Pregled objav javnih naročil

Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
25.03.2019JN000674/2019-X01/2019, Storitve: Sečnja in spravilo lesa
27.03.2019JN000858/2019-X01/2019, Storitve: Sečnja in spravilo lesa
28.03.2019JN001146/2019-X01/2019, Storitve: Sečnja in spravilo lesa
10.04.2019JN001281/2019-X01/2019, Storitve: SERVISIRANJE GOZDARSKE MEHANIZACIJE
10.05.2019JN001766/2019-X01/2019, Storitve: Cenitve nepremičnin z oznako CEN 2019
22.05.2019JN001908/2019-X01/2019, Blago: Dobava ploščic za označevanje GLS
31.05.2019JN001738/2019-X01/2019, Storitve: Geodetske storitve in drugi geodetski postopki
11.06.2019JN002771/2019-X01/2019, Gradnje: »Obnova objektov Baza 20 in Mašun«
29.07.2019JN004306/2019-X01/2019, Blago: Dobava gozdarske mehanizacije
29.07.2019JN004012/2019-X01/2019, Gradnje: Izgradnja podajno lovilnih mrež v Podbrdu
21.08.2019JN004373/2019-X02/2019, Storitve: Nadzor nad gradnjo poslovne stavbe
03.10.2019JN005622/2019-X01/2019, Blago: Nakup, dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije: nizko noseče polprikolice za prevoz gozdarske mehanizacije (večjih dimenzij).
24.10.2019JN006315/2019-X01/2019, Storitve: SERVISIRANJE OSEBNIH SLUŽBENIH VOZIL
11.11.2019JN006729/2019-X01/2019, Storitve: Najem multifunkcijskih naprav
03.02.2020JN008572/2019-X01/2020, Storitve: Servisiranje gozdarske mehanizacije
27.02.2020JN008342/2019-X01/2020, Storitve: Nabava, nadgradnje in vzdrževanje dokumentno arhivskega sistema
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
20.03.2019JN000880/2019-C01/2019, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
20.03.2019JN000119/2019-C01/2019, Gradnje: Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije,okvirni sporazum do 31.12.2020
21.03.2019JN008553/2018-C01/2019, Storitve: Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
21.03.2019JN000839/2019-C01/2019, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
28.03.2019JN008447/2018-C01/2019, Storitve: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019
10.04.2019JN001490/2019-C01/2019, Storitve: Servisiranje gozdarske mehanizacije, vzdrževanje in popravilo gozdarskih kamionov za prevoz lesa z nakladalno napravo in gozdarsko nadgradnjo
10.04.2019JN001731/2019-C01/2019, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
25.04.2019JN001932/2019-C01/2019, Storitve: Servisiranje gozdarske mehanizacije, vzdrževanje in popravilo žičnega žerjava
09.07.2019JN004478/2019-C01/2019, Gradnje: Sanacija plazu na gozdni cesti Cerije v Rogatcu
29.07.2019JN004986/2019-C01/2019, Storitve: Izdelava razvojne naloge »Uvajanje normativov gozdarskih del v družbi SIDG«
01.08.2019JN005061/2019-C01/2019, Blago: Nakup, dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije ZGIBNIK
01.08.2019JN005062/2019-C01/2019, Blago: Nakup, dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije KAMIONI
20.08.2019JN005476/2019-C01/2019, Blago: Dobava gozdarske mehanizacije - Triosna prikolica s šestimi pari ročic za prevoz lesa
04.09.2019JN005532/2019-C01/2019, Blago: Nakup, dobava in vzdrževanje gozdarske mehanizacije PRILAGOJEN KMETIJSKI TRAKTOR
20.09.2019JN005952/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje programskega paketa Orkester
02.12.2019JN005777/2019-C01/2019, Storitve: Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
17.12.2019JN008376/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje aplikacije merilec
09.01.2020JN005987/2019-C01/2020, Storitve: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021
15.01.2020JN008777/2019-C01/2020, Storitve: Servisiranje gozdarske mehanizacije, vzdrževanje in popravilo traktorjev
11.02.2020JN008039/2019-C01/2020, Storitve: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV NAROČNIKA
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si