Pregled objav javnih naročil

SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
26.04.2016JN000711/2016-X01/2016, Blago: Medicinske raztopine
28.04.2016JN000805/2016-X01/2016, Blago: Obvezilni material
05.05.2016JN000955/2016-X01/2016, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
18.05.2016JN001430/2016-X01/2016, Blago: BRIZGE INJEKCIJSKE
18.05.2016JN001434/2016-X01/2016, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
30.05.2016JN001924/2016-X01/2016, Blago: Medicinsko pohištvo
01.06.2016JN002009/2016-X01/2016, Blago: PRIPOMOČKI ZA NEGO PACIENTOV
02.06.2016JN002095/2016-X01/2016, Blago: Nakup potrošnega materiala za izvajanje pedagoškega procesa - 1. stopnja študija zdravstvena nega (UP FVZ)
03.06.2016JN002187/2016-X01/2016, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
08.06.2016JN002356/2016-X01/2016, Blago: Medicinska oprema
20.06.2016JN002864/2016-X01/2016, Blago: Medicinska oprema
22.06.2016JN000871/2016-X01/2016, Blago: Nakup farmacevtskih surovin in čajev
05.07.2016JN001020/2016-X01/2016, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala
05.07.2016JN003417/2016-X01/2016, Blago: Farmacevtski proizvodi
06.07.2016JN001559/2016-X01/2016, Blago: Dobava obvezilnega, sanitetnega in ostalega potrošnega materiala
11.07.2016JN001798/2016-X01/2016, Blago: OBVEZILNI MATERIAL
05.08.2016JN002158/2016-X01/2016, Blago: Dobava dezifinciensov in krem
05.08.2016JN003451/2016-X01/2016, Blago: Sukcesivna dobava materiala zdravstvene nege za potrebe DSO Tezno v skladu z uredbo o zelenem javnem naročanju
09.08.2016JN004515/2016-X01/2016, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL 2016/2017
09.08.2016JN004519/2016-X01/2016, Blago: Obvezilni material
09.08.2016JN002417/2016-X01/2016, Blago: Zobozdravstveni in zobotehnični material 2016/2017
12.08.2016JN002042/2016-X01/2016, Blago: ZDRAVSTVENI MATERIAL
16.08.2016JN001259/2016-X01/2016, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega materiala in materiala za osebno higieno
22.08.2016JN002534/2016-X01/2016, Blago: POSTOPNA DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA, MATERIALA ZA OSKRBO RAN
02.09.2016JN002524/2016-X01/2016, Blago: MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO
22.09.2016JN002102/2016-X01/2016, Blago: Nabava, skladiščenje in obnavljanje medicinskih pripomočkov in opreme
11.10.2016JN002884/2016-X01/2016, Blago: Sukcesivna nabava materiala za zdravstveno nego in zdravil, za obdobje 24 mesecev
19.10.2016JN006469/2016-X01/2016, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
27.10.2016JN004827/2016-X01/2016, Blago: Dobava zdravil
16.11.2016JN007277/2016-X01/2016, Blago: Medicinska oprema
21.11.2016JN005621/2016-X01/2016, Blago: ZOBNI POTROŠNI MATERIAL
22.11.2016JN004970/2016-X01/2016, Blago: NABAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
23.11.2016JN005556/2016-X01/2016, Blago: MATERIAL IN PRIPOMOČKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO TER ROKAVICE
24.11.2016JN007440/2016-X01/2016, Blago: Kirurški inštrumentarij
24.11.2016JN005589/2016-X01/2016, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
07.12.2016JN005379/2016-X01/2016, Blago: Dobava laboratorijskega in medicinsko potrošnega materiala
12.12.2016JN004548/2016-X01/2016, Blago: Sanitetni in ostali material za zdravstveno nego
12.12.2016JN002169/2016-X01/2016, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALOV ZA NEGO, OSKRBO IN POSLOVANJE SLUŽB - 16 SKLOPOV
16.12.2016JN005439/2016-X01/2016, Blago: Dobava obvezilnih materialov in oblog za oskrbo ran, dezinfekcijskih in zaščitnih sredstev ter drugega materiala za zdravljenje 2016-2018
23.12.2016JN006076/2016-X01/2016, Blago: MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL
23.12.2016JN007188/2016-X01/2016, Blago: Sukcesivna dobava zobozdravstvenega materiala
23.12.2016JN006838/2016-X01/2016, Blago: Sukcesivna dobava medicinsko potrošnega materiala
29.12.2016JN005330/2016-X01/2016, Blago: Dobava zbiralnikov za ostre/infektivne odpadke
29.12.2016JN005901/2016-X01/2016, Blago: Aparata za ogrevanje bolnikov z blazinami in grelne blazine
05.01.2017JN006862/2016-X01/2017, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA
05.01.2017JN005596/2016-X01/2017, Blago: Termodezinfektor z vozički
12.01.2017JN007161/2016-X01/2017, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA NEGO IN OSEBNO HIGIENO, SANITARNI MATERIAL, SANITETNI MATERIAL, MATERIAL SPLOŠNE AMBULANTE, RAZKUŽIL IN ROKAVIC ZA OBDOBJE DVEH LET 2017 - 2018
12.01.2017JN007193/2016-X01/2017, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
17.01.2017JN006156/2016-X01/2017, Blago: Električne bolniške postelje
20.01.2017JN007191/2016-X01/2017, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
23.01.2017JN005760/2016-X01/2017, Blago: SANITETNI IN OBVEZILNI MATERIAL TER ZAŠČITNA SREDSTVA
23.01.2017JN006874/2016-X01/2017, Blago: MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL
23.01.2017JN006882/2016-X01/2017, Blago: LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL
23.01.2017JN006176/2016-X01/2017, Blago: DILATACIJSKI MATERIAL, MATERIAL ZA RESPIRATORNO TERAPIJO, DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA, PRIPOMOČKI ZA STERILIZACIJO
27.01.2017JN007543/2016-X01/2017, Blago: RAZLIČNI ZDRAVSTVENI MATERIAL
03.02.2017JN008007/2016-X01/2017, Blago: NAKUP LABORATORIJSKEGA MATERIALA PO SKLOPIH
03.02.2017JN004281/2016-X01/2017, Blago: Dobava katetrov, urinskih vrečk in materiala za respiratorno terapijo.
07.02.2017JN007205/2016-X01/2017, Blago: Dobava zdravstveno potrošnega materiala za potrebe Doma upokojencev Podbrdo
09.02.2017JN006472/2016-X01/2017, Storitve: Sterilni materiali za varno injiciranje
15.02.2017JN006579/2016-X01/2017, Blago: Sukcesivna dobava obvezilnega materiala
16.02.2017JN001096/2017-X01/2017, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
20.02.2017JN006879/2016-X01/2017, Blago: VSADKI ZA GINEKOLOŠKE OPERACIJE IN ŠIVALNI MATERIAL
22.02.2017JN007865/2016-X01/2017, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
24.02.2017JN007144/2016-X01/2017, Blago: DOBAVA BOLNIŠKIH POSTELJ
01.03.2017JN001535/2017-X01/2017, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
01.03.2017JN007837/2016-X01/2017, Blago: Dobava rokavic in igel za ZD Ptuj (v dveh sklopih)
20.03.2017JN002065/2017-X01/2017, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
21.03.2017JN001342/2017-X01/2017, Blago: »SANITETNI MATERIAL IN MATERIAL ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE 2017«
29.03.2017JN007543/2016-X02/2017, Blago: RAZLIČNI ZDRAVSTVENI MATERIAL
20.04.2017JN004388/2016-X01/2017, Blago: »Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta«
21.04.2017JN007897/2016-X01/2017, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA IN OBVEZILNEGA MATERIALA S SKLENITVIJO OKVIRNIH SPORAZUMOV ZA OBDOBJE DO 31. 12. 2019
25.04.2017JN001148/2017-X01/2017, Blago: Material za zdravstveno nego in oskrbo.
25.04.2017JN000817/2017-X01/2017, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega blaga
12.05.2017JN000044/2017-X01/2017, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKIH REAGENTOV IN POTROŠNEGA MATERIALA
16.05.2017JN002099/2017-X01/2017, Blago: Material za laboratorijske preiskave 1
19.05.2017JN002366/2017-X01/2017, Blago: RAZLIČNI ZDRAVSTVENI MATERIAL
19.05.2017JN001443/2017-X01/2017, Blago: Dobava obvezilnega in sanitetnega materiala ter razkužil
02.06.2017JN001357/2017-X01/2017, Blago: Potrošni zdravstveni material 2017-2019
02.06.2017JN002905/2017-X01/2017, Blago: Laboratorijski material 2017/2018
05.06.2017JN002220/2017-X01/2017, Blago: Dobava zdravstvenega materiala
13.06.2017JN007607/2016-X01/2017, Blago: KIRURŠKI ŠIVALNI MATERIAL
15.06.2017JN001472/2017-X01/2017, Blago: OBLOGE ZA RANE
27.06.2017JN007131/2016-X01/2017, Blago: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL PO SKLOPIH
28.06.2017JN003197/2017-X01/2017, Blago: Sanitetni material in material za oskrbo ran v Domu starejših Šentjur.
05.07.2017JN002421/2017-X01/2017, Blago: Sukcesivna dobava medicinsko potrošnega materiala za obdobje 2 let po sklopih
12.07.2017JN004986/2017-X01/2017, Blago: Dobava materiala za zdravstveno nego
12.07.2017JN001776/2017-X01/2017, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA ZA POTREBE STANOVALCEV DOMA STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER
19.07.2017JN005334/2017-X01/2017, Blago: VISOKOTLAČNI PARNI STERILIZATOR
24.07.2017JN005592/2017-X01/2017, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALOV ZA NEGO, OSKRBO IN POSLOVANJE (15 SKLOPOV)
24.07.2017JN004802/2017-X01/2017, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
26.07.2017JN001881/2017-X01/2017, Blago: POTROŠNI ZOBOZDRAVSTVENI, ZOBOTEHNIČNI IN ORTODONTSKI MAT. 2017/2019
26.07.2017JN004805/2017-X01/2017, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA IN MATERIALA ZA OSEBNO HIGIENO
27.07.2017JN004972/2017-X01/2017, Blago: NABAVA SANITETNEGA IN DRUGEGA MATERIALA
28.07.2017JN000232/2017-X01/2017, Blago: Dobava obvezilnega, sanitetnega in ostalega potrošnega materiala
28.07.2017JN005017/2017-X01/2017, Blago: Diagnostična sredstva vezana na aparate
31.07.2017JN006317/2017-X01/2017, Blago: Potrošni material in zaščitna sredstva
31.07.2017JN002040/2017-X01/2017, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA IN PRIPOMOČKOV ZA NEGO
01.08.2017JN005238/2017-X01/2017, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
02.08.2017JN005976/2017-X01/2017, Blago: Medicinsko potrošni material za obdobje dveh leti
02.08.2017JN004842/2017-X01/2017, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
07.08.2017JN005808/2017-X01/2017, Blago: Dobava laboratorijskega materiala
05.09.2017JN006354/2017-X01/2017, Blago: sukcesivna dobava medicinsko potrošnega in obvezilnega materiala
07.09.2017JN002458/2017-X01/2017, Blago: ROKAVICE ZA BOLNIŠNIČNO UPORABO
08.09.2017JN005562/2017-X01/2017, Blago: Sukcesivna dobava baklofena
27.09.2017JN006350/2017-X01/2017, Blago: DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA, SANITETNEGA IN OBVEZILNEGA MATERIALA TER SREDSTEV ZA ZAŠČITO IN DEZINFEKCIJO
03.10.2017JN006859/2017-X01/2017, Blago: Sistem za čiščenje in razkuževanje neposredne okolice pacienta za obdobje treh let
03.10.2017JN007145/2017-X01/2017, Blago: Nakup zaščitne opreme za Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
20.10.2017JN000232/2017-X02/2017, Blago: Dobava obvezilnega, sanitetnega in ostalega potrošnega materiala
07.11.2017JN008145/2017-X01/2017, Blago: DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA POTREBE ZD METLIKA PO SKLOPIH
08.11.2017JN008137/2017-X01/2017, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA NEGO
10.11.2017JN006613/2017-X01/2017, Blago: »Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta«
21.11.2017JN008128/2017-X01/2017, Blago: Sukcesivna dobava materiala za opravljanje zdravstvene nege
04.12.2017JN009496/2017-X01/2017, Blago: DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA ZA POTREBE ZDRAVSTVENE NEGE
07.12.2017JN008661/2017-X01/2017, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
12.12.2017JN009447/2017-X01/2017, Blago: MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL
12.12.2017JN007469/2017-X01/2017, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI I
18.12.2017JN008820/2017-X01/2017, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega materiala
29.12.2017JN009092/2017-X01/2017, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA POTREBE ZDRAVSTVENE NEGE
08.01.2018JN009306/2017-X01/2018, Blago: »MATERIAL ZA NEGO IN DIETNA PREHRANA«
08.01.2018JN008932/2017-X01/2018, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA IN MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
08.01.2018JN008928/2017-X01/2018, Blago: Sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego
11.01.2018JN009598/2017-X01/2018, Blago: Sanitetni material
12.01.2018JN009449/2017-X01/2018, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
15.01.2018JN008528/2017-X01/2018, Blago: NAKUP LABORATORIJSKEGA MATERIALA PO SKLOPIH
16.01.2018JN009320/2017-X01/2018, Blago: NAKUP MEDICINSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA PO SKLOPIH
22.01.2018JN009752/2017-X01/2018, Blago: MEDICINSKI IN LABORATORIJSKI MATERIAL ZA POTREBE ZGORNJESAVINJSKEGA ZDRAVSTVENEGA DOMA NAZARJE
23.01.2018JN008285/2017-X01/2018, Blago: Endoskopski potrošni material
26.01.2018JN008086/2017-X01/2018, Blago: NABAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
29.01.2018JN008917/2017-X01/2018, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA ZA POTREBE ZD METLIKA
01.02.2018JN006332/2017-X01/2018, Blago: Material za zdravstveno nego in oskrbo
07.02.2018JN007684/2017-X01/2018, Blago: Respiratorni potrošni material
26.02.2018JN009963/2017-X01/2018, Blago: ŠIVALNI MATERIAL
26.02.2018JN010464/2017-X01/2018, Blago: VSADKI ZA GINEKOLOŠKE OPERACIJE IN ENDOSKOPSKE VREČKE
27.02.2018JN000008/2018-X01/2018, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala
28.02.2018JN006749/2017-X01/2018, Blago: Sanitetni material
12.03.2018JN000052/2018-X01/2018, Blago: OSKRBA Z ZOBNIM POTROŠNIM MATERIALOM
12.03.2018JN010416/2017-X01/2018, Blago: Sterilni materiali za varno injiciranje
14.03.2018JN000165/2018-X01/2018, Blago: Sukcesivna dobava obvezilnega materiala
19.03.2018JN010356/2017-X01/2018, Blago: MATERIAL IN PRIPOMOČKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO
21.03.2018JN005918/2017-X01/2018, Blago: OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL 2017-2018
23.03.2018JN001111/2018-X01/2018, Blago: SANITETNI MATERIAL IN MATERIAL ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE 2018
26.03.2018JN001924/2017-X01/2018, Blago: ENTERALNA PREHRANA - 28 NMV
09.04.2018JN000557/2018-X01/2018, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala
16.04.2018JN001148/2018-X01/2018, Blago: Sukcesivna dobava razkužil in alkoholov
17.04.2018JN000384/2018-X01/2018, Blago: Laboratorijski reagenti in potrošni material
07.05.2018JN006266/2017-X01/2018, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL
07.05.2018JN009340/2017-X01/2018, Blago: ŠIVALNI MATERIAL
07.05.2018JN001808/2018-X01/2018, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
09.05.2018JN007116/2017-X01/2018, Blago: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL 2017
09.05.2018JN010347/2017-X01/2018, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega materiala
01.06.2018JN000565/2018-X01/2018, Blago: Nakup ostalega zdravstvenega materiala s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta
08.06.2018JN002138/2018-X01/2018, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL
15.06.2018JN001999/2018-X01/2018, Blago: Sanitetni material in material za oskrbo ran v Domu starejših Šentjur.
