Pregled objav javnih naročil

TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
01.04.2021JN000345/2021-X01/2021, Storitve: Storitev mobilne telefonije in storitev prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja ter nakup mobilne opreme za obdobje štirih let
01.06.2021JN001916/2021-X01/2021, Storitve: Priključitev in zakup telekomunikacijskih storitev za procesno in poslovno informatiko za obdobje štirih let
02.06.2021JN002841/2021-X01/2021, Storitve: Telekomunikacijske storitve
05.07.2021JN003624/2021-X01/2021, Storitve: Mobilna telefonija 2021
31.08.2021JN004237/2021-X01/2021, Storitve: TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
28.02.2022JN006876/2020-X01/2022, Storitve: Storitev mobilnih telekomunikacij (3-letno obdobje)
06.04.2022JN000180/2022-X01/2022, Storitve: Storitve stacionarne IP telefonije in storitve posredovanja podatkov
25.07.2022JN003953/2022-X01/2022, Storitve: PRENOS PODATKOV CSD IN HSCSD
28.07.2022JN002519/2022-X01/2022, Storitve: Storitve IP stacionarne telefonije in storitve mobilne telefonije
07.02.2023JN008249/2022-X01/2023, Storitve: Najem prenosne poti preko DWDM optične tehnologije
02.06.2023JN002506/2023-X01/2023, Storitve: Telekomunikacijske storitve
23.06.2023JN002708/2023-X01/2023, Storitve: Mobilna telefonija 2023
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
15.01.2021JN006163/2020-F01/2021, Storitve: Zakup omrežja IP/MPLS 1
19.01.2021JN006859/2020-F01/2021, Storitve: Telekomunikacijske storitve
03.11.2021JN006421/2021-F01/2021, Storitve: FIKSNO-MOBILNE STORITVE
28.04.2022JN008569/2021-F01/2022, Storitve: Storitve fiksne in mobilne telefonije ter dobava opreme
24.01.2023JN007069/2022-F01/2023, Storitve: Storitve javne mobilne telefonije in dobava mobilnih naprav
20.07.2023JN002427/2023-F01/2023, Storitve: Izvajanje storitev mobilne in fiksne telefonije za obdobje štirih let
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
07.01.2021JN003835/2020-C01/2021, Storitve: Najem komunikacijskih povezav in ostalih spremljajočih storitev za potrebe zasebnega komunikacijskega omrežja državnih organov (omrežje HKOM) za področje 2
12.01.2021JN007576/2020-C01/2021, Storitve: Infranet storitve
01.03.2021JN006146/2020-C01/2021, Storitve: Najem komunikacijskih povezav
03.03.2021JN000404/2021-C01/2021, Storitve: Sklenitev naročniških razmerij za dva MPO direktna PABX dostopa in štiri PRA priključke v omrežju izvajalca, za obdobje 48 mesecev
11.03.2021JN000514/2021-C01/2021, Storitve: Izvajanje mobilnih storitev za obdobje 48 mesecev
15.06.2021JN000673/2021-C01/2021, Storitve: Storitve mobilne in stacionarne telefonije za potrebe Univerze na Primorskem za obdobje štirih let
06.08.2021JN001981/2021-C01/2021, Storitve: Najem komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij
14.09.2021JN001982/2021-C01/2021, Storitve: Vzpostavitev in zakup optičnih povezav
22.10.2021JN003887/2021-C01/2021, Storitve: Zagotavljanje konvergenčnih storitev mobilne, IP in fiksne telefonije
08.11.2021JN004469/2021-C01/2021, Storitve: Storitev VoIP fiksne tele., mobilne tele. in nakup mobilnih aparatov, zagot. intern. dostopa, upravljanje in nadzor IKT naprav in omrežja in upravljanje obstoječe in najete strojne omrežne opreme
08.11.2021JN006238/2021-C01/2021, Storitve: Telekomunikacijske storitve od 24. 11. 2021 do 31. 12. 2023 za ZGS
09.11.2021JN004838/2021-C01/2021, Storitve: Zakup omrežnih storitev
03.12.2021JN007712/2021-C01/2021, Storitve: MORS 277/2021-PSPb; Najem, vzdrževanje in upravljanje TK kabelske kanalizacije za potrebe Slovenske vojske za obdobje 2022 - 2026
30.05.2022JN001406/2022-C01/2022, Storitve: Najem nadomestnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij
07.06.2022JN000925/2022-C01/2022, Storitve: Naročilo storitev elektronskih komunikacij
05.07.2022JN002791/2022-C01/2022, Storitve: Zakup omrežnih storitev
25.07.2022JN002271/2022-C01/2022, Storitve: POSLOVNI NAJEM TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV IN OPREME ZA UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
30.12.2022JN007414/2022-C01/2022, Storitve: Najem storitev VoIP, fiksne in mobilne telefonije ter zakup širokopasovnih povezav in dostopa do interneta za obdobje 60 mesecev
12.01.2023JN002463/2022-C02/2023, Storitve: DNS - Optična vlakna
06.02.2023JN002463/2022-C03/2023, Storitve: DNS - Optična vlakna
20.02.2023JN004209/2022-C01/2023, Storitve: Storitve najema IP VPN komunikacijskih povezav različnih hitrosti za potrebe omrežja zNET
17.04.2023JN002463/2022-C04/2023, Storitve: DNS - Optična vlakna
15.05.2023JN002327/2023-C01/2023, Storitve: JN 36/2022 STACTEL - storitve najema opreme in klicnih centrov, postavitve sistema stacionarne telefonije ter storitve govora preko postavljenega sistema stacionarne telefonije
08.06.2023JN000657/2023-C01/2023, Storitve: Storitve fiksne in mobilne telefonije
21.06.2023JN002106/2023-C01/2023, Storitve: Najem storitev internetnih dostopov ter mobilnih storitev z nakupom mobilnih telefonov
10.07.2023JN002463/2022-C05/2023, Storitve: DNS - Optična vlakna
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si