Pregled objav javnih naročil

SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
16.10.2020JN008828/2019-X01/2020, Blago: Dobava katetrov in materiala za respiratorno terapijo
19.10.2020JN004471/2020-X01/2020, Blago: Dobava obraznih zaščitnih mask
19.10.2020JN004496/2020-X01/2020, Blago: JN 30/2020 VAR OPR - nakup in dobava zaščitne varovalne opreme in varovalnih oblačil za Finančno upravo Republike Slovenije
21.10.2020JN005737/2020-X01/2020, Blago: RAZLIČNI ZDRAVSTVENI MATERIAL
26.10.2020JN004926/2020-X01/2020, Blago: Nabava osebne varovalne opreme
02.11.2020JN007122/2019-X01/2020, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL 2019
03.11.2020JN003851/2020-X01/2020, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL 2020/2022
05.11.2020JN004178/2020-X01/2020, Blago: POTROŠNI ZDRAVSTVENI MATERIAL 2020/2021
05.11.2020JN005650/2020-X01/2020, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIM POTROŠNIM MATERIALOM
10.11.2020JN005213/2020-X01/2020, Blago: PRIPOMOČKI ZA NEGO PACIENTOV
10.11.2020JN005456/2020-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava potrošnega zdravstvenega materiala 2020/2021 sklop 4 in sklop 5
12.11.2020JN005472/2020-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego: Zaščitna sredstva
12.11.2020JN005956/2020-X01/2020, Blago: Dobava sanitetnega in ostalega potrošnega materiala
20.11.2020JN006223/2020-X01/2020, Blago: ZDRAVILA RAZNA
23.11.2020JN005397/2020-X01/2020, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIMI POTROŠNIMI MATERIALI
23.11.2020JN006447/2020-X01/2020, Blago: Dobava medicinsko potrošnega materiala
23.11.2020JN000775/2020-X01/2020, Blago: NABAVA ŠIVALNEGA MATERIALA
23.11.2020JN005282/2020-X01/2020, Blago: Dobava mask FFP, FFP3, vizirjev in zaščitnih očal
25.11.2020JN003730/2020-X02/2020, Blago: Nega rane
02.12.2020JN006503/2020-X01/2020, Blago: LEČA IOL
03.12.2020JN006142/2020-X01/2020, Blago: dobava opreme Pretočni citometer (FACS Flow)
07.12.2020JN005991/2020-X01/2020, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA
08.12.2020JN006281/2020-X01/2020, Blago: Nabava pribora in epruvet za odvzem krvi
08.12.2020JN006199/2020-X01/2020, Blago: Nabava zaščitnih sredstev za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana
16.12.2020JN005851/2020-X01/2020, Blago: MP za artroskopijo
23.12.2020JN007039/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA ZAŠČITNIH SREDSTEV
23.12.2020JN007319/2020-X01/2020, Blago: Potrošni material za izvajanje testov na analizatorju Vivalytic in Sofia2
28.12.2020JN006984/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
28.12.2020JN005246/2020-X01/2020, Blago: Bolniške postelje
30.12.2020JN006985/2020-X01/2020, Blago: RAZKUŽILA - VEZANA NA APARATE
08.01.2021JN004323/2020-X01/2021, Blago: OBLOGE ZA RANE
08.01.2021JN005927/2020-X01/2021, Blago: ZDRAVSTVENI MATERIAL
12.01.2021JN007426/2020-X01/2021, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA NEGO IN OSEBNO HIGIENO, SANITETNI MATERIAL, MATERIAL SPLOŠNE AMBULANTE, RAZKUŽIL, ZAŠČITNE OPREME IN TOALETNO SANITARNI MATERIAL za leto 2021
13.01.2021JN006638/2020-X01/2021, Blago: Material za imunohistokemijo in morfologijo
13.01.2021JN006244/2020-X01/2021, Blago: Medicinski papir
14.01.2021JN006698/2020-X01/2021, Blago: Brizge in sonde za medicinsko uporabo
15.01.2021JN007167/2020-X01/2021, Blago: OSKRBA Z ZOBNIM POTROŠNIM MATERIALOM
20.01.2021JN007139/2020-X01/2021, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
20.01.2021JN006566/2020-X01/2021, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
20.01.2021JN006410/2020-X01/2021, Blago: Lekarniške kemikalije
22.01.2021JN007439/2020-X01/2021, Blago: DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA PO SKLOPIH
22.01.2021JN003747/2020-X01/2021, Blago: Nabava opreme za pripravo in analizo organizmov
22.01.2021JN002662/2020-X01/2021, Blago: Nakup kirurškega šivalnega materiala
28.01.2021JN006664/2020-X01/2021, Blago: MP za inkontinenco
29.01.2021JN007241/2020-X01/2021, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA
04.02.2021JN006575/2020-X01/2021, Blago: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL
05.02.2021JN006775/2020-X01/2021, Blago: ENTERALNA PREHRANA IN SISTEMI ZA HRANJENJE v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2022
09.02.2021JN007163/2020-X01/2021, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
10.02.2021JN007650/2020-X01/2021, Blago: Dobava zdravsrveno potrošnega materiala za potrebe Doma upokojencev Podbrdo
11.02.2021JN006931/2020-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava zdravstvenega in sanitetnega materiala
18.02.2021JN006385/2020-X01/2021, Blago: Tekstil in tekstilni izdelki
19.02.2021JN000152/2021-X01/2021, Blago: ALKOHOL IN RAZKUŽILA
23.02.2021JN006336/2020-X01/2021, Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME ZA OBJEKT ZVD (SIVA CONA)