05.07.2018JN000619/2018-X01/2018, Blago: MREŽICE KIRURŠKE, VSADKI ZA INKONTINENCO, TESTIKULARNE PROTEZE IN PRSNI VSADKI
11.07.2018JN002597/2018-X01/2018, Blago: Enteralna prehrana in sistemi za hranjenje
20.07.2018JN003320/2018-X01/2018, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala, higienskega materiala, rokavic in enteralne prehrane
20.07.2018JN002868/2018-X01/2018, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA IN MATERIALA ZA OSEBNO HIGIENO
01.08.2018JN003367/2018-X01/2018, Blago: Material za laboratorijske preiskave
03.08.2018JN002956/2018-X01/2018, Blago: Sukcesivna dobava zobozdravstvenega materiala
10.08.2018JN009921/2017-X01/2018, Blago: Dobava sanitetnega materiala
16.08.2018JN003880/2018-X01/2018, Blago: Material za laboratorijske preiskave II
21.08.2018JN004809/2018-X01/2018, Blago: »Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta«
23.08.2018JN007195/2017-X01/2018, Blago: Medicinsko potrošni in sanitetni material
28.08.2018JN003498/2018-X01/2018, Blago: Kirurški inštrumenti
29.08.2018JN003263/2018-X01/2018, Blago: Dobava dezifinciensov in krem
05.09.2018JN003339/2018-X01/2018, Blago: Sanitetni material in material za nego ran
12.09.2018JN003542/2017-X01/2018, Blago: ŠIVALNI MATERIAL - NMV
14.09.2018JN002010/2018-X01/2018, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL 2018/2020
21.09.2018JN003492/2018-X01/2018, Blago: Dobava laboratorijskega materiala
25.09.2018JN004339/2018-X01/2018, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA
04.10.2018JN004420/2018-X01/2018, Blago: Različni izdelki za preprečevanje in zdravljenje RZP
05.10.2018JN005885/2018-X01/2018, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA
09.10.2018JN003001/2018-X01/2018, Blago: ZDRAVSTVENI MATERIAL
12.10.2018JN001889/2018-X01/2018, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI.
12.10.2018JN003458/2018-X01/2018, Blago: PRIPOMOČKI ZA NEGO PACIENTOV
17.10.2018JN005851/2018-X01/2018, Blago: RAZLIČNI ZDRAVSTVENI MATERIAL
19.10.2018JN006059/2018-X01/2018, Blago: Nakup aparata za oceno cirkulacije
13.11.2018JN006264/2018-X01/2018, Blago: Dobava sanitetnega in ostalega potrošnega materiala
13.11.2018JN005361/2018-X01/2018, Blago: Dobava zdravil
19.11.2018JN006824/2018-X01/2018, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
23.11.2018JN006784/2018-X01/2018, Blago: Dobava laboratorijskega in medicinsko potrošnega materiala
27.11.2018JN006075/2018-X01/2018, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
27.11.2018JN006259/2018-X01/2018, Blago: Nakup centrifuge s hlajenjem
03.12.2018JN006955/2018-X01/2018, Blago: NABAVA INKUBATORJEV
06.12.2018JN007093/2018-X01/2018, Blago: Aparat za oceno mikrocirkulacije
19.12.2018JN007478/2018-X01/2018, Blago: Dobava obvezilnega, sanitetnega in ostalega potrošnega materiala
24.12.2018JN004573/2018-X01/2018, Blago: Sukcesivna nabava materiala za zdravstveno nego in zdravil za obdobje 24 mesecev
27.12.2018JN007508/2018-X01/2018, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
03.01.2019JN007472/2018-X01/2019, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIMI REAGENTI IN POTROŠNIMI MATERIALI
03.01.2019JN008006/2018-X01/2019, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIM POTROŠNIM MATERIALOM
03.01.2019JN007012/2018-X01/2019, Blago: ROKAVICE za medicinsko uporabo
07.01.2019JN008054/2018-X01/2019, Blago: MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL
08.01.2019JN007666/2018-X01/2019, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
11.01.2019JN007703/2018-X01/2019, Blago: ENTERALNA PREHRANA 2019 - 2020
11.01.2019JN006775/2018-X01/2019, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje termodezinfketorjev
16.01.2019JN007816/2018-X01/2019, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
17.01.2019JN007677/2018-X01/2019, Blago: Dobava sanitetnega materiala
21.01.2019JN006990/2018-X01/2019, Blago: MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL
21.01.2019JN006676/2018-X01/2019, Blago: SANITETNI IN OBVEZILNI MATERIAL TER ZAŠČITNA SREDSTVA
22.01.2019JN007903/2018-X01/2019, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala za obdobje 2 let
30.01.2019JN002435/2018-X01/2019, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO ZA OBDOBJE 2 LET
01.02.2019JN008295/2018-X01/2019, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA NEGO IN OSEBNO HIGIENO, SANITARNI MATERIAL, SANITETNI MATERIAL, MATERIAL SPLOŠNE AMBULANTE, RAZKUŽIL IN ROKAVIC za obdobje leta 2019
06.02.2019JN007978/2018-X01/2019, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
22.02.2019JN006722/2018-X01/2019, Blago: Bolniške postelje z vzmetnicami
07.03.2019JN000117/2019-X01/2019, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala
14.03.2019JN000892/2019-X01/2019, Blago: Sukcesivna dobava razkužil in alkoholov
18.03.2019JN000661/2019-X01/2019, Blago: Sukcesivna dobava obvezilnega materiala
21.03.2019JN008326/2018-X01/2019, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENO POTROŠNEGA MATERIALA ZA POTREBE DOMA UPOKOJENCEV PODBRDO
26.03.2019JN001290/2019-X01/2019, Blago: Sanitetni material in material za izvajanje zdravstvene nege 2019
26.03.2019JN000228/2019-X01/2019, Blago: Reagenti, kalibratorji, kontrole in potrošni material, vezan na biokemični analizator Dimension EXL 200 (Siemens)
29.03.2019JN000148/2019-X01/2019, Blago: VSADKI ZA GINEKOLOŠKE OPERACIJE IN ENDOSKOPSKE VREČKE
29.03.2019JN008758/2018-X01/2019, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega materiala
16.04.2019JN000212/2019-X01/2019, Blago: Sterilni materiali za varno injiciranje
18.04.2019JN001040/2019-X01/2019, Blago: NAKUP MATERIALA ZA OZV PO SKLOPIH
18.04.2019JN001007/2019-X01/2019, Blago: NAKUP LABORATORIJSKEGA MATERIALA PO SKLOPIH
19.04.2019JN001440/2019-X01/2019, Blago: »Nakup ostalega zdravstvenega materiala s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta«
19.04.2019JN001089/2019-X01/2019, Blago: Dobavo medicinske opreme
25.04.2019JN001110/2019-X01/2019, Blago: OSKRBA Z ZOBOZDRAVSTVENIM POTROŠNIM MATERIALOM
25.04.2019JN000449/2019-X01/2019, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
29.04.2019JN000555/2019-X01/2019, Blago: DOBAVA KONTROLNIH MATERIALOV ZA IZVAJANJE ZUNANJIH KONTROLNIH SHEM (EQC)
06.05.2019JN000797/2019-X01/2019, Blago: MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO
07.05.2019JN001710/2019-X01/2019, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
10.05.2019JN007443/2018-X01/2019, Blago: 82 MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE
10.05.2019JN008327/2018-X01/2019, Blago: Endoskopski potrošni material, farmacevtske kemikalije, hitri testi, embalaža
13.05.2019JN000354/2019-X01/2019, Blago: IZDELANA ZDRAVILA
13.05.2019JN008170/2018-X01/2019, Blago: obvezilni material
13.05.2019JN008799/2018-X01/2019, Blago: RAZLIČNI ZDRAVSTVENI MATERIAL
17.06.2019JN001240/2019-X01/2019, Blago: NAKUP MEDICINSKE OPREME
21.06.2019JN002130/2019-X01/2019, Blago: OPORNICE IN POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE MAVČARNE
26.06.2019JN002418/2019-X01/2019, Blago: Dobava kontejnerja za infektivne odpadke
26.06.2019JN002370/2019-X01/2019, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA ZA POTREBE STANOVALCEV DOMA STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER
01.07.2019JN003265/2019-X01/2019, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
03.07.2019JN003185/2019-X01/2019, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL
16.07.2019JN002689/2019-X01/2019, Blago: Nakup infuzijskih raztopin in diagnostičnih reagnetov
26.07.2019JN002910/2019-X01/2019, Blago: Sukcesivna dobava zobozdravstvenega materiala
01.08.2019JN003622/2019-X01/2019, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA MATERIAL IN MATERIALA ZA OSEBNO HIGIENO
01.08.2019JN004022/2019-X01/2019, Blago: Medicinsko potrošni material za obdobje dveh let
14.08.2019JN005131/2019-X01/2019, Blago: MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO
20.08.2019JN004040/2019-X01/2019, Blago: »Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta«
23.08.2019JN004243/2019-X01/2019, Blago: Dobava medicinsko potrošnega, sanitetnega in obvezilnega materiala ter sredstev za zaščito in dezinfekcijo
10.09.2019JN004826/2019-X01/2019, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM
18.09.2019JN002346/2019-X01/2019, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
26.09.2019JN005621/2019-X01/2019, Blago: MATERIAL ZA OSEBNO HIGIENO IN ZDRAVSTVENO NEGO
30.09.2019JN004281/2019-X01/2019, Blago: Material za laboratorijske preiskave
01.10.2019JN002837/2019-X01/2019, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
09.10.2019JN003384/2019-X01/2019, Blago: 76 ROKAVICE IN PLENICE 2019-2020 - NMV
10.10.2019JN005915/2019-X01/2019, Blago: OBVEZILNI MATERIAL
15.10.2019JN005348/2019-X01/2019, Blago: ZDRAVSTVENI MATERIAL
17.10.2019JN003834/2019-X01/2019, Blago: Respiratorni potrošni material
30.10.2019JN004223/2019-X01/2019, Blago: Sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego
07.11.2019JN006309/2019-X01/2019, Blago: OPREMA ZA PODPORO IZVAJANJA PROJEKTA »NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV NA PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU«, razdeljena v štiri sklope
14.11.2019JN006630/2019-X01/2019, Blago: DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA POTREBE ZD METLIKA po sklopih
19.11.2019JN007224/2019-X01/2019, Blago: Nakup ginekološke mize
20.11.2019JN006812/2019-X01/2019, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
20.11.2019JN006020/2019-X01/2019, Blago: RAZLIČNI ZDRAVSTVENI MATERIAL
28.11.2019JN004581/2019-X01/2019, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za sukcesivno dobavo potrošnega laboratorijskega materiala, drobnega inventarja in kemikalij
02.12.2019JN006376/2019-X01/2019, Blago: Dobava zdravstvenega materiala
19.12.2019JN007529/2019-X01/2019, Blago: Material za nego in dietno prehrano
23.12.2019JN007430/2019-X01/2019, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega materiala
30.12.2019JN006934/2019-X01/2019, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA POTREBE ZDRAVSTVENE NEGE
06.01.2020JN006937/2019-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego
06.01.2020JN007953/2019-X01/2020, Blago: Dobava materiala za potrebe zdravstveno negovalne enote DSL
09.01.2020JN006790/2019-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava materiala za izvajanje zdravstvene nege
13.01.2020JN007781/2019-X01/2020, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
23.01.2020JN006532/2019-X01/2020, Blago: Sanitetni material
24.01.2020JN008204/2019-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava medicinsko potrošnega in obvezilnega materiala
27.01.2020JN006970/2019-X01/2020, Blago: DILATACIJSKI MATERIAL, MATERIAL ZA RESPIRATORNO TERAPIJO, DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA, PRIPOMOČKI ZA STERILIZACIJO
28.01.2020JN007872/2019-X01/2020, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA NEGO, SANITETNI MATERIAL, MATERIAL SPLOŠNE AMBULANTE TER RAZKUŽIL ZA LETO 2020
30.01.2020JN007983/2019-X01/2020, Blago: Dobava proizvodov za medicinsko uporabo in izdelkov za osebno nego
31.01.2020JN003514/2019-X01/2020, Blago: ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA MIKROBIOLOGIJO
11.02.2020JN008801/2019-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava obvezilnega materiala
14.02.2020JN008845/2019-X01/2020, Blago: MATERIAL IN PRIPOMOČKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO
17.02.2020JN003542/2019-X01/2020, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALOV ZA NEGO, OSKRBO IN POSLOVANJE (15 SKLOPOV)
03.03.2020JN006991/2019-X01/2020, Blago: Dobava medicinskih pripomočkov za inkontinenco
04.03.2020JN008695/2019-X01/2020, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala
11.03.2020JN000408/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
17.03.2020JN001152/2020-X01/2020, Blago: Sanitetni material in material za izvajanje zdravstvene nege 2020
18.03.2020JN000590/2020-X01/2020, Blago: Dobava medicinskega potrošnega materiala - artroskopski material
26.03.2020JN000637/2020-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava obvezilnega materiala
03.04.2020JN000109/2020-X01/2020, Blago: Bolniške postelje
08.04.2020JN000376/2020-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega materiala
15.04.2020JN001070/2020-X01/2020, Blago: MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO
22.04.2020JN008825/2019-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava zdravil in sanitetnega materiala za obdobje dveh let
30.04.2020JN001284/2020-X01/2020, Blago: IZDELANA ZDRAVILA
06.05.2020JN008611/2019-X01/2020, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI III
08.05.2020JN000181/2020-X01/2020, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI I
08.05.2020JN001429/2020-X01/2020, Blago: Dobava sanitetnega materiala za obdobje 18 mesecev
12.05.2020JN001377/2020-X01/2020, Blago: Diagnostična sredstva vezanan a aparate.
