021
01.02.2023JN008597/2022-F01/2023, Storitve: Vzdrževanje ERP sistema iScala 2023-2024
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si