Pregled objav javnih naročil

SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
12.08.2022JN003682/2022-X01/2022, Blago: Bolniške postelje z nočnimi omaricami
12.08.2022JN004465/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA POMOŽNEGA SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
26.08.2022JN004615/2022-X01/2022, Blago: MP za inkontinenco
29.08.2022JN003791/2022-X01/2022, Blago: ZDRAVSTVENI MATERIAL
29.08.2022JN002686/2022-X01/2022, Blago: Endoskopski material
29.08.2022JN003611/2022-X01/2022, Blago: Razkužila
30.08.2022JN004363/2022-X01/2022, Blago: JPE-SPV-256/22 - Dobava kemikalij in laboratorijskega materiala za potrebe proizvodnje po sklopih
02.09.2022JN003459/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega, zdravstvenega materiala, enteralne prehrane, osebne varovalne opreme, razkužil in rokavic.
05.09.2022JN004388/2022-X01/2022, Blago: Nabava hišnega tekstila
06.09.2022JN004081/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega, zdravstvenega materiala, enteralne prehrane, osebne varovalne opreme, razkužil in rokavic
07.09.2022JN004011/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
07.09.2022JN003917/2022-X01/2022, Blago: Sterilni materiali za injiciranje drog
12.09.2022JN004878/2022-X01/2022, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM
13.09.2022JN004041/2022-X01/2022, Blago: Dobava medicinskih preglednih rokavic za enkratno uporabo
10.10.2022JN005204/2022-X01/2022, Blago: »SARS-Cov-2« testi po sklopih
11.10.2022JN003834/2022-X01/2022, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIM POTROŠNIM MATERIALOM
20.10.2022JN004330/2022-X01/2022, Blago: Nega rane
20.10.2022JN005829/2022-X01/2022, Blago: Hitri imunokromatografski antigenski testi za SARS-CoV-2 za dobo 12 mesecev
21.10.2022JN004848/2022-X01/2022, Blago: NAKUP MATERIALA ZA OZV PO SKLOPIH
25.10.2022JN005812/2022-X01/2022, Blago: Enteralna prehrana
27.10.2022JN001725/2022-X01/2022, Blago: OSEBNA VAROVALNA OPREMA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE
27.10.2022JN005657/2022-X01/2022, Blago: NAKUP ELEKTROD ZA DEFIBRILATORJE
02.11.2022JN005964/2022-X01/2022, Blago: Testi za samotestiranje na virus SARS-COV-2
14.11.2022JN004841/2022-X01/2022, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
16.11.2022JN006444/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA ZA OBDOBJE DVEH LET
24.11.2022JN006806/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
24.11.2022JN006807/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZAŠČITNIH SREDSTEV
25.11.2022JN006934/2022-X01/2022, Blago: Dobava medicinsko potrošnega materiala
28.11.2022JN005909/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava laboratorijskih kemikalij
05.12.2022JN007232/2022-X01/2022, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA
08.12.2022JN006812/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
09.12.2022JN007120/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA KOVINE - DENTALNE ZLITINE
15.12.2022JN007572/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZAŠČITNIH SREDSTEV - ROKAVICE
16.12.2022JN005654/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA POTREBE ORL ZA OBDOBJE DVEH LET
19.12.2022JN005922/2022-X01/2022, Blago: Brizge in sonde za medicinsko uporabo
19.12.2022JN006755/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega, zdravstvenega materiala, enteralne prehrane, osebne varovalne opreme, razkužil in rokavic.