12.05.2020JN000402/2020-X01/2020, Blago: ENTERALNA PREHRANA, OTROŠKA HRANA IN SISTEMI ZA ENTERALNO HRANJENJE
13.05.2020JN001076/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
21.05.2020JN001642/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
21.05.2020JN000799/2020-X01/2020, Blago: Medicinski pripomočki za inkontinenco
27.05.2020JN000010/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA BOLNIŠKIH POSTELJ
27.05.2020JN008672/2019-X01/2020, Blago: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL - 9 sklopov
01.06.2020JN008183/2019-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava medicinskega materiala
01.06.2020JN002094/2020-X01/2020, Blago: Material za zobotehnične laboratorije in dentalne zlitine
03.06.2020JN000674/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
08.06.2020JN007078/2019-X01/2020, Blago: SUkcesivna dobava sanitetnega materiala
23.06.2020JN002671/2020-X01/2020, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL
03.07.2020JN003317/2020-X01/2020, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALOV ZA NEGO, OSKRBO IN POSLOVANJE (15 SKLOPOV)
07.07.2020JN001197/2020-X01/2020, Blago: Dobava materiala za zobne ordinacije
10.07.2020JN002505/2020-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega blaga
15.07.2020JN002911/2020-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava zobozdravstvenega materiala
21.07.2020JN003665/2020-X01/2020, Blago: Nakup zaščitnih mask
13.08.2020JN002831/2020-X01/2020, Blago: Sterilni materiali za varno injiciranje (2020)
14.08.2020JN000400/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA PO SKLOPIH
14.08.2020JN000912/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA MEDICINSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA PO SKLOPIH
25.08.2020JN001092/2020-X01/2020, Blago: ZDRAVSTVENI MATERIAL
31.08.2020JN002406/2020-X01/2020, Blago: Medicinski pripomočki - endoskopski material, kemikalije, hitri testi, embalaža
22.09.2020JN001689/2020-X02/2020, Blago: Nakup ostalega zdravstvenega materiala s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta
28.09.2020JN004630/2020-X01/2020, Blago: Nabava zaščitnih mask
16.10.2020JN008828/2019-X01/2020, Blago: Dobava katetrov in materiala za respiratorno terapijo
21.10.2020JN005737/2020-X01/2020, Blago: RAZLIČNI ZDRAVSTVENI MATERIAL
26.10.2020JN004926/2020-X01/2020, Blago: Nabava osebne varovalne opreme
02.11.2020JN007122/2019-X01/2020, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL 2019
03.11.2020JN003851/2020-X01/2020, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL 2020/2022
05.11.2020JN004178/2020-X01/2020, Blago: POTROŠNI ZDRAVSTVENI MATERIAL 2020/2021
05.11.2020JN005650/2020-X01/2020, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIM POTROŠNIM MATERIALOM
10.11.2020JN005213/2020-X01/2020, Blago: PRIPOMOČKI ZA NEGO PACIENTOV
10.11.2020JN005456/2020-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava potrošnega zdravstvenega materiala 2020/2021 sklop 4 in sklop 5
12.11.2020JN005472/2020-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego: Zaščitna sredstva
12.11.2020JN005956/2020-X01/2020, Blago: Dobava sanitetnega in ostalega potrošnega materiala
20.11.2020JN006223/2020-X01/2020, Blago: ZDRAVILA RAZNA
23.11.2020JN005397/2020-X01/2020, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIMI POTROŠNIMI MATERIALI
23.11.2020JN006447/2020-X01/2020, Blago: Dobava medicinsko potrošnega materiala
23.11.2020JN000775/2020-X01/2020, Blago: NABAVA ŠIVALNEGA MATERIALA
23.11.2020JN005282/2020-X01/2020, Blago: Dobava mask FFP, FFP3, vizirjev in zaščitnih očal
25.11.2020JN003730/2020-X02/2020, Blago: Nega rane
02.12.2020JN006503/2020-X01/2020, Blago: LEČA IOL
07.12.2020JN005991/2020-X01/2020, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA
08.12.2020JN006281/2020-X01/2020, Blago: Nabava pribora in epruvet za odvzem krvi
08.12.2020JN006199/2020-X01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana
16.12.2020JN005851/2020-X01/2020, Blago: MP za artroskopijo
23.12.2020JN007039/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA ZAŠČITNIH SREDSTEV
23.12.2020JN007319/2020-X01/2020, Blago: Potrošni material za izvajanje testov na analizatorju Vivalytic in Sofia2
28.12.2020JN006984/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
28.12.2020JN005246/2020-X01/2020, Blago: Bolniške postelje
30.12.2020JN006985/2020-X01/2020, Blago: RAZKUŽILA - VEZANA NA APARATE
08.01.2021JN004323/2020-X01/2021, Blago: OBLOGE ZA RANE
08.01.2021JN005927/2020-X01/2021, Blago: ZDRAVSTVENI MATERIAL
12.01.2021JN007426/2020-X01/2021, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA NEGO IN OSEBNO HIGIENO, SANITETNI MATERIAL, MATERIAL SPLOŠNE AMBULANTE, RAZKUŽIL, ZAŠČITNE OPREME IN TOALETNO SANITARNI MATERIAL za leto 2021
13.01.2021JN006638/2020-X01/2021, Blago: Material za imunohistokemijo in morfologijo
13.01.2021JN006244/2020-X01/2021, Blago: Medicinski papir
14.01.2021JN006698/2020-X01/2021, Blago: Brizge in sonde za medicinsko uporabo
15.01.2021JN007167/2020-X01/2021, Blago: OSKRBA Z ZOBNIM POTROŠNIM MATERIALOM
20.01.2021JN007139/2020-X01/2021, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
20.01.2021JN006566/2020-X01/2021, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
22.01.2021JN007439/2020-X01/2021, Blago: DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA PO SKLOPIH
22.01.2021JN002662/2020-X01/2021, Blago: Nakup kirurškega šivalnega materiala
28.01.2021JN006664/2020-X01/2021, Blago: MP za inkontinenco
04.02.2021JN006575/2020-X01/2021, Blago: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL
05.02.2021JN006775/2020-X01/2021, Blago: ENTERALNA PREHRANA IN SISTEMI ZA HRANJENJE v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2022
09.02.2021JN007163/2020-X01/2021, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
10.02.2021JN007650/2020-X01/2021, Blago: Dobava zdravsrveno potrošnega materiala za potrebe Doma upokojencev Podbrdo
11.02.2021JN006931/2020-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava zdravstvenega in sanitetnega materiala
23.02.2021JN006336/2020-X01/2021, Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME ZA OBJEKT ZVD (SIVA CONA)
02.03.2021JN007654/2020-X01/2021, Blago: Potrošni material in zaščitna sredstva za aseptiko, magistralno recepturo in za delo s citostatiki (9 sklopov)
15.03.2021JN000446/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava rokavic in ostalih zaščitnih sredstev
18.03.2021JN006929/2020-X01/2021, Blago: Igle za medicinsko uporabo
22.03.2021JN007309/2020-X02/2021, Blago: MP ostalo
26.03.2021JN000647/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava obvezilnega materiala
01.04.2021JN007527/2020-X01/2021, Blago: Katetri in pripadajoči medicinski pripomočki
07.04.2021JN001144/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava razkužil in alkoholov
21.04.2021JN001307/2021-X01/2021, Blago: NAKUP MATERIALA ZA OZV PO SKLOPIH
04.05.2021JN005990/2020-X01/2021, Blago: Sukcesivna nabava materiala za zdravstveno nego in zdravil za obdobje 24 mesecev
10.05.2021JN001531/2021-X01/2021, Blago: LABORATORIJSKI REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL
10.05.2021JN001247/2021-X01/2021, Blago: OPERACIJSKO PERILO
12.05.2021JN001287/2021-X01/2021, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA IN PRIPOMOČKOV ZA NEGO
17.05.2021JN001461/2021-X01/2021, Blago: Nakup ostalega zdravstvenega materiala s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta
17.05.2021JN002128/2021-X01/2021, Blago: Dobava sterilnih materialov za cepljenje proti COVID-19
18.05.2021JN002036/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
20.05.2021JN000641/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA PO SKLOPIH
26.05.2021JN001768/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA ZA POTREBE CZBO ŠENTVID PRI STIČNI
03.06.2021JN001475/2021-X01/2021, Blago: Diagnostična sredstva vezana na aparate
03.06.2021JN002434/2021-X01/2021, Blago: Dobava obvezilnega, sanitetnega in ostalega potrošnega materiala
11.06.2021JN002763/2021-X01/2021, Blago: NAKUP ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
17.06.2021JN002042/2021-X01/2021, Blago: Medicinski potrošni material
21.06.2021JN003019/2021-X02/2021, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
28.06.2021JN002803/2021-X01/2021, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL
14.07.2021JN003835/2021-X01/2021, Blago: Medicinsko potrošni material za obdobje dveh let
16.07.2021JN003134/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
16.07.2021JN001374/2021-X01/2021, Blago: MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO
22.07.2021JN003135/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobsva zobozdravstvenega materiala
22.07.2021JN002826/2021-X01/2021, Blago: Sanitetni material, material za osebno higieno in osebna varovalna oprema
03.08.2021JN001139/2021-X01/2021, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala
04.08.2021JN001220/2021-X01/2021, Blago: sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego in oskrbo
05.08.2021JN001060/2021-X02/2021, Blago: Sukcesivna dobava rokavic in igel
10.08.2021JN003920/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega, zdravstvenega materiala, enteralne prehrane, osebne varovalne opreme, razkužil in rokavic
24.08.2021JN003230/2021-X01/2021, Blago: ZOBOZDRAVNIŠKO POTROŠNO BLAGO
09.09.2021JN003594/2021-X01/2021, Blago: Sterilni materiali za varno injiciranje
14.09.2021JN003941/2021-X01/2021, Blago: Nabava sanitetnega materiala, povojev in lancet
14.09.2021JN004695/2021-X01/2021, Blago: Nakup diagnostičnih reagentov za potrebe projekta Hiperimunska plazma prebolevnikov COVID-19
22.09.2021JN004995/2021-X01/2021, Blago: Nakup medicinske in laboratorijske opreme za potrebe kliničnih vaj na UM FZV
27.09.2021JN001904/2021-X01/2021, Blago: Razkužila in materiali za higieno
05.10.2021JN005226/2021-X01/2021, Blago: MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO
07.10.2021JN005911/2021-X01/2021, Blago: Nakup medicinskega potrošnega materiala za potrebe kliničnih vaj na UM FZV
11.10.2021JN004872/2021-X01/2021, Blago: DODOBAVA MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
18.10.2021JN005742/2021-X01/2021, Blago: Enteralna prehrana
25.10.2021JN003759/2021-X01/2021, Blago: Respiratorni potrošni material
02.11.2021JN006322/2021-X01/2021, Blago: Dobava hitrih antigenskih testov za SARS-CoV-2 za potrebe ZD Šmarje pri Jelšah
08.11.2021JN004623/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava zdravil - ZDravila II
11.11.2021JN004496/2021-X01/2021, Blago: Potrošni zdravstveni material 2021/2022
24.11.2021JN006393/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
25.11.2021JN004998/2021-X01/2021, Blago: KRPICE ZA NEGO BOLNIKOV
13.12.2021JN006241/2021-X01/2021, Blago: Dobava hitrih antigenskih testov za SARS-CoV-2
21.12.2021JN005654/2021-X01/2021, Blago: Medicinski pripomočki-endoskopski material, kemikalije, hitri testi, embalaža
27.12.2021JN007469/2021-X01/2021, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala za zobozdravstvene ambulante
29.12.2021JN007730/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava zdravstvenega in sanitetnega materiala
05.01.2022JN006600/2021-X01/2022, Blago: RAZLIČNI ZDRAVSTVENI MATERIAL
12.01.2022JN007909/2021-X01/2022, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA NEGO IN OSEBNO HIGIENO, SANITETNI MATERIAL, MATERIAL SPLOŠNE AMBULANTE, RAZKUŽI IN ZAŠČITNIH SREDSTEV ZA LETO 2022
13.01.2022JN007262/2021-X01/2022, Blago: Nakup hitrih antigenskih testov za ugotavljanje okužbe s SARS Cov-2
17.01.2022JN006427/2021-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego in oskrbo
17.01.2022JN007946/2021-X01/2022, Blago: Dobava sanitetnega in ostalega potrošnega materiala
18.01.2022JN003370/2021-X01/2022, Blago: ROKAVICE
18.01.2022JN006026/2021-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava materiala za izvajanje zdravstvene nege
27.01.2022JN005060/2021-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego.
16.02.2022JN003741/2021-X01/2022, Blago: Dobava medicinskih preglednih rokavic za enkratno uporabo
16.02.2022JN002198/2021-X01/2022, Blago: Zobozdravstveni material
22.02.2022JN008502/2021-X01/2022, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA POTREBE ZDRAVSTVENE NEGE
24.02.2022JN006753/2021-X01/2022, Blago: Nabava zdravstvenega potrošnega materiala za mikrobiologijo
24.02.2022JN008096/2021-X01/2022, Blago: MATERIAL IN PRIPOMOČKI ZA ZADRAVSTVENO NEGO
07.03.2022JN000342/2022-X01/2022, Blago: Potrošni material za izvajanje testov na analizatorju Vivalytic
08.03.2022JN000381/2022-X01/2022, Blago: Nabava medicinsko potrošnega materiala
09.03.2022JN008040/2021-X01/2022, Blago: Dobava hitrih antigenskih testov (HAGT)
25.03.2022JN000452/2022-X01/2022, Blago: Dobava obvezilnega, sanitetnega in ostalega potrošnega materiala
25.03.2022JN000933/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava razkužil in alkoholov
04.04.2022JN000392/2022-X01/2022, Blago: Nabava laboratorijskega materiala
05.04.2022JN000902/2022-X01/2022, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala
07.04.2022JN008551/2021-X01/2022, Blago: MP ostalo (ponovitev)
07.04.2022JN000305/2022-X01/2022, Blago: Dobava medicinskega, laboratorijskega potrošnega materiala in materiala za ortodontijo do 31.12.2022
19.04.2022JN000542/2022-X02/2022, Blago: Sukcesivna dobava rokavic
20.04.2022JN000997/2022-X01/2022, Blago: ENTERALNA IN OTROŠKA HRANA TER SISTEMI ZA ENTERALNO HRANJENJE
29.04.2022JN007833/2021-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravil in sanitetnega materiala za obdobje treh let
23.05.2022JN002147/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVNEGA MATERIALA
25.05.2022JN001913/2022-X01/2022, Blago: Nabava diagnostičnih sredstev vezanih na aparate
25.05.2022JN001389/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
26.05.2022JN001783/2022-X01/2022, Blago: Nakup ostalega zdravstvenega materiala s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje treh let
26.05.2022JN002080/2022-X01/2022, Blago: Ušesne proteze-ostalo
27.05.2022JN001211/2022-X01/2022, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI I
01.06.2022JN001935/2022-X01/2022, Blago: Reagenti, kalibratorji, kontrole in potrošni material, vezan na biokemični analizator Dimension EXL 200 (Siemens)
07.06.2022JN000334/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZAŠČITNIH SREDSTEV
09.06.2022JN007569/2021-X01/2022, Blago: Osebna varovalna oprema
13.06.2022JN001459/2022-X01/2022, Blago: OPORNICE IN POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE MAVČARNE
23.06.2022JN005962/2021-X01/2022, Blago: Nabava razkužil, mil in sredstev za nego kože
23.06.2022JN007286/2021-X01/2022, Blago: Nabava enteralne prehrane in dodatkov, mlečne formule za obdobje 2 (dveh) let
28.06.2022JN003292/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
01.07.2022JN003198/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
01.07.2022JN002772/2022-X01/2022, Blago: ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA
15.07.2022JN003482/2022-X01/2022, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL
21.07.2022JN002590/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
25.07.2022JN000891/2022-X01/2022, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA
02.08.2022JN004100/2022-X01/2022, Blago: Dobava, montaža in vzdrževanje opreme za ginekološke ambulante
12.08.2022JN003682/2022-X01/2022, Blago: Bolniške postelje z nočnimi omaricami
12.08.2022JN004465/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA POMOŽNEGA SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
26.08.2022JN004615/2022-X01/2022, Blago: MP za inkontinenco
29.08.2022JN003791/2022-X01/2022, Blago: ZDRAVSTVENI MATERIAL
29.08.2022JN002686/2022-X01/2022, Blago: Endoskopski material
29.08.2022JN003611/2022-X01/2022, Blago: Razkužila
02.09.2022JN003459/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega, zdravstvenega materiala, enteralne prehrane, osebne varovalne opreme, razkužil in rokavic.
06.09.2022JN004081/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega, zdravstvenega materiala, enteralne prehrane, osebne varovalne opreme, razkužil in rokavic
07.09.2022JN004011/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
07.09.2022JN003917/2022-X01/2022, Blago: Sterilni materiali za injiciranje drog
12.09.2022JN004878/2022-X01/2022, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM
13.09.2022JN004041/2022-X01/2022, Blago: Dobava medicinskih preglednih rokavic za enkratno uporabo
10.10.2022JN005204/2022-X01/2022, Blago: »SARS-Cov-2« testi po sklopih
11.10.2022JN003834/2022-X01/2022, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIM POTROŠNIM MATERIALOM
20.10.2022JN004330/2022-X01/2022, Blago: Nega rane
20.10.2022JN005829/2022-X01/2022, Blago: Hitri imunokromatografski antigenski testi za SARS-CoV-2 za dobo 12 mesecev
21.10.2022JN004848/2022-X01/2022, Blago: NAKUP MATERIALA ZA OZV PO SKLOPIH
25.10.2022JN005812/2022-X01/2022, Blago: Enteralna prehrana
27.10.2022JN001725/2022-X01/2022, Blago: OSEBNA VAROVALNA OPREMA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE
27.10.2022JN005657/2022-X01/2022, Blago: NAKUP ELEKTROD ZA DEFIBRILATORJE
02.11.2022JN005964/2022-X01/2022, Blago: Testi za samotestiranje na virus SARS-COV-2
14.11.2022JN004841/2022-X01/2022, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
16.11.2022JN006444/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA ZA OBDOBJE DVEH LET
24.11.2022JN006806/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
24.11.2022JN006807/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZAŠČITNIH SREDSTEV
25.11.2022JN006934/2022-X01/2022, Blago: Dobava medicinsko potrošnega materiala
05.12.2022JN007232/2022-X01/2022, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA
08.12.2022JN006812/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
09.12.2022JN007120/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA KOVINE - DENTALNE ZLITINE
15.12.2022JN007572/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZAŠČITNIH SREDSTEV - ROKAVICE
16.12.2022JN005654/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA POTREBE ORL ZA OBDOBJE DVEH LET
19.12.2022JN005922/2022-X01/2022, Blago: Brizge in sonde za medicinsko uporabo
19.12.2022JN006755/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega, zdravstvenega materiala, enteralne prehrane, osebne varovalne opreme, razkužil in rokavic.
