Pregled objav javnih naročil

ROCHE farmacevtska družba d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
04.10.2022JN005011/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA IN INSTALACIJA QPCR APARATA
11.10.2022JN003834/2022-X01/2022, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIM POTROŠNIM MATERIALOM
22.11.2022JN006561/2022-X01/2022, Blago: Reagenti, kontrole in potrošni material za POCT analizator
15.12.2022JN007569/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
20.12.2022JN007429/2022-X01/2022, Blago: Nakup aparata za izolacijo nukleinskih kislin z vzdrževanjem
13.01.2023JN007473/2022-X01/2023, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA LABORATORIJSKI SISTEM SPREMLJANJA PACIENTOV, KI PREJEMAJO ORALNO ANTIKOAGULANTNO TERAPIJO
18.01.2023JN007483/2022-X01/2023, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
21.02.2023JN007577/2022-X01/2023, Blago: Material za imunohistokemijo in ostali MP
26.04.2023JN001589/2023-X01/2023, Blago: Dobava laboratorijskih reagentov in testov ter rokavic
10.07.2023JN002628/2023-X01/2023, Blago: Nabava laboratorijskega materiala
20.07.2023JN003180/2023-X01/2023, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL
23.08.2023JN004543/2023-X01/2023, Blago: NAJEM POCT ANALIZATORJEV in vzdrževanje TER NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA (reagentov in kontrol)
20.09.2023JN005149/2023-X01/2023, Blago: Nabava diagnostičnih sredstev vezanih na aparate - ponovljeni
22.11.2023JN006341/2023-X01/2023, Blago: NAJEM POCT ANALIZATORJEV TER ZAGOTAVLJANJE REAGENTOV IN KONTROL TER DRUGEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA DOBO 4 LET
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
13.10.2022JN001082/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVIL
20.10.2022JN003431/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA BIOKEMIJSKEGA/IMUNOKEMIJSKEGA MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA ANALIZE KRVI S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM
27.10.2022JN003980/2022-C01/2022, Blago: Nakup dveh aparatov za avtomatsko barvanje imunohistokemije in imunocitokemije in in situ hibridizacije z vzdrževanjem in dobava pripadajočih reagentov in potrošnega materiala
14.11.2022JN007264/2022-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKI REAGENTI za sklop 2 in sklop 3
28.11.2022JN002642/2022-C01/2022, Blago: NAKUP GOTOVIH ZDRAVIL
01.12.2022JN004860/2022-C01/2022, Blago: NAJEM AVTOMATIZIRANEGA SAMOSTOJEČEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA BIOKEMIJSKE PREISKAVE Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE SEDEM LET
06.12.2022JN003595/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravil
16.12.2022JN007612/2022-C01/2022, Blago: Dobava zdravil in medicinskih pripomočkov za potrebe LL Grosist d.o.o., št. JN 13/2022
23.12.2022JN008373/2022-C01/2022, Blago: Dobava laboratorijskega materiala in reagentov II
23.12.2022JN005985/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava testnih lističev za merjenje protrombinskega časa in glukoze s programsko opremo za obdobje štirih let (ponovni postopek)
27.12.2022JN007945/2022-C01/2022, Storitve: ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJE IMUNOBARVALCEV BENCHMARK GX STAINER IN BENCHMARK ULTRA
31.01.2023JN007217/2022-C02/2023, Blago: SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO SANITETNEGA, OBVEZILNEGA IN LABORATORIJSKEGA MATERIALA
09.02.2023JN007673/2022-C01/2023, Blago: Nakup dveh (2) aparatov za avtomatsko barvanje IHK in ISH
21.02.2023JN007257/2022-C01/2023, Blago: NAKUP BIOKEMIJSKEGA - IMUNOKEMIJSKEGA MODULARNEGA ANALIZNEGA SISTEMA ZA ANALIZE KRVI S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM
21.02.2023JN000847/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA IN RAZTOPINE ZA IZPIRANJE
02.03.2023JN005597/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA
02.03.2023JN007794/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA BIOLOŠKA.
16.03.2023JN007955/2022-C01/2023, Blago: Dobava reagentov in laboratorijskega potrošnega materiala
03.04.2023JN000107/2023-C01/2023, Blago: Laboratorijski material
18.04.2023JN001278/2023-C01/2023, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA LABORATORIJSKI SISTEM NAJEM APARATOV IN DOBAVO REAGENTOV ZA IZVAJANJE IMUNOLOŠKIH PREISKAV ZA DOBO 3 MESECEV
15.05.2023JN000847/2022-C02/2023, Blago: ZDRAVILA IN RAZTOPINE ZA IZPIRANJE
06.06.2023JN005337/2022-C01/2023, Blago: POSLOVNI NAJEM LABORATORIJSKE OPREME VKLJUČNO S POTREBNIMI REAGENTI ZA OBDOBJE 5. LET
20.06.2023JN001242/2023-C01/2023, Blago: Nakup različnih aparatov za potrebe oddelka patologije
20.06.2023JN002560/2023-C01/2023, Blago: BIOKEMIJSKI-IMUNOKEMIJSKI ANALITSKI SISTEM
29.06.2023JN003221/2023-C01/2023, Blago: Dobava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem sistema za analitski sistem (biokemija-imunokemija) za obdobje 7-ih let
14.07.2023JN001574/2023-C01/2023, Blago: Dobava laboratorijskega potrošnega materiala in reagentov
31.08.2023JN003534/2023-C01/2023, Blago: Nakup zdravil
01.09.2023JN002572/2023-C01/2023, Blago: Sukcesivna dobava potrošnega materiala za patologijo - ponovitev III
14.09.2023JN002724/2023-C01/2023, Blago: Nakup reagentov in laboratorijskega potrošnega materiala
22.09.2023JN004060/2023-C01/2023, Blago: NAKUP ANALITSKEGA SISTEMA ZA IZVAJANJE BIOKEMIČNIH PREISKAV, VZDRŽEVANJE IN OSKRBA Z REAGENTI za 8 let
20.10.2023JN003836/2023-C01/2023, Blago: NAJEM BIOKEMIČNO-IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZNEGA SISTEMA Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 7 LET
17.11.2023JN004946/2023-C01/2023, Blago: Dobava laboratorijskega materiala po sklopih
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si