20.12.2022JN007180/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
21.12.2022JN007525/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava testov za antigensko dokazovanje SARS-CoV-2
22.12.2022JN007337/2022-X01/2022, Blago: Razkužila (ponovitev)
22.12.2022JN007269/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
22.12.2022JN007339/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA DEZINFEKCIJSKEGA MATERIALA ZA OBDOBJE DVEH LET
04.01.2023JN007708/2022-X01/2023, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA NEGO IN OSEBNO HIGIENO, SANITETNI MATERIAL, MATERIAL SPLOŠNE AMBULANTE, RAZKUŽIL IN ZAŠČITNE OPREME ZA LETO 2023
13.01.2023JN007717/2022-X01/2023, Blago: DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA ZA POTREBE VDC NOVA GORICA
18.01.2023JN006821/2022-X01/2023, Blago: Medicinski papir
24.01.2023JN007974/2022-X01/2023, Blago: Nakup kemikalij in potrošnega materiala za Kemijsko analitski laboratorij za leti 2023 in 2024
27.01.2023JN008127/2022-X01/2023, Blago: Hitri antigenski testi
01.02.2023JN007173/2022-X01/2023, Blago: Dobava medicinskega potrošnega materiala
20.02.2023JN007578/2022-X01/2023, Blago: Sukcesivna dobava medicinsko potrošnega in obvezilnega materiala
21.02.2023JN007577/2022-X01/2023, Blago: Material za imunohistokemijo in ostali MP
21.02.2023JN003321/2021-X01/2023, Blago: Rokavice
23.02.2023JN007932/2022-X01/2023, Blago: Hitri antigenski test na SARS-Cov-2:
23.02.2023JN000299/2023-X01/2023, Blago: Potrošni material za izvajanje testov na analizatorju Vivalytic
23.02.2023JN000492/2022-X01/2023, Blago: ALKOHOL IN RAZKUŽILA
23.02.2023JN005321/2022-X01/2023, Blago: ROKAVICE
24.02.2023JN007624/2022-X01/2023, Blago: Sukcesivna dobava zaščitnih oblačil, obutve, opreme in rokavic za potrebe UL, Biotehniške fakultete za 3 leta
28.02.2023JN002698/2022-X01/2023, Blago: Material za zobotehnične laboratorije in dentalne zlitine
02.03.2023JN007728/2022-X01/2023, Blago: Sukcesivna dobava zdravstvenega in sanitetnega materiala
06.03.2023JN006263/2022-X01/2023, Blago: Dobave kirurškega šivalnega materiala
06.03.2023JN000147/2023-X01/2023, Blago: Menjava (prodaja in nakup) zaščitnih sredstev
16.03.2023JN000423/2023-X01/2023, Blago: Sukcesivna dobava razkužil in alkoholov
16.03.2023JN000388/2023-X01/2023, Blago: Sukcesivna dobava obvezilnega materiala
17.03.2023JN006101/2022-X01/2023, Blago: ENTERALNA PREHRANA IN SISTEMI ZA HRANJENJE v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2024
21.03.2023JN008027/2022-X01/2023, Blago: MP za inkontinenco
22.03.2023JN007703/2022-X01/2023, Blago: Igle za medicinsko uporabo
22.03.2023JN007876/2022-X01/2023, Blago: MP ostalo
24.03.2023JN008041/2022-X01/2023, Blago: Medicinski pripomočki-endoskopski material, kemikalije, hitri testi, embalaža
30.03.2023JN000673/2023-X01/2023, Blago: Oskrba z medicinsko potrošnim in laboratorijskim materialom
04.04.2023JN000968/2023-X01/2023, Blago: Dobava enteralne prehrane
06.04.2023JN005971/2022-X01/2023, Blago: Zobozdravstveni, zobotehnični in ortodontski material 2022/2023
11.04.2023JN002282/2022-X01/2023, Blago: Nakup laboratorijsko potrošnega materiala 2022-2024
12.04.2023JN000885/2023-X01/2023, Blago: Enteralna prehrana
17.04.2023JN001368/2022-X01/2023, Blago: NAROČILO MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO
17.04.2023JN006855/2022-X01/2023, Blago: Zdravstveni potrošni material za sterilizacijo
18.04.2023JN000421/2023-X01/2023, Blago: Katetri in pripadajoči MP
24.04.2023JN001388/2023-X01/2023, Blago: ZOBOZDRAVSTEVENI MATERIAL
26.04.2023JN001589/2023-X01/2023, Blago: Dobava laboratorijskih reagentov in testov ter rokavic
03.05.2023JN000730/2023-X01/2023, Blago: Oskrba z zobozdravstvenim materialom za obdobje dveh (2) let
05.05.2023JN001713/2023-X01/2023, Blago: Dobava enteralne prehrane-ponovitev sklopa 2 in 4
17.05.2023JN000966/2023-X01/2023, Blago: NAROČILO MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO
18.05.2023JN001958/2023-X01/2023, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
