Pregled objav javnih naročil

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
05.01.2021JN007313/2020-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava energentov s sklenitvijo okvirnih sporazumov za leto 2021
12.01.2021JN007292/2020-X01/2021, Blago: Sukcesivno dobavo EXTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA
22.01.2021JN007818/2020-X01/2021, Blago: DOBAVA GORIV PO SKLOPIH ZA LETO 2021
09.02.2021JN008003/2020-X01/2021, Blago: Dobava pogonskega goriva
15.02.2021JN004394/2020-X01/2021, Blago: Dobava maziv in olj za vozila
01.03.2021JN000068/2021-X01/2021, Storitve: Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
05.03.2021JN000185/2021-X01/2021, Blago: Dobava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe Univerze na Primorskem
09.03.2021JN000180/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE OD 01.05.2021 DO 31.10.2022
09.03.2021JN000561/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava goriva
11.03.2021JN000428/2021-X01/2021, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA POGONSKEGA GORIVA
16.04.2021JN001504/2021-X01/2021, Blago: Dizelsko gorivo za delovne stroje
22.04.2021JN001349/2021-X01/2021, Blago: Ad blue tekočine
26.04.2021JN006314/2020-X01/2021, Blago: Dobava maziv in tekočin
30.04.2021JN001843/2021-X01/2021, Blago: Dobava goriv za potrebe Javnega podjetja Marprom d.o.o.
30.04.2021JN001742/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA ZA OBDOBJE 2 LET
31.05.2021JN002374/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA ZA OBDOBJE 2 LET
10.06.2021JN001645/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava kurilnega olja in peletov
11.06.2021JN001896/2021-X01/2021, Blago: Dobava električne energije za obdobje dveh let
18.06.2021JN002471/2021-X01/2021, Blago: Dobava plinskega olja - D2 v obdobju od 01.06.2021 do 31.05.2023
24.06.2021JN001759/2021-X01/2021, Blago: Dobava AdBlue tekočine in najem samostojnih mobilnih polnilnih postaj
28.06.2021JN002559/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA PNEVMATIK ZA VOZILA
02.07.2021JN003021/2021-X01/2021, Blago: Dobava zemeljskega plina za Centralno čistilno napravo Nova Gorica
09.07.2021JN002622/2021-X01/2021, Blago: TEŽKO GORLJIVE HIDRAVLIČNE TEKOČINE
12.07.2021JN002649/2021-X01/2021, Blago: Menjava, skladiščenje in obnavljanje 44.580 litrov motornega olja
14.07.2021JN003630/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA GORIVA ZA OBDOBJE DVEH LET
14.07.2021JN003432/2021-X01/2021, Blago: Dobava goriva
19.07.2021JN003869/2021-X01/2021, Blago: NAKUP GORIVA NA BENCINSKIH SERVISIH ZA OBDOBJE TREH LET
22.07.2021JN001613/2020-X01/2021, Blago: Sukcesivne dobave ekstra lahkega kurilnega olja
16.08.2021JN004235/2021-X01/2021, Blago: Nabava ekstra lahkega kurilnega olja za 2022 in 2023 za poslovne prostore ZGS po sklopih
27.08.2021JN002793/2021-X01/2021, Storitve: Nabava goriva za službena vozila za leti 2022-2023
01.09.2021JN003960/2021-X01/2021, Blago: NAKUP POGONSKEGA GORIVAZA SLUŽBENA VOZILA ZD SL.BISTRICA
08.09.2021JN004954/2021-X01/2021, Blago: OLJE PLINSKO D-2
26.10.2021JN005667/2021-X01/2021, Gradnje: IZGRADNJA SONČNE ELEKTRARNE VODARNA RIŽANA
26.10.2021JN005667/2021-X04/2021, Gradnje: IZGRADNJA SONČNE ELEKTRARNE VODARNA RIŽANA
15.11.2021JN002222/2021-X01/2021, Blago: Dobava pogonskih goriv
23.11.2021JN007243/2021-X01/2021, Blago: Dobava pogonskega goriva
25.11.2021JN006650/2021-X01/2021, Blago: Dobava električne energije
02.12.2021JN005183/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA POGONSKIH GORIV
07.12.2021JN007253/2021-X01/2021, Blago: JPE-SPV-425/21 - Dobava sečnine za znižanje dušikovih oksidov (NOx) na kotlu 3
07.12.2021JN006557/2021-X01/2021, Blago: Dobava olj, maziv in tehničnih čistilnih sredstev za vzdrževanje elektro-strojne opreme DEM d.o.o.