02.03.2021JN007654/2020-X01/2021, Blago: Potrošni material in zaščitna sredstva za aseptiko, magistralno recepturo in za delo s citostatiki (9 sklopov)
05.03.2021JN006725/2020-X01/2021, Blago: Zbiralniki za ostre predmete
15.03.2021JN000446/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava rokavic in ostalih zaščitnih sredstev
18.03.2021JN006929/2020-X01/2021, Blago: Igle za medicinsko uporabo
22.03.2021JN007309/2020-X02/2021, Blago: MP ostalo
23.03.2021JN000601/2021-X01/2021, Blago: »LABORATORIJSKA OPREMA za potrebe UM MF in UM FF«
26.03.2021JN000577/2021-X01/2021, Blago: Enteralna prehrana
26.03.2021JN000647/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava obvezilnega materiala
01.04.2021JN007527/2020-X01/2021, Blago: Katetri in pripadajoči medicinski pripomočki
07.04.2021JN001144/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava razkužil in alkoholov
13.04.2021JN001019/2021-X01/2021, Storitve: DOBAVA KONTROLNIH MATERIALOV ZA IZVAJANJE ZUNANJIH KONTROLNIH SHEM (EQC)
21.04.2021JN001307/2021-X01/2021, Blago: NAKUP MATERIALA ZA OZV PO SKLOPIH
04.05.2021JN005990/2020-X01/2021, Blago: Sukcesivna nabava materiala za zdravstveno nego in zdravil za obdobje 24 mesecev
10.05.2021JN001531/2021-X01/2021, Blago: LABORATORIJSKI REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL
10.05.2021JN001247/2021-X01/2021, Blago: OPERACIJSKO PERILO
12.05.2021JN001287/2021-X01/2021, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA IN PRIPOMOČKOV ZA NEGO
17.05.2021JN001461/2021-X01/2021, Blago: Nakup ostalega zdravstvenega materiala s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta
17.05.2021JN002128/2021-X01/2021, Blago: Dobava sterilnih materialov za cepljenje proti COVID-19
18.05.2021JN001852/2021-X01/2021, Blago: osebna varovalna oprema
18.05.2021JN002036/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
20.05.2021JN000641/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA PO SKLOPIH
26.05.2021JN001768/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA ZA POTREBE CZBO ŠENTVID PRI STIČNI
28.05.2021JN000883/2021-X01/2021, Blago: Analizator porazdelitve velikosti in oblike delcev
03.06.2021JN001475/2021-X01/2021, Blago: Diagnostična sredstva vezana na aparate
03.06.2021JN002434/2021-X01/2021, Blago: Dobava obvezilnega, sanitetnega in ostalega potrošnega materiala
11.06.2021JN002763/2021-X01/2021, Blago: NAKUP ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
17.06.2021JN002042/2021-X01/2021, Blago: Medicinski potrošni material
21.06.2021JN003019/2021-X02/2021, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
28.06.2021JN002803/2021-X01/2021, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL
14.07.2021JN003835/2021-X01/2021, Blago: Medicinsko potrošni material za obdobje dveh let
16.07.2021JN003134/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
16.07.2021JN001374/2021-X01/2021, Blago: MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO
22.07.2021JN003135/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobsva zobozdravstvenega materiala
22.07.2021JN002826/2021-X01/2021, Blago: Sanitetni material, material za osebno higieno in osebna varovalna oprema
27.07.2021JN002176/2021-X01/2021, Blago: RAZKUŽILA
03.08.2021JN001139/2021-X01/2021, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala
04.08.2021JN001220/2021-X01/2021, Blago: sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego in oskrbo
05.08.2021JN001060/2021-X02/2021, Blago: Sukcesivna dobava rokavic in igel
10.08.2021JN003920/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega, zdravstvenega materiala, enteralne prehrane, osebne varovalne opreme, razkužil in rokavic
24.08.2021JN003230/2021-X01/2021, Blago: ZOBOZDRAVNIŠKO POTROŠNO BLAGO
25.08.2021JN001683/2021-X01/2021, Blago: Delovna zaščitna oblačila in obutev
26.08.2021JN001652/2021-X01/2021, Blago: Nabava bolniškega in operacijskega perila
09.09.2021JN003594/2021-X01/2021, Blago: Sterilni materiali za varno injiciranje
14.09.2021JN003941/2021-X01/2021, Blago: Nabava sanitetnega materiala, povojev in lancet
14.09.2021JN004695/2021-X01/2021, Blago: Nakup diagnostičnih reagentov za potrebe projekta Hiperimunska plazma prebolevnikov COVID-19
22.09.2021JN004995/2021-X01/2021, Blago: Nakup medicinske in laboratorijske opreme za potrebe kliničnih vaj na UM FZV
27.09.2021JN001904/2021-X01/2021, Blago: Razkužila in materiali za higieno
05.10.2021JN005226/2021-X01/2021, Blago: MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO
06.10.2021JN002520/2021-X01/2021, Blago: ČISTILNA, DEZINFEKCIJSKA IN MEHČALNA SREDSTVA
07.10.2021JN005911/2021-X01/2021, Blago: Nakup medicinskega potrošnega materiala za potrebe kliničnih vaj na UM FZV
11.10.2021JN004872/2021-X01/2021, Blago: DODOBAVA MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
15.10.2021JN005291/2021-X01/2021, Blago: Ionski kromatograf
18.10.2021JN005742/2021-X01/2021, Blago: Enteralna prehrana
25.10.2021JN003759/2021-X01/2021, Blago: Respiratorni potrošni material