31.05.2023JN001640/2023-X01/2023, Blago: NABAVA BOLNIŠKEGA IN OPERACIJSKEGA PERILA
06.06.2023JN002087/2023-X01/2023, Blago: Dobava obvezilnega, sanitetnega in ostalega potrošnega materiala
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
12.08.2022JN000396/2022-C01/2022, Blago: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL, razdeljen v 40 sklopov
12.08.2022JN003585/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava medicinskega materiala
18.08.2022JN001686/2022-C01/2022, Blago: NAKUP OSEBNE ZAŠČITNE OPREME V OKVIRU EU PROJEKTA RESCEU SKLADIŠČENJE, zaščitni predpasnik z rokavi in zaščitna očala iz trde plastike
18.08.2022JN003525/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVIL S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA OBDOBJE ENEGA LETA
18.08.2022JN002640/2022-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL - 18 SKLOPOV
22.08.2022JN003131/2022-C01/2022, Blago: 24 - ZDRAVILA 2022
23.08.2022JN000605/2021-C05/2022, Blago: OSEBNA VAROVALNA OPREMA, razdeljena v 14 sklopov
23.08.2022JN001567/2022-C01/2022, Blago: OSTEOSINTETSKI MATERIAL IN IMPLANTATI
25.08.2022JN004018/2022-C01/2022, Blago: Dobava zobozdravstvenega materiala za endodontijo in strojno širjenje kanalov za obdobje 2 let
25.08.2022JN002055/2022-C02/2022, Blago: Leče in MP za okulistiko
26.08.2022JN007931/2021-C01/2022, Blago: NAKUP STOMATOLOŠKEGA MATERIALA
30.08.2022JN007341/2021-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKO DIAGNOSTIČNA SREDSTVA II
01.09.2022JN001407/2022-C01/2022, Blago: Zdravila po specifikaciji
01.09.2022JN002186/2022-C01/2022, Blago: Potrošni material za potrebe OP strok
05.09.2022JN004051/2022-C01/2022, Blago: Potrošni material za radioterapijo
08.09.2022JN003757/2022-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL
09.09.2022JN001513/2022-C01/2022, Blago: Nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2
13.09.2022JN007227/2021-C01/2022, Blago: Dobave operacijsko potrošnega materiala in potrošnega materiala za AR
15.09.2022JN003901/2022-C01/2022, Blago: ZDRAVILA
20.09.2022JN001508/2022-C01/2022, Blago: ZDRAVSTVENI MATERIAL, razdeljen v 18 sklopov
20.09.2022JN003222/2022-C01/2022, Blago: Aparature za homogenizacijo vzorcev
23.09.2022JN005304/2020-C08/2022, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo zaščitne opreme
26.09.2022JN002105/2022-C01/2022, Blago: Nabava medicinsko tehničnih sredstev
04.10.2022JN004219/2022-C01/2022, Blago: Dobava sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala
06.10.2022JN002874/2021-C05/2022, Blago: 0330 - ŽLAHTNE ZLITINE, razdeljene v dva sklopa
07.10.2022JN003583/2022-C01/2022, Blago: Zaščitna delovna in varovalna oprema
10.10.2022JN004016/2022-C01/2022, Blago: Medicinski potrošni material 2022- RAZNO
11.10.2022JN004340/2022-C01/2022, Blago: ZDRAVILA 2022
11.10.2022JN005245/2022-C01/2022, Blago: Sistem za multivariantno slikovno analizo proteinskih vzorcev in sistem za biolistiko
13.10.2022JN001082/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVIL
13.10.2022JN002539/2022-C01/2022, Blago: Materiali za zdravstveno oskrbo rane in nego stome
17.10.2022JN004217/2022-C01/2022, Blago: Nakup delovnih oblačil za študente iz okolju prijaznih materialov
27.10.2022JN004707/2022-C01/2022, Blago: Potrošni zdravstveni material za obdobje dveh let - 2022-2024
27.10.2022JN006980/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje linearnega pospeševalnika AP1
28.10.2022JN003759/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava potrošnega materiala za patologijo
31.10.2022JN000714/2022-C01/2022, Blago: Javnega naročilo blaga po odprtem postopku za nabavo osebne varovalne opreme in zaščitnih sredstev za zaščito pred nalezljivimi boleznimi
07.11.2022JN005601/2022-C01/2022, Blago: Žlahtne zlitine
10.11.2022JN002858/2022-C01/2022, Blago: Katetri in material za laparoskopske operacije
15.11.2022JN004302/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega, zdravstvenega materiala, enteralne prehrane, mask, razkužil in rokavic.
