Pregled objav javnih naročil

TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
20.12.2016JN007103/2016-X01/2016, Blago: LICENCE MS OFFICE (OVS)
06.03.2017JN000373/2017-X01/2017, Storitve: Zakup kolokacije
23.03.2017JN000583/2017-X01/2017, Storitve: Najem programske opreme Microsoft Office (za tri leta)
02.08.2017JN006766/2017-X01/2017, Storitve: Storitve vzdrževanja IKT
24.08.2018JN010419/2017-X01/2018, Storitve: PRIDOBITEV RAZLIČNE PROGRAMSKE OPREME: Sklop 1: Nakup licenc; Sklop 2: Enoletni najem licenc; Sklop 3: Nakup in enoletno vzdrževanje licenc
06.03.2019JN000442/2019-X01/2019, Storitve: Storitve globalnega ponudnika za posodobitev in zagotavljanje kvalitetne podatkovne povezave med več predstavništvi Republike Slovenije v tujini in centralno lokacijo Ministrstvom za zunanje zadeve
01.04.2020JN000760/2020-X01/2020, Storitve: Najem programske opreme Microsoft Office za tri leta
05.06.2020JN002332/2020-X01/2020, Storitve: Nakup in vzdrževanje dokumentnega sistema
21.07.2020JN004190/2020-X01/2020, Storitve: Storitve vzdrževanja IKT 2020-2024
06.11.2020JN005891/2020-X01/2020, Storitve: Najem prenosnih poti za tvorbo navideznih omrežij za prenos podatkov omrežja SIGNAL in mreže 0. reda
27.11.2020JN006074/2020-X01/2020, Storitve: Vključitev v Varnostno Operativni Center (VOC)
11.12.2020JN006872/2020-X01/2020, Storitve: Dostop do interneta
06.01.2021JN004982/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za poročanje REMIT in REP-AGEN
02.02.2021JN006278/2020-X01/2021, Storitve: Zagotavljanje storitve ISP
19.08.2021JN001976/2021-X01/2021, Storitve: Dvojni internetni priključek z DDos zaščito
17.09.2021JN002653/2021-X01/2021, Storitve: Najem kolokacije za obdobje 10 let
21.12.2021JN007424/2021-X01/2021, Storitve: Mednarodna prenosna pot preko omrežja IP/MPLS VPN Ljubljana Hong Kong Ljubljana
04.01.2022JN007480/2021-X01/2022, Storitve: Dvig internetne hitrosti za delovanje podatkovne povezljivosti na vlakih Siemens ter ICS
07.02.2022JN007010/2021-X01/2022, Storitve: Storitev enosmernega pošiljanja SMS-ov, v dveh sklopih.
16.11.2022JN006456/2022-X01/2022, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja sistema SIEM ter izvajanje storitev VOC
16.11.2022JN005825/2022-X01/2022, Storitve: Najem kolokacije za potrebe podatkovnega centra Onkološkega inštituta Ljubljana
14.02.2023JN007980/2022-X01/2023, Storitve: Nadgradnja dokumentnega sistema BusinessConnect z dodatnim modulom za likvidacijo, nakup licenc in vzdrževanje nadgrajenega dokumentnega sistema
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
26.07.2016JN000202/2016-F01/2016, Blago: EA - licence za uporabo Microsoft programske opreme in svetovanje
05.01.2018JN007361/2017-F01/2018, Storitve: Vzdrževanje licenc za programsko opremo Microsoft
14.05.2019JN001181/2019-F01/2019, Storitve: Najem in vzdrževanje računalniške opreme
11.07.2022JN001335/2022-F01/2022, Storitve: Zagotavljanje storitev Varnostno operativnega centra (VOC) za obdobje 60 mesecev
21.02.2023JN005336/2022-F01/2023, Storitve: Tehnična podpora za programsko rešitev SAP: sklop 1: SAP ERP, sklop 2: SAP HRP, sklop 3: SAP BI/BW, sklop 4: SAP CRM
21.02.2023JN007693/2022-F01/2023, Storitve: Izvajanje storitev kibernetskega varnostno operativnega centra (VOC) ELES
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
01.09.2016JN002446/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje sistemske infrastrukture eZdravja (IKT eZdravja)
15.06.2017JN004612/2017-C01/2017, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme
08.01.2018JN010379/2017-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje sistemske infrastrukture eZdravja (IKT eZdravja) - pogajanja