13.12.2021JN007106/2021-X01/2021, Blago: Nabava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe ogrevanja prostorov letališča Edvarda Rusjana Maribor
15.12.2021JN007631/2021-X01/2021, Blago: Dobava pogonskega goriva za mehanizacijo Odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla za obdobje dveh let
15.12.2021JN007187/2021-X01/2021, Blago: Nakup in dobava pnevmatik
22.12.2021JN007841/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA KURILNEGA OLJA ZA VDC MURSKA SOBOTA
27.12.2021JN007051/2021-X02/2021, Blago: Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za obdobje dveh let
05.01.2022JN007677/2021-X01/2022, Blago: Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
06.01.2022JN007473/2021-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava pogonskih goriv v letu 2022
12.01.2022JN007797/2021-X01/2022, Blago: Dobava električne energije organizacijskim enotam CŠOD za 12 mesecev
13.01.2022JN007757/2021-X01/2022, Blago: Dobava pogonskega goriva
17.01.2022JN008243/2021-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava energentov s sklenitvijo okvirnih sporazumov za leto 2022
18.01.2022JN008079/2021-X01/2022, Blago: POGONSKA GORIVA
21.01.2022JN000050/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA
21.01.2022JN008628/2021-X01/2022, Blago: Dobava zemeljskega plina za obdobje 3 mesecev
02.02.2022JN006758/2021-X01/2022, Blago: OLJA IN MAZIVA
22.02.2022JN007632/2021-X01/2022, Blago: Dobava raztopine (Urea 40%)
22.02.2022JN008585/2021-X01/2022, Blago: Dobava mazalnih in motornih olj ter ostalih maziv po sklopih za obdobje 12 mesecev
01.03.2022JN000364/2022-X01/2022, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA POGONSKEGA GORIVA
07.03.2022JN000811/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava goriva
14.03.2022JN000653/2022-X01/2022, Blago: Dobava ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje dveh (2) let
01.04.2022JN000897/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA TURBINSKEGA OLJA ZA TURBINO 1 TER ODVOZ ODPADNEGA TURBINSKEGA OLJA
15.04.2022JN001606/2022-X01/2022, Blago: Dobava zemeljskega plina- april 2022
03.05.2022JN001362/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA
05.05.2022JN001826/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA GORIVA ZA POTREBE SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE
11.05.2022JN000641/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava plinskega olja d-2, kurilnega olja in neosvinčenega motornega bencina-95
13.05.2022JN002370/2022-X01/2022, Blago: Nakup zemeljskega plina za potrebe Doma upokojencev Nova Gorica
16.05.2022JN001851/2022-X01/2022, Blago: Ad blue
19.05.2022JN002601/2022-X01/2022, Blago: Dobava zemeljskega plina - maj - junij 2022
26.05.2022JN002127/2022-X01/2022, Blago: Dobava zemeljskega plina za OŠ Šmihel - maj 2022
15.06.2022JN002767/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA
15.06.2022JN002867/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA ZA POTREBE DOMA STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER
21.06.2022JN002115/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava kurilnega olja in peletov
07.07.2022JN003789/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE
03.08.2022JN004379/2022-X01/2022, Blago: Nakup goriva
31.08.2022JN004794/2022-X01/2022, Blago: OLJE PLINSKO D-2
01.09.2022JN003601/2022-X01/2022, Blago: Dobava zemeljskega plina za obdobje julij - september 2022
07.09.2022JN003238/2022-X01/2022, Blago: Dobava zemeljskega plina za OŠ Šmihel - junij, julij, avgust in september 2022
15.09.2022JN004601/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA GORIV
30.09.2022JN000294/2022-X01/2022, Blago: NAKUP IN DOBAVA KURILNEGA OLJA
18.10.2022JN006082/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA POGONSKIH GORIV IN KURILNEGA OLJA
21.10.2022JN004103/2022-X01/2022, Blago: Nakup in dostava dodatka h pogonskemu gorivu Adblue
24.10.2022JN004931/2021-X01/2022, Blago: Pogonska goriva za službena vozila
03.11.2022JN006356/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava kurilnage olja in peletov - sklop 2 peleti
10.11.2022JN006701/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA POGONSKEGA GORIVA
30.11.2022JN006964/2022-X01/2022, Blago: OSKRBA s pogonskim gorivom
05.12.2022JN002886/2022-X01/2022, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA KURILNEGA OLJE - EXTRA LAHKO