20.12.2022JN007180/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
21.12.2022JN007525/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava testov za antigensko dokazovanje SARS-CoV-2
22.12.2022JN007337/2022-X01/2022, Blago: Razkužila (ponovitev)
22.12.2022JN007269/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
22.12.2022JN007339/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA DEZINFEKCIJSKEGA MATERIALA ZA OBDOBJE DVEH LET
04.01.2023JN007708/2022-X01/2023, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA NEGO IN OSEBNO HIGIENO, SANITETNI MATERIAL, MATERIAL SPLOŠNE AMBULANTE, RAZKUŽIL IN ZAŠČITNE OPREME ZA LETO 2023
13.01.2023JN007717/2022-X01/2023, Blago: DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA ZA POTREBE VDC NOVA GORICA
18.01.2023JN006821/2022-X01/2023, Blago: Medicinski papir
27.01.2023JN008127/2022-X01/2023, Blago: Hitri antigenski testi
01.02.2023JN007173/2022-X01/2023, Blago: Dobava medicinskega potrošnega materiala
20.02.2023JN007578/2022-X01/2023, Blago: Sukcesivna dobava medicinsko potrošnega in obvezilnega materiala
21.02.2023JN007577/2022-X01/2023, Blago: Material za imunohistokemijo in ostali MP
21.02.2023JN003321/2021-X01/2023, Blago: Rokavice
23.02.2023JN007932/2022-X01/2023, Blago: Hitri antigenski test na SARS-Cov-2:
23.02.2023JN000299/2023-X01/2023, Blago: Potrošni material za izvajanje testov na analizatorju Vivalytic
23.02.2023JN000492/2022-X01/2023, Blago: ALKOHOL IN RAZKUŽILA
23.02.2023JN005321/2022-X01/2023, Blago: ROKAVICE
28.02.2023JN002698/2022-X01/2023, Blago: Material za zobotehnične laboratorije in dentalne zlitine
02.03.2023JN007728/2022-X01/2023, Blago: Sukcesivna dobava zdravstvenega in sanitetnega materiala
06.03.2023JN006263/2022-X01/2023, Blago: Dobave kirurškega šivalnega materiala
06.03.2023JN000147/2023-X01/2023, Blago: Menjava (prodaja in nakup) zaščitnih sredstev
16.03.2023JN000423/2023-X01/2023, Blago: Sukcesivna dobava razkužil in alkoholov
16.03.2023JN000388/2023-X01/2023, Blago: Sukcesivna dobava obvezilnega materiala
17.03.2023JN006101/2022-X01/2023, Blago: ENTERALNA PREHRANA IN SISTEMI ZA HRANJENJE v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2024
21.03.2023JN008027/2022-X01/2023, Blago: MP za inkontinenco
22.03.2023JN007703/2022-X01/2023, Blago: Igle za medicinsko uporabo
22.03.2023JN007876/2022-X01/2023, Blago: MP ostalo
24.03.2023JN008041/2022-X01/2023, Blago: Medicinski pripomočki-endoskopski material, kemikalije, hitri testi, embalaža
30.03.2023JN000673/2023-X01/2023, Blago: Oskrba z medicinsko potrošnim in laboratorijskim materialom
06.04.2023JN005971/2022-X01/2023, Blago: Zobozdravstveni, zobotehnični in ortodontski material 2022/2023
11.04.2023JN002282/2022-X01/2023, Blago: Nakup laboratorijsko potrošnega materiala 2022-2024
17.04.2023JN001368/2022-X01/2023, Blago: NAROČILO MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO
17.04.2023JN006855/2022-X01/2023, Blago: Zdravstveni potrošni material za sterilizacijo
18.04.2023JN000421/2023-X01/2023, Blago: Katetri in pripadajoči MP
24.04.2023JN001388/2023-X01/2023, Blago: ZOBOZDRAVSTEVENI MATERIAL
26.04.2023JN001589/2023-X01/2023, Blago: Dobava laboratorijskih reagentov in testov ter rokavic
03.05.2023JN000730/2023-X01/2023, Blago: Oskrba z zobozdravstvenim materialom za obdobje dveh (2) let
17.05.2023JN000966/2023-X01/2023, Blago: NAROČILO MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO
18.05.2023JN001958/2023-X01/2023, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
06.06.2023JN002087/2023-X01/2023, Blago: Dobava obvezilnega, sanitetnega in ostalega potrošnega materiala
12.06.2023JN002609/2023-X01/2023, Blago: OSKRBA Z DENTALNIMI ZLITINAMI
19.06.2023JN002070/2023-X01/2023, Blago: Zobozdravstveni material
04.07.2023JN002868/2023-X01/2023, Blago: ENTERALNA PREHRANA
10.07.2023JN002628/2023-X01/2023, Blago: Nabava laboratorijskega materiala
14.07.2023JN001993/2023-X01/2023, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
17.07.2023JN002637/2023-X01/2023, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA, ZDRAVSTVENEGA MATERIALA, ENTERALNE PREHRANE, OSEBNE VAROVALNE OPREME, RAZKUŽIL IN ROKAVIC
24.07.2023JN002439/2023-X01/2023, Blago: Dobava sanitetnega, obvezilnega in zaščitnega materiala
24.07.2023JN003157/2023-X01/2023, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA ZA OBDOBJE DVEH LET
25.07.2023JN005165/2022-X01/2023, Blago: SANITETNI MATERIAL IN MEDICINSKO POTROSNI MATERIAL
03.08.2023JN003116/2023-X01/2023, Blago: Zdravila
04.08.2023JN002777/2023-X01/2023, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM
08.08.2023JN003101/2023-X01/2023, Blago: SANITETNI MATERIAL, MATERIAL ZA OSEBNO HIGIENO, OVO IN ENTERALNA PREHRANA
11.08.2023JN001143/2023-X01/2023, Blago: Sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego in zdravil JNMV-1/2023
25.08.2023JN008185/2022-X01/2023, Blago: Dobava zdravstveno potrošnega materiala za potrebe Doma upokojencev Podbrdo
28.08.2023JN003564/2023-X01/2023, Blago: DOBAVA MEDICINSKIH PREGLEDNIH ROKAVIC ZA ENKRATNO UPORABO
30.08.2023JN003832/2023-X01/2023, Blago: OBLOGE ZA RANE
04.09.2023JN004626/2023-X01/2023, Blago: ČISTILNA, DEZINFEKCIJSKA IN MEHČALNA SREDSTVA II
07.09.2023JN003072/2023-X01/2023, Blago: RAZLIČNI ZDRAVSTVENI MATERIAL 2023
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
12.04.2016JN000191/2016-C01/2016, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
04.05.2016JN000907/2016-C01/2016, Blago: Stekleni izdelki za laboratorijske namene
06.05.2016JN001033/2016-C01/2016, Blago: Reagenti in kontrastna sredstva
06.05.2016JN001042/2016-C01/2016, Blago: Farmacevtski proizvodi
13.05.2016JN001316/2016-C01/2016, Blago: Razne medicinske naprave in proizvodi
18.05.2016JN001473/2016-C01/2016, Blago: Obvezilni material; material za spenjanje, šivanje, ligature
18.05.2016JN001478/2016-C01/2016, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
20.05.2016JN001592/2016-C01/2016, Blago: Zdravila
27.05.2016JN001865/2016-C01/2016, Blago: Razkužila, dezinficiensi in nega
27.05.2016JN001866/2016-C01/2016, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
01.06.2016JN002049/2016-C01/2016, Blago: Zobozdravniško potrošno blago
08.06.2016JN002391/2016-C01/2016, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
14.06.2016JN002545/2016-C01/2016, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
15.06.2016JN002689/2016-C01/2016, Blago: Laboratorijski reagenti
16.06.2016JN002745/2016-C01/2016, Blago: Nabava laboratorijskega materiala
24.06.2016JN003060/2016-C01/2016, Blago: Katetri in igle
01.07.2016JN003319/2016-C01/2016, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
04.07.2016JN001709/2016-C01/2016, Blago: 80 - Zdravila - pogajanja 2016
12.07.2016JN003652/2016-C01/2016, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
13.07.2016JN003694/2016-C01/2016, Blago: Medicinska oprema
13.07.2016JN003712/2016-C01/2016, Blago: Farmacevtski proizvodi
02.08.2016JN004354/2016-C01/2016, Blago: Medicinska oprema
08.08.2016JN004482/2016-C01/2016, Blago: Material za spenjanje, šivanje, ligature
17.08.2016JN004699/2016-C01/2016, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
24.08.2016JN004855/2016-C01/2016, Blago: Zobozdravniško potrošno blago
24.08.2016JN004885/2016-C01/2016, Blago: Medicinski potrošni material 2
26.08.2016JN004961/2016-C01/2016, Blago: Razkužila in materiali za higieno
29.08.2016JN000917/2016-C01/2016, Blago: Nabava zobozdravstvenega materiala
29.08.2016JN005004/2016-C01/2016, Blago: Različna zdravila
08.09.2016JN005360/2016-C01/2016, Blago: Medicinski pripomočki
21.09.2016JN005673/2016-C01/2016, Blago: Antiseptiki in dezinficiensi
22.09.2016JN002168/2016-C01/2016, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
30.09.2016JN005923/2016-C01/2016, Blago: ZDRAVILA
11.10.2016JN006191/2016-C01/2016, Blago: Obvezilni material; material za spenjanje, šivanje, ligature
26.10.2016JN003175/2016-C01/2016, Blago: Nabava medicinskega materiala
04.11.2016JN007008/2016-C01/2016, Blago: Medicinski potrošni material 1
04.11.2016JN007009/2016-C01/2016, Blago: Vrečke ali rokavi za sterilizacijo, iz papirja
13.12.2016JN004238/2016-C01/2016, Blago: laboratorijski material in reagenti
19.12.2016JN002440/2016-C01/2016, Blago: KATETRI, SONDE IN DRENI, INF. IN TRANSF. SISTEMI, MEDICINSKI PRIPOMOČKI Z BREZIGELNIMI KONEKTI, PRETOČNE IN VBODNE IGLE
23.12.2016JN004114/2016-C01/2016, Blago: IMP mrežice in membrane
29.12.2016JN005443/2016-C01/2016, Blago: ZDRAVILA, DODATNO JN 2016
06.01.2017JN005928/2016-C01/2017, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIMI MATERIALI
11.01.2017JN002602/2016-C01/2017, Blago: DOBAVA MEDICINSKEGA, RAZKUŽEVALNEGA IN SANITETNEGA MATERIALA
13.01.2017JN005994/2016-C01/2017, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIM POTROŠNIM MATERIALOM
24.01.2017JN005215/2016-C01/2017, Blago: ENTERALNA PREHRANA 2017-2018
26.01.2017JN004356/2016-C01/2017, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje TERMODEZINFEKTORJEV
03.02.2017JN007079/2016-C01/2017, Blago: ZDRAVILA, PREHRANSKA DOPOLNILA, OTROŠKO MLEKO IN ŽIVILA ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE TER MEDICINSKI PRIPOMOČKI
13.02.2017JN006860/2016-C01/2017, Blago: Dobava medicinskih pripomočkov, enteralne prehrane in farmacevtskih snovi.
15.02.2017JN007363/2016-C01/2017, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVILA
22.02.2017JN005953/2016-C01/2017, Blago: 1 – ZDRAVILA 2017
23.02.2017JN001362/2017-C01/2017, Blago: Medicinski pripomočki
23.02.2017JN005472/2016-C01/2017, Blago: NAKUP POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST
27.02.2017JN004790/2016-C01/2017, Blago: 39 - OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL 2016-2018/2
28.02.2017JN001485/2017-C01/2017, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
01.03.2017JN001574/2017-C01/2017, Blago: Obvezilni material; material za spenjanje, šivanje, ligature
01.03.2017JN004119/2016-C01/2017, Blago: Zdravila
01.03.2017JN001575/2017-C01/2017, Blago: Laboratorijski reagenti
01.03.2017JN007496/2016-C01/2017, Blago: Dobava sanitetnega in ostalega materiala 2017-2021
08.03.2017JN007746/2016-C01/2017, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM IN ZDRAVILI
14.03.2017JN007081/2016-C01/2017, Blago: Sukcesivna dobava zdravstvenega in sanitetnega materiala
15.03.2017JN005859/2016-C01/2017, Blago: 34 – ZDRAVILA (SJN) 2017
21.03.2017JN007031/2016-C01/2017, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA RAZKUŽIL IN NEGOVALNIH SREDSTEV
27.03.2017JN006912/2016-C01/2017, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
29.03.2017JN002456/2017-C01/2017, Blago: Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje
05.04.2017JN008031/2016-C01/2017, Blago: Različno medicinsko blago
18.04.2017JN005058/2016-C01/2017, Blago: REAGENTI, KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL 2 2016-2018
20.04.2017JN001956/2017-C01/2017, Blago: 4. sklop: TERMODEZINFEKTOR ZA OFTALMOLOŠKE KIRURŠKE INŠTRUMENTE IN LUMNE
20.04.2017JN003705/2017-C01/2017, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
21.04.2017JN000389/2017-C01/2017, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala za obdobje 36 mesecev
28.04.2017JN003705/2017-C02/2017, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
02.05.2017JN008071/2016-C01/2017, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA LABORATORIJSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA IN REAGENTOV
11.05.2017JN001482/2017-C01/2017, Blago: DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA POTREBE LABORATORIJEV
11.05.2017JN000154/2017-C01/2017, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala
24.05.2017JN007525/2016-C01/2017, Blago: MORS 190/2016-ODP, NAKUP SANITETNEGA MATERIALA IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
26.05.2017JN000379/2017-C01/2017, Blago: DOBAVA MEDICINSKEGA, RAZKUŽEVALNEGA IN SANITETNEGA MATERIALA V PONOVLJENEM POSTOPKU ZA NEODDAN SKLOP V PREJ IZVEDENEM POSTOPKU
20.06.2017JN007660/2016-C01/2017, Blago: NAKUP GOTOVIH ZDRAVIL, KI NIMAJO DOVOLJENJA ZA PROMET V RS V SKLADU Z ZAKONOM O ZDRAVILIH
22.06.2017JN001402/2017-C01/2017, Blago: OBVEZILNI MATERIAL IN ZAŠČITNA SREDSTVA, razdeljena v 31 sklopov
26.06.2017JN002182/2017-C01/2017, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVILA
29.06.2017JN006385/2017-C01/2017, Blago: Medicinska oprema
04.07.2017JN006916/2016-C01/2017, Blago: ŠIVALNI MATERIAL 2017-2020
05.07.2017JN002204/2017-C01/2017, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKIM POTROŠNIM MATERIALOM
06.07.2017JN001730/2017-C01/2017, Blago: 80 - ZDRAVILA (2) - 2017
17.07.2017JN005159/2017-C01/2017, Blago: Dobava medicinskega potrošnega, obvezilnega in sanitetnega materiala, materiala za nego rane ter sredstev za dezinfekcijo, higieno in zaščito
20.07.2017JN001985/2016-C01/2017, Blago: ODROK-7/2016: Nakup rokavic
26.07.2017JN001486/2017-C01/2017, Blago: Nabava opreme za novo sterilizacijo v SB Izola
10.08.2017JN007038/2016-C01/2017, Blago: MATERIAL ZA OSKRBO RANE, OPORNICE IN OPERACIJSKO PERILO
25.08.2017JN004636/2017-C01/2017, Blago: NABAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
28.08.2017JN004498/2017-C01/2017, Blago: Dobava zdravil
28.08.2017JN001837/2017-C01/2017, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za bolnišnično lekarno
01.09.2017JN003743/2017-C01/2017, Blago: Dobava obvezilnega materiala za obdobje 48 mesecev
06.09.2017JN005367/2016-C01/2017, Blago: Nakup katetrov
08.09.2017JN006172/2017-C01/2017, Blago: Dobava laboratorijskega materiala
14.09.2017JN002177/2017-C01/2017, Blago: Dobava detergentov in razkužil
19.09.2017JN004892/2017-C01/2017, Blago: Dobava zdravil za potrbe Psihiatrične bolnišnice Begunje
20.09.2017JN005635/2017-C01/2017, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIMI REAGENTI IN POTROŠNIMI MATERIALI
26.09.2017JN003793/2017-C01/2017, Blago: Dobava diagnostike
03.10.2017JN008016/2016-C01/2017, Blago: Material za prekrivanje in zaščito op polja