02.11.2021JN006322/2021-X01/2021, Blago: Dobava hitrih antigenskih testov za SARS-CoV-2 za potrebe ZD Šmarje pri Jelšah
08.11.2021JN004623/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava zdravil - ZDravila II
11.11.2021JN004496/2021-X01/2021, Blago: Potrošni zdravstveni material 2021/2022
19.11.2021JN003854/2021-X01/2021, Blago: Posteljni program in brisače, okoljsko manj obremenjujoče blago
24.11.2021JN006393/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
25.11.2021JN004998/2021-X01/2021, Blago: KRPICE ZA NEGO BOLNIKOV
06.12.2021JN004868/2021-X01/2021, Blago: Dobava delovne obutve s Splošni bolnišnici Celje za obdobje dveh (2) let
13.12.2021JN006241/2021-X01/2021, Blago: Dobava hitrih antigenskih testov za SARS-CoV-2
15.12.2021JN007727/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava plemenitih in neplemenitih zlitin za zobno protetiko
21.12.2021JN005654/2021-X01/2021, Blago: Medicinski pripomočki-endoskopski material, kemikalije, hitri testi, embalaža
23.12.2021JN004551/2021-X01/2021, Blago: Nabava okolju prijaznih čistil, pripomočkov za čiščenje, PE vreč, papirne galanterije, delovne obleke in bolniškega perila
27.12.2021JN007469/2021-X01/2021, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala za zobozdravstvene ambulante
29.12.2021JN007730/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava zdravstvenega in sanitetnega materiala
05.01.2022JN006600/2021-X01/2022, Blago: RAZLIČNI ZDRAVSTVENI MATERIAL
12.01.2022JN007909/2021-X01/2022, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA NEGO IN OSEBNO HIGIENO, SANITETNI MATERIAL, MATERIAL SPLOŠNE AMBULANTE, RAZKUŽI IN ZAŠČITNIH SREDSTEV ZA LETO 2022
13.01.2022JN007262/2021-X01/2022, Blago: Nakup hitrih antigenskih testov za ugotavljanje okužbe s SARS Cov-2
17.01.2022JN006427/2021-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego in oskrbo
17.01.2022JN007946/2021-X01/2022, Blago: Dobava sanitetnega in ostalega potrošnega materiala
18.01.2022JN003370/2021-X01/2022, Blago: ROKAVICE
18.01.2022JN006026/2021-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava materiala za izvajanje zdravstvene nege
27.01.2022JN005060/2021-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego.
04.02.2022JN005827/2021-X01/2022, Blago: Nakup in dobava oblačil za potrebe prosilcev za mednarodno zaščito
09.02.2022JN007881/2021-X01/2022, Blago: Dobava laboratorijskega potrošnega materiala
11.02.2022JN007379/2021-X01/2022, Blago: NABAVA CENTRIFUG
16.02.2022JN003741/2021-X01/2022, Blago: Dobava medicinskih preglednih rokavic za enkratno uporabo
16.02.2022JN002198/2021-X01/2022, Blago: Zobozdravstveni material
22.02.2022JN008502/2021-X01/2022, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA POTREBE ZDRAVSTVENE NEGE
24.02.2022JN006753/2021-X01/2022, Blago: Nabava zdravstvenega potrošnega materiala za mikrobiologijo
24.02.2022JN008096/2021-X01/2022, Blago: MATERIAL IN PRIPOMOČKI ZA ZADRAVSTVENO NEGO
01.03.2022JN007655/2021-X01/2022, Blago: NABAVA DIGESTORIJEV
07.03.2022JN000342/2022-X01/2022, Blago: Potrošni material za izvajanje testov na analizatorju Vivalytic
08.03.2022JN000381/2022-X01/2022, Blago: Nabava medicinsko potrošnega materiala
09.03.2022JN008040/2021-X01/2022, Blago: Dobava hitrih antigenskih testov (HAGT)
21.03.2022JN001902/2021-X03/2022, Blago: Čistila in pribor
25.03.2022JN000452/2022-X01/2022, Blago: Dobava obvezilnega, sanitetnega in ostalega potrošnega materiala
25.03.2022JN000933/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava razkužil in alkoholov
04.04.2022JN000392/2022-X01/2022, Blago: Nabava laboratorijskega materiala
05.04.2022JN000902/2022-X01/2022, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala
07.04.2022JN008551/2021-X01/2022, Blago: MP ostalo (ponovitev)
07.04.2022JN000305/2022-X01/2022, Blago: Dobava medicinskega, laboratorijskega potrošnega materiala in materiala za ortodontijo do 31.12.2022
14.04.2022JN008245/2021-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega, zdravstvenega materiala, enteralne prehrane, osebne varovalne opreme, razkužil in rokavic
15.04.2022JN000720/2022-X01/2022, Blago: JN 2/2022 MASKE - nakup in dobava zaščitnih obraznih mask za Finančno upravo Republike Slovenije
19.04.2022JN000542/2022-X02/2022, Blago: Sukcesivna dobava rokavic
20.04.2022JN000997/2022-X01/2022, Blago: ENTERALNA IN OTROŠKA HRANA TER SISTEMI ZA ENTERALNO HRANJENJE
22.04.2022JN001032/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava rokavic in igel
29.04.2022JN007833/2021-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravil in sanitetnega materiala za obdobje treh let
12.05.2022JN000460/2022-X01/2022, Blago: Nabava zaščitne delovne obutve
23.05.2022JN002147/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVNEGA MATERIALA
25.05.2022JN001913/2022-X01/2022, Blago: Nabava diagnostičnih sredstev vezanih na aparate