17.11.2022JN004933/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
18.11.2022JN003897/2022-C01/2022, Blago: Kanila intravenozna,sistemi infuzijski in transfuzijski
24.11.2022JN002387/2022-C01/2022, Blago: Material za prekrivanje in zaščito operacijskega polja
28.11.2022JN005636/2022-C01/2022, Blago: Dobava sanitetnega materiala za obdobje štirih let
28.11.2022JN002642/2022-C01/2022, Blago: NAKUP GOTOVIH ZDRAVIL
29.11.2022JN002351/2022-C02/2022, Blago: Dobava raznega potrošnega materiala za sterilizacijo obdobje štirih let
29.11.2022JN005445/2022-C01/2022, Blago: Medicinski material
01.12.2022JN005644/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava laboratorijskega potrošnega materiala za obdobje dveh let
06.12.2022JN003595/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravil
09.12.2022JN007158/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA IN REAGENTOV
15.12.2022JN004152/2022-C01/2022, Blago: SIMULACIJSKA LUTKA
19.12.2022JN005173/2022-C01/2022, Blago: Nabava medicinsko tehničnih sredstev
19.12.2022JN000394/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA OBVEZILNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 4 LET
19.12.2022JN001344/2022-C01/2022, Blago: NABAVA KIRURŠKEGA ŠIVALNEGA IN OSTALEGA POTROŠNEGA MATERIALA
23.12.2022JN005755/2022-C01/2022, Blago: PRIPOMOČKI ZA NEGO PACIENTOV
23.12.2022JN003181/2022-C01/2022, Blago: SANITETNI IN POTROŠNI MATERIAL V SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE
03.01.2023JN005545/2022-C01/2023, Blago: DOKUP OPREME ZA ROLE 2
05.01.2023JN004940/2022-C01/2023, Blago: ENTERALNA PREHRANA
05.01.2023JN003733/2022-C01/2023, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA RESPIRATORNO TERAPIJO IN EPIDURALNI DOSTOP
06.01.2023JN001795/2022-C01/2023, Blago: Dobava raznega medicinskega potrošnega materiala za obdobje štirih let
09.01.2023JN004165/2022-C01/2023, Blago: Nabava rokavic za medicinsko uporabo
09.01.2023JN004257/2022-C01/2023, Blago: Nabava materiala za endoskopsko kirurgijo, mehanski šivi, žilne proteze, s sklenitvijo pogodbe za 2 (dve) leti
10.01.2023JN006378/2022-C01/2023, Blago: Nabava sanitetnega materiala za obdobje treh let 2023-2025
12.01.2023JN007157/2022-C01/2023, Blago: RAZKUŽILA VEZANA NA APARATE
16.01.2023JN004249/2022-C01/2023, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA DELO V ASEPTIČNIH PROSTORIH, BREZIGELNI KONEKTI, SPOJKE, VENTILI ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET
16.01.2023JN005434/2022-C01/2023, Blago: Dobava katetrov, urinskih vrečk in materiala za respiratorno terapijo
17.01.2023JN004338/2022-C01/2023, Blago: Obvezilni material
19.01.2023JN007223/2022-C01/2023, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM IN ZDRAVILI
24.01.2023JN000605/2021-C06/2023, Blago: OSEBNA VAROVALNA OPREMA, razdeljena v 14 sklopov
26.01.2023JN005256/2022-C01/2023, Blago: FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA
27.01.2023JN004263/2022-C01/2023, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA BOLNIŠNIČNEGA PERILA TER DELOVNIH OBLAČIL
31.01.2023JN007217/2022-C02/2023, Blago: SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO SANITETNEGA, OBVEZILNEGA IN LABORATORIJSKEGA MATERIALA
31.01.2023JN007221/2022-C02/2023, Blago: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
02.02.2023JN007503/2022-C01/2023, Blago: Sukcesivna dobava medicinskega, laboratorijskega potrošnega materiala, materiala za ortodontijo ter zobozdravstvenega materiala za obdobje treh let 2023-2025
