Pregled objav javnih naročil

IRGO CONSULTING d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
06.04.2021JN000683/2021-X01/2021, Storitve: Letno poročilo o stabilnostnih razmerah in geotehnične storitve na plinovodih prenosnega plinovodnega omrežja v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. za obdobje štirih let
18.01.2022JN007313/2021-X01/2022, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kvalitete izvajanja del protipoplavne ureditve Močnika v Zgornji Pohanci
07.06.2022JN002005/2022-X01/2022, Storitve: Izvedba geološko-geomehanskih in hidrogeoloških preiskav za novo avtobusno postajo Ljubljana
07.10.2022JN005155/2022-X01/2022, Storitve: Naročilo izdelave projektne izvedbene dokumentacije za ureditev predorov Križiški, Jurgovec in Ležeški na progi št. 50 Ljubljana - Sežana - d.m.
23.01.2023JN007082/2022-X01/2023, Storitve: GEOTEHNIČNE PREISKAVE TAL ZA GRADNJO »ŽELEZNIŠKI IN CESTNI MOST ČEZ PRELIV V LUKI KOPER«
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
25.05.2021JN008016/2020-F01/2021, Storitve: Tehnično opazovanje pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper
04.03.2022JN008336/2021-F01/2022, Storitve: Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
03.05.2021JN000987/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava Projekta za izvedbo (PZI) in Projekta izvedenih del (PID) za sanacijo parcele 115/1 k.o. Teharje
13.09.2021JN003146/2021-C01/2021, Storitve: Geološko-geomehanske preiskave in izdelava geološko-geomehanskih strokovnih podlag za investicijski projekt "Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja"
16.06.2022JN001590/2022-C01/2022, Storitve: Odlagališče Rakovnik - Projekt vzdrževalnih del z ukrepi za odpravo čezmernih obremenitev
04.10.2022JN000307/2021-C01/2022, Storitve: Geološko geotehnična spremljava v času gradnje predora Pekel na odseku železniške proge Maribor Šentilj d.m.
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si