04.10.2017JN002850/2017-C01/2017, Blago: IMP mrežice in membrane
05.10.2017JN007129/2016-C01/2017, Blago: Medicinski pripomočki za aplikacijo zdravil
16.10.2017JN001977/2017-C01/2017, Blago: Material za sterilizacijo
16.10.2017JN002949/2017-C01/2017, Blago: Dobava in montaža razne medicinske opreme, naprav in aparatov za opremljanje prostorov služb Urgentnega bloka (IPP, SNMP in DCOM) v pritličju objektov DTS in PT1, pri gradnji 2. faze UKC LJ DTS sever
17.10.2017JN007055/2017-C01/2017, Blago: Zdravila
18.10.2017JN005635/2017-C03/2017, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIMI REAGENTI IN POTROŠNIMI MATERIALI
25.10.2017JN004367/2017-C01/2017, Blago: Nabava ZDRAVIL
25.10.2017JN006828/2017-C01/2017, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM
27.10.2017JN002329/2017-C01/2017, Blago: Dobava kemikalij, laboratorijskega materiala, otroške in enteralne prehrane, reagentov, farmacevtskih substanc, embalaže, čajev in negovalne kozmetike
16.11.2017JN002843/2017-C01/2017, Blago: Dobava enteralnih črpalk s potrošnim materialom
16.11.2017JN004782/2017-C01/2017, Blago: Dobava zdravil, določenih prehranskih dopolnil in določenih medicinskih pripomočkov
20.11.2017JN006383/2017-C01/2017, Blago: 95 - ZDRAVILA 2017
30.11.2017JN003095/2017-C01/2017, Blago: Dobava šivalnega materiala, žilnih protez in leč
05.12.2017JN003256/2017-C01/2017, Blago: OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL
15.12.2017JN007745/2016-C01/2017, Blago: Nakup kirurških inštrumentov
29.12.2017JN009376/2017-C01/2017, Blago: 94 – ŠIVALNI MATERIAL
02.01.2018JN004591/2017-C01/2018, Blago: NAKUP ZDRAVIL 2017
08.01.2018JN006327/2017-C01/2018, Blago: DOBAVA SANITETNEGA, LABORATORIJSKEGA IN ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
10.01.2018JN008618/2017-C01/2018, Blago: Sklenitev okvirnega sporazuma za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala za obdobje treh let
11.01.2018JN005620/2017-C01/2018, Blago: LEČE INTRAOKULARNE IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA OČESNI ODDELEK
16.01.2018JN008761/2017-C01/2018, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL, razdeljen v 42 sklopov
24.01.2018JN009234/2017-C01/2018, Blago: DOBAVA SANITETNEGA, LABORATORIJSKEGA, ZOBOZDRAVSTVENEGA, RTG MATERIALA
25.01.2018JN008605/2017-C01/2018, Blago: Dobava laboratorijskega potrošnega materiala
26.01.2018JN009298/2017-C01/2018, Blago: LABORATORIJSKI REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL
01.02.2018JN004448/2017-C01/2018, Blago: Dobava obvezilnega materiala
05.02.2018JN004816/2017-C01/2018, Blago: Laboratorijski material
14.02.2018JN005909/2017-C01/2018, Blago: Različna zdravila
23.02.2018JN005406/2017-C01/2018, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL 2017-2018
27.02.2018JN009213/2017-C01/2018, Blago: 1 – ZDRAVILA
27.02.2018JN008509/2017-C01/2018, Blago: Nabava in vgradnja sterilizatorjev za centralno sterilizacijo - SB Brežice in vzdrževanje opreme za dobo 3 let po poteku garancijske dobe
02.03.2018JN009808/2017-C01/2018, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala
14.03.2018JN009842/2017-C01/2018, Blago: Sukcesivna dobava rokavic
15.03.2018JN000657/2018-C01/2018, Blago: NAKUP ZDRAVILA DINUTUXIMAB BETA
29.03.2018JN008210/2017-C01/2018, Blago: 25 – PLENICE IN ROKAVICE
03.04.2018JN007545/2017-C01/2018, Blago: 16 – FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA
03.04.2018JN009142/2017-C01/2018, Blago: Nabava sanitetnega materiala in oblog za rane
24.04.2018JN008053/2017-C01/2018, Blago: 20 - Medicinski pripomočki, diagnostika in blago široke potrošnje
26.04.2018JN010267/2017-C01/2018, Blago: Dobava, skladiščenje in obnavljanje zdravil za uporabo v humani medicini
27.04.2018JN005525/2017-C01/2018, Blago: Dobava medicinsko in sanitetno potrošnega materiala (za obdobje štirih let)
07.05.2018JN000661/2018-C01/2018, Blago: SREDSTVA ZA HIGIENO IN DEZINFEKCIJO, razdeljena v 7 sklopov
18.05.2018JN010156/2017-C01/2018, Blago: Zdravila po specifikaciji
22.05.2018JN009064/2017-C01/2018, Blago: OP seti in materiali – II. del
28.05.2018JN000747/2018-C01/2018, Blago: Laboratorijski material
04.06.2018JN008294/2017-C01/2018, Blago: NAKUP FARMACEVTSKE OVOJNINE
18.06.2018JN009563/2017-C01/2018, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA
22.06.2018JN010187/2017-C01/2018, Blago: Razkužila, dezinficiensi in nega
06.07.2018JN006998/2017-C01/2018, Blago: Šivalni material
09.07.2018JN010424/2017-C01/2018, Blago: RAZKUŽILA
09.07.2018JN002390/2018-C01/2018, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
10.07.2018JN001756/2018-C01/2018, Blago: Laboratorijski material
12.07.2018JN001043/2018-C01/2018, Blago: 95 – KARTUŠE IN TESTNI LISTIČI ZA KONTROLO GLUKOZE
03.08.2018JN002814/2018-C01/2018, Blago: Dobava zdravil 2018-2022
13.08.2018JN001794/2018-C01/2018, Blago: OKVIRNI SPORAZUM ZA NAKUP ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
21.08.2018JN003653/2018-C01/2018, Blago: NAKUP ZDRAVILA DIZOPROKSILTENOFOVIRAT IN EMTRICITRABIN
21.08.2018JN006994/2017-C01/2018, Blago: Nakup osebne varovalne opreme
27.08.2018JN002413/2018-C01/2018, Blago: NABAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
03.09.2018JN000888/2018-C01/2018, Blago: NAKUP ZDRAVIL - STERILNIH RAZTOPIN
06.09.2018JN010266/2017-C01/2018, Blago: NAKUP ZDRAVIL II 2017
07.09.2018JN003556/2018-C01/2018, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL
17.09.2018JN003565/2018-C01/2018, Blago: Nabava zdravil
18.09.2018JN002320/2018-C01/2018, Blago: DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA
21.09.2018JN004677/2018-C01/2018, Blago: Dobava medicinskega potrošnega, obvezilnega in sanitetnega materiala, materiala za nego rane ter sredstev za dezinfekcijo, higieno in zaščito za obdobje dveh let
25.09.2018JN001367/2018-C01/2018, Blago: Obvezilni material
25.09.2018JN003192/2018-C01/2018, Blago: Dobava bolnišničnih zdravil
18.10.2018JN004921/2018-C01/2018, Blago: Nabava laboratorijskega materiala za obdobje dveh let
19.10.2018JN003386/2018-C01/2018, Blago: Sredstva za hospitalno higieno.
25.10.2018JN002034/2018-C01/2018, Blago: Nabava ZDRAVIL
02.11.2018JN004469/2018-C01/2018, Blago: Zdravila
07.11.2018JN003513/2018-C01/2018, Blago: Sukcesivna dobava materiala za patologijo
08.11.2018JN005822/2018-C01/2018, Blago: Dobava medicinskega potrošnega, obvezilnega in sanitetnega materiala, materiala za nego rane ter sredstev za dezinfekcijo, higieno in zaščito
20.11.2018JN005441/2018-C01/2018, Blago: Medicinski material
22.11.2018JN007681/2018-C01/2018, Blago: Nabava materiala za sterilizacijo
03.12.2018JN000887/2018-C01/2018, Blago: NAKUP RAZKUŽIL IN SREDSTEV ZA NEGO KOŽE
19.12.2018JN006348/2018-C01/2018, Blago: Dobava reagentov in laboratorijskega potrošnega materiala
24.12.2018JN004004/2018-C01/2018, Blago: 47 - ROKAVICE
24.12.2018JN002033/2018-C01/2018, Blago: OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL
27.12.2018JN004703/2018-C01/2018, Blago: Zdravila
28.12.2018JN000224/2018-C01/2018, Blago: Zdravila
07.01.2019JN002173/2018-C01/2019, Blago: FARMACEVTSKE KEMIKALIJE, RAZKUŽILA IN MILA; FARMACEVTSKA EMBALAŽA
07.01.2019JN002172/2018-C01/2019, Blago: LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL IN REAGENTI
11.01.2019JN002383/2018-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVIL - POSEBNIH SKUPIN ZDRAVIL
18.01.2019JN003837/2018-C01/2019, Blago: Zdravila
21.01.2019JN007319/2018-C01/2019, Blago: Oskrba z medicinsko potrošnim materialom
21.01.2019JN006759/2018-C01/2019, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL
22.01.2019JN006581/2018-C01/2019, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA RAZKUŽIL IN NEGOVALNIH SREDSTEV
22.01.2019JN007241/2018-C01/2019, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIMI IN LABORATORIJSKIMI MATERIALI
23.01.2019JN007275/2018-C01/2019, Blago: MATERIAL ZDRAVSTVENE NEGE 2019 - 2021
28.01.2019JN007037/2018-C01/2019, Blago: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL, razdeljen v 40 sklopov
31.01.2019JN006061/2018-C01/2019, Blago: ENTERALNA PREHRANA
11.02.2019JN002381/2018-C01/2019, Blago: Obvezilni material
18.02.2019JN007809/2018-C01/2019, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM IN ZDRAVILI
18.02.2019JN004773/2018-C01/2019, Blago: Dobava petih posteljnih enot za intenzivno terapijo na Oddelku kardiokirurgije ...
19.02.2019JN004045/2018-C01/2019, Blago: NABAVA LABORATORIJSKIH APARATOV, DIAGNOSTIČNIH SREDSTEV TER LABORATORIJSKEGA MATERIALA
19.02.2019JN007409/2018-C01/2019, Blago: ZDRAVSTVENI MATERIAL, razdeljen v 18 sklopov
26.02.2019JN003191/2018-C01/2019, Blago: ZDRAVILA
26.02.2019JN001094/2019-C01/2019, Blago: Nakup zdravil v skladu z razpisno dokumentacijo
27.02.2019JN003191/2018-C02/2019, Blago: ZDRAVILA
15.03.2019JN001134/2019-C01/2019, Blago: Medicinski potrošni material
18.03.2019JN008501/2018-C01/2019, Blago: MATERIAL ZA POTREBE DELOVANJA ZOBOZDRAVSTVENIH AMBULANT po sklopih
25.03.2019JN005942/2018-C01/2019, Blago: NAKUP PRALNIH NEPREMOČLJIVIH PODLOG ZA INKONTINENTNE PACIENTE
29.03.2019JN007414/2018-C01/2019, Blago: NABAVA ZDRAVIL.
29.03.2019JN005437/2018-C01/2019, Blago: NAKUP MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA
11.04.2019JN000129/2019-C01/2019, Blago: ZDRAVILA
16.04.2019JN004879/2018-C01/2019, Blago: OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL
16.04.2019JN005725/2018-C01/2019, Blago: Dobava diagnostičnih reagentov in raztopin
18.04.2019JN000389/2019-C01/2019, Blago: Operacijski potrošni material in operacijski inštrumenti
18.04.2019JN001088/2018-C01/2019, Blago: Dobava potrošnega materiala za laboratorij
19.04.2019JN006083/2018-C01/2019, Blago: REAGENTI, KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL
19.04.2019JN007606/2018-C01/2019, Blago: ZDRAVILA
02.05.2019JN006865/2018-C01/2019, Blago: FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA
08.05.2019JN007610/2018-C01/2019, Blago: DOBAVA PREMIČNE MEDICINSKE OPREME ZA POTREBE ODDELKA INTENZIVNE TERAPIJE IN ENDOSKOPSKEGA CENTRA V SB NOVO MESTO
16.05.2019JN001376/2019-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVILA DINUTUKSIMAB BETA
24.06.2019JN006839/2018-C01/2019, Blago: Nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2
26.06.2019JN008338/2018-C01/2019, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI II
08.07.2019JN003839/2018-C01/2019, Blago: Različni medicinski pripomočki
09.07.2019JN001411/2019-C01/2019, Blago: Dobava sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega materiala.
23.07.2019JN001684/2019-C01/2019, Blago: Nakup reagentov in zaščitnih sredstev
23.07.2019JN008646/2018-C01/2019, Blago: KATETRI, SONDE IN DRENI, INF. IN TRANSF. SISTEMI, MEDICINSKI PRIPOMOČKI Z BREZIGELNIMI KONEKTI, PRETOČNE IN VBODNE IGLE
25.07.2019JN008834/2018-C01/2019, Blago: Nakup zobotehničnega laboratorijskega materiala
26.07.2019JN002104/2019-C01/2019, Blago: Nabava ZDRAVIL
01.08.2019JN008141/2018-C01/2019, Blago: NAKUP ROKAVIC
05.08.2019JN002952/2019-C01/2019, Blago: ZDRAVILA
05.08.2019JN007595/2018-C01/2019, Blago: Nakup ortopedskih pripomočkov
08.08.2019JN002797/2019-C01/2019, Blago: 34 - ZDRAVILA
21.08.2019JN002527/2019-C01/2019, Blago: Dobava medicinskih pripomočkov za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana
26.08.2019JN007913/2018-C01/2019, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega materiala
05.09.2019JN001996/2019-C01/2019, Blago: Sukcesivna dobava materiala za patologijo ponovitev
10.09.2019JN005430/2018-C01/2019, Blago: NAKUP OPERACIJSKEGA MATERIALA
10.09.2019JN002605/2019-C01/2019, Blago: »Nakup zdravil«
13.09.2019JN000908/2019-C01/2019, Blago: PRIPOMOČKI ZA INKONTINENCO, ROKAVICE, IGLE, BRIZGE, KANILE
16.09.2019JN002326/2019-C01/2019, Blago: Materiali za zdravstveno oskrbo rane in nego stome
20.09.2019JN003824/2019-C01/2019, Blago: Dobava zdravil za potrebe Psihiatrične bolnišnice Begunje
10.10.2019JN005054/2019-C01/2019, Blago: ZDRAVILA
10.10.2019JN003648/2019-C01/2019, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA IN REAGENTOV
18.10.2019JN003827/2019-C01/2019, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za obdobje enega leta
25.10.2019JN003398/2019-C01/2019, Blago: Medicinski potrošni material katetri, rokavice in plenice, podloge in vložki
25.11.2019JN005963/2019-C01/2019, Blago: OSKRBA Z ZOBOZDRAVNIŠKIM POTROŠNIM BLAGOM
27.11.2019JN003895/2019-C01/2019, Blago: Dobava gojišč
27.11.2019JN000074/2019-C01/2019, Blago: OPERACIJSKI POTROŠNI MATERIAL IN POTROŠNI MATERIAL ZA AR
11.12.2019JN001642/2019-C01/2019, Blago: Katetri, urinske vrečke in material za respiratorno terapijo
17.12.2019JN006591/2019-C01/2019, Blago: Sanitetni material in obloge za rane
19.12.2019JN007374/2019-C01/2019, Blago: Dobava laboratorijskega in medicinskega potrošnega materiala
24.12.2019JN005605/2019-C01/2019, Blago: ZDRAVILA
30.12.2019JN004488/2019-C01/2019, Blago: OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL 2019-2021 - DODATNI
02.01.2020JN007233/2019-C01/2020, Blago: OSKRBA Z ZOBOZDRAVSTVENIM POTROŠNIM MATERIALOM
20.01.2020JN007285/2019-C01/2020, Blago: Dobava medicinskega, razkuževalnega in sanitetnega materiala za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2022
30.01.2020JN007572/2019-C01/2020, Blago: OSKRBA Z ZOBNIM POTROŠNIM MATERIALOM
31.01.2020JN003644/2019-C01/2020, Blago: Zdravila
04.02.2020JN003888/2019-C01/2020, Blago: ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA RESPIRATORNO TERAPIJO, DILATACIJSKI MATERIAL, KATETRI
12.02.2020JN008290/2019-C01/2020, Blago: Dobava potrošnega materiala razkužil, dezinficiensev in nege
12.02.2020JN006783/2019-C01/2020, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za bolnišnično lekarno
17.02.2020JN007333/2019-C01/2020, Blago: ZDRAVILA
17.02.2020JN004562/2019-C01/2020, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL: OPERACIJSKI PRIPOMOČKI IN MATERIAL, OBVEZILNI MATERIAL IN OBLOGE ZA RANE
20.02.2020JN000156/2019-C01/2020, Blago: Nakup materiala in pripomočkov za sterilizacijo
26.02.2020JN000128/2019-C01/2020, Blago: Kirurški šivalni in ostali potrošni material
