Pregled objav javnih naročil

TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
06.01.2021JN004982/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za poročanje REMIT in REP-AGEN
20.01.2021JN007026/2020-X01/2021, Blago: Najem Ethernet TOR/FC TOR stikal
28.01.2021JN007811/2020-X01/2021, Blago: Produkcijsko in backup diskovno polje
02.02.2021JN006278/2020-X01/2021, Storitve: Zagotavljanje storitve ISP
09.03.2021JN007098/2020-X01/2021, Blago: DOBAVA MOBILNIH NAPRAV IN OPREME
19.03.2021JN000244/2021-X01/2021, Storitve: Izbira izvajalca storitve e-oskrba in e-zdravje za obdobje 2021-2022
01.04.2021JN000345/2021-X01/2021, Storitve: Storitev mobilne telefonije in storitev prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja ter nakup mobilne opreme za obdobje štirih let
03.05.2021JN001577/2021-X01/2021, Blago: Dobava energijsko učinkovitih računalnikov, tiskalnikov in računalniške opreme
01.06.2021JN001916/2021-X01/2021, Storitve: Priključitev in zakup telekomunikacijskih storitev za procesno in poslovno informatiko za obdobje štirih let
02.06.2021JN002841/2021-X01/2021, Storitve: Telekomunikacijske storitve
30.06.2021JN003354/2021-X01/2021, Storitve: IZBIRA IZVAJALCA STORITVE E-OSKRBE IN E-ZDRAVJE 2021-2022
05.07.2021JN003624/2021-X01/2021, Storitve: Mobilna telefonija 2021
16.07.2021JN003157/2021-X01/2021, Blago: Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme
23.07.2021JN004138/2021-X01/2021, Blago: Računalniki in računalniška oprema
19.08.2021JN001976/2021-X01/2021, Storitve: Dvojni internetni priključek z DDos zaščito
31.08.2021JN004237/2021-X01/2021, Storitve: TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
17.09.2021JN002653/2021-X01/2021, Storitve: Najem kolokacije za obdobje 10 let
09.12.2021JN006667/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA MOBILNIH NAPRAV IN OPREME
21.12.2021JN007424/2021-X01/2021, Storitve: Mednarodna prenosna pot preko omrežja IP/MPLS VPN Ljubljana Hong Kong Ljubljana
28.12.2021JN007639/2021-X01/2021, Blago: Posodobitev študentskega internetnega omrežja
04.01.2022JN007480/2021-X01/2022, Storitve: Dvig internetne hitrosti za delovanje podatkovne povezljivosti na vlakih Siemens ter ICS
12.01.2022JN008034/2021-X01/2022, Blago: Okvirni sporazum za dobavo energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo
12.01.2022JN006649/2021-X01/2022, Blago: Dobava IP in analognih telefonskih aparatov, pripadajočega pribora ter nadomestnih delov
07.02.2022JN007010/2021-X01/2022, Storitve: Storitev enosmernega pošiljanja SMS-ov, v dveh sklopih.
28.02.2022JN006876/2020-X01/2022, Storitve: Storitev mobilnih telekomunikacij (3-letno obdobje)
06.04.2022JN000180/2022-X01/2022, Storitve: Storitve stacionarne IP telefonije in storitve posredovanja podatkov
26.05.2022JN001865/2022-X01/2022, Blago: Dobava energijsko učinkovite računalniške in strežniške opreme
25.07.2022JN003953/2022-X01/2022, Storitve: PRENOS PODATKOV CSD IN HSCSD
28.07.2022JN002519/2022-X01/2022, Storitve: Storitve IP stacionarne telefonije in storitve mobilne telefonije
11.11.2022JN006616/2022-X01/2022, Blago: Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme
16.11.2022JN006456/2022-X01/2022, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja sistema SIEM ter izvajanje storitev VOC
16.11.2022JN005825/2022-X01/2022, Storitve: Najem kolokacije za potrebe podatkovnega centra Onkološkega inštituta Ljubljana
20.12.2022JN006999/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ENERGIJSKO UČINKOVITIH RAČUNALNIKOV, TISKALNIKOV IN RAČUNALNIŠKE OPREME
27.01.2023JN007834/2022-X01/2023, Blago: Najem Microsoft licenc za obdobje 2023-2025
07.02.2023JN008249/2022-X01/2023, Storitve: Najem prenosne poti preko DWDM optične tehnologije
14.02.2023JN007980/2022-X01/2023, Storitve: Nadgradnja dokumentnega sistema BusinessConnect z dodatnim modulom za likvidacijo, nakup licenc in vzdrževanje nadgrajenega dokumentnega sistema
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
15.01.2021JN006163/2020-F01/2021, Storitve: Zakup omrežja IP/MPLS 1
