Pregled objav javnih naročil

Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
18.07.2016JN002711/2016-X01/2016, Blago: Računalniška oprema in oprema za slikovno obdelavo
18.07.2016JN002764/2016-X01/2016, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
18.07.2016JN002766/2016-X01/2016, Blago: Dobava kladiva in ploščic za označevanje hlodovine
25.04.2017JN000995/2017-X01/2017, Blago: Dobava 10 terenskih vozil s štirikolesnim pogonom
26.04.2017JN000946/2017-X01/2017, Blago: Dobava ploščic za označevanje GLS
26.05.2017JN007139/2016-X01/2017, Storitve: Storitve fiksne in mobilne telefonije in prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja ter dobava mobilnih naprav
25.07.2017JN006084/2017-X01/2017, Blago: Poslovni najem okoljsko manj obremenjujočih vozil po sklopih
03.08.2017JN006409/2017-X01/2017, Storitve: Nadgradnja aplikacije Merilec in nakup mobilnih terminalov
04.09.2017JN006569/2017-X01/2017, Blago: Dobava 10 terenskih vozil s štirikolesnim pogonom
16.11.2017JN008352/2017-X01/2017, Blago: Računalniška oprema
09.01.2018JN005431/2017-X01/2018, Storitve: Revizija računovodskih izkazov za leta 2017, 2018 in 2019
07.03.2018JN008975/2017-X01/2018, Storitve: Storitve notranje revizije
15.03.2018JN001008/2018-X01/2018, Storitve: SERVISIRANJE GOZDARSKE MEHANIZACIJE z oznako pri naročniku SGM 2018
23.03.2018JN000917/2018-X01/2018, Blago: Dobava ploščic za označevanje GLS
04.06.2018JN002675/2018-X01/2018, Blago: Dobava delovne obutve
16.07.2018JN004064/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava razvojne naloge: podlage za vzpostavitev sistema določanja normativov gozdarskih del družbe SiDG
14.08.2018JN004502/2018-X01/2018, Blago: NAKUP MOBILNIH TERMINALOV S TISKALNIKI Z OZNAKO DLA 2018
19.09.2018JN005297/2018-X01/2018, Storitve: SERVISIRANJE OSEBNIH SLUŽBENIH VOZIL
30.10.2018JN006795/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo poslovne stavbe v Kočevju
19.02.2019JN000330/2019-X01/2019, Storitve: Sečnja in spravilo lesa
25.03.2019JN000674/2019-X01/2019, Storitve: Sečnja in spravilo lesa
27.03.2019JN000858/2019-X01/2019, Storitve: Sečnja in spravilo lesa
28.03.2019JN001146/2019-X01/2019, Storitve: Sečnja in spravilo lesa
10.04.2019JN001281/2019-X01/2019, Storitve: SERVISIRANJE GOZDARSKE MEHANIZACIJE
10.05.2019JN001766/2019-X01/2019, Storitve: Cenitve nepremičnin z oznako CEN 2019
22.05.2019JN001908/2019-X01/2019, Blago: Dobava ploščic za označevanje GLS
31.05.2019JN001738/2019-X01/2019, Storitve: Geodetske storitve in drugi geodetski postopki
11.06.2019JN002771/2019-X01/2019, Gradnje: »Obnova objektov Baza 20 in Mašun«
29.07.2019JN004306/2019-X01/2019, Blago: Dobava gozdarske mehanizacije
29.07.2019JN004012/2019-X01/2019, Gradnje: Izgradnja podajno lovilnih mrež v Podbrdu
21.08.2019JN004373/2019-X02/2019, Storitve: Nadzor nad gradnjo poslovne stavbe
03.10.2019JN005622/2019-X01/2019, Blago: Nakup, dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije: nizko noseče polprikolice za prevoz gozdarske mehanizacije (večjih dimenzij).