14.12.2022JN005347/2022-X01/2022, Blago: POGONSKO GORIVO 2022
14.12.2022JN007677/2022-X01/2022, Blago: Dobava lesne biomase - peleti
15.12.2022JN007442/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA POGONSKEGA GORIVA
15.12.2022JN006681/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA POGONSKEGA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA ZD KAMNIK
19.12.2022JN007811/2022-X01/2022, Blago: Dobava zemeljskega plina
20.12.2022JN006859/2022-X01/2022, Blago: JN GORIVO DIESELSKO D-2
27.12.2022JN007130/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA KURILNEGA OLJA
27.12.2022JN007431/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE, ZEMELJSKEGA PLINA IN KURILNEGA OLJA
29.12.2022JN007948/2022-X01/2022, Blago: Dobava pogonskega goriva za obdobje dveh let
30.12.2022JN007174/2022-X01/2022, Blago: Dobava kurilnega olja za ogrevanje stavb v lasti in upravljanju Občine Ivančna Gorica in njenih krajevnih skupnosti
30.12.2022JN007472/2022-X01/2022, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA POGONSKEGA GORIVA
17.01.2023JN005898/2022-X01/2023, Blago: Dobava goriv in maziv
26.01.2023JN007847/2022-X01/2023, Blago: DOBAVA POGONSKEGA GORIVA ZA OBDOBJE TREH LET
02.02.2023JN004843/2022-X01/2023, Blago: Olja in maziva
20.02.2023JN007806/2022-X01/2023, Blago: Sukcesivna dobava energentov 2023
21.02.2023JN008680/2022-X01/2023, Blago: DOBAVA POGONSKEGA GORIVA IN KURILNEGA OLJA
03.03.2023JN008451/2022-X01/2023, Blago: Dobava zemeljskega plina
08.03.2023JN000633/2023-X01/2023, Blago: Sukcesivna dobava goriva
15.03.2023JN000709/2023-X01/2023, Blago: Pogonsko gorivo za vozila in stroje
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
22.04.2021JN005790/2020-F02/2021, Blago: Pogonsko gorivo, mazivo in tekočine za vozila ter ekstra lahko kurilno olje
17.06.2021JN005611/2020-F01/2021, Storitve: Izbira izvajalca storitev prečrpavanja naftnih derivatov
16.07.2021JN003287/2021-F01/2021, Blago: Gorivo
16.07.2021JN004410/2021-F01/2021, Blago: Gorivo na zunanjih črpalkah ponudnika
22.11.2021JN006185/2021-F01/2021, Blago: Dobava zemeljskega plina za obdobje štirih let
14.12.2021JN005172/2021-F01/2021, Storitve: Zagotavljanje podpore in posodabljanje orodja TERMIS
21.12.2021JN005423/2021-F01/2021, Blago: DOBAVA OLJ, MAZIV IN TEKOČIN
03.02.2022JN000165/2021-F01/2022, Blago: Dobava avtomateriala z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema
17.02.2022JN003269/2021-F01/2022, Blago: Dobava goriva za 3-letno obdobje
25.04.2022JN002190/2022-F01/2022, Blago: Nabava goriva za potrebe DEA naprav vezano na krizne razmere.
16.05.2022JN002894/2022-F01/2022, Blago: Dobava AdBlue tekočine in najem samostojnih mobilnih polnilnic za obdobje enega leta
14.07.2022JN008276/2021-F01/2022, Blago: Dobava goriv za v Javni holding Maribor d.o.o. povezanih družb.
19.08.2022JN003397/2022-F01/2022, Blago: Dobava električne energije
05.09.2022JN008234/2021-F01/2022, Blago: Maziva 2022-2023
31.10.2022JN004021/2022-F01/2022, Blago: PNEVMATIKE - kategorija 3: Dobava letnih in zimskih pnevmatik za tovorna vozila z NDM nad 3.500 kg
17.11.2022JN005885/2022-F01/2022, Blago: Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
05.01.2023JN008101/2022-F01/2023, Storitve: Tehnična podpora za programsko orodje Aquis in hidravlično modeliranje
20.02.2023JN006638/2022-F01/2023, Blago: Dobava goriva, adblue in kurilnega olja
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
07.01.2021JN006201/2020-C01/2021, Blago: Dobava zemeljskega plina
14.01.2021JN006395/2020-C01/2021, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA IN GORIVA ZA VOZILA
25.01.2021JN006547/2020-C01/2021, Blago: NAKUP POGONSKEGA GORIVA
09.04.2021JN005898/2020-C01/2021, Blago: Dobava goriva za ogrevanje v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024
22.04.2021JN005299/2020-C01/2021, Blago: NAKUP IN DOBAVA GORIVA
11.05.2021JN000411/2021-C01/2021, Blago: Dobava dizelskega goriva v interne črpalke naročnika
12.05.2021JN001027/2021-C01/2021, Blago: Dobava goriva
18.05.2021JN007839/2020-C01/2021, Blago: Dobava goriv in maziv
20.05.2021JN000614/2021-C01/2021, Blago: Nakup goriva
03.06.2021JN000672/2021-C01/2021, Blago: Dobava električne energije
18.06.2021JN001632/2021-C01/2021, Blago: Nakup goriva in izdelkov na bencinskih servisih za obdobje predvidoma od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2024.
