Pregled objav javnih naročil

TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
11.07.2016JN002229/2016-X01/2016, Storitve: Nadgradnja obstoječega računalniškega sistema, vzdrževanje in nakup računalniške opreme
12.04.2017JN001794/2017-X01/2017, Blago: Najem Microsoft licenc po Open Value Subscription (OVS) Goverment
18.04.2017JN002363/2017-X01/2017, Blago: Nakup programske opreme za strežnike
09.10.2017JN007442/2017-X01/2017, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in dobavo Microsoft programske opreme, št. 430-660/2017
23.11.2017JN008845/2017-X01/2017, Storitve: Najem licenc programske opreme Microsoft v obliki licenčnega sporazuma MS Microsoft Open Value Subscription
05.10.2018JN000602/2018-X01/2018, Storitve: Vzpostavitev dvojnega internetnega priključka z DDOS zaščito
17.12.2018JN007519/2018-X01/2018, Blago: Najem licenc Microsoft
18.02.2019JN008707/2018-X01/2019, Storitve: Izbira izvajalca storitve E-oskrba
06.07.2020JN008862/2019-X01/2020, Blago: Implementacija, uporaba in vzdrževanje informacijskega sistema za evidenco dokumentarnega gradiva
10.09.2020JN004658/2020-X01/2020, Blago: NAKUP LICENC
11.11.2020JN005718/2020-X01/2020, Blago: NABAVA STREŽNIKOV IN NADGRADNJA DISKOVNEGA POLJA
15.12.2020JN006810/2020-X01/2020, Blago: Strežniški prostor (najem pri zunanjem ponudniku) Univerze v Ljubljani
20.01.2021JN007026/2020-X01/2021, Blago: Najem Ethernet TOR/FC TOR stikal
27.01.2023JN007834/2022-X01/2023, Blago: Najem Microsoft licenc za obdobje 2023-2025
19.04.2023JN001110/2023-X01/2023, Blago: Nakup dodatnih licenc za zaščito elektronske pošte (3-letno obdobje)
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
11.01.2019JN008441/2017-F01/2019, Blago: Implementacija in vzdrževanje poslovno informacijskega sistema (PIS) Pošte Slovenije in skupine
23.09.2021JN004946/2021-F01/2021, Blago: Nadgradnja podatkovnega centra in nakup strežniške opreme
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
26.10.2016JN002747/2016-C01/2016, Storitve: Najem licenčne programske opreme Microsoft
10.03.2017JN007592/2016-C01/2017, Blago: NAKUP MICROSOFT LICENČNE PROGRAMSKE OPREME
23.01.2018JN007993/2017-C01/2018, Blago: Nakup in vzdrževanje infrastrukturnih segmentov državnega računalniškega oblaka (DRO), v šestih sklopih
23.03.2018JN001329/2018-C01/2018, Blago: Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme
23.04.2018JN000409/2018-C01/2018, Blago: Obnova lastništva in dokup uporabniških in strežniških licenc za podporo pisarniškemu poslovanju in skupinskemu delu
23.07.2018JN002802/2018-C01/2018, Storitve: Skupno javno naročilo za izvajanje storitev "mestne kartice" v Mestni občini Novo emsto, Mestni občini Kranj in Mestni občini Nova Gorica
10.09.2018JN004676/2018-C01/2018, Storitve: NAJEM PROGRAMSKE OPREME MICROSOFT PO LICENČNI POGODBI »ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION«
19.10.2018JN004672/2018-C01/2018, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo in razširitev strežniških sistemov GPU in MNZ
31.05.2019JN005609/2018-C01/2019, Blago: Nakup, implementacija in vzdrževanje novega informacijskega sistema
08.08.2019JN003816/2019-C01/2019, Blago: Zakup povezave z internetom, najem VoIP in fiksne telefonije, mobilna telefonija za potrebe Zavoda za gozdove Slovenije
03.06.2020JN001396/2020-C01/2020, Blago: Nakup, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za slikovno diagnostiko
02.11.2020JN002472/2020-C01/2020, Blago: Nadgradnja in vzdrževanje sistemov protivirusne zaščite
09.07.2021JN003686/2021-C01/2021, Blago: NAJEM PROGRAMSKE OPREME ZA OBVLADOVANJE NABAVNEGA IN MATERIALNEGA POSLOVANJA
14.07.2022JN003217/2022-C01/2022, Blago: RAZŠIRITEV BREZŽIČNEGA OMREŽJA WIFI CELJE NA OBMOČJU MOC
16.09.2022JN004337/2022-C01/2022, Blago: Najem licenčne programske opreme Microsoft
14.04.2023JN003340/2022-C11/2023, Blago: Nakup, vzdrževanje in najem licenčne programske opreme; Kategorija 2: Programska oprema za pregled in upravljanje z IKT viri: Nakup orodja za nadzor sistemske infrastrukture
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si