19.02.2018JN009136/2017-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje sistemske infrastrukture eZdravja (IKT eZdravja)
28.09.2018JN005271/2018-C01/2018, Storitve: Postavitev, oddaja v najem in vzdrževanje LED in LCD zaslonov za obdobje 60 mesecev
07.12.2018JN003422/2018-C01/2018, Storitve: OBNOVA MICROSOFT ENTERPRISE POGODBE ZA OBDOBJE TREH LET IN DOKUP LICENC
22.08.2019JN000709/2019-C01/2019, Storitve: Vzpostavitev in naročnina internetnega dostopa policijskih lokacij
29.08.2019JN003225/2019-C01/2019, Storitve: Storitve globalnega ponudnika za posodobitev in zagotavljanje kvalitetne podatkovne povezave med več predstavništvi Republike Slovenije v tujini in centralno lokacijo Ministrstvom za zunanje zadeve
17.09.2019JN005018/2019-C01/2019, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme, za Sklop 2 in Sklop 3
22.11.2019JN006051/2019-C01/2019, Storitve: Najem infrastrukture za projekt APIS
09.04.2020JN007655/2019-C01/2020, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za zagotavljanje storitev Microsoft Premier Support
07.08.2020JN004311/2020-C01/2020, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT, v treh sklopih
02.12.2020JN007228/2020-C01/2020, Storitve: Dostop do interneta - 500 Mbit/s na lokaciji Cesta v Prod 100
08.12.2020JN007380/2020-C01/2020, Storitve: Najem optičnih povezav na različnih lokacijah
28.01.2021JN007187/2020-C01/2021, Storitve: Nakup in vzdrževanje programske opreme VMware in Veeam
04.03.2021JN006916/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje sistemske infrastrukture eZdravja
18.05.2021JN006946/2020-C02/2021, Storitve: Nakup in vzdrževanje energijsko varčne strojne in programske opreme za potrebe Zasavskih lekarn Trbovlje
06.07.2021JN000849/2021-C01/2021, Storitve: Najem in zagotavljanje informacijsko komunikacijske in tehnološke podpore za izvajanje telemedicinskih storitev v UKC Ljubljana za obdobje 24
05.01.2022JN008075/2021-C01/2022, Storitve: MORS 37/2021-PSPb; Zakup storitve zajema podatkov 2022 - 2024
11.01.2022JN006348/2021-C01/2022, Storitve: Storitve najema podatkovnih komunikacij
03.02.2022JN006880/2021-C02/2022, Storitve: Storitve varnostno operativnega centra (SOC) in nakup programske opreme za SOC
01.03.2022JN007630/2021-C01/2022, Storitve: Storitve globalnega ponudnika za posodobitev in zagotavljanje kvalitetne podatkovne povezave med več predstavništvi Republike Slovenije v tujini in centralno lokacijo Ministrstvom za zunanje zadeve
03.03.2022JN007744/2021-C01/2022, Storitve: VZPOSTAVITEV FIZIČNE LOKACIJE IN NAJEM PODATKOVNEGA CENTRA ZA OBDOBJE 5 LET
20.05.2022JN005551/2021-C01/2022, Storitve: upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
12.09.2022JN005815/2022-C01/2022, Storitve: Zagotavljanje operativne kibernetske zaščite v kritičnem delu IS JHL
23.01.2023JN008589/2022-C01/2023, Storitve: Izgradnja novega informacijskega sistem Vpisniki Državnega odvetništva
02.03.2023JN000817/2023-C01/2023, Storitve: Gostovanje informacijsko komunikacijske opreme v podatkovnem centru Telekom Slovenija
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
19.06.2015NMV37512015/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
03.12.2015NMV77502015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
08.01.2016NMV1532016/2016, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
18.02.2013JN17382013/2013, Storitve: Sistemske in podporne storitve
11.07.2014JN75112014/2014, Blago: Storitve računalniških omrežij
27.03.2015JN19782015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
11.08.2015JN54462015/2015, Storitve: Storitve, povezane s programsko opremo
Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
05.02.2015JN7812015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si