Pregled objav javnih naročil

ROCHE farmacevtska družba d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
04.04.2022JN000392/2022-X01/2022, Blago: Nabava laboratorijskega materiala
07.04.2022JN000305/2022-X01/2022, Blago: Dobava medicinskega, laboratorijskega potrošnega materiala in materiala za ortodontijo do 31.12.2022
27.05.2022JN001858/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava reagentov in potrošnega materiala za aparat Cobas B221
15.07.2022JN003482/2022-X01/2022, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL
20.07.2022JN004266/2022-X01/2022, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA LABORATORIJSKI SISTEM NAJEM APARATOV IN DOBAVO REAGENTOV ZA IZVAJANJE IMUNOLOŠKIH PREISKAV ZA DOBO 6 MESECEV
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
10.03.2022JN007206/2021-C01/2022, Blago: Nakup različnih aparatov za potrebe oddelka patologije
17.03.2022JN006384/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV II
31.03.2022JN002503/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI ZA IZVAJANJE PREISKAV LABORATORIJA ZA NUKLEARNO MEDICINO
05.05.2022JN000094/2022-C01/2022, Blago: Dobava reagentov in laboratorijskega potrošnega materiala za avtomatsko barvanje imunohistokemije in imunocitokemije in situ hibridizacije
10.06.2022JN006239/2021-C01/2022, Blago: Dobave laboratorijskega materiala
16.06.2022JN001450/2022-C01/2022, Blago: Laboratorijski material
01.08.2022JN008031/2021-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov
01.08.2022JN004264/2022-C01/2022, Blago: NAKUP REAGENTOV IN POTR.MATERIALA ZA BIOKEM.IN IMUNOKEM.ANALIZATOR (Z REDNIM IN IZREDNIM VZDRŽ.ANALI.SISTEMA)
02.08.2022JN000015/2022-C01/2022, Blago: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE RUTINSKEGA BARVANJA S HEMATOKSILINOM IN EOZINOM (H&E)
04.08.2022JN005411/2022-C01/2022, Blago: Reagenti vezani na aparate Cobas Roche
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si