25.05.2022JN001389/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
26.05.2022JN001783/2022-X01/2022, Blago: Nakup ostalega zdravstvenega materiala s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje treh let
26.05.2022JN002080/2022-X01/2022, Blago: Ušesne proteze-ostalo
27.05.2022JN001211/2022-X01/2022, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI I
01.06.2022JN001935/2022-X01/2022, Blago: Reagenti, kalibratorji, kontrole in potrošni material, vezan na biokemični analizator Dimension EXL 200 (Siemens)
07.06.2022JN000334/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZAŠČITNIH SREDSTEV
08.06.2022JN000223/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZBIRALNIKOV ZA OSTRE/INFEKTIVNE ODPADKE ZA OBDOBJE 2 LET
09.06.2022JN007569/2021-X01/2022, Blago: Osebna varovalna oprema
13.06.2022JN001459/2022-X01/2022, Blago: OPORNICE IN POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE MAVČARNE
23.06.2022JN001774/2022-X01/2022, Blago: Nabava bolniškega in operacijskega perila
23.06.2022JN005962/2021-X01/2022, Blago: Nabava razkužil, mil in sredstev za nego kože
23.06.2022JN007286/2021-X01/2022, Blago: Nabava enteralne prehrane in dodatkov, mlečne formule za obdobje 2 (dveh) let
28.06.2022JN003292/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
01.07.2022JN003198/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
01.07.2022JN002772/2022-X01/2022, Blago: ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA
15.07.2022JN003482/2022-X01/2022, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL
21.07.2022JN002590/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
25.07.2022JN000891/2022-X01/2022, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA
02.08.2022JN004100/2022-X01/2022, Blago: Dobava, montaža in vzdrževanje opreme za ginekološke ambulante
08.08.2022JN004311/2022-X01/2022, Blago: Nabava nastavkov za digitalne ušesne termometre za obdobje štirih (4) let
12.08.2022JN003682/2022-X01/2022, Blago: Bolniške postelje z nočnimi omaricami
12.08.2022JN004465/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA POMOŽNEGA SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
22.10.2020JN001531/2020-C01/2020, Blago: Dobava sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala II
23.10.2020JN004119/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA RAZLIČNEGA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
26.10.2020JN002220/2020-C01/2020, Blago: Nakup detergentov in sredstev za izpiranje za uporabo v termodezinfektorjih in blateksih po sklopih
29.10.2020JN004205/2020-C01/2020, Blago: OBVEZILNI MATERIAL , razdeljen v 28 sklopov
09.11.2020JN003357/2020-C02/2020, Blago: OSKRBA Z OSEBNO VAROVALNO OPREMO
09.11.2020JN004483/2020-C01/2020, Blago: Zdravila
09.11.2020JN003821/2020-C01/2020, Blago: ZDRAVILA 2020
12.11.2020JN004878/2020-C01/2020, Blago: Razkužila, dezinficienti in material za higieno
12.11.2020JN004910/2020-C01/2020, Blago: Dobava laboratorijskega materiala in reagentov
12.11.2020JN004094/2020-C01/2020, Blago: Nakup in dobava laboratorijskega materiala za potrebe Univerze na Primorskem za obdobje štirih let
13.11.2020JN004591/2020-C01/2020, Blago: Nabava mask in rokavic
19.11.2020JN007229/2019-C01/2020, Blago: Nakup medicinskega potrošnega materiala
19.11.2020JN005439/2020-C01/2020, Blago: Dobava medicinskega potrošnega, obvezilnega in sanitetnega materiala, materiala za nego rane ter sredstev za dezinfekcijo, higieno in zaščito
20.11.2020JN005342/2020-C01/2020, Blago: Dobava raznih rokavic, zaščitnih plaščev, predpasnikov
30.11.2020JN008833/2019-C01/2020, Blago: Plenice
07.12.2020JN005135/2020-C01/2020, Blago: Kanila intravenozna, sistemi infuzijski in transfuzijski
17.12.2020JN005606/2019-C01/2020, Blago: LEČE INTRAOKULARNE IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA OKULISTIKO
24.12.2020JN007105/2020-C01/2020, Blago: nakup in dobava medicinskih mask
30.12.2020JN004948/2020-C01/2020, Blago: OBVEZILNI in SANITETNI MATERIAL
31.12.2020JN000683/2020-C01/2020, Blago: Igle in podobni MP
31.12.2020JN005258/2020-C01/2020, Blago: Dobava zaščitnih sredstev
07.01.2021JN005253/2020-C01/2021, Blago: Obvezilni material
07.01.2021JN005909/2020-C01/2021, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIM POTROŠNIM MATERIALOM
07.01.2021JN004813/2020-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za obdobje 24 mesecev
11.01.2021JN006060/2020-C01/2021, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIMI IN LABORATORIJSKIMI MATERIALI
11.01.2021JN006948/2020-C01/2021, Blago: DOBAVA SANITETNEGA, LABORATORIJSKEGA IN ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
15.01.2021JN004266/2020-C01/2021, Blago: MP za anestezijo in intenzivno terapijo
18.01.2021JN007158/2020-C01/2021, Blago: Dobava sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega materiala
18.01.2021JN006923/2020-C01/2021, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA
19.01.2021JN003817/2020-C01/2021, Blago: ENTERALNA PREHRANA
21.01.2021JN005532/2020-C01/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
21.01.2021JN003715/2020-C01/2021, Blago: SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO
21.01.2021JN007255/2020-C01/2021, Blago: Dobava sanitetnega materiala za obdobje štirih let
25.01.2021JN006452/2020-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava farmacevtska ovojnine za galenski laboratorij in lekarne za obdobje štirih let
28.01.2021JN006287/2020-C01/2021, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM IN ZDRAVILI
28.01.2021JN006401/2020-C01/2021, Blago: Oskrba z medicinsko potrošnim materialom
02.02.2021JN004482/2020-C01/2021, Blago: ZDRAVILA
04.02.2021JN004418/2020-C01/2021, Blago: Plenice in rokavice
08.02.2021JN008482/2019-C01/2021, Blago: Medicinski pripomočki za aplikacijo zdravil
08.02.2021JN007334/2020-C01/2021, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
08.02.2021JN000255/2021-C01/2021, Blago: Nabava 11.100 kosov mask FFP3 in 2.206.800 kosov zaščitnih rokavic
09.02.2021JN003987/2020-C01/2021, Blago: Različna zdravila
09.02.2021JN008871/2019-C01/2021, Blago: Diletacijski material
09.02.2021JN005669/2020-C01/2021, Blago: Nabava trimesečnih strateških zalog medicinsko-tehničnih sredstev za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v Republiki Sloveniji
12.02.2021JN006754/2020-C01/2021, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM II
15.02.2021JN000723/2021-C01/2021, Blago: 0330 - ŽLAHTNE ZLITINE, razdeljene v tri sklope
19.02.2021JN006550/2020-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega materiala in pripomočkov
25.02.2021JN007689/2020-C01/2021, Blago: Nabava potrošnega materiala za potrebe laboratorijev
09.03.2021JN007153/2020-C01/2021, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL, razdeljen v 39 sklopov
11.03.2021JN007473/2020-C01/2021, Blago: Mikrobiološki material
11.03.2021JN007503/2020-C01/2021, Blago: Rokavice
15.03.2021JN006751/2020-C02/2021, Blago: DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA (COVID-19) 2
18.03.2021JN005704/2020-C01/2021, Blago: ANTIGENSKE PREISKAVE ZA NAMEN URGENTNE TRIAŽE
19.03.2021JN007302/2020-C01/2021, Blago: Sanitetni material
23.03.2021JN007691/2020-C01/2021, Blago: Laboratorijski material za centralni laboratorij
25.03.2021JN007157/2020-C01/2021, Blago: Nabava zaščitnih mask
12.04.2021JN004262/2020-C01/2021, Blago: Medicinski potrošni material za anesteziologijo
13.04.2021JN003667/2020-C01/2021, Blago: FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA
15.04.2021JN000321/2021-C01/2021, Blago: Razkužila in zaščitna sredstva
15.04.2021JN007732/2020-C01/2021, Blago: NAKUP ROKAVIC
19.04.2021JN006121/2020-C01/2021, Blago: Enkratni potrošni medicinski material za operacije
26.04.2021JN005304/2020-C02/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitne opreme
27.04.2021JN000052/2021-C01/2021, Blago: Nakup linearnega pospeševalnika s pripadajočo opremo, ureditvijo prostora ter vzdrževanjem
03.05.2021JN000770/2021-C01/2021, Blago: JN 4/2021 NITKIR - nakup in dobava nitrilnih rokavic, kirurških mask in razkužil za potrebe Finančne uprave Republike Slovenije
03.05.2021JN007771/2020-C01/2021, Blago: Dobava zdravil za bolnišnično lekarno
06.05.2021JN000350/2021-C01/2021, Blago: NAKUP KEMIKALIJ IN LABORATORIJSKEGA MATERIALA
06.05.2021JN006330/2020-C02/2021, Blago: Dobava laboratorijskega potrošnega materiala
07.05.2021JN000478/2021-C01/2021, Blago: Nabava delovne obleke, posteljnega in bolniškega perila ter drugih tekstilnih izdelkov
11.05.2021JN000324/2021-C01/2021, Blago: Dobava okolju prijaznih čistilnih sredstev in higienskega materiala
12.05.2021JN000306/2021-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVIL - IZ NASLOVA POVEČANE PORABE ZARADI COVID
12.05.2021JN005973/2020-C01/2021, Blago: SANITETNI MATERIAL IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI
17.05.2021JN002389/2021-C01/2021, Blago: Dobava originalnih rezervnih delov ter originalnega potrošnega materiala za dve leti
18.05.2021JN000985/2021-C01/2021, Blago: DOBAVA KOMBINEZONOV
20.05.2021JN000993/2021-C01/2021, Blago: OSKRBA Z ZOBOZDRAVSTVENIM POTROŠNIM MATERIALOM
21.05.2021JN000409/2021-C01/2021, Blago: Dobava laboratorijskega materiala
25.05.2021JN000454/2021-C01/2021, Blago: DOBAVA TEKSTILNIH IZDELKOV ZA OBDOBJE DVEH (2) LET
27.05.2021JN001255/2021-C01/2021, Blago: Zdravila po specifikaciji
03.06.2021JN007332/2020-C01/2021, Blago: Nabava sanitetnega materiala
03.06.2021JN001262/2021-C01/2021, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
03.06.2021JN000924/2021-C01/2021, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
07.06.2021JN000062/2021-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava laboratorijskega potrošnega materiala in reagentov
10.06.2021JN001621/2021-C01/2021, Blago: RAZLIČNI ZDRAVSTVENI MATERIAL 2021
