Pregled objav javnih naročil

OBČINA MORAVSKE TOPLICE

Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
16.09.2019JN003228/2019-C01/2019, Storitve: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Občine Moravske Toplice, javnih zavodov v njeni večinski ali pretežni lasti in krajevnih skupnosti za obdobje petih let
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si