Pregled objav javnih naročil

GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
06.10.2020JN004998/2020-X01/2020, Storitve: D-083/20; ZKK pri izvedbi Sanacije zidov in brežin "TREBIJA" na cesti R1 - 210/1112 Trebija - Sovodenj od km 1,060 do km 2,500
26.02.2021JN005162/2020-X01/2021, Storitve: Detajlni pregled Glavnega in Titovega mosta in IDZ sanacije Glavnega in Titovega mosta - ponovitev postopka
19.10.2021JN005322/2021-X01/2021, Storitve: Analiza ukrepa Iz Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju ter predlog za nadgradnjo in izboljšavo izvajanja ukrepa
01.12.2021JN006802/2021-X01/2021, Storitve: D-110/21; ZKK: Rekonstrukcija regionalne ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid od km 11,280 do km 11,920
28.12.2021JN005831/2021-X01/2021, Storitve: D-98/21; Zunanja kontrola kvalitete pri gradnji kolesarske povezave Huda luknja
02.06.2022JN000793/2022-X01/2022, Storitve: Zunanja kontrola kakovosti pri izvedbi Zadrževalnika visokih voda Poljana
08.06.2022JN001486/2022-X01/2022, Storitve: D-59/2022 ; Zunanja kontrola kvalitete pri gradnji kolesarske povezave na odseku Velenje-Mozirje
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
12.08.2021JN002146/2021-F01/2021, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača Koper: Odsek 1 in 2
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
05.10.2020JN004410/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri projektu 3. razvojna os sever - Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug - odsek D - Gaberke
26.11.2020JN005101/2020-C01/2020, Storitve: IZVAJANJE ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI V OKVIRU NADGRADNJE ŽELEZNIŠKE PROGE ŠT. 20 LJUBLJANA JESENICE D.M. NA ODSEKIH KRANJ-PODNART IN PODNART-LESCE BLED
03.12.2020JN004206/2020-C01/2020, Storitve: A-49/20; Recenzije in revizije projektnih dokumentacij pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2020 - 1
24.06.2021JN001927/2021-C01/2021, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti v okviru nadgradnje žel. proge na odsekih Lesce Bled - Žirovnica, Žirovnica - Slo. Javornik in Slo. Javornik - Jesenice
06.07.2021JN001551/2021-C01/2021, Storitve: A-62/21; Obdobni pregledi objektov na CP KP, GO, NM in LJ v LETU 2021 redni (letni) in glavni pregled
14.09.2021JN001919/2021-C02/2021, Storitve: a-74/21; RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2021 - 1
21.10.2021JN004003/2021-C01/2021, Storitve: Strokovna pomoč na področju izvajanja celovitih inženirskih storitev
20.01.2022JN008317/2021-C01/2022, Storitve: C-17/21; Recenzija in revizija DGD/ PZI dokumentacije novogradnje navezovalne ceste Dramlje - Šentjur
17.06.2022JN001514/2022-C01/2022, Storitve: Spremljanje stanja premostitvenih objektov na cestah v upravljanju DARS za obdobje 2022 - 2024 Sklop 1: Izvedba rednih pregledov Sklop 2: Izvedba glavnih pregledov
22.07.2022JN002528/2022-C01/2022, Storitve: A-41/22; Določitev največje dovoljene prometne obtežbe za premostitvene objekte v upravljanju DRSI v obdobju od 2022 do 2026
19.09.2022JN003142/2022-C01/2022, Storitve: A-46/22; Obdobni pregledi objektov na CP CE, KR, MB, MS in PT v LETU 2022 - redni (letni) in glavni pregledi
04.10.2022JN000307/2021-C01/2022, Storitve: Geološko geotehnična spremljava v času gradnje predora Pekel na odseku železniške proge Maribor Šentilj d.m.
08.11.2022JN002746/2022-C01/2022, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri rekonstrukciji železniške postaje Domžale, umestitvi podhoda na železniški postaji Šentjur in nadhoda na železniški postaji Zagorje
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si