Pregled objav javnih naročil

Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
14.01.2021JN006698/2020-X01/2021, Blago: Brizge in sonde za medicinsko uporabo
20.01.2021JN006410/2020-X01/2021, Blago: Lekarniške kemikalije
28.01.2021JN006664/2020-X01/2021, Blago: MP za inkontinenco
12.03.2021JN000191/2021-X01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVILA FOLITROPIN ALFA
27.07.2021JN002176/2021-X01/2021, Blago: RAZKUŽILA
08.11.2021JN004623/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava zdravil - ZDravila II
21.12.2021JN005654/2021-X01/2021, Blago: Medicinski pripomočki-endoskopski material, kemikalije, hitri testi, embalaža
02.02.2022JN007514/2021-X01/2022, Blago: Dobava hitrih imunokemijskih testov in dodatnega materiala za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih substanc
29.04.2022JN007833/2021-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravil in sanitetnega materiala za obdobje treh let
16.06.2022JN002592/2022-X01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVILA EHINOKANDINI
23.06.2022JN005962/2021-X01/2022, Blago: Nabava razkužil, mil in sredstev za nego kože
11.10.2022JN002662/2022-X01/2022, Blago: Farmacevtske surovine in embalaža
20.10.2022JN004330/2022-X01/2022, Blago: Nega rane
22.12.2022JN007337/2022-X01/2022, Blago: Razkužila (ponovitev)
24.01.2023JN006965/2020-X01/2023, Blago: KEMIKALIJE IN EMBALAŽA (farmacevtske ovojnine)
31.01.2023JN007456/2022-X01/2023, Blago: Lekarniške surovine,embalaža,steklovina
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
07.01.2021JN005253/2020-C01/2021, Blago: Obvezilni material
07.01.2021JN004813/2020-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za obdobje 24 mesecev
14.01.2021JN005507/2020-C01/2021, Blago: ZDRAVILA IZ KRVI IN KOAGULACIJSKI FAKTORJI
14.01.2021JN006450/2020-C01/2021, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVIL
19.01.2021JN003817/2020-C01/2021, Blago: ENTERALNA PREHRANA
21.01.2021JN003715/2020-C01/2021, Blago: SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO
25.01.2021JN006452/2020-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava farmacevtska ovojnine za galenski laboratorij in lekarne za obdobje štirih let
28.01.2021JN006287/2020-C01/2021, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM IN ZDRAVILI
01.02.2021JN005558/2020-C01/2021, Blago: ZDRAVILA BIOLOŠKA KASKADNI SISTEM
02.02.2021JN004482/2020-C01/2021, Blago: ZDRAVILA
04.02.2021JN004418/2020-C01/2021, Blago: Plenice in rokavice
09.02.2021JN003987/2020-C01/2021, Blago: Različna zdravila
16.03.2021JN007472/2020-C01/2021, Blago: Zdravila
18.03.2021JN005704/2020-C01/2021, Blago: ANTIGENSKE PREISKAVE ZA NAMEN URGENTNE TRIAŽE
09.04.2021JN001794/2021-C01/2021, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL, razdeljen v 3 sklope
13.04.2021JN003667/2020-C01/2021, Blago: FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA
26.04.2021JN000197/2021-C01/2021, Blago: 80-ZDRAVILA 2021-2022
03.05.2021JN007771/2020-C01/2021, Blago: Dobava zdravil za bolnišnično lekarno
12.05.2021JN000306/2021-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVIL - IZ NASLOVA POVEČANE PORABE ZARADI COVID
19.05.2021JN002287/2021-C01/2021, Blago: Dobava originalnih rezervnih delov ter originalnega potrošnega materiala za dve leti
27.05.2021JN001255/2021-C01/2021, Blago: Zdravila po specifikaciji
03.06.2021JN007332/2020-C01/2021, Blago: Nabava sanitetnega materiala
11.06.2021JN006323/2020-C01/2021, Blago: Medicinska razkužila
24.06.2021JN001425/2021-C01/2021, Blago: Nakup farmacevtskih substanc
24.06.2021JN000652/2021-C01/2021, Blago: Nabava zdravil
23.07.2021JN002922/2021-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVILA ONASEMNOGEN ABEPARVOVEK (ZOLGENSMA)
26.07.2021JN001748/2021-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava materiala za oftalmološke operacije
30.07.2021JN002003/2021-C01/2021, Blago: 34 ZDRAVILA
17.08.2021JN003495/2021-C01/2021, Blago: Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta
03.09.2021JN003323/2021-C01/2021, Blago: Nakup zdravil
10.09.2021JN003610/2021-C01/2021, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI IV
08.10.2021JN000260/2021-C01/2021, Blago: NAKUP INKONTINENČNIH PRIPOMOČKOV
28.10.2021JN001554/2021-C01/2021, Blago: NAKUP POSEBNIH SKUPIN ZDRAVIL
02.12.2021JN005268/2021-C01/2021, Blago: Zdravila
02.12.2021JN003881/2021-C01/2021, Blago: Medicinski potrošni material: Rokavice, katetri, material za urologijo in material za inkontinenco
24.12.2021JN005125/2021-C01/2021, Blago: 82 - MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE
20.01.2022JN004837/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA ZDRAVIL,DOLEČENIH PREHRANSKIH DOPOLNIL IN DOLOČENIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV ZA OBDOBJE 4 LET
24.01.2022JN007702/2020-C01/2022, Blago: NAKUP FARMACEVTSKIH SUBSTANC IN KEMIKALIJ