26.02.2020JN003224/2019-C01/2020, Blago: Zdravila
03.03.2020JN005858/2019-C01/2020, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA RENTGENOLOGIJO IN ANGIOGRAFIJO
10.03.2020JN002748/2019-C01/2020, Blago: Sukcesivna dobava potrošnega materiala za sterilizacijo
18.03.2020JN008636/2019-C01/2020, Blago: Dobava zdravil za 4 leta
19.03.2020JN008515/2019-C01/2020, Blago: ŠIVALNI MATERIAL
19.03.2020JN006610/2019-C01/2020, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
08.04.2020JN001965/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
09.04.2020JN002191/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
09.04.2020JN001971/2020-C01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev
14.04.2020JN006781/2019-C01/2020, Blago: NABAVA BOLNIŠKIH POSTELJ
28.04.2020JN008990/2019-C01/2020, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
06.05.2020JN005432/2019-C01/2020, Blago: OPERACIJSKO PERILO IN MATERIAL ZA ZAŠČITO OSEB IN DELOVNEGA OKOLJA
07.05.2020JN006929/2019-C01/2020, Blago: MATERIAL ZA OSKRBO RANE
11.05.2020JN005406/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ROKAVIC
12.05.2020JN001410/2019-C01/2020, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL
29.05.2020JN007170/2018-C01/2020, Blago: NAKUP BRIZG IN CEVI
09.06.2020JN000491/2020-C01/2020, Blago: Laboratorijski material in medicinski pripomočki
10.06.2020JN007228/2019-C01/2020, Blago: Nakup pripomočkov za zaščito, čiščenje in razkuževanje, sterilizacijo, osebno nego in higieno
15.06.2020JN003354/2020-C01/2020, Blago: Bolniške postelje z dodatno opremo
24.06.2020JN001243/2020-C01/2020, Blago: Laboratorijski material
25.06.2020JN006802/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ZDRAVIL
06.07.2020JN004761/2019-C01/2020, Blago: NAKUP RAZKUŽIL IN SREDSTEV ZA NEGO KOŽE
06.07.2020JN001576/2020-C01/2020, Blago: Dobava laboratorijskega materiala
09.07.2020JN004068/2019-C01/2020, Blago: Nakup infuzijskih sistemov in podaljškov
16.07.2020JN002339/2020-C01/2020, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL
20.07.2020JN004157/2020-C01/2020, Blago: ZAŠČITNA SREDSTVA ZA COVIT-19
20.07.2020JN004365/2019-C01/2020, Blago: Nakup igel
21.07.2020JN002899/2020-C01/2020, Blago: Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta
23.07.2020JN002338/2020-C01/2020, Blago: Potrošni material za radioterapijo
23.07.2020JN000482/2019-C01/2020, Blago: NEGA RANE IN OSKRBA STOME
27.07.2020JN001013/2020-C01/2020, Blago: Dobava zobnega materiala
27.07.2020JN001012/2020-C01/2020, Blago: Dobava obvezilnega, sanitetnega in drugega materiala
27.07.2020JN001011/2020-C01/2020, Blago: Dobava laboratorijskega materiala
04.08.2020JN005810/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ELEKTROD ZA VEČKRATNO UPORABO
17.08.2020JN003914/2020-C01/2020, Blago: Sredstva za zaščito osebja in pacientov
25.08.2020JN007809/2019-C01/2020, Blago: Dobava in namestitev splošne medicinske opreme, medicinskih naprav, aparatov in sistemov za Urgentni kirurški blok v objektu UKC DTS sever, faza 3a
27.08.2020JN002993/2020-C01/2020, Blago: Leče in MP za okulistiko
03.09.2020JN002883/2020-C01/2020, Blago: MREŽICE KIRURŠKE, VSADKI ZA INKONTINENCO, TESTIKULARNE PROTEZE IN PRSNI VSADKI
03.09.2020JN002627/2020-C01/2020, Blago: Zdravila po specifikaciji
07.09.2020JN003267/2020-C01/2020, Blago: KARTUŠE ZA HITRE TESTE IN TESTNI LISTIČI ZA MERJENJE GLUKOZE
08.09.2020JN002626/2020-C01/2020, Blago: Potrošni material za potrebe OP strok
17.09.2020JN004868/2019-C04/2020, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE
24.09.2020JN003758/2020-C01/2020, Blago: SANITETNI IN DRUGI MATERIAL PO SKLOPIH
25.09.2020JN007412/2019-C01/2020, Blago: materiali za prekrivanje in zaščito operacijskega polja
01.10.2020JN003720/2020-C01/2020, Blago: Dobava laboratorijskega materiala za obdobje 2 let
05.10.2020JN000766/2020-C01/2020, Blago: OSTEOSINTETSKI MATERIAL IN IMPLANTATI
05.10.2020JN002513/2020-C01/2020, Blago: Sukcesivna dobava zdravil
08.10.2020JN004488/2020-C01/2020, Blago: Dobava sanitetnega materiala
08.10.2020JN004164/2020-C01/2020, Blago: Sukcesivna dobava laboratorijskega potrošnega materiala za obdobje dveh let
08.10.2020JN002195/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA IN SANITETNEGA MATERIALA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE
15.10.2020JN007923/2019-C01/2020, Blago: SANITETNI MATERIAL
22.10.2020JN001531/2020-C01/2020, Blago: Dobava sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala II
23.10.2020JN004119/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA RAZLIČNEGA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
29.10.2020JN004205/2020-C01/2020, Blago: OBVEZILNI MATERIAL , razdeljen v 28 sklopov
09.11.2020JN003357/2020-C02/2020, Blago: OSKRBA Z OSEBNO VAROVALNO OPREMO
09.11.2020JN004483/2020-C01/2020, Blago: Zdravila
09.11.2020JN003821/2020-C01/2020, Blago: ZDRAVILA 2020
12.11.2020JN004878/2020-C01/2020, Blago: Razkužila, dezinficienti in material za higieno
12.11.2020JN004910/2020-C01/2020, Blago: Dobava laboratorijskega materiala in reagentov
12.11.2020JN004094/2020-C01/2020, Blago: Nakup in dobava laboratorijskega materiala za potrebe Univerze na Primorskem za obdobje štirih let
13.11.2020JN004591/2020-C01/2020, Blago: Nabava mask in rokavic
19.11.2020JN007229/2019-C01/2020, Blago: Nakup medicinskega potrošnega materiala
19.11.2020JN005439/2020-C01/2020, Blago: Dobava medicinskega potrošnega, obvezilnega in sanitetnega materiala, materiala za nego rane ter sredstev za dezinfekcijo, higieno in zaščito
20.11.2020JN005342/2020-C01/2020, Blago: Dobava raznih rokavic, zaščitnih plaščev, predpasnikov
30.11.2020JN008833/2019-C01/2020, Blago: Plenice
07.12.2020JN005135/2020-C01/2020, Blago: Kanila intravenozna, sistemi infuzijski in transfuzijski
17.12.2020JN005606/2019-C01/2020, Blago: LEČE INTRAOKULARNE IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA OKULISTIKO
30.12.2020JN004948/2020-C01/2020, Blago: OBVEZILNI in SANITETNI MATERIAL
31.12.2020JN000683/2020-C01/2020, Blago: Igle in podobni MP
31.12.2020JN005258/2020-C01/2020, Blago: Dobava zaščitnih sredstev
07.01.2021JN005253/2020-C01/2021, Blago: Obvezilni material
07.01.2021JN005909/2020-C01/2021, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIM POTROŠNIM MATERIALOM
07.01.2021JN004813/2020-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za obdobje 24 mesecev
11.01.2021JN006060/2020-C01/2021, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIMI IN LABORATORIJSKIMI MATERIALI
11.01.2021JN006948/2020-C01/2021, Blago: DOBAVA SANITETNEGA, LABORATORIJSKEGA IN ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
15.01.2021JN004266/2020-C01/2021, Blago: MP za anestezijo in intenzivno terapijo
18.01.2021JN007158/2020-C01/2021, Blago: Dobava sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega materiala
18.01.2021JN006923/2020-C01/2021, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA
19.01.2021JN003817/2020-C01/2021, Blago: ENTERALNA PREHRANA
21.01.2021JN007255/2020-C01/2021, Blago: Dobava sanitetnega materiala za obdobje štirih let
28.01.2021JN006287/2020-C01/2021, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM IN ZDRAVILI
28.01.2021JN006401/2020-C01/2021, Blago: Oskrba z medicinsko potrošnim materialom
02.02.2021JN004482/2020-C01/2021, Blago: ZDRAVILA
04.02.2021JN004418/2020-C01/2021, Blago: Plenice in rokavice
08.02.2021JN008482/2019-C01/2021, Blago: Medicinski pripomočki za aplikacijo zdravil
08.02.2021JN007334/2020-C01/2021, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
08.02.2021JN000255/2021-C01/2021, Blago: Nabava 11.100 kosov mask FFP3 in 2.206.800 kosov zaščitnih rokavic
09.02.2021JN003987/2020-C01/2021, Blago: Različna zdravila
09.02.2021JN008871/2019-C01/2021, Blago: Diletacijski material
09.02.2021JN005669/2020-C01/2021, Blago: Nabava trimesečnih strateških zalog medicinsko-tehničnih sredstev za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v Republiki Sloveniji
12.02.2021JN006754/2020-C01/2021, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM II
19.02.2021JN006550/2020-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega materiala in pripomočkov
25.02.2021JN007689/2020-C01/2021, Blago: Nabava potrošnega materiala za potrebe laboratorijev
09.03.2021JN007153/2020-C01/2021, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL, razdeljen v 39 sklopov
11.03.2021JN007473/2020-C01/2021, Blago: Mikrobiološki material
11.03.2021JN007503/2020-C01/2021, Blago: Rokavice
15.03.2021JN006751/2020-C02/2021, Blago: DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA (COVID-19) 2
18.03.2021JN005704/2020-C01/2021, Blago: ANTIGENSKE PREISKAVE ZA NAMEN URGENTNE TRIAŽE
19.03.2021JN007302/2020-C01/2021, Blago: Sanitetni material
23.03.2021JN007691/2020-C01/2021, Blago: Laboratorijski material za centralni laboratorij
25.03.2021JN007157/2020-C01/2021, Blago: Nabava zaščitnih mask
12.04.2021JN004262/2020-C01/2021, Blago: Medicinski potrošni material za anesteziologijo
13.04.2021JN003667/2020-C01/2021, Blago: FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA
15.04.2021JN000321/2021-C01/2021, Blago: Razkužila in zaščitna sredstva
15.04.2021JN007732/2020-C01/2021, Blago: NAKUP ROKAVIC
19.04.2021JN006121/2020-C01/2021, Blago: Enkratni potrošni medicinski material za operacije
03.05.2021JN007771/2020-C01/2021, Blago: Dobava zdravil za bolnišnično lekarno
06.05.2021JN006330/2020-C02/2021, Blago: Dobava laboratorijskega potrošnega materiala
12.05.2021JN000306/2021-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVIL - IZ NASLOVA POVEČANE PORABE ZARADI COVID
12.05.2021JN005973/2020-C01/2021, Blago: SANITETNI MATERIAL IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI
17.05.2021JN002389/2021-C01/2021, Blago: Dobava originalnih rezervnih delov ter originalnega potrošnega materiala za dve leti
18.05.2021JN000985/2021-C01/2021, Blago: DOBAVA KOMBINEZONOV
20.05.2021JN000993/2021-C01/2021, Blago: OSKRBA Z ZOBOZDRAVSTVENIM POTROŠNIM MATERIALOM
21.05.2021JN000409/2021-C01/2021, Blago: Dobava laboratorijskega materiala
27.05.2021JN001255/2021-C01/2021, Blago: Zdravila po specifikaciji
03.06.2021JN007332/2020-C01/2021, Blago: Nabava sanitetnega materiala
03.06.2021JN000924/2021-C01/2021, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
07.06.2021JN000062/2021-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava laboratorijskega potrošnega materiala in reagentov
10.06.2021JN001621/2021-C01/2021, Blago: RAZLIČNI ZDRAVSTVENI MATERIAL 2021
11.06.2021JN006323/2020-C01/2021, Blago: Medicinska razkužila
21.06.2021JN000605/2021-C01/2021, Blago: OSEBNA VAROVALNA OPREMA, razdeljena v 14 sklopov
24.06.2021JN000652/2021-C01/2021, Blago: Nabava zdravil
05.07.2021JN002399/2021-C01/2021, Blago: DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA
05.07.2021JN003820/2021-C01/2021, Blago: Nujna nabava bolniških postelj in omaric
15.07.2021JN007608/2020-C02/2021, Blago: Sukcesivna dobava zobozdravstvenega materiala za obdobje dveh let 2021-2023
20.07.2021JN002661/2021-C01/2021, Blago: NABAVA IGEL IN BRIZG ZA CEPLJENJE
26.07.2021JN001300/2021-C01/2021, Blago: Enteralna prehrana
29.07.2021JN000844/2021-C01/2021, Blago: Nakup reagentov in laboratorijskega potrošnega materiala
30.07.2021JN002003/2021-C01/2021, Blago: 34 ZDRAVILA
05.08.2021JN001189/2021-C01/2021, Blago: SREDSTVA ZA HIGIENO IN DEZINFEKCIJO, razdeljena v 4 sklope
05.08.2021JN000116/2020-C02/2021, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega materiala in pripomočkov
09.08.2021JN002809/2021-C01/2021, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM
17.08.2021JN003495/2021-C01/2021, Blago: Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta
24.08.2021JN003764/2021-C01/2021, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIMI REAGENTI IN POTROŠNIMI MATERIALI
02.09.2021JN001443/2021-C01/2021, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI II
03.09.2021JN006449/2020-C01/2021, Blago: Pripomočki za endoskopije, kirurške mrežice, implantati za inkontinenco in drugi pripomočki za kirurške posege
03.09.2021JN003323/2021-C01/2021, Blago: Nakup zdravil
03.09.2021JN003971/2021-C01/2021, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM
07.09.2021JN003478/2021-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava potrošnega materiala za interventno kardiologijo in angiologijo
09.09.2021JN001555/2021-C01/2021, Blago: NABAVA MEDICINSKO-TEHNIČNIH SREDSTEV
10.09.2021JN003610/2021-C01/2021, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI IV
16.09.2021JN004470/2021-C01/2021, Blago: Dobava zdravstvenega materiala za obdobje štirih let
17.09.2021JN002688/2021-C02/2021, Blago: IMUNOKROMATOGRAFSKI HITRI ANTIGENSKI TESTI ZA DOLOČANJE SARS-CoV-19 IZ NOSNE SLUZNICE (NAZALNI BRIS) IN KONTROLNI MATERIAL, razdeljeni v dva sklopa
23.09.2021JN005159/2021-C01/2021, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM
04.10.2021JN003889/2021-C01/2021, Blago: MATERIAL ZA POTREBE DELOVANJA ZOBOZDRAVSTVENIH AMBULANT po sklopih
05.10.2021JN000322/2021-C01/2021, Blago: NAKUP LABORATORIJSKO DIAGNOSTIČNIH SREDSTEV
08.10.2021JN000260/2021-C01/2021, Blago: NAKUP INKONTINENČNIH PRIPOMOČKOV
12.10.2021JN003767/2021-C01/2021, Blago: Mikrobiološki material
21.10.2021JN000845/2021-C01/2021, Blago: OP seti, kape, maske in drugi OP material
28.10.2021JN001554/2021-C01/2021, Blago: NAKUP POSEBNIH SKUPIN ZDRAVIL
08.11.2021JN001681/2021-C01/2021, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI III
12.11.2021JN005539/2021-C01/2021, Blago: NABAVA MEDICINSKO TEHNIČNIH SREDSTEV
16.11.2021JN005475/2021-C01/2021, Blago: Medicinski material
23.11.2021JN004190/2021-C01/2021, Blago: ROKAVICE
30.11.2021JN006379/2021-C01/2021, Blago: Nakup HAG testov za samotestiranje
02.12.2021JN005268/2021-C01/2021, Blago: Zdravila
02.12.2021JN003881/2021-C01/2021, Blago: Medicinski potrošni material: Rokavice, katetri, material za urologijo in material za inkontinenco
03.12.2021JN005753/2021-C02/2021, Blago: Razkužila-ponovitev za neuspele art.