16.02.2023JN007602/2022-C01/2023, Blago: REŽIJSKI MATERIAL
17.02.2023JN006831/2022-C01/2023, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za obdobje štirih (4.) let »Nabava zdravil«
17.02.2023JN008731/2019-C08/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznih vozičkov in miz za medicinsko rabo
20.02.2023JN004490/2022-C01/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo RTG zaščitnih sredstev
21.02.2023JN000847/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA IN RAZTOPINE ZA IZPIRANJE
27.02.2023JN006490/2022-C01/2023, Blago: MP za anesteziologijo in intenzivno terapijo
28.02.2023JN006897/2022-C01/2023, Blago: Dobava materiala za potrebe zdravstveno negovalne enote
02.03.2023JN005597/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA
02.03.2023JN008731/2019-C09/2023, Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo raznih vozičkov in miz za medicinsko rabo
14.03.2023JN006765/2022-C01/2023, Blago: VZPOSTAVITEV DINAMIČNEGA NABAVNEGA SISTEMA ZA NABAVO ZAŠČITNIH SREDSTEV
14.03.2023JN008469/2022-C02/2023, Blago: Nakup HAG testov za samotestiranje
16.03.2023JN006323/2022-C01/2023, Blago: DOBAVA MEDICINSKEGA, RAZKUŽEVALNEGA IN SANITETNEGA MATERIALA 1.1.2023 - 31.12.2025
16.03.2023JN007757/2022-C01/2023, Blago: Dobava razkužil in negovalnih sredstev
17.03.2023JN007644/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA, MEDICINSKI PRIPOMOČKI, PREHRANSKA DOPOLNILA, OTROŠKO MLEKO
21.03.2023JN005926/2022-C01/2023, Blago: Obvezilni material
24.03.2023JN000090/2022-C01/2023, Blago: Medicinski potrošni material 2
24.03.2023JN008278/2022-C01/2023, Blago: KEMIKALIJE IN EMBALAŽA(farmacevtska ovojnina)
27.03.2023JN008465/2022-C01/2023, Blago: Nakup medicinskih pripomočkov za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana za obdobje 4 let
30.03.2023JN007064/2022-C01/2023, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA RENTGENOLOGIJO IN ANGIOGRAFIJO
03.04.2023JN000107/2023-C01/2023, Blago: Laboratorijski material
06.04.2023JN007860/2022-C01/2023, Blago: Rokavice
06.04.2023JN004932/2022-C01/2023, Blago: SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO
07.04.2023JN008018/2022-C01/2023, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA LABORATORIJ
07.04.2023JN008074/2022-C01/2023, Blago: Sanitetni material in MP za colostomo
13.04.2023JN006106/2022-C02/2023, Blago: Dobave medicinsko potrošnega materiala
13.04.2023JN006981/2022-C01/2023, Blago: Šivalni material
14.04.2023JN006483/2022-C01/2023, Blago: DOBAVA SISTEMOV ZA DOSTOP DO GE TRAKTA, PRIPOMOČKOV ZA OSKRBO STOM IN FISTUL IN OSTALO
18.04.2023JN007166/2022-C01/2023, Blago: REAGENTI, KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL 2
11.05.2023JN006556/2022-C01/2023, Blago: NAKUP RAZKUŽIL IN SREDSTEV ZA NEGO KOŽE
11.05.2023JN001542/2023-C01/2023, Blago: Dobava dodatnega sanitetno obvezilnega in ostalega materiala do leta 2026
15.05.2023JN000847/2022-C02/2023, Blago: ZDRAVILA IN RAZTOPINE ZA IZPIRANJE
25.05.2023JN007857/2020-C01/2023, Blago: Tekstilni izdelki
25.05.2023JN000486/2023-C01/2023, Blago: DOBAVA MEDICINSKEGA, RAZKUŽEVALNEGA IN SANITETNEGA MATERIALA v obdobju 1.4.2023 - 31.12.2025 - ponovitev postopka za neoddane sklope v prej izvedenem postopku
25.05.2023JN000004/2023-C02/2023, Blago: Tekstilni izdelki - ponovitev posameznih sklopov
01.06.2023JN005729/2022-C04/2023, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV
06.06.2023JN008346/2022-C01/2023, Blago: Medicinski pripomočki za aplikacijo zdravil
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si