24.10.2019JN006315/2019-X01/2019, Storitve: SERVISIRANJE OSEBNIH SLUŽBENIH VOZIL
11.11.2019JN006729/2019-X01/2019, Storitve: Najem multifunkcijskih naprav
03.02.2020JN008572/2019-X01/2020, Storitve: Servisiranje gozdarske mehanizacije
27.02.2020JN008342/2019-X01/2020, Storitve: Nabava, nadgradnje in vzdrževanje dokumentno arhivskega sistema
17.03.2020JN000735/2020-X01/2020, Blago: Nakup, konfiguracija in namestitev energijsko učinkovitih osebnih računalnikov in zaslonov
11.05.2020JN002028/2020-X01/2020, Storitve: Sanacija objekta Gozdna hiša Mašun
19.05.2020JN001149/2020-X01/2020, Blago: Dobava osebne varovalne opreme-čevlji za sekače
16.06.2020JN002316/2020-X01/2020, Storitve: Storitve fiksne in mobilne telefonije ter prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja ter dobava mobilnih naprav
17.06.2020JN003123/2020-X01/2020, Storitve: Izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu v družbi SIDG
29.07.2020JN003797/2020-X01/2020, Blago: Dobava promocijskega materiala
20.08.2020JN003874/2020-X01/2020, Gradnje: OBNOVA OBJEKTOV BAZA 20 IN JELENDOL
20.08.2020JN003928/2020-X01/2020, Blago: Dobava olj in maziv
21.09.2020JN001353/2020-X01/2020, Storitve: Revizija računovodskih izkazov za leta 2020, 2021 in 2022
09.10.2020JN005449/2020-X01/2020, Storitve: Servisiranje gozdarske mehanizacije na območju PE Kočevje
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
18.07.2016JN002163/2016-C01/2016, Blago: Nakup mobilnih terminalov
27.09.2016JN005804/2016-C01/2016, Storitve: Storitve na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture, akvakulture in čebelarstva
12.10.2016JN005052/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
12.10.2016JN004964/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
13.10.2016JN005757/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
13.10.2016JN005569/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
13.10.2016JN005600/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
13.10.2016JN005784/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
13.10.2016JN005785/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
13.10.2016JN005557/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
13.10.2016JN005851/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
13.10.2016JN006312/2016-C01/2016, Storitve: Gojitvena in varstvena ter vsa druga dela, ki so potrebna za izvajanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije
14.10.2016JN005904/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
14.10.2016JN005857/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
14.10.2016JN005972/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
14.10.2016JN005531/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
14.10.2016JN005555/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
14.10.2016JN005585/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
14.10.2016JN006006/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
14.10.2016JN006353/2016-C01/2016, Gradnje: Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest v gozdovih, ki so last Republike Slovenije
14.10.2016JN006354/2016-C01/2016, Storitve: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov)
24.10.2016JN005658/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005654/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005558/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005295/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN004973/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005181/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005122/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN006490/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005169/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005292/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005121/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005212/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005179/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005182/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005185/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005186/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN006383/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN006330/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN006335/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN006449/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN006337/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN006336/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN006384/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN006381/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN006450/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005183/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005213/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005211/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005290/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005304/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005305/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005308/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005335/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005332/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005336/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005377/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005381/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005487/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005168/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN006491/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005432/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.10.2016JN005299/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005622/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005453/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN006581/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005460/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005435/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005461/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005598/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005688/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005656/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005730/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005732/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005756/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005820/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005970/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005912/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005905/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN006008/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005966/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005967/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005971/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN006051/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN006052/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN006053/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN006125/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN006126/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN006137/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN006138/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN006144/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN005124/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN006145/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN006140/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN006215/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN006216/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN006217/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