11.06.2021JN006323/2020-C01/2021, Blago: Medicinska razkužila
21.06.2021JN000605/2021-C01/2021, Blago: OSEBNA VAROVALNA OPREMA, razdeljena v 14 sklopov
21.06.2021JN001858/2021-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava bolnišničnega perila - ponovitev III
24.06.2021JN000652/2021-C01/2021, Blago: Nabava zdravil
05.07.2021JN002399/2021-C01/2021, Blago: DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA
05.07.2021JN003820/2021-C01/2021, Blago: Nujna nabava bolniških postelj in omaric
15.07.2021JN007608/2020-C02/2021, Blago: Sukcesivna dobava zobozdravstvenega materiala za obdobje dveh let 2021-2023
20.07.2021JN002661/2021-C01/2021, Blago: NABAVA IGEL IN BRIZG ZA CEPLJENJE
22.07.2021JN002957/2021-C01/2021, Blago: »NABAVA REAGENTOV IN MATERIALA, ZA POTREBE UNIVERZE V MARIBORU MEDICINSKE FAKULTETE IN OSTALE ČLANICE «
26.07.2021JN001300/2021-C01/2021, Blago: Enteralna prehrana
27.07.2021JN000398/2021-C01/2021, Blago: Nabava laboratorijskega in pisarniškega pohištva
29.07.2021JN000844/2021-C01/2021, Blago: Nakup reagentov in laboratorijskega potrošnega materiala
29.07.2021JN002362/2021-C01/2021, Blago: TEKSTILNI PROGRAM
30.07.2021JN002003/2021-C01/2021, Blago: 34 ZDRAVILA
05.08.2021JN001189/2021-C01/2021, Blago: SREDSTVA ZA HIGIENO IN DEZINFEKCIJO, razdeljena v 4 sklope
05.08.2021JN000116/2020-C02/2021, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega materiala in pripomočkov
09.08.2021JN002809/2021-C01/2021, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM
10.08.2021JN001029/2021-C01/2021, Blago: Nakup čistil, čistilnih sredstev in sanitarnega potrošnega materiala
12.08.2021JN001194/2021-C02/2021, Blago: »NABAVA KEMIČNIH PROIZVODOV, LABORATORIJSKEGA IN MEDICINSKEGA MATERIALA ZA POTREBE UNIVERZE V MARIBORU MEDICINSKE FAKULTETE IN OSTALE ČLANICE «
17.08.2021JN003495/2021-C01/2021, Blago: Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta
24.08.2021JN003764/2021-C01/2021, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIMI REAGENTI IN POTROŠNIMI MATERIALI
02.09.2021JN001443/2021-C01/2021, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI II
03.09.2021JN006449/2020-C01/2021, Blago: Pripomočki za endoskopije, kirurške mrežice, implantati za inkontinenco in drugi pripomočki za kirurške posege
03.09.2021JN003323/2021-C01/2021, Blago: Nakup zdravil
03.09.2021JN003971/2021-C01/2021, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM
07.09.2021JN003478/2021-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava potrošnega materiala za interventno kardiologijo in angiologijo
09.09.2021JN001555/2021-C01/2021, Blago: NABAVA MEDICINSKO-TEHNIČNIH SREDSTEV
10.09.2021JN003610/2021-C01/2021, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI IV
13.09.2021JN002956/2021-C01/2021, Blago: Tekstil in perilo
16.09.2021JN004470/2021-C01/2021, Blago: Dobava zdravstvenega materiala za obdobje štirih let
17.09.2021JN002874/2021-C01/2021, Blago: 0330 - ŽLAHTNE ZLITINE, razdeljene v dva sklopa
17.09.2021JN002688/2021-C02/2021, Blago: IMUNOKROMATOGRAFSKI HITRI ANTIGENSKI TESTI ZA DOLOČANJE SARS-CoV-19 IZ NOSNE SLUZNICE (NAZALNI BRIS) IN KONTROLNI MATERIAL, razdeljeni v dva sklopa
23.09.2021JN004856/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po konkurenčnem postopku s pogajanji brez predh. objave za nakup in dobavo zašč. rokavic za enkratno uporabo za varovanje pred okužbami z nalezljivimi boleznimi
23.09.2021JN005159/2021-C01/2021, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM
04.10.2021JN003889/2021-C01/2021, Blago: MATERIAL ZA POTREBE DELOVANJA ZOBOZDRAVSTVENIH AMBULANT po sklopih
05.10.2021JN000322/2021-C01/2021, Blago: NAKUP LABORATORIJSKO DIAGNOSTIČNIH SREDSTEV
05.10.2021JN002964/2021-C01/2021, Blago: DOBAVA OSEBNE VAROVALNE OPREME
08.10.2021JN000260/2021-C01/2021, Blago: NAKUP INKONTINENČNIH PRIPOMOČKOV
12.10.2021JN003767/2021-C01/2021, Blago: Mikrobiološki material
21.10.2021JN000845/2021-C01/2021, Blago: OP seti, kape, maske in drugi OP material
28.10.2021JN001554/2021-C01/2021, Blago: NAKUP POSEBNIH SKUPIN ZDRAVIL
05.11.2021JN001820/2021-C01/2021, Blago: NAKUP TEKSTILIJ IN DELOVNIH OBLEK
08.11.2021JN001681/2021-C01/2021, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI III
12.11.2021JN005539/2021-C01/2021, Blago: NABAVA MEDICINSKO TEHNIČNIH SREDSTEV
16.11.2021JN005475/2021-C01/2021, Blago: Medicinski material
23.11.2021JN004190/2021-C01/2021, Blago: ROKAVICE
26.11.2021JN005532/2020-C08/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
26.11.2021JN005532/2020-C12/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
30.11.2021JN006379/2021-C01/2021, Blago: Nakup HAG testov za samotestiranje
02.12.2021JN005268/2021-C01/2021, Blago: Zdravila
02.12.2021JN003881/2021-C01/2021, Blago: Medicinski potrošni material: Rokavice, katetri, material za urologijo in material za inkontinenco
03.12.2021JN005753/2021-C02/2021, Blago: Razkužila-ponovitev za neuspele art.