06.12.2021JN000669/2021-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega materiala
09.12.2021JN007466/2021-C01/2021, Blago: sukcesivna dobava testov HAG za samotestiranje na SARS CoV-2
16.12.2021JN006170/2021-C01/2021, Blago: Potrošni material za potrebe OP strok
20.12.2021JN007058/2021-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava testov za antigensko dokazovanje SARS-CoV-2
23.12.2021JN006113/2021-C01/2021, Blago: Dobava, montaža in vzdrževanje bolniških postelj
23.12.2021JN006619/2021-C01/2021, Blago: Dobava hitrih antigenskih testov za samotestiranje (SARS-CoV-2)
24.12.2021JN006869/2021-C01/2021, Blago: »Sukcesivna dobava potrošnega materiala za interventno kardiologijo in angiologijo« - ponovitev
24.12.2021JN005125/2021-C01/2021, Blago: 82 - MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE
30.12.2021JN007854/2021-C01/2021, Blago: Brizge in igle
30.12.2021JN005907/2021-C02/2021, Blago: Oskrba z medicinskim potrošnim materialom
10.01.2022JN005846/2021-C01/2022, Blago: Dobava diagnostičnih reagentov, (infuzijskih) raztopin in indikatorjev
11.01.2022JN006288/2021-C01/2022, Blago: Nabava medicinsko tehničnih sredstev
13.01.2022JN006443/2021-C01/2022, Blago: Dobava materiala za potrebe zdravstveno negovalne enote
20.01.2022JN002355/2021-C01/2022, Blago: Material za sterilizacijo
20.01.2022JN004837/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA ZDRAVIL,DOLEČENIH PREHRANSKIH DOPOLNIL IN DOLOČENIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV ZA OBDOBJE 4 LET
21.01.2022JN005555/2021-C01/2022, Blago: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL
21.01.2022JN006627/2021-C01/2022, Blago: Dobava sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala
27.01.2022JN007734/2021-C01/2022, Blago: OSKRBA Z ZOBOZDRAVNIŠKIM POTROŠNIM MATERIALOM
03.02.2022JN006232/2021-C01/2022, Blago: NAKUP OPERACIJSKIH PLAŠČEV
03.02.2022JN007462/2021-C01/2022, Blago: Dobava hitrih antigenskih testov za samotestiranje na SARS-Cov-2
04.02.2022JN003800/2021-C01/2022, Blago: Dobava in namestitev avtoklavov v Lekarni UKC Ljubljana s pripadajočo opremo, vključno s projektiranjem, in 5 letnim preventivnim pogarancijskim vzdrževanjem in pregledi
04.02.2022JN005999/2021-C01/2022, Blago: SISTEMI ZA ENTERALNE ČRPALKE
11.02.2022JN007457/2021-C01/2022, Blago: Material za nego in dietno prehrano
14.02.2022JN000957/2021-C01/2022, Blago: NAKUP FARMACEVTSKE OVOJNINE
15.02.2022JN001872/2021-C01/2022, Blago: NABAVA OSEBNE VAROVALNE OPREME COVID-19
15.02.2022JN000140/2022-C01/2022, Blago: Nakup reagentov in potrošnega materiala za biokemični analizator RX Daytona Plus
22.02.2022JN007810/2021-C01/2022, Blago: MATERIAL ZA POTREBE DELOVANJA ZOBOZDRAVSTVENIH AMBULANT M02
22.02.2022JN006967/2021-C01/2022, Blago: Rokavice
28.02.2022JN006940/2021-C01/2022, Blago: LEČE INTRAOKULARNE IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA OKULISTIKO
03.03.2022JN008402/2021-C01/2022, Blago: STANDARDI
03.03.2022JN007344/2021-C01/2022, Blago: ŠIVALNI MATERIAL
03.03.2022JN006746/2021-C01/2022, Blago: SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO DODATNI
10.03.2022JN007963/2021-C01/2022, Blago: Razkužila in zaščitna sredstva
10.03.2022JN008064/2021-C01/2022, Blago: Dobava sanitetno obvezilnega in ostalega materiala za obdobje 4 let
11.03.2022JN005243/2021-C01/2022, Blago: Dobava otroške in enteralne prehrane do 30.9.2025
11.03.2022JN005538/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 4 LET
11.03.2022JN004405/2021-C01/2022, Blago: Dobava detergentov in razkužil do 30.9.2025
28.03.2022JN000271/2022-C01/2022, Blago: Dobava obvezilnega materiala za potrebe Zdravstvenega doma Ribnica
31.03.2022JN006629/2021-C01/2022, Blago: Medicinski potrošni material 2021
01.04.2022JN005218/2021-C01/2022, Blago: OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL
01.04.2022JN008485/2021-C01/2022, Blago: Zdravila
04.04.2022JN007527/2021-C01/2022, Blago: Sanitetni material
11.04.2022JN004328/2020-C01/2022, Blago: Nabava medicinskega potrošnega materiala
11.04.2022JN000003/2022-C01/2022, Blago: Razkužila
14.04.2022JN006000/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI, KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL
14.04.2022JN005537/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA EMBALAŽE, REAGENTOV, FARMACEVTSKIH SUBSTANC, KEMIKALIJ, ČAJEV IN NEGOVALNE KOZMETIKE ZA OBDOBJE 4 LET
21.04.2022JN008530/2021-C01/2022, Blago: Nakup in dobava laboratorijskega materiala za potrebe Univerze na Primorskem - 3
28.04.2022JN000189/2022-C01/2022, Blago: MATERIAL ZDRAVSTVENE NEGE 2022 - 2026
28.04.2022JN004005/2021-C01/2022, Blago: Različno medicinsko blago
05.05.2022JN000189/2022-C02/2022, Blago: MATERIAL ZDRAVSTVENE NEGE 2022 - 2026
05.05.2022JN008731/2019-C07/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznih vozičkov in miz za medicinsko rabo
17.05.2022JN008436/2021-C01/2022, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA
20.05.2022JN001007/2022-C01/2022, Blago: Nabava medicinskega potrošnega materiala
25.05.2022JN008274/2021-C01/2022, Blago: MATERIAL ZA OSKRBO RANE IN MATERIAL ZA ZAŠČITO OP POLJA IN OSEBJA
02.06.2022JN002060/2022-C01/2022, Blago: Dobava zdravil za obdobje štirih let
02.06.2022JN000695/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za sukcesivno dobavo potrošnega laboratorijskega materiala, drobnega inventarja in kemikalij
03.06.2022JN003473/2021-C03/2022, Blago: Dobava diagnostike za obdobje do 30.09.2025
03.06.2022JN005391/2021-C01/2022, Blago: 20 - MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE«
10.06.2022JN006239/2021-C01/2022, Blago: Dobave laboratorijskega materiala
15.06.2022JN002764/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA
16.06.2022JN000002/2022-C01/2022, Blago: Nakup zaščitnih sredstev
16.06.2022JN000474/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za bolnišnično lekarno
16.06.2022JN000349/2022-C01/2022, Blago: MP za anestezijo in intenzivno terapijo (ponovitev)
21.06.2022JN001628/2022-C01/2022, Blago: SANITETNI MATERIAL IN OBLOGE ZA RANE
21.06.2022JN001333/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ENTERALNE PREHRANE, MLEČNIH NADOMESTKOV IN ŽIVIL ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE
22.06.2022JN001689/2022-C01/2022, Blago: Potrošni material za radioterapijo
22.06.2022JN001885/2022-C01/2022, Blago: Laboratorijski material
28.06.2022JN007802/2021-C01/2022, Blago: Zdravstveni potrošni material za respiratorno terapijo, dilatacijski material, katetri
01.07.2022JN002644/2022-C01/2022, Blago: RAZKUŽILA
01.07.2022JN001881/2022-C01/2022, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala za obdobje 2 let
15.07.2022JN001263/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava medicinskega materiala
25.07.2022JN004536/2022-C01/2022, Blago: Nakup aparata 9 z ureditvijo prostora
25.07.2022JN002749/2022-C01/2022, Blago: Dobava sanitetnega in ostalega materiala
25.07.2022JN000400/2022-C01/2022, Blago: Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor - oprema
28.07.2022JN001084/2022-C01/2022, Blago: Nabava medicinskega potrošnega materiala
01.08.2022JN008031/2021-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov
04.08.2022JN001188/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava potrošnega materiala za sterilizacijo - ponovitev
05.08.2022JN002949/2022-C01/2022, Blago: Nakup zdravil
05.08.2022JN002859/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zobozdravstvenega materiala
12.08.2022JN000396/2022-C01/2022, Blago: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL, razdeljen v 40 sklopov
12.08.2022JN003585/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava medicinskega materiala
18.08.2022JN003525/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVIL S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA OBDOBJE ENEGA LETA
18.08.2022JN002640/2022-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL - 18 SKLOPOV
22.08.2022JN003131/2022-C01/2022, Blago: 24 - ZDRAVILA 2022
23.08.2022JN000605/2021-C05/2022, Blago: OSEBNA VAROVALNA OPREMA, razdeljena v 14 sklopov
23.08.2022JN001567/2022-C01/2022, Blago: OSTEOSINTETSKI MATERIAL IN IMPLANTATI
25.08.2022JN004018/2022-C01/2022, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala za endodontijo in strojno širjenje kanalov za obdobje 2 let
25.08.2022JN002055/2022-C02/2022, Blago: Leče in MP za okulistiko
26.08.2022JN007931/2021-C01/2022, Blago: NAKUP STOMATOLOŠKEGA MATERIALA
30.08.2022JN007341/2021-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKO DIAGNOSTIČNA SREDSTVA II
01.09.2022JN001407/2022-C01/2022, Blago: Zdravila po specifikaciji
01.09.2022JN002186/2022-C01/2022, Blago: Potrošni material za potrebe OP strok
05.09.2022JN004051/2022-C01/2022, Blago: Potrošni material za radioterapijo
08.09.2022JN003757/2022-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL
09.09.2022JN001513/2022-C01/2022, Blago: Nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2
13.09.2022JN007227/2021-C01/2022, Blago: Dobave operacijsko potrošnega materiala in potrošnega materiala za AR
15.09.2022JN003901/2022-C01/2022, Blago: ZDRAVILA
20.09.2022JN001508/2022-C01/2022, Blago: ZDRAVSTVENI MATERIAL, razdeljen v 18 sklopov
26.09.2022JN002105/2022-C01/2022, Blago: Nabava medicinsko tehničnih sredstev
04.10.2022JN004219/2022-C01/2022, Blago: Dobava sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala
10.10.2022JN004016/2022-C01/2022, Blago: Medicinski potrošni material 2022- RAZNO
11.10.2022JN004340/2022-C01/2022, Blago: ZDRAVILA 2022
13.10.2022JN001082/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVIL
13.10.2022JN002539/2022-C01/2022, Blago: Materiali za zdravstveno oskrbo rane in nego stome
27.10.2022JN004707/2022-C01/2022, Blago: Potrošni zdravstveni material za obdobje dveh let - 2022-2024
28.10.2022JN003759/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava potrošnega materiala za patologijo
07.11.2022JN005601/2022-C01/2022, Blago: Žlahtne zlitine
10.11.2022JN002858/2022-C01/2022, Blago: Katetri in material za laparoskopske operacije
15.11.2022JN004302/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega, zdravstvenega materiala, enteralne prehrane, mask, razkužil in rokavic.
17.11.2022JN004933/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
18.11.2022JN003897/2022-C01/2022, Blago: Kanila intravenozna,sistemi infuzijski in transfuzijski
24.11.2022JN002387/2022-C01/2022, Blago: Material za prekrivanje in zaščito operacijskega polja
28.11.2022JN005636/2022-C01/2022, Blago: Dobava sanitetnega materiala za obdobje štirih let
28.11.2022JN002642/2022-C01/2022, Blago: NAKUP GOTOVIH ZDRAVIL
29.11.2022JN002351/2022-C02/2022, Blago: Dobava raznega potrošnega materiala za sterilizacijo obdobje štirih let
29.11.2022JN005445/2022-C01/2022, Blago: Medicinski material
01.12.2022JN005644/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava laboratorijskega potrošnega materiala za obdobje dveh let
06.12.2022JN003595/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravil
09.12.2022JN007158/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA IN REAGENTOV
15.12.2022JN004152/2022-C01/2022, Blago: SIMULACIJSKA LUTKA
19.12.2022JN005173/2022-C01/2022, Blago: Nabava medicinsko tehničnih sredstev
19.12.2022JN000394/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA OBVEZILNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 4 LET
19.12.2022JN001344/2022-C01/2022, Blago: NABAVA KIRURŠKEGA ŠIVALNEGA IN OSTALEGA POTROŠNEGA MATERIALA
23.12.2022JN005755/2022-C01/2022, Blago: PRIPOMOČKI ZA NEGO PACIENTOV
23.12.2022JN003181/2022-C01/2022, Blago: SANITETNI IN POTROŠNI MATERIAL V SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE
03.01.2023JN005545/2022-C01/2023, Blago: DOKUP OPREME ZA ROLE 2
05.01.2023JN004940/2022-C01/2023, Blago: ENTERALNA PREHRANA
05.01.2023JN003733/2022-C01/2023, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA RESPIRATORNO TERAPIJO IN EPIDURALNI DOSTOP
06.01.2023JN001795/2022-C01/2023, Blago: Dobava raznega medicinskega potrošnega materiala za obdobje štirih let
09.01.2023JN004165/2022-C01/2023, Blago: Nabava rokavic za medicinsko uporabo
09.01.2023JN004257/2022-C01/2023, Blago: Nabava materiala za endoskopsko kirurgijo, mehanski šivi, žilne proteze, s sklenitvijo pogodbe za 2 (dve) leti
10.01.2023JN006378/2022-C01/2023, Blago: Nabava sanitetnega materiala za obdobje treh let 2023-2025
12.01.2023JN007157/2022-C01/2023, Blago: RAZKUŽILA VEZANA NA APARATE
16.01.2023JN004249/2022-C01/2023, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA DELO V ASEPTIČNIH PROSTORIH, BREZIGELNI KONEKTI, SPOJKE, VENTILI ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET
16.01.2023JN005434/2022-C01/2023, Blago: Dobava katetrov, urinskih vrečk in materiala za respiratorno terapijo
17.01.2023JN004338/2022-C01/2023, Blago: Obvezilni material
19.01.2023JN007223/2022-C01/2023, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM IN ZDRAVILI
24.01.2023JN000605/2021-C06/2023, Blago: OSEBNA VAROVALNA OPREMA, razdeljena v 14 sklopov
26.01.2023JN005256/2022-C01/2023, Blago: FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA
31.01.2023JN007217/2022-C02/2023, Blago: SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO SANITETNEGA, OBVEZILNEGA IN LABORATORIJSKEGA MATERIALA
31.01.2023JN007221/2022-C02/2023, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
02.02.2023JN007503/2022-C01/2023, Blago: Sukcesivna dobava medicinskega, laboratorijskega potrošnega materiala, materiala za ortodontijo ter zobozdravstvenega materiala za obdobje treh let 2023-2025
16.02.2023JN007602/2022-C01/2023, Blago: REŽIJSKI MATERIAL
17.02.2023JN006831/2022-C01/2023, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za obdobje štirih (4.) let »Nabava zdravil«
17.02.2023JN008731/2019-C08/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznih vozičkov in miz za medicinsko rabo
20.02.2023JN004490/2022-C01/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo RTG zaščitnih sredstev
21.02.2023JN000847/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA IN RAZTOPINE ZA IZPIRANJE
27.02.2023JN006490/2022-C01/2023, Blago: MP za anesteziologijo in intenzivno terapijo
28.02.2023JN006897/2022-C01/2023, Blago: Dobava materiala za potrebe zdravstveno negovalne enote
02.03.2023JN005597/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA
02.03.2023JN008731/2019-C09/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznih vozičkov in miz za medicinsko rabo
14.03.2023JN006765/2022-C01/2023, Blago: VZPOSTAVITEV DINAMIČNEGA NABAVNEGA SISTEMA ZA NABAVO ZAŠČITNIH SREDSTEV
14.03.2023JN008469/2022-C02/2023, Blago: Nakup HAG testov za samotestiranje
16.03.2023JN006323/2022-C01/2023, Blago: DOBAVA MEDICINSKEGA, RAZKUŽEVALNEGA IN SANITETNEGA MATERIALA 1.1.2023 - 31.12.2025
16.03.2023JN007757/2022-C01/2023, Blago: Dobava razkužil in negovalnih sredstev
17.03.2023JN007644/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA, MEDICINSKI PRIPOMOČKI, PREHRANSKA DOPOLNILA, OTROŠKO MLEKO
21.03.2023JN005926/2022-C01/2023, Blago: Obvezilni material
24.03.2023JN000090/2022-C01/2023, Blago: Medicinski potrošni material 2
27.03.2023JN008465/2022-C01/2023, Blago: Nakup medicinskih pripomočkov za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana za obdobje 4 let
30.03.2023JN007064/2022-C01/2023, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA RENTGENOLOGIJO IN ANGIOGRAFIJO
03.04.2023JN000107/2023-C01/2023, Blago: Laboratorijski material
06.04.2023JN007860/2022-C01/2023, Blago: Rokavice
07.04.2023JN008018/2022-C01/2023, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA LABORATORIJ
07.04.2023JN008074/2022-C01/2023, Blago: Sanitetni material in MP za colostomo
13.04.2023JN006106/2022-C02/2023, Blago: Dobave medicinsko potrošnega materiala
13.04.2023JN006981/2022-C01/2023, Blago: Šivalni material
18.04.2023JN007166/2022-C01/2023, Blago: REAGENTI, KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL 2
11.05.2023JN006556/2022-C01/2023, Blago: NAKUP RAZKUŽIL IN SREDSTEV ZA NEGO KOŽE
11.05.2023JN001542/2023-C01/2023, Blago: Dobava dodatnega sanitetno obvezilnega in ostalega materiala do leta 2026
15.05.2023JN000847/2022-C02/2023, Blago: ZDRAVILA IN RAZTOPINE ZA IZPIRANJE
25.05.2023JN000486/2023-C01/2023, Blago: DOBAVA MEDICINSKEGA, RAZKUŽEVALNEGA IN SANITETNEGA MATERIALA v obdobju 1.4.2023 - 31.12.2025 - ponovitev postopka za neoddane sklope v prej izvedenem postopku
01.06.2023JN005729/2022-C04/2023, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV
06.06.2023JN008346/2022-C01/2023, Blago: Medicinski pripomočki za aplikacijo zdravil
13.06.2023JN001581/2023-C01/2023, Blago: Dobava laboratorijskega materiala za obdobje 2 let
13.06.2023JN000550/2023-C01/2023, Blago: MATERIAL ZA OSKRBO RANE IN MATERIAL ZA ZAŠČITO OP POLJA IN OSEBJA
19.06.2023JN001606/2023-C01/2023, Blago: Obvezilni material
27.06.2023JN001083/2023-C01/2023, Blago: Dobava pohištvene, tipske in medicinske opreme za intenzivne enote (EITOS in IIT) v Splošni bolnišnici Jesenice
27.06.2023JN006483/2022-C02/2023, Blago: DOBAVA SISTEMOV ZA DOSTOP DO GE TRAKTA, PRIPOMOČKOV ZA OSKRBO STOM IN FISTUL IN OSTALO
13.07.2023JN004335/2022-C01/2023, Blago: Razni zdravstveni potrošni material I.