25.10.2016JN006218/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
27.10.2016JN006800/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
27.10.2016JN006801/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
07.11.2016JN007015/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
08.11.2016JN007060/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
08.11.2016JN007061/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
14.11.2016JN007198/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
18.11.2016JN007326/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
21.11.2016JN007341/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
23.11.2016JN007403/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
24.11.2016JN007434/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
01.12.2016JN007594/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
02.12.2016JN007628/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
19.12.2016JN007853/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
20.12.2016JN007895/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
30.12.2016JN008089/2016-C01/2016, Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
22.02.2017JN007507/2016-C01/2017, Gradnje: Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije
16.03.2017JN007893/2016-C01/2017, Storitve: Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
04.04.2017JN007371/2016-C01/2017, Storitve: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih v lasti Republike Slovenije
07.04.2017JN007668/2016-C01/2017, Storitve: Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije
16.08.2017JN007249/2017-C01/2017, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje programskega paketa Orkester
26.01.2018JN008118/2017-C01/2018, Storitve: JAVNO NAROČILO ZA "NAJEM STORITVE HIBRIDNEGA OBLAČNEGA INFORMACIJSKEGA OKOLJA"
23.03.2018JN000184/2018-C01/2018, Blago: Nakup goriva na bencinskih servisih
19.04.2018JN001090/2018-C01/2018, Storitve: Sečnja in spravilo lesa po vetrolomu
18.05.2018JN001494/2018-C01/2018, Storitve: Sečnja in spravilo lesa po vetrolomu
30.05.2018JN000349/2018-C01/2018, Blago: Dobava gozdarske mehanizacije
07.08.2018JN003681/2018-C01/2018, Blago: DOBAVA TERENSKIH VOZIL S ŠTIRIKOLESNIM POGONOM
04.10.2018JN005873/2018-C01/2018, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje programskega paketa Orkester
08.11.2018JN006595/2018-C01/2018, Blago: DOBAVA LAHKIH GOSPODARSKIH VOZIL S ŠTIRIKOLESNIM POGONOM
01.02.2019JN000121/2019-C01/2019, Storitve: Servisiranje gozdarske mehanizacije, vzdrževanje in popravilo stroja za sečnjo za sečnjo
14.02.2019JN007843/2018-C01/2019, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
07.03.2019JN000505/2019-C01/2019, Storitve: Sečnja in spravilo lesa
07.03.2019JN007626/2018-C01/2019, Storitve: Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2020
20.03.2019JN000880/2019-C01/2019, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
20.03.2019JN000119/2019-C01/2019, Gradnje: Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020
21.03.2019JN008553/2018-C01/2019, Storitve: Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
21.03.2019JN000839/2019-C01/2019, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
28.03.2019JN008447/2018-C01/2019, Storitve: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019
10.04.2019JN001490/2019-C01/2019, Storitve: Servisiranje gozdarske mehanizacije, vzdrževanje in popravilo gozdarskih kamionov za prevoz lesa z nakladalno napravo in gozdarsko nadgradnjo
10.04.2019JN001731/2019-C01/2019, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
25.04.2019JN001932/2019-C01/2019, Storitve: Servisiranje gozdarske mehanizacije, vzdrževanje in popravilo žičnega žerjava
09.07.2019JN004478/2019-C01/2019, Gradnje: Sanacija plazu na gozdni cesti Cerije v Rogatcu
29.07.2019JN004986/2019-C01/2019, Storitve: Izdelava razvojne naloge »Uvajanje normativov gozdarskih del v družbi SIDG«
01.08.2019JN005061/2019-C01/2019, Blago: Nakup, dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije ZGIBNIK
01.08.2019JN005062/2019-C01/2019, Blago: Nakup, dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije KAMIONI
20.08.2019JN005476/2019-C01/2019, Blago: Dobava gozdarske mehanizacije - Triosna prikolica s šestimi pari ročic za prevoz lesa
04.09.2019JN005532/2019-C01/2019, Blago: Nakup, dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije PRILAGOJEN KMETIJSKI TRAKTOR
20.09.2019JN005952/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje programskega paketa Orkester
02.12.2019JN005777/2019-C01/2019, Storitve: Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
17.12.2019JN008376/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje aplikacije merilec
09.01.2020JN005987/2019-C01/2020, Storitve: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021
15.01.2020JN008777/2019-C01/2020, Storitve: Servisiranje gozdarske mehanizacije, vzdrževanje in popravilo traktorjev
11.02.2020JN008039/2019-C01/2020, Storitve: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV NAROČNIKA
08.04.2020JN001451/2020-C01/2020, Blago: Nakup, Dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije
21.04.2020JN002252/2020-C01/2020, Blago: Nakup, Dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije
05.05.2020JN002404/2020-C01/2020, Blago: Nakup, Dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije
07.05.2020JN002445/2020-C01/2020, Blago: Nakup, Dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije
05.06.2020JN002977/2020-C01/2020, Blago: Nakup, Dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije
10.08.2020JN004760/2020-C01/2020, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje programskega paketa Orkester
13.08.2020JN003681/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava, vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema za upravljanje s procesi na področju gozdarstva in prodaje
20.08.2020JN004565/2020-C01/2020, Blago: Nabava žičnega žerjava na kamionu
22.10.2020JN005257/2020-C01/2020, Blago: Nabava dveh (2) kompletov strojne sečnje: harvester in forwarder
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si