06.12.2021JN000669/2021-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega materiala
09.12.2021JN005532/2020-C16/2021, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
09.12.2021JN007466/2021-C01/2021, Blago: sukcesivna dobava testov HAG za samotestiranje na SARS CoV-2
16.12.2021JN006170/2021-C01/2021, Blago: Potrošni material za potrebe OP strok
20.12.2021JN007058/2021-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava testov za antigensko dokazovanje SARS-CoV-2
23.12.2021JN006113/2021-C01/2021, Blago: Dobava, montaža in vzdrževanje bolniških postelj
23.12.2021JN006619/2021-C01/2021, Blago: Dobava hitrih antigenskih testov za samotestiranje (SARS-CoV-2)
24.12.2021JN006869/2021-C01/2021, Blago: »Sukcesivna dobava potrošnega materiala za interventno kardiologijo in angiologijo« - ponovitev
24.12.2021JN005125/2021-C01/2021, Blago: 82 - MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE
27.12.2021JN000605/2021-C04/2021, Blago: OSEBNA VAROVALNA OPREMA, razdeljena v 14 sklopov
30.12.2021JN007854/2021-C01/2021, Blago: Brizge in igle
30.12.2021JN005907/2021-C02/2021, Blago: Oskrba z medicinskim potrošnim materialom
10.01.2022JN005846/2021-C01/2022, Blago: Dobava diagnostičnih reagentov, (infuzijskih) raztopin in indikatorjev
11.01.2022JN006288/2021-C01/2022, Blago: Nabava medicinsko tehničnih sredstev
13.01.2022JN008426/2021-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje linearnega pospeševalnika AP10
13.01.2022JN006443/2021-C01/2022, Blago: Dobava materiala za potrebe zdravstveno negovalne enote
20.01.2022JN002355/2021-C01/2022, Blago: Material za sterilizacijo
20.01.2022JN004837/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA ZDRAVIL,DOLEČENIH PREHRANSKIH DOPOLNIL IN DOLOČENIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV ZA OBDOBJE 4 LET
21.01.2022JN005555/2021-C01/2022, Blago: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL
21.01.2022JN006627/2021-C01/2022, Blago: Dobava sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala
24.01.2022JN007702/2020-C01/2022, Blago: NAKUP FARMACEVTSKIH SUBSTANC IN KEMIKALIJ
27.01.2022JN007734/2021-C01/2022, Blago: OSKRBA Z ZOBOZDRAVNIŠKIM POTROŠNIM MATERIALOM
27.01.2022JN005304/2020-C05/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitne opreme
28.01.2022JN007335/2021-C01/2022, Blago: Nakup kemikalij in laboratorijskega materiala
01.02.2022JN006445/2021-C01/2022, Blago: Okolju prijazni detergenti, čistila in čistilni pripomočki
03.02.2022JN006232/2021-C01/2022, Blago: NAKUP OPERACIJSKIH PLAŠČEV
03.02.2022JN007462/2021-C01/2022, Blago: Dobava hitrih antigenskih testov za samotestiranje na SARS-Cov-2
04.02.2022JN003800/2021-C01/2022, Blago: Dobava in namestitev avtoklavov v Lekarni UKC Ljubljana s pripadajočo opremo, vključno s projektiranjem, in 5 letnim preventivnim pogarancijskim vzdrževanjem in pregledi
04.02.2022JN005999/2021-C01/2022, Blago: SISTEMI ZA ENTERALNE ČRPALKE
04.02.2022JN007307/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA IN INSTALACIJA QPCR IN PCR APARATOV
08.02.2022JN005532/2020-C18/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
11.02.2022JN007457/2021-C01/2022, Blago: Material za nego in dietno prehrano
14.02.2022JN000957/2021-C01/2022, Blago: NAKUP FARMACEVTSKE OVOJNINE
15.02.2022JN001872/2021-C01/2022, Blago: NABAVA OSEBNE VAROVALNE OPREME COVID-19
15.02.2022JN000140/2022-C01/2022, Blago: Nakup reagentov in potrošnega materiala za biokemični analizator RX Daytona Plus
22.02.2022JN007810/2021-C01/2022, Blago: MATERIAL ZA POTREBE DELOVANJA ZOBOZDRAVSTVENIH AMBULANT M02
22.02.2022JN006967/2021-C01/2022, Blago: Rokavice
28.02.2022JN006940/2021-C01/2022, Blago: LEČE INTRAOKULARNE IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA OKULISTIKO
03.03.2022JN008402/2021-C01/2022, Blago: STANDARDI
03.03.2022JN007099/2021-C01/2022, Blago: Nabava sistema za termoanalizo in reakcijsko tehniko
03.03.2022JN007344/2021-C01/2022, Blago: ŠIVALNI MATERIAL
03.03.2022JN006746/2021-C01/2022, Blago: SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO DODATNI
10.03.2022JN007963/2021-C01/2022, Blago: Razkužila in zaščitna sredstva
10.03.2022JN008064/2021-C01/2022, Blago: Dobava sanitetno obvezilnega in ostalega materiala za obdobje 4 let
11.03.2022JN005243/2021-C01/2022, Blago: Dobava otroške in enteralne prehrane do 30.9.2025
11.03.2022JN005538/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 4 LET
11.03.2022JN004405/2021-C01/2022, Blago: Dobava detergentov in razkužil do 30.9.2025
24.03.2022JN000269/2022-C01/2022, Blago: Nabava varovalne obutve
25.03.2022JN005532/2020-C24/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitnih sredstev
28.03.2022JN000271/2022-C01/2022, Blago: Dobava obvezilnega materiala za potrebe Zdravstvenega doma Ribnica
