Pregled objav javnih naročil

PREVENT&DELOZA proizvodnja in trgovina, d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
19.01.2021JN007051/2020-X01/2021, Blago: NAKUP PRALNE OSEBNE VAROVALNE OPREME - PRALNI PLAŠČI
16.03.2021JN000578/2021-X01/2021, Blago: Dobava delovnih zaščitnih oblačil za obdobje treh let
25.08.2021JN001683/2021-X01/2021, Blago: Delovna zaščitna oblačila in obutev
22.09.2021JN001346/2021-X01/2021, Blago: Zaščitna oprema
04.03.2022JN008646/2021-X01/2022, Blago: Dobava redarskih uniform s položajnimi oznakami ter nakup opreme redarja za potrebe Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, za leti 2022 in 2023
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
09.02.2021JN004246/2020-F01/2021, Blago: Nabava osebne varovalne opreme
10.12.2021JN000318/2021-F01/2021, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
07.04.2022JN008531/2021-F01/2022, Blago: OSEBNA VAROVALNA OPREMA
29.11.2022JN003828/2022-F01/2022, Blago: Nabava službene obleke
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
04.03.2021JN004264/2020-C01/2021, Blago: JN 12/2020 UNIFORMA - izdelava in dobava uniform
28.09.2021JN004305/2021-C01/2021, Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo policijske uniforme, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki št. 430-855/2021.
05.11.2021JN001820/2021-C01/2021, Blago: NAKUP TEKSTILIJ IN DELOVNIH OBLEK
28.12.2021JN005902/2021-C01/2021, Blago: NAKUP PRALNE OSEBNE VAROVALNE OPREME
19.05.2022JN000208/2022-C01/2022, Blago: Nakup delovne in zaščitne obleke ter obutve za Reševalno postajo
29.09.2022JN003522/2022-C01/2022, Blago: Nakup zaščitne obleke in osebne opreme pripadnika CZ
27.01.2023JN004263/2022-C01/2023, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA BOLNIŠNIČNEGA PERILA TER DELOVNIH OBLAČIL
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si