25.06.2021JN003662/2021-C01/2021, Blago: Dobava električne energije za potrebe Univerze v Mariboru, za obdobje 3 (treh) mesecev
22.09.2021JN005893/2021-C01/2021, Blago: Nakup goriva na bencinskih servisih
23.09.2021JN003668/2021-C01/2021, Blago: Dobava naftnih derivatov
24.09.2021JN006173/2021-C01/2021, Blago: Dobava električne energije za potrebe Univerze v Mariboru za obdobje 6 (šestih) mesecev
30.09.2021JN006652/2021-C01/2021, Storitve: Migracija vizualizacij in sprememba načina komunikacije SCADA 2.5 SCADA 3.0
07.10.2021JN005114/2021-C01/2021, Storitve: Skladiščenje Lendava
07.10.2021JN005045/2021-C01/2021, Storitve: Skladiščenje naftnih derivatov
21.10.2021JN001510/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi in vulkanizerskega blaga
28.10.2021JN005591/2021-C01/2021, Blago: DOBAVA POGONSKEGA GORIVA
11.11.2021JN005899/2021-C01/2021, Blago: MENJAVA 20.000 m3 v SND ORTNEK
22.11.2021JN006949/2020-C01/2021, Storitve: PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POSODOBITVE IN VZDRŽEVANJA INFRASTRUKTURE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI ŠENTILJ - PONOVITEV
02.12.2021JN003485/2021-C01/2021, Blago: skupno javno naročilo za nakup goriva ter določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev
03.12.2021JN005817/2021-C01/2021, Blago: Nakup pogonskega goriva za osebna in tovorna vozila
13.12.2021JN006291/2021-C02/2021, Blago: Dobava zemeljskega plina
14.12.2021JN006220/2021-C01/2021, Blago: Dobava lesnih pelet razreda A1 po standardu SIST EN 14961-2, z vpihom v zalogovnik za dve leti
06.01.2022JN006868/2021-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja in goriva za vozila
07.01.2022JN003273/2021-C01/2022, Storitve: Zagotavljanje obratovanja črpališča na javnem letališču Bovec
13.01.2022JN000518/2021-C02/2022, Blago: Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2023
17.01.2022JN005096/2021-C01/2022, Blago: Izbira dobavitelja pogonskih goriv
20.01.2022JN005474/2021-C01/2022, Blago: Dobava zemeljskega plina v obdobju 2022-2025
17.02.2022JN007566/2021-C01/2022, Blago: Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
24.03.2022JN000150/2022-C01/2022, Blago: Menjava 20.000 m3 dizelskega goriva v SND Ortnek
24.03.2022JN001735/2022-C01/2022, Blago: Dobava električne energije za potrebe Univerze v Mariboru za obdobje 3 (treh) mesecev
25.04.2022JN000967/2022-C01/2022, Blago: Nabava električne energije 2022 - 2025
05.05.2022JN001075/2022-C01/2022, Blago: Menjava naftnih derivatov v SND Rače
05.05.2022JN001805/2022-C01/2022, Blago: Menjava dizelskega goriva v SND Lendava
23.05.2022JN008681/2021-C01/2022, Blago: Dobava kurilnega olja in dizelskega goriva za Kobilarno Lipica
02.06.2022JN002399/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava goriva in izdelkov ter kuriva
09.06.2022JN002100/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava goriva za obdobje dveh let
15.06.2022JN001057/2022-C01/2022, Blago: Dobava UNP za Kobilarno Lipica
21.06.2022JN002579/2022-C01/2022, Blago: Nakup goriva za obdobje treh let
21.06.2022JN001570/2022-C01/2022, Blago: Dobava goriva
21.06.2022JN004163/2022-C01/2022, Blago: Dobava električne energije za potrebe Univerze v Mariboru za obdobje 3 (treh) mesecev
28.06.2022JN001685/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA GORIVA - PREVOZI S CISTERNO
09.08.2022JN004284/2022-C01/2022, Blago: Dobava kurilnega olja za potrebe Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah
18.08.2022JN003963/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA za obdobje 7 mesecev