31.03.2022JN006629/2021-C01/2022, Blago: Medicinski potrošni material 2021
01.04.2022JN005218/2021-C01/2022, Blago: OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL
01.04.2022JN008485/2021-C01/2022, Blago: Zdravila
01.04.2022JN005146/2021-C01/2022, Blago: Nakup zaščitne opreme v okviru projekta RESCEU skladiščenje
04.04.2022JN007527/2021-C01/2022, Blago: Sanitetni material
11.04.2022JN004328/2020-C01/2022, Blago: Nabava medicinskega potrošnega materiala
11.04.2022JN000003/2022-C01/2022, Blago: Razkužila
14.04.2022JN006000/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI, KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL
14.04.2022JN005537/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA EMBALAŽE, REAGENTOV, FARMACEVTSKIH SUBSTANC, KEMIKALIJ, ČAJEV IN NEGOVALNE KOZMETIKE ZA OBDOBJE 4 LET
21.04.2022JN008530/2021-C01/2022, Blago: Nakup in dobava laboratorijskega materiala za potrebe Univerze na Primorskem - 3
28.04.2022JN000189/2022-C01/2022, Blago: MATERIAL ZDRAVSTVENE NEGE 2022 - 2026
28.04.2022JN004005/2021-C01/2022, Blago: Različno medicinsko blago
05.05.2022JN000189/2022-C02/2022, Blago: MATERIAL ZDRAVSTVENE NEGE 2022 - 2026
05.05.2022JN008731/2019-C07/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznih vozičkov in miz za medicinsko rabo
17.05.2022JN008436/2021-C01/2022, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA
20.05.2022JN001007/2022-C01/2022, Blago: Nabava medicinskega potrošnega materiala
25.05.2022JN008274/2021-C01/2022, Blago: MATERIAL ZA OSKRBO RANE IN MATERIAL ZA ZAŠČITO OP POLJA IN OSEBJA
31.05.2022JN000429/2022-C01/2022, Storitve: NAJEM OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA ČISTE PROSTORE
02.06.2022JN002060/2022-C01/2022, Blago: Dobava zdravil za obdobje štirih let
02.06.2022JN000695/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za sukcesivno dobavo potrošnega laboratorijskega materiala, drobnega inventarja in kemikalij
03.06.2022JN003473/2021-C03/2022, Blago: Dobava diagnostike za obdobje do 30.09.2025
03.06.2022JN005391/2021-C01/2022, Blago: 20 - MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE«
10.06.2022JN006239/2021-C01/2022, Blago: Dobave laboratorijskega materiala
15.06.2022JN002764/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA
16.06.2022JN000002/2022-C01/2022, Blago: Nakup zaščitnih sredstev
16.06.2022JN000474/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za bolnišnično lekarno
16.06.2022JN000349/2022-C01/2022, Blago: MP za anestezijo in intenzivno terapijo (ponovitev)
21.06.2022JN001628/2022-C01/2022, Blago: SANITETNI MATERIAL IN OBLOGE ZA RANE
21.06.2022JN001333/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ENTERALNE PREHRANE, MLEČNIH NADOMESTKOV IN ŽIVIL ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE
22.06.2022JN001689/2022-C01/2022, Blago: Potrošni material za radioterapijo
22.06.2022JN001885/2022-C01/2022, Blago: Laboratorijski material
28.06.2022JN007802/2021-C01/2022, Blago: Zdravstveni potrošni material za respiratorno terapijo, dilatacijski material, katetri
01.07.2022JN002644/2022-C01/2022, Blago: RAZKUŽILA
01.07.2022JN001881/2022-C01/2022, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala za obdobje 2 let
15.07.2022JN001263/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava medicinskega materiala
15.07.2022JN002793/2022-C01/2022, Blago: Nakup raznovrstne opreme za potrebe Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (19 sklopov)
21.07.2022JN006683/2021-C01/2022, Blago: RAZLIČNO BLAGO
21.07.2022JN001331/2022-C01/2022, Blago: Laboratorijski zmrzovalniki
25.07.2022JN004536/2022-C01/2022, Blago: Nakup aparata 9 z ureditvijo prostora
25.07.2022JN001134/2020-C03/2022, Blago: Material za čiščenje, papirna konfekcija in PVC material
25.07.2022JN002749/2022-C01/2022, Blago: Dobava sanitetnega in ostalega materiala
25.07.2022JN000400/2022-C01/2022, Blago: Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor - oprema
28.07.2022JN001084/2022-C01/2022, Blago: Nabava medicinskega potrošnega materiala
01.08.2022JN008031/2021-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov
02.08.2022JN002570/2022-C01/2022, Blago: Aparature za gojenje živih organizmov v kontroliranih pogojih
04.08.2022JN001188/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava potrošnega materiala za sterilizacijo - ponovitev
05.08.2022JN002949/2022-C01/2022, Blago: Nakup zdravil
05.08.2022JN002859/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zobozdravstvenega materiala
11.08.2022JN002055/2022-C01/2022, Blago: Leče in MP za okulistiko
12.08.2022JN000396/2022-C01/2022, Blago: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL, razdeljen v 40 sklopov
12.08.2022JN003585/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava medicinskega materiala
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si