Pregled objav javnih naročil

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
16.05.2016JN001334/2016-X01/2016, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
06.06.2016JN002225/2016-X01/2016, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
07.03.2017JN007935/2016-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve RIZDDZ
19.05.2017JN002455/2017-X01/2017, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje portala zVEM
06.06.2017JN002453/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanja za Oracle zbirko podatkov za eZdravje
07.06.2017JN002457/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje varnostne sheme
21.08.2017JN005665/2017-X01/2017, Storitve: Zagotavljanje storitev elektronskega naročanja pacientov
21.08.2017JN005435/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve eRCO
05.09.2017JN006757/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve Referenčne ambulante
13.10.2017JN007402/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve eKomunikacije
13.11.2017JN008243/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje informacijskih rešitev
08.01.2018JN009735/2017-X01/2018, Storitve: Redno pogarancijsko vzdrževanje računalniške opreme in sistemske programske opreme
16.05.2018JN002087/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje varnostne sheme
23.05.2018JN001470/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje za Oracle zbirko podatkov za eZdravje
14.06.2018JN002933/2018-X01/2018, Storitve: Nakup in vzdrževanje Oracle Audit Valut and Database Firewall licenčne programske opreme
11.07.2018JN003441/2018-X01/2018, Storitve: Nakup Predictive Solutions IMAGO 5 / nadgradnja SPSS
13.07.2018JN003435/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje eTriaže
19.09.2018JN005161/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava specifikacij načrtovane informacijske rešitve operacije Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih
07.12.2018JN006490/2018-X01/2018, Storitve: Nadgradnja informacijske rešitve RIZDDZ
18.12.2018JN006716/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava informacijske rešitve za upravljanje uporabnikov rešitev eZdravja s podporo za čezmejno uporabo storitev eZdravja
23.01.2019JN007264/2018-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve TeleKap in Teleradiologija
16.05.2019JN001156/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje varnostne sheme
21.05.2019JN008400/2018-X01/2019, Storitve: Izvajanje storitve elektronskega naročanja pacientov na zdravstvene storitve
30.05.2019JN002135/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje za Oracle zbirko podatkov za eZdravje (2019)
16.03.2020JN000406/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje RIZDDZ
29.06.2020JN002328/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje varnostne sheme
02.07.2020JN002237/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje za Oracle zbirko podatkov za eZdravje
07.08.2020JN002235/2020-X01/2020, Storitve: Izvajanje storitve elektronskega naročanje pacientov na zdravstvene storitve
11.08.2020JN004115/2020-X01/2020, Storitve: Referenčne ambulante
25.09.2020JN005073/2020-X02/2020, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve eKomunikacije (2020)
12.01.2021JN005827/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve eRCO
01.06.2021JN001762/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje za Oracle zbirko podatkov za eZdravje
07.06.2021JN002736/2021-X01/2021, Storitve: Redno pogarancijsko vzdrževanje IKT
21.06.2021JN002857/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje eTriaže
01.06.2022JN001354/2022-X01/2022, Storitve: Vzdrževanje za Oracle zbirko podatkov eZdravja
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
08.07.2016JN003604/2016-C01/2016, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
12.07.2016JN003678/2016-C01/2016, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
01.09.2016JN002446/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje sistemske infrastrukture eZdravja (IKT eZdravja)
08.09.2017JN006120/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje centralnih komponent CRPP
12.09.2017JN006287/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje centralnih gradnikov informacijske rešitve eRecept
08.01.2018JN010379/2017-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje sistemske infrastrukture eZdravja (IKT eZdravja) - pogajanja
19.02.2018JN009136/2017-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje sistemske infrastrukture eZdravja (IKT eZdravja)
07.06.2018JN002186/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje portala zVEM
27.05.2019JN000712/2019-C01/2019, Storitve: Razvoj, izdelava in uvedba informacijske rešitve za izvajanje informacijske podpore integrirane preventive v zdravstvenih domovih
04.07.2019JN004049/2019-C01/2019, Storitve: Najem programa 4PM
11.08.2020JN002612/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje sistema zVEM
11.09.2020JN003678/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje centralnih komponent CRPP (2020-2023)
20.10.2020JN004359/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje centralnih gradnikov rešitve eRecept (2020 - 2023)
03.12.2020JN005840/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve Teleradiologija
14.01.2021JN003602/2020-C01/2021, Storitve: Izvajanje storitve prvega nivoja podpore uporabnikom rešitev eZdravja
04.03.2021JN006916/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje sistemske infrastrukture eZdravja
12.05.2021JN001328/2021-C01/2021, Storitve: Nadgradnja ambulantnih oz. bolnišničnih sistemov na različico V3 eNaročanja
15.06.2021JN003526/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava DGC (digital green certificate)
06.08.2021JN003651/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava Mobilne aplikacije DZP (digitalno zeleno potrdilo) za kontrolorje
09.09.2021JN004303/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje EUEZ (III.)
28.09.2021JN004687/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve TeleKap
16.11.2021JN006029/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje sistema zVEM
17.03.2022JN007002/2021-C01/2022, Storitve: Izvajanje storitve elektronskega naročanja pacientov na zdravstvene storitve
04.08.2022JN003592/2022-C01/2022, Storitve: Razvoj, testiranje, dokumentiranje in uvedba informacijske rešitve za izvajanje digitalizacije procesa poročanja o vzrokih smrti (eSmrti)
21.11.2022JN006518/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja infrastrukture za upravljanje, izdajo in preverjanje EU digitalnih COVID potrdil
07.03.2023JN008571/2022-C01/2023, Storitve: Osnovno in dopolnilno vzdrževanje aplikacijskega sistema RIZDDZ
09.02.2015JN8542015/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si