25.08.2022JN004873/2022-C01/2022, Blago: Nakup in dobava goriva
01.09.2022JN000530/2022-C01/2022, Storitve: VULKANIZERSKE STORITVE
02.09.2022JN002782/2022-C01/2022, Blago: Dobava zemeljskega plina za obdobje od 1.5.2022 do 31.7.2022
06.09.2022JN003593/2022-C01/2022, Blago: Dobava zemeljskega plina za obdobje od 1.8.2022 do 31.7.2026
08.09.2022JN008568/2021-C01/2022, Blago: OLJA, MAZIVA IN TEHNIČNE TEKOČINE
08.09.2022JN000204/2022-C01/2022, Blago: PNEVMATIKE okoljsko manj obremenjujoče blago
19.09.2022JN004765/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA POGONSKIH GORIV ZA OBDOBJE 24 MESEC
20.09.2022JN006349/2022-C01/2022, Blago: Dobava električne energije za potrebe Univerze v Mariboru za obdobje 1 (enega) meseca
03.10.2022JN006362/2022-C01/2022, Blago: Nakup goriva na bencinskih servisih
11.10.2022JN004835/2022-C01/2022, Blago: Dobava zemeljskega plina
25.10.2022JN002984/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA PNEVMATIK
27.10.2022JN002097/2022-C01/2022, Blago: Javno naročilo za dobavo pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi
28.10.2022JN007261/2022-C01/2022, Blago: Dobava električne energije za potrebe Univerze v Mariboru za obdobje 1 (enega) meseca
10.11.2022JN004164/2022-C01/2022, Blago: Nakup polnilnic za počasno polnjenje avtobusov v delavnicah Marprom
18.11.2022JN005681/2022-C01/2022, Blago: OSKRBA S POGONSKIM GORIVOM
21.11.2022JN005753/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava olja, maziv in goriva
24.11.2022JN006785/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA
01.12.2022JN006080/2022-C01/2022, Blago: NAKUP IN DOBAVA GORIVA
08.12.2022JN003134/2022-C02/2022, Blago: Dobava električne energije z upoštevanjem okoljskih vidikov za obdobje 4 let z možnostjo podaljšanja
12.12.2022JN008078/2022-C01/2022, Blago: Dobava električne energije za potrebe Univerze v Mariboru za obdobje 1 (enega) meseca
29.12.2022JN005470/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA LETALSKEGA GORIVA
29.12.2022JN006329/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivne dobave pnevmatik - okoljsko manj obremenjujoče blago
05.01.2023JN007103/2022-C01/2023, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA POGONSKEGA GORIVA
12.01.2023JN004993/2022-C01/2023, Blago: Dobava maziv, olj in tekočin za vozila
12.01.2023JN006922/2022-C01/2023, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA EXTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA IN GORIVA ZA VOZILA
26.01.2023JN007311/2022-C01/2023, Blago: NAKUP POGONSKEGA GORIVA
26.01.2023JN007389/2022-C01/2023, Blago: Dobava zemeljskega plina za obdobje od 1.12.2022 do 31. 3. 2023
03.02.2023JN000447/2023-C01/2023, Blago: Dobava električne energije za potrebe Univerze v Mariboru za obdobje 1 (enega) meseca
06.02.2023JN008403/2022-C01/2023, Blago: DOBAVA POGONSKEGA GORIVA
13.02.2023JN000590/2023-C01/2023, Blago: Dobava električne energije za potrebe Univerze v Mariboru za obdobje 1 (enega) meseca
16.02.2023JN005956/2022-C01/2023, Blago: Dobava utekočinjenega naftnega plina
17.02.2023JN000663/2023-C01/2023, Blago: Dobava zemeljskega plina za potrebe Univerze v Mariboru za obdobje 1 (enega) meseca
06.03.2023JN007068/2022-C02/2023, Blago: Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
07.03.2023JN001097/2023-C01/2023, Blago: Dobava električne energije in zemeljskega plina za potrebe Univerze v Mariboru za obdobje od 01.02.2023 do 31.05.2023
20.03.2023JN007372/2022-C01/2023, Blago: Dobava maziv, olj in tekočin
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si