Pregled objav javnih naročil

IRGO CONSULTING d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
15.12.2020JN006849/2020-X01/2020, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kvalitete izvajanja del na HE Brežice
06.04.2021JN000683/2021-X01/2021, Storitve: Letno poročilo o stabilnostnih razmerah in geotehnične storitve na plinovodih prenosnega plinovodnega omrežja v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. za obdobje štirih let
18.01.2022JN007313/2021-X01/2022, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kvalitete izvajanja del protipoplavne ureditve Močnika v Zgornji Pohanci
07.06.2022JN002005/2022-X01/2022, Storitve: Izvedba geološko-geomehanskih in hidrogeoloških preiskav za novo avtobusno postajo Ljubljana
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
25.05.2021JN008016/2020-F01/2021, Storitve: Tehnično opazovanje pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper
04.03.2022JN008336/2021-F01/2022, Storitve: Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
30.10.2020JN003301/2020-C01/2020, Storitve: Terenske in laboratorijske raziskave za oceno okoljskih tveganj na območju smodnišnice v Kamniku
26.11.2020JN003822/2020-C01/2020, Storitve: IZDELAVA OKOLJSKE, INVESTICIJSKE IN OSTALE DOKUMENTACIJE V POSTOPKU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA ZA DVOTIRNOST NOVE ŽEL. PROGE DIVAČA - KOPER
03.05.2021JN000987/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava Projekta za izvedbo (PZI) in Projekta izvedenih del (PID) za sanacijo parcele 115/1 k.o. Teharje
13.09.2021JN003146/2021-C01/2021, Storitve: Geološko-geomehanske preiskave in izdelava geološko-geomehanskih strokovnih podlag za investicijski projekt "Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja"
16.06.2022JN001590/2022-C01/2022, Storitve: Odlagališče Rakovnik - Projekt vzdrževalnih del z ukrepi za odpravo čezmernih obremenitev
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si