19.01.2021JN006859/2020-F01/2021, Storitve: Telekomunikacijske storitve
28.01.2021JN005357/2019-F02/2021, Blago: Pisarniški potrošni material in manjša računalniška oprema
05.03.2021JN007686/2020-F01/2021, Blago: Nabava telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH
23.09.2021JN004946/2021-F01/2021, Blago: Nadgradnja podatkovnega centra in nakup strežniške opreme
03.11.2021JN006421/2021-F01/2021, Storitve: FIKSNO-MOBILNE STORITVE
28.04.2022JN008569/2021-F01/2022, Storitve: Storitve fiksne in mobilne telefonije ter dobava opreme
12.05.2022JN000475/2022-F01/2022, Blago: Nadgradnja infrastrukture omrežja podatkovnih centrov in dela poslovnega omrežja
11.07.2022JN001335/2022-F01/2022, Storitve: Zagotavljanje storitev Varnostno operativnega centra (VOC) za obdobje 60 mesecev
24.01.2023JN007069/2022-F01/2023, Storitve: Storitve javne mobilne telefonije in dobava mobilnih naprav
21.02.2023JN005336/2022-F01/2023, Storitve: Tehnična podpora za programsko rešitev SAP: sklop 1: SAP ERP, sklop 2: SAP HRP, sklop 3: SAP BI/BW, sklop 4: SAP CRM
21.02.2023JN007693/2022-F01/2023, Storitve: Izvajanje storitev kibernetskega varnostno operativnega centra (VOC) ELES
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
07.01.2021JN003835/2020-C01/2021, Storitve: Najem komunikacijskih povezav in ostalih spremljajočih storitev za potrebe zasebnega komunikacijskega omrežja državnih organov (omrežje HKOM) za področje 2
12.01.2021JN007576/2020-C01/2021, Storitve: Infranet storitve
28.01.2021JN007187/2020-C01/2021, Storitve: Nakup in vzdrževanje programske opreme VMware in Veeam
01.03.2021JN006146/2020-C01/2021, Storitve: Najem komunikacijskih povezav
03.03.2021JN000404/2021-C01/2021, Storitve: Sklenitev naročniških razmerij za dva MPO direktna PABX dostopa in štiri PRA priključke v omrežju izvajalca, za obdobje 48 mesecev
04.03.2021JN006916/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje sistemske infrastrukture eZdravja
11.03.2021JN000514/2021-C01/2021, Storitve: Izvajanje mobilnih storitev za obdobje 48 mesecev
18.05.2021JN006946/2020-C02/2021, Storitve: Nakup in vzdrževanje energijsko varčne strojne in programske opreme za potrebe Zasavskih lekarn Trbovlje
04.06.2021JN002358/2021-C01/2021, Storitve: Najem in vzdrževanje sistema IP Infranet
15.06.2021JN000673/2021-C01/2021, Storitve: Storitve mobilne in stacionarne telefonije za potrebe Univerze na Primorskem za obdobje štirih let
06.07.2021JN000849/2021-C01/2021, Storitve: Najem in zagotavljanje informacijsko komunikacijske in tehnološke podpore za izvajanje telemedicinskih storitev v UKC Ljubljana za obdobje 24
09.07.2021JN003686/2021-C01/2021, Blago: NAJEM PROGRAMSKE OPREME ZA OBVLADOVANJE NABAVNEGA IN MATERIALNEGA POSLOVANJA
06.08.2021JN001981/2021-C01/2021, Storitve: Najem komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij
12.08.2021JN004500/2021-C01/2021, Blago: Nakup računalnikov za program MIRA
17.08.2021JN003879/2021-C01/2021, Blago: Nabava računalniške opreme, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
30.08.2021JN004638/2021-C01/2021, Blago: Nadgradnja opreme IT sistemske infrastrukture eZdravja
14.09.2021JN001982/2021-C01/2021, Storitve: Vzpostavitev in zakup optičnih povezav
24.09.2021JN003969/2021-C01/2021, Blago: Dobava in montaža parkomatov v Občini Kranjska Gora
11.10.2021JN004509/2021-C01/2021, Blago: Dobava in montaža tehnološke opreme za objekt Kazina
22.10.2021JN003887/2021-C01/2021, Storitve: Zagotavljanje konvergenčnih storitev mobilne, IP in fiksne telefonije
08.11.2021JN004469/2021-C01/2021, Storitve: Storitev VoIP fiksne tele., mobilne tele. in nakup mobilnih aparatov, zagot. intern. dostopa, upravljanje in nadzor IKT naprav in omrežja in upravljanje obstoječe in najete strojne omrežne opreme
08.11.2021JN006238/2021-C01/2021, Storitve: Telekomunikacijske storitve od 24. 11. 2021 do 31. 12. 2023 za ZGS
09.11.2021JN004838/2021-C01/2021, Storitve: Zakup omrežnih storitev
11.11.2021JN007205/2021-C01/2021, Storitve: C-22/21; Telekomunikacijske storitve.