27.01.2022JN006515/2021-C01/2022, Blago: ZDRAVILA IZ KRVI IN KOAGULACIJSKI FAKTORJI
14.02.2022JN000957/2021-C01/2022, Blago: NAKUP FARMACEVTSKE OVOJNINE
28.02.2022JN006940/2021-C01/2022, Blago: LEČE INTRAOKULARNE IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA OKULISTIKO
11.03.2022JN004405/2021-C01/2022, Blago: Dobava detergentov in razkužil do 30.9.2025
31.03.2022JN006629/2021-C01/2022, Blago: Medicinski potrošni material 2021
01.04.2022JN005218/2021-C01/2022, Blago: OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL
01.04.2022JN008485/2021-C01/2022, Blago: Zdravila
11.04.2022JN004328/2020-C01/2022, Blago: Nabava medicinskega potrošnega materiala
14.04.2022JN005537/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA EMBALAŽE, REAGENTOV, FARMACEVTSKIH SUBSTANC, KEMIKALIJ, ČAJEV IN NEGOVALNE KOZMETIKE ZA OBDOBJE 4 LET
17.05.2022JN008436/2021-C01/2022, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA
25.05.2022JN008274/2021-C01/2022, Blago: MATERIAL ZA OSKRBO RANE IN MATERIAL ZA ZAŠČITO OP POLJA IN OSEBJA
02.06.2022JN002060/2022-C01/2022, Blago: Dobava zdravil za obdobje štirih let
03.06.2022JN005391/2021-C01/2022, Blago: 20 - MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE«
07.06.2022JN001595/2022-C01/2022, Blago: ZDRAVILA IZ KRVI II
13.06.2022JN000557/2022-C01/2022, Blago: Zdravila
16.06.2022JN000474/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za bolnišnično lekarno
01.07.2022JN002644/2022-C01/2022, Blago: RAZKUŽILA
14.07.2022JN002116/2022-C01/2022, Blago: Nakup farmacevtskih surovin in čajev
14.07.2022JN002754/2022-C01/2022, Blago: Dobava pripomočkov za oskrbo rane in terapijo rane z negativnim tlakom z brezplačno uporabo črpalk za vakumsko terapijo z negativnim tlakom
15.07.2022JN001519/2022-C01/2022, Blago: Dializni material in raztopine CAPD,PD
28.07.2022JN001084/2022-C01/2022, Blago: Nabava medicinskega potrošnega materiala
05.08.2022JN002949/2022-C01/2022, Blago: Nakup zdravil
18.08.2022JN003525/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVIL S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA OBDOBJE ENEGA LETA
22.08.2022JN003131/2022-C01/2022, Blago: 24 - ZDRAVILA 2022
25.08.2022JN002055/2022-C02/2022, Blago: Leče in MP za okulistiko
25.08.2022JN004691/2021-C01/2022, Blago: NAKUP KIRURŠKIH LEPIL IN LOKALNIH HEMOSTATIKOV
30.08.2022JN007341/2021-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKO DIAGNOSTIČNA SREDSTVA II
01.09.2022JN001407/2022-C01/2022, Blago: Zdravila po specifikaciji
05.09.2022JN001156/2022-C01/2022, Blago: Dializni potrošni material
07.09.2022JN002116/2022-C02/2022, Blago: Nakup farmacevtskih surovin in čajev
15.09.2022JN003901/2022-C01/2022, Blago: ZDRAVILA
11.10.2022JN004340/2022-C01/2022, Blago: ZDRAVILA 2022
13.10.2022JN001082/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVIL
13.10.2022JN002539/2022-C01/2022, Blago: Materiali za zdravstveno oskrbo rane in nego stome
28.11.2022JN002116/2022-C03/2022, Blago: Nakup farmacevtskih surovin in čajev
28.11.2022JN005636/2022-C01/2022, Blago: Dobava sanitetnega materiala za obdobje štirih let
28.11.2022JN002642/2022-C01/2022, Blago: NAKUP GOTOVIH ZDRAVIL
06.12.2022JN003595/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravil
19.12.2022JN006174/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVILA INFLIKSIMAB
19.12.2022JN000394/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA OBVEZILNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 4 LET
23.12.2022JN003181/2022-C01/2022, Blago: SANITETNI IN POTROŠNI MATERIAL V SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE
05.01.2023JN004940/2022-C01/2023, Blago: ENTERALNA PREHRANA
19.01.2023JN007223/2022-C01/2023, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM IN ZDRAVILI
23.01.2023JN007024/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA IZ KRVI IN KOAGULCIJSKI FAKTORJI
26.01.2023JN005256/2022-C01/2023, Blago: FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA
03.02.2023JN002821/2022-C01/2023, Blago: Skupno javno naročilo dobave zdravil za potrebe 11 javnih zavodov
17.02.2023JN006831/2022-C01/2023, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za obdobje štirih (4.) let »Nabava zdravil«
20.02.2023JN007956/2022-C01/2023, Blago: Sukcesivna dobava zdravil - ponovitev
21.02.2023JN000847/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA IN RAZTOPINE ZA IZPIRANJE
02.03.2023JN005597/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA
02.03.2023JN007794/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA BIOLOŠKA.
16.03.2023JN006874/2022-C01/2023, Blago: Leče intraokularne in medicinsko potrošni material za očesni oddelek
17.03.2023JN007644/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA, MEDICINSKI PRIPOMOČKI, PREHRANSKA DOPOLNILA, OTROŠKO MLEKO
21.03.2023JN005926/2022-C01/2023, Blago: Obvezilni material
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si