Pregled objav javnih naročil

Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
19.02.2019JN000330/2019-X01/2019, Storitve: Sečnja in spravilo lesa
25.03.2019JN000674/2019-X01/2019, Storitve: Sečnja in spravilo lesa
27.03.2019JN000858/2019-X01/2019, Storitve: Sečnja in spravilo lesa
28.03.2019JN001146/2019-X01/2019, Storitve: Sečnja in spravilo lesa
10.04.2019JN001281/2019-X01/2019, Storitve: SERVISIRANJE GOZDARSKE MEHANIZACIJE
10.05.2019JN001766/2019-X01/2019, Storitve: Cenitve nepremičnin z oznako CEN 2019
22.05.2019JN001908/2019-X01/2019, Blago: Dobava ploščic za označevanje GLS
31.05.2019JN001738/2019-X01/2019, Storitve: Geodetske storitve in drugi geodetski postopki
11.06.2019JN002771/2019-X01/2019, Gradnje: »Obnova objektov Baza 20 in Mašun«
29.07.2019JN004306/2019-X01/2019, Blago: Dobava gozdarske mehanizacije
29.07.2019JN004012/2019-X01/2019, Gradnje: Izgradnja podajno lovilnih mrež v Podbrdu
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
01.02.2019JN000121/2019-C01/2019, Storitve: Servisiranje gozdarske mehanizacije, vzdrževanje in popravilo stroja za sečnjo za sečnjo
14.02.2019JN007843/2018-C01/2019, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
07.03.2019JN000505/2019-C01/2019, Storitve: Sečnja in spravilo lesa
07.03.2019JN007626/2018-C01/2019, Storitve: Gojitvena, varstvena in druga dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, okvirni sporazum do 31.12.2020
20.03.2019JN000880/2019-C01/2019, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
20.03.2019JN000119/2019-C01/2019, Gradnje: Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020
21.03.2019JN008553/2018-C01/2019, Storitve: Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
21.03.2019JN000839/2019-C01/2019, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
28.03.2019JN008447/2018-C01/2019, Storitve: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019
10.04.2019JN001490/2019-C01/2019, Storitve: Servisiranje gozdarske mehanizacije, vzdrževanje in popravilo gozdarskih kamionov za prevoz lesa z nakladalno napravo in gozdarsko nadgradnjo
10.04.2019JN001731/2019-C01/2019, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
25.04.2019JN001932/2019-C01/2019, Storitve: Servisiranje gozdarske mehanizacije, vzdrževanje in popravilo žičnega žerjava
09.07.2019JN004478/2019-C01/2019, Gradnje: Sanacija plazu na gozdni cesti Cerije v Rogatcu
29.07.2019JN004986/2019-C01/2019, Storitve: Izdelava razvojne naloge »Uvajanje normativov gozdarskih del v družbi SIDG«
01.08.2019JN005061/2019-C01/2019, Blago: Nakup, dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije ZGIBNIK
01.08.2019JN005062/2019-C01/2019, Blago: Nakup, dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije KAMIONI
20.08.2019JN005476/2019-C01/2019, Blago: Dobava gozdarske mehanizacije - Triosna prikolica s šestimi pari ročic za prevoz lesa
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si