Pregled objav javnih naročil

2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
08.03.2019JN005702/2018-X01/2019, Storitve: Koordinator za varnost in zdravje pri delu
16.07.2019JN002059/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri gradnji dostopnih cest drugega tira Divača - Koper
09.09.2019JN003811/2019-X01/2019, Storitve: Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper - 2 sklopa
10.09.2019JN002562/2019-X01/2019, Storitve: Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
10.10.2019JN003142/2019-X01/2019, Storitve: Revizija računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 družbe 2TDK d.o.o.
23.07.2020JN004359/2019-X01/2020, Storitve: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih v družbi 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
04.08.2020JN002480/2020-X01/2020, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira Divača - Koper
28.09.2020JN004659/2020-X01/2020, Storitve: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih v družbi 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
23.07.2021JN003591/2021-X02/2021, Blago: Poslovni najem za tri osebna vozila
23.09.2021JN005088/2021-X01/2021, Storitve: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih v družbi 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
12.09.2019JN003736/2019-F01/2019, Storitve: Izdelava PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper
07.11.2019JN004809/2019-F01/2019, Storitve: Recenzija PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper
12.02.2020JN006743/2019-F01/2020, Storitve: Revizija preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti Drugi tir Divača Koper (ŠU) in njenih podlag
12.02.2020JN006779/2019-F01/2020, Storitve: BIM nadzornik za spremljavo izdelave PZI dokumentacije in za izvedbo del pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača Koper
07.04.2020JN001778/2019-F01/2020, Gradnje: Izvedba objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
06.08.2020JN001977/2020-F01/2020, Storitve: Finančni svetovalec za projekt drugi tir Divača - Koper
11.09.2020JN002895/2020-F01/2020, Storitve: Preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi predpisi pri gradnji drugega tira Divača - Koper
27.11.2020JN002088/2020-F01/2020, Storitve: Nadzor in druge inženirske storitve pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper
27.11.2020JN003287/2020-F01/2020, Gradnje: Ureditev območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala, nastalega pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper
08.04.2021JN008006/2019-F01/2021, Gradnje: Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 2: Črni Kal - Koper
12.05.2021JN008005/2019-F01/2021, Gradnje: Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača - Črni Kal
25.05.2021JN008016/2020-F01/2021, Storitve: Tehnično opazovanje pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper
01.06.2021JN007856/2020-F01/2021, Storitve: Investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira Divača - Koper
12.08.2021JN002146/2021-F01/2021, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača Koper: Odsek 1 in 2
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
22.02.2019JN006117/2018-C01/2019, Storitve: Geološki nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si