23.11.2021JN004012/2021-C01/2021, Blago: Nabava aktivne mrežne opreme LAN, v dveh sklopih
03.12.2021JN007712/2021-C01/2021, Storitve: MORS 277/2021-PSPb; Najem, vzdrževanje in upravljanje TK kabelske kanalizacije za potrebe Slovenske vojske za obdobje 2022 - 2026
05.01.2022JN008075/2021-C01/2022, Storitve: MORS 37/2021-PSPb; Zakup storitve zajema podatkov 2022 - 2024
11.01.2022JN006348/2021-C01/2022, Storitve: Storitve najema podatkovnih komunikacij
03.02.2022JN006880/2021-C02/2022, Storitve: Storitve varnostno operativnega centra (SOC) in nakup programske opreme za SOC
08.02.2022JN008559/2021-C01/2022, Storitve: Vzpostavitev in zakup priključka v omrežje PEMEA
24.02.2022JN008259/2021-C01/2022, Blago: Nakup, montaža in implementacija mrežne opreme z garancijskim obdobjem in vzdrževanjem: Sklop 1
01.03.2022JN007630/2021-C01/2022, Storitve: Storitve globalnega ponudnika za posodobitev in zagotavljanje kvalitetne podatkovne povezave med več predstavništvi Republike Slovenije v tujini in centralno lokacijo Ministrstvom za zunanje zadeve
03.03.2022JN007744/2021-C01/2022, Storitve: VZPOSTAVITEV FIZIČNE LOKACIJE IN NAJEM PODATKOVNEGA CENTRA ZA OBDOBJE 5 LET
20.05.2022JN005551/2021-C01/2022, Storitve: upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
30.05.2022JN001406/2022-C01/2022, Storitve: Najem nadomestnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij
07.06.2022JN000925/2022-C01/2022, Storitve: Naročilo storitev elektronskih komunikacij
05.07.2022JN002791/2022-C01/2022, Storitve: Zakup omrežnih storitev
14.07.2022JN003217/2022-C01/2022, Blago: RAZŠIRITEV BREZŽIČNEGA OMREŽJA WIFI CELJE NA OBMOČJU MOC
25.07.2022JN002271/2022-C01/2022, Storitve: POSLOVNI NAJEM TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV IN OPREME ZA UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
12.09.2022JN005815/2022-C01/2022, Storitve: Zagotavljanje operativne kibernetske zaščite v kritičnem delu IS JHL
16.09.2022JN004337/2022-C01/2022, Blago: Najem licenčne programske opreme Microsoft
30.12.2022JN007414/2022-C01/2022, Storitve: Najem storitev VoIP, fiksne in mobilne telefonije ter zakup širokopasovnih povezav in dostopa do interneta za obdobje 60 mesecev
12.01.2023JN002463/2022-C02/2023, Storitve: DNS - Optična vlakna
23.01.2023JN008589/2022-C01/2023, Storitve: Izgradnja novega informacijskega sistem Vpisniki Državnega odvetništva
06.02.2023JN002463/2022-C03/2023, Storitve: DNS - Optična vlakna
09.02.2023JN008397/2022-C01/2023, Blago: Najem računalnikov in pripadajoče opreme
14.02.2023JN007150/2022-C01/2023, Blago: Nakup in vzdrževanje strežniške opreme za DB2 - DWH
20.02.2023JN004209/2022-C01/2023, Storitve: Storitve najema IP VPN komunikacijskih povezav različnih hitrosti za potrebe omrežja zNET
02.03.2023JN000817/2023-C01/2023, Storitve: Gostovanje informacijsko komunikacijske opreme v podatkovnem centru Telekom Slovenija
07.03.2023JN008586/2022-C01/2023, Blago: Nabava brezžičnih dostopnih točk (Access Point), licenc in PoE napajalnikov
16.03.2023JN007920/2022-C01/2023, Blago: Nakup dispečerskega sistema TETRA
16.03.2023JN008011/2022-C01/2023, Blago: Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si