Pregled objav javnih naročil

ROCHE farmacevtska družba d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
07.04.2022JN000305/2022-X01/2022, Blago: Dobava medicinskega, laboratorijskega potrošnega materiala in materiala za ortodontijo do 31.12.2022
27.05.2022JN001858/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava reagentov in potrošnega materiala za aparat Cobas B221
15.07.2022JN003482/2022-X01/2022, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL
20.07.2022JN004266/2022-X01/2022, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA LABORATORIJSKI SISTEM NAJEM APARATOV IN DOBAVO REAGENTOV ZA IZVAJANJE IMUNOLOŠKIH PREISKAV ZA DOBO 6 MESECEV
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
05.05.2022JN000094/2022-C01/2022, Blago: Dobava reagentov in laboratorijskega potrošnega materiala za avtomatsko barvanje imunohistokemije in imunocitokemije in situ hibridizacije
10.06.2022JN006239/2021-C01/2022, Blago: Dobave laboratorijskega materiala
16.06.2022JN001450/2022-C01/2022, Blago: Laboratorijski material
01.08.2022JN008031/2021-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov
01.08.2022JN004264/2022-C01/2022, Blago: NAKUP REAGENTOV IN POTR.MATERIALA ZA BIOKEM.IN IMUNOKEM.ANALIZATOR (Z REDNIM IN IZREDNIM VZDRŽ.ANALI.SISTEMA)
02.08.2022JN000015/2022-C01/2022, Blago: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE RUTINSKEGA BARVANJA S HEMATOKSILINOM IN EOZINOM (H&E)
04.08.2022JN005411/2022-C01/2022, Blago: Reagenti vezani na aparate Cobas Roche
18.08.2022JN002640/2022-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL - 18 SKLOPOV
30.08.2022JN007341/2021-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKO DIAGNOSTIČNA SREDSTVA II
01.09.2022JN001407/2022-C01/2022, Blago: Zdravila po specifikaciji
08.09.2022JN003757/2022-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL
09.09.2022JN001513/2022-C01/2022, Blago: Nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2
15.09.2022JN003901/2022-C01/2022, Blago: ZDRAVILA
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si