Pregled objav javnih naročil

IXTLAN TEAM elektronske storitve, d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
14.04.2016JN000309/2016-X01/2016, Storitve: Storitve razvoja programske opreme
19.05.2017JN002455/2017-X01/2017, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje portala zVEM
26.07.2017JN004165/2016-X02/2017, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema e-Nabave
04.09.2017JN005345/2017-X01/2017, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za vzdrževanje aplikacije MIGRA II, št. 430-461/2017
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
14.04.2016JN000338/2016-C01/2016, Storitve: JN 3/2016 G2G
16.06.2016JN002746/2016-C01/2016, Storitve: Razvoj in vzpostavitev nacionalnega enotnega okna za pomorski promet
12.08.2016JN004293/2016-C01/2016, Storitve: JN 21/2016 VIES
14.12.2016JN006745/2016-C01/2016, Storitve: Izdelava aplikacije Nastanitev preko spleta
08.05.2017JN002701/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje informacijske rešitve za delo prekrškovnih organov (IR RIIS) za leto 2017 in 2018
08.05.2017JN002700/2017-C01/2017, Storitve: Nadgradnja informacijske rešitve za delo prekrškovnih organov (IR RIIS)
07.07.2017JN006117/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema »Register davčnih zavezancev«
09.03.2018JN001732/2017-C01/2018, Storitve: Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema MFERAC
14.03.2018JN010191/2017-C01/2018, Storitve: Izdelava in vzdrževanje informacijskega sistema GOSPODAR
12.04.2018JN001898/2018-C01/2018, Storitve: Storitve vzdrževanja in dopolnjevanja programske opreme sistema G2G in razvoj novih storitev v sistemu G2G.
11.05.2018JN000958/2018-C01/2018, Storitve: Razvoj novih funkcionalnosti informacijske rešitve eObveznosti
07.06.2018JN002186/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje portala zVEM
19.07.2018JN001574/2018-C01/2018, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema DZP za obdobje 48 mesecev
19.11.2018JN006754/2018-C01/2018, Storitve: JN 30/2018 VIES
20.02.2019JN006354/2018-C01/2019, Storitve: Nadaljevanje razvoja, prilagoditve in vzdrževanje IS e-MA
13.03.2019JN008828/2018-C01/2019, Storitve: JN 38/2018 G2G - storitev vzdrževanja in dopolnjevanja programske opreme sistema G2G in razvoj novih storitev v sistemu G2G
11.07.2019JN003983/2019-C01/2019, Storitve: Storitve zagotavljanja delovanja, vzdrževanja in nadgrajevanja informacijskega sistema »Register davčnih zavezancev« za obdobje dveh let.
04.10.2019JN006075/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike na podlagi sprememb (CAP 2020-2024)
02.07.2020JN003785/2020-C01/2020, Storitve: Storitve nadgradenj programske opreme in razvoj novih storitev v informacijskem sistemu VIES
29.07.2020JN002610/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema Urbar za 4 leta
11.08.2020JN002612/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje sistema zVEM
25.03.2021JN000544/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje in dopolnjevanje programske opreme sistema G2G in razvoj novih storitev v sistemu G2G
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
09.05.2014NMV10412014/2014, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
09.10.2014NMV42752014/2014, Storitve: Storitve razvoja programske opreme
14.01.2015NMV2082015/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme
28.05.2015NMV30872015/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
09.07.2015NMV41962015/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
05.08.2015NMV48472015/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme
06.10.2015NMV63212015/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme
12.02.2016NMV8362016/2016, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
15.03.2013JN29932013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
18.06.2013JN74532013/2013, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
24.01.2014JN10312014/2014, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
24.04.2013JN47562013/2013, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
15.07.2013JN88022013/2013, Storitve: Storitve razvoja programske opreme
06.02.2014JN14942014/2014, Storitve: Storitve razvoja programske opreme
04.03.2014JN25272014/2014, Storitve: Storitve podatkovnih baz
15.05.2014JN55472014/2014, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
23.12.2014JN117782014/2014, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
24.12.2014JN117922014/2014, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
03.02.2015JN7172015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
01.04.2015JN20422015/2015, Storitve: Storitve razvoja strežniških aplikacij za internet in intranet
19.05.2015JN31802015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
28.05.2015JN34772015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
15.09.2015JN63602015/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
01.10.2015JN68282015/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
17.11.2015JN80972015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si