13.07.2023JN000605/2021-C07/2023, Blago: OSEBNA VAROVALNA OPREMA, razdeljena v 14 sklopov
14.07.2023JN001574/2023-C01/2023, Blago: Dobava laboratorijskega potrošnega materiala in reagentov
18.07.2023JN008660/2022-C02/2023, Blago: Dobava sanitetno obvezilnega materiala po sklopih
27.07.2023JN001803/2023-C01/2023, Blago: Nakup medicinske opreme v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani
28.07.2023JN000982/2023-C01/2023, Blago: Dobava zdravil za obdobje dveh let
03.08.2023JN008335/2022-C01/2023, Blago: NAKUP PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO
07.08.2023JN005512/2022-C01/2023, Blago: Dobava zdravil
08.08.2023JN002564/2023-C01/2023, Blago: Sukcesivna dobava zobozdravstvenega materiala
18.08.2023JN001681/2023-C01/2023, Blago: Obvezilni material - ponovitev
22.08.2023JN000549/2023-C01/2023, Blago: OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL - DODATNI
24.08.2023JN003345/2022-C01/2023, Blago: Nakup pripomočkov za zaščito, čiščenje in razkuževanje, sterilizacijo, osebno nego in higieno
24.08.2023JN002035/2023-C01/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo hladilnikov in zamrzovalnikov
24.08.2023JN000984/2023-C01/2023, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
28.08.2023JN002540/2023-C01/2023, Blago: Laboratorijski material
31.08.2023JN003534/2023-C01/2023, Blago: Nakup zdravil
07.09.2023JN001541/2023-C01/2023, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI II
08.09.2023JN002976/2023-C01/2023, Blago: 82-MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE
14.09.2023JN002724/2023-C01/2023, Blago: Nakup reagentov in laboratorijskega potrošnega materiala
14.09.2023JN003251/2023-C01/2023, Blago: NAKUP ZDRAVIL
19.09.2023JN008081/2022-C01/2023, Blago: Dobava zdravil za potrebe Psihiatrične bolnišnice Begunje
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
13.02.2013NMV3452013/2013, Blago: Obvezilni material
14.02.2013NMV3532013/2013, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
05.03.2013NMV5182013/2013, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
15.03.2013NMV5982013/2013, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
15.07.2013NMV16862013/2013, Blago: Zobozdravniški in subspecialni instrumenti in naprave
19.07.2013NMV17352013/2013, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
05.08.2013NMV18702013/2013, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
05.08.2013NMV18752013/2013, Blago: Obvezilni material
09.08.2013NMV19202013/2013, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
09.09.2013NMV21462013/2013, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
20.09.2013NMV22592013/2013, Blago: Medicinska oprema
04.11.2013NMV26242013/2013, Blago: Obvezilni material; material za spenjanje, šivanje, ligature
15.11.2013NMV27392013/2013, Blago: Izdelki za osebno nego
20.11.2013NMV27792013/2013, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
10.12.2013NMV29292013/2013, Blago: Vrečke ali rokavi za sterilizacijo, iz papirja
06.02.2014NMV2052014/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
10.03.2014NMV4222014/2014, Blago: Obvezilni material
18.03.2014NMV4892014/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
18.07.2014NMV25342014/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
07.08.2014NMV29422014/2014, Blago: Izdelki za osebno nego
12.08.2014NMV30262014/2014, Blago: Zobozdravniško potrošno blago
12.08.2014NMV30352014/2014, Blago: Antiseptiki in dezinficiensi
13.08.2014NMV30542014/2014, Blago: Medicinska oprema
22.08.2014NMV31962014/2014, Blago: Obvezilni material
29.08.2014NMV33352014/2014, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
10.09.2014NMV35742014/2014, Blago: Kirurške rokavice
15.09.2014NMV36802014/2014, Blago: Antiseptiki in dezinficiensi
19.09.2014NMV38142014/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
19.09.2014NMV38172014/2014, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
01.10.2014NMV40872014/2014, Blago: Medicinska oprema
10.10.2014NMV43042014/2014, Blago: Zobozdravniško potrošno blago
24.10.2014NMV46032014/2014, Blago: Brizgalke
03.11.2014NMV47332014/2014, Blago: Obvezilni material; material za spenjanje, šivanje, ligature
07.11.2014NMV48752014/2014, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
17.11.2014NMV50272014/2014, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
17.11.2014NMV50282014/2014, Blago: Laboratorijski reagenti
18.11.2014NMV50782014/2014, Blago: Reagenti in kontrastna sredstva
24.11.2014NMV51942014/2014, Blago: Zobozdravniški in subspecialni instrumenti in naprave
04.12.2014NMV54802014/2014, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
19.12.2014NMV57882014/2014, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
29.12.2014NMV58942014/2014, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
29.12.2014NMV59042014/2014, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
06.01.2015NMV532015/2015, Blago: Obvezilni material
14.01.2015NMV2142015/2015, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
27.01.2015NMV4262015/2015, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
30.01.2015NMV5142015/2015, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
02.02.2015NMV5422015/2015, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
10.02.2015NMV6992015/2015, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
16.02.2015NMV8172015/2015, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
23.02.2015NMV9462015/2015, Blago: Reagenti in kontrastna sredstva
27.02.2015NMV10982015/2015, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
02.03.2015NMV11032015/2015, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
11.03.2015NMV12892015/2015, Blago: Sterilizator
09.04.2015NMV19152015/2015, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
17.04.2015NMV21212015/2015, Blago: Obvezilni material
18.05.2015NMV27152015/2015, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
22.05.2015NMV29012015/2015, Blago: Obvezilni material
26.05.2015NMV29952015/2015, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
08.06.2015NMV33912015/2015, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
17.06.2015NMV36582015/2015, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
19.06.2015NMV37662015/2015, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
01.07.2015NMV39552015/2015, Blago: Obvezilni material; material za spenjanje, šivanje, ligature
02.07.2015NMV40162015/2015, Blago: Naprave za venepunkcijo in odvzem krvi
03.07.2015NMV40332015/2015, Blago: Obvezilni material
08.07.2015NMV41412015/2015, Blago: Medicinska oprema
09.07.2015NMV41562015/2015, Blago: Reagenti in kontrastna sredstva
15.07.2015NMV43332015/2015, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
16.07.2015NMV43692015/2015, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
23.07.2015NMV45622015/2015, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
03.08.2015NMV47902015/2015, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
12.08.2015NMV50052015/2015, Blago: Laboratorijski reagenti
13.08.2015NMV50222015/2015, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
17.08.2015NMV50932015/2015, Blago: Laboratorijski reagenti
20.08.2015NMV51992015/2015, Blago: Medicinska oprema
25.09.2015NMV61002015/2015, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
28.09.2015NMV61242015/2015, Blago: Medicinska oprema
06.10.2015NMV63072015/2015, Blago: Zobozdravniško potrošno blago
08.10.2015NMV63882015/2015, Blago: Izdelki za osebno nego
30.10.2015NMV69452015/2015, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
03.11.2015NMV70152015/2015, Blago: Postelje za medicinsko uporabo
05.11.2015NMV71002015/2015, Blago: Enteralna hranila
12.11.2015NMV72592015/2015, Blago: Brizgalke
13.11.2015NMV73092015/2015, Blago: Zobozdravniško potrošno blago
18.11.2015NMV74062015/2015, Blago: Razkužilo za roke
27.11.2015NMV76442015/2015, Blago: Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje
02.12.2015NMV77212015/2015, Blago: Avtoklavi
02.12.2015NMV77342015/2015, Blago: Farmacevtski proizvodi
07.12.2015NMV78432015/2015, Blago: Medicinska oprema
21.12.2015NMV81072015/2015, Blago: Sterilizator
23.12.2015NMV81742015/2015, Blago: Zobozdravniški in subspecialni instrumenti in naprave
30.12.2015NMV82742015/2015, Blago: Zobozdravniško potrošno blago
31.12.2015NMV83092015/2015, Blago: Obvezilni material; material za spenjanje, šivanje, ligature
08.01.2016NMV1472016/2016, Blago: Kirurški instrumenti
12.01.2016NMV2102016/2016, Blago: Medicinska oprema
14.01.2016NMV2582016/2016, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
25.01.2016NMV4472016/2016, Blago: Zobozdravniško potrošno blago
25.01.2016NMV4482016/2016, Blago: Kirurške rokavice
26.01.2016NMV4872016/2016, Blago: Postelje za medicinsko uporabo
29.01.2016NMV5462016/2016, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
09.02.2016NMV7372016/2016, Blago: Reagenti in kontrastna sredstva
16.02.2016NMV8862016/2016, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
24.02.2016NMV11012016/2016, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
29.02.2016NMV12092016/2016, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
29.02.2016NMV12162016/2016, Blago: Laboratorijski reagenti
23.03.2016NMV18492016/2016, Blago: Obvezilni material; material za spenjanje, šivanje, ligature
29.03.2016NMV19912016/2016, Blago: Obvezilni material
Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
15.01.2013JN4512013/2013, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
05.02.2013JN12782013/2013, Blago: Medicinska oprema
07.02.2013JN14172013/2013, Blago: Sterilizator
03.04.2013JN37692013/2013, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
03.04.2013JN37772013/2013, Blago: Laboratorijski reagenti
10.04.2013JN40262013/2013, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
22.04.2013JN45822013/2013, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
06.05.2013JN51672013/2013, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
20.06.2013JN76172013/2013, Blago: Reagenti in kontrastna sredstva
04.07.2013JN82672013/2013, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
04.07.2013JN82882013/2013, Blago: Obvezilni material
05.07.2013JN83222013/2013, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
05.07.2013JN83502013/2013, Blago: Laboratorijski reagenti
16.07.2013JN88352013/2013, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
19.07.2013JN90622013/2013, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
29.07.2013JN94462013/2013, Blago: Izdelki za osebno nego
30.07.2013JN94942013/2013, Blago: Zobozdravniško potrošno blago
13.08.2013JN102122013/2013, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
17.10.2013JN131852013/2013, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
27.01.2014JN10552014/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
15.04.2014JN44832014/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
23.05.2014JN59002014/2014, Blago: Obvezilni material; material za spenjanje, šivanje, ligature
29.05.2014JN60862014/2014, Blago: Laboratorijski reagenti
15.07.2014JN76242014/2014, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
31.01.2013JN11002013/2013, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
12.02.2013JN15392013/2013, Blago: Farmacevtski proizvodi
18.02.2013JN17962013/2013, Blago: Razne medicinske naprave in proizvodi
26.02.2013JN21342013/2013, Blago: Naprave in instrumenti za transfuzijo in infuzijo
13.03.2013JN28632013/2013, Blago: Različna zdravila
22.03.2013JN33102013/2013, Blago: Medicinska oprema
28.03.2013JN35822013/2013, Blago: Medicinska oprema
03.04.2013JN37652013/2013, Blago: Laboratorijski reagenti
15.04.2013JN42342013/2013, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
18.04.2013JN44452013/2013, Blago: Različna zdravila
30.05.2013JN65442013/2013, Blago: Farmacevtski proizvodi
07.06.2013JN70032013/2013, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
13.06.2013JN72932013/2013, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
14.06.2013JN73272013/2013, Blago: Medicinska oprema
18.06.2013JN74882013/2013, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
01.07.2013JN80672013/2013, Blago: Medicinska oprema
31.07.2013JN95322013/2013, Blago: Zobozdravniško potrošno blago
24.09.2013JN121082013/2013, Blago: Intraokularne leče
25.09.2013JN121922013/2013, Blago: Enteralna hranila
18.10.2013JN132612013/2013, Blago: Različna zdravila
12.11.2013JN143802013/2013, Blago: Medicinska oprema
19.11.2013JN146752013/2013, Blago: Obvezilni material
19.11.2013JN146852013/2013, Blago: Stekleni izdelki za laboratorijske namene
19.11.2013JN146892013/2013, Blago: Pribor za jemanje zobnih vtisov
19.11.2013JN146982013/2013, Blago: Zobozdravniško potrošno blago
27.11.2013JN150642013/2013, Blago: Laboratorijski reagenti
09.12.2013JN155602013/2013, Blago: Različna zdravila
19.12.2013JN160502013/2013, Blago: Obvezilni material
23.12.2013JN162052013/2013, Blago: Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje
30.12.2013JN163332013/2013, Blago: Zobozdravniško potrošno blago
30.12.2013JN163442013/2013, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
16.01.2014JN6352014/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
29.01.2014JN11722014/2014, Blago: Farmacevtski proizvodi
31.01.2014JN12912014/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
26.02.2014JN22852014/2014, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
27.02.2014JN23422014/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
11.03.2014JN28442014/2014, Blago: Obvezilni material; material za spenjanje, šivanje, ligature
18.03.2014JN31572014/2014, Blago: Zobozdravniško potrošno blago
25.03.2014JN34792014/2014, Blago: Medicinska oprema
02.04.2014JN38742014/2014, Blago: Izdelki za osebno nego
09.05.2014JN53312014/2014, Blago: Zobozdravniško potrošno blago
12.05.2014JN54122014/2014, Blago: Obvezilni material
27.05.2014JN59652014/2014, Blago: Zobozdravniško potrošno blago
05.06.2014JN63342014/2014, Blago: Laboratorijski reagenti
24.07.2014JN79002014/2014, Blago: Laboratorijski reagenti
11.08.2014JN83712014/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
23.09.2014JN94462014/2014, Blago: Zobozdravniško potrošno blago
07.10.2014JN97852014/2014, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
30.10.2014JN105092014/2014, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
25.11.2014JN111082014/2014, Blago: Naprave in instrumenti za infuzijo
25.11.2014JN111262014/2014, Blago: Medicinska oprema
09.12.2014JN114412014/2014, Blago: Laboratorijski reagenti
30.12.2014JN118972014/2014, Blago: Obvezilni material
13.01.2015JN2242015/2015, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
09.02.2015JN8602015/2015, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
11.02.2015JN8972015/2015, Blago: Antiseptiki in dezinficiensi
19.02.2015JN11292015/2015, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
02.04.2015JN20862015/2015, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
28.05.2015JN34462015/2015, Blago: Farmacevtski proizvodi
01.06.2015JN35712015/2015, Blago: Predmeti iz papirja za bolnišnice
04.06.2015JN37132015/2015, Blago: Medicinska oprema
26.06.2015JN42942015/2015, Gradnje: Medicinska oprema
16.07.2015JN48122015/2015, Blago: Sonde
28.07.2015JN50972015/2015, Blago: Farmacevtski proizvodi
05.08.2015JN53292015/2015, Blago: Naprave za venepunkcijo in odvzem krvi
07.08.2015JN53852015/2015, Blago: Farmacevtski proizvodi
18.08.2015JN56452015/2015, Blago: Medicinska oprema
19.08.2015JN56572015/2015, Blago: Zobozdravniško potrošno blago
09.09.2015JN62042015/2015, Blago: Anestezija in reanimacija
29.09.2015JN67452015/2015, Blago: Medicinska oprema
12.11.2015JN80012015/2015, Blago: Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje
13.01.2016JN2502016/2016, Blago: Farmacevtski proizvodi
29.01.2016JN6652016/2016, Blago: Toaletni papir
17.02.2016JN11082016/2016, Blago: Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje
25.02.2016JN13192016/2016, Blago: Farmacevtski proizvodi
26.02.2016JN13462016/2016, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
02.03.2016JN14592016/2016, Blago: Izdelki za osebno nego
08.03.2016JN16012016/2016, Blago: Farmacevtski proizvodi
15.03.2016JN17872016/2016, Blago: Obvezilni material
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si