Pregled objav javnih naročil

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
07.01.2021JN006687/2020-X01/2021, Storitve: Izvajanje storitev zimske službe v Občini Preddvor
20.01.2021JN006577/2020-X01/2021, Gradnje: IZGRADNJA NADOMESTNEGA MOSTU PIŠKOVICA
24.03.2021JN001052/2021-X01/2021, Blago: Dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2021
19.04.2021JN001074/2021-X01/2021, Gradnje: D-028/21; Obnova vozišča R3 636/1126 Lipnica - Gobovce od km 1.170 do km 2.340 in od km 3.336 do km 4.020
10.06.2021JN002829/2021-X01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija vozišč na območju Občine Tržič v letu 2021, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
16.06.2021JN002107/2021-X01/2021, Gradnje: D-41/21; Ureditev avtobusnega postajališča v Studorju ob državni cesti R3-633/1098 Jereka Jezero v km 3,220
30.06.2021JN003235/2021-X01/2021, Gradnje: D-64/21; Preplastitev vozišča na cesti RT 905/1097 Mrzli Studenec-Jereka, od km 8.400do km 9.160 in od km 10.570 do km 11.500
02.07.2021JN003318/2021-X01/2021, Gradnje: D-62/21; Ureditev ceste RT 906/1110 Mrzli Studenec - Rudno Polje od km 4,720 do km 5,840
05.07.2021JN003504/2021-X01/2021, Gradnje: Dozidava in rekonstrukcija OŠ Srednja vas v Bohinju in ureditev spominskega parka
05.07.2021JN001245/2021-X01/2021, Gradnje: Sanacija mostu preko Save Bohinjke na lokalni ceste v Brod
12.07.2021JN001949/2021-X01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija kanalizacijskega črpališča Južna obvoznica
05.08.2021JN004478/2021-X01/2021, Gradnje: Restavriranje stranskih oltarjev
06.08.2021JN001700/2021-X01/2021, Gradnje: Izgradnja hodnika za pešce v vasi Zalog - 2. faza in obnova zunanje ureditve ob cerkvi Sv. Marije v Adergasu
31.08.2021JN003254/2021-X01/2021, Gradnje: Sanacija plazu Rogovila v km 86+200/400 (Mirna Peč) na progi št. 80 d.m. - Metlika - Ljubljana
06.09.2021JN004613/2021-X01/2021, Gradnje: D-78/21; Preplastitev ceste R2-408, odsek 1375 Žiri-Trebija od km 4,000 do 4,850
06.09.2021JN004487/2021-X01/2021, Gradnje: Novo korito in ureditev trga »Pr korit« pod Studorjem
06.09.2021JN004401/2021-X01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija cest v naseljih Koprivnik in Gorjuše
15.09.2021JN004259/2021-X01/2021, Gradnje: UREDITEV CEST POD NOVIMA PODVOZOMA ŽELEZNICE IN IZGRADNJA PARKIRIŠČA RODINE
12.10.2021JN005863/2021-X01/2021, Gradnje: Preplastitev cest v Občini Kranjska Gora
14.10.2021JN005972/2021-X01/2021, Gradnje: Sanacija več občinskih cest
17.11.2021JN006483/2021-X01/2021, Gradnje: D-108/21; Rekonstrukcija mostu čez Kamniško Bistrico (LJ0116) na RT-923/1087 Stahovica Kamniška Bistrica v km 8,100
30.11.2021JN005823/2021-X02/2021, Gradnje: Vzdrževanje cest v občini Radovljica
15.12.2021JN007249/2021-X01/2021, Gradnje: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ŽEJE
12.01.2022JN007869/2021-X01/2022, Blago: Dobava kamenih agregatov
27.01.2022JN007645/2021-X01/2022, Gradnje: D-123/21; Ureditev hodnika za pešce in gradnja opornega zidu na cesti R2-403/1076 Češnjica - Škofja Loka od km 0,646 do km 0,670 v naselju Studeno
09.02.2022JN007991/2021-X01/2022, Gradnje: Izgradnja kolesarske povezave Kamnik - Godič
21.02.2022JN000056/2022-X01/2022, Gradnje: D-1/22; Krožno križišče Šobec na DC R1-209/1088 Lesce - Bled v km 1,206
29.03.2022JN000548/2022-X01/2022, Gradnje: Rekonstrukcija vozišč na območju Občine Tržič v letu 2022, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
25.04.2022JN001213/2022-X01/2022, Gradnje: Asfaltiranje občinskih cest in javnih površin 2022
04.05.2022JN001676/2022-X01/2022, Gradnje: Parkirišče za avtodome Trebež
11.05.2022JN001645/2022-X01/2022, Gradnje: D-69/22 ; Obnova vozišča na delih odsekov ceste R1-210/1105 Zg. Jezersko - Sp. Jezersko in R1-210/1106 Sp. Jezersko - Preddvor
17.05.2022JN000638/2022-X01/2022, Gradnje: D-19/22; Nadomestna gradnja podvoza v Stanežičah (LJ0005) na R1-211/0212 v km 6,930
27.05.2022JN001838/2022-X01/2022, Gradnje: D-78/22; Obnova vozišča na delih odseka R1-202/0234 Državna meja - Rateče in odseka R1- 201/ 0202 Podkoren - Kranjska Gora
28.06.2022JN002551/2022-X01/2022, Gradnje: Rekonstrukcija ceste Bistrica - Žeje
04.07.2022JN003556/2022-X01/2022, Blago: Dobava asfaltnih mešanic
28.07.2022JN003087/2022-X01/2022, Gradnje: D-106/22; Obnova vozišča na cesti R1-206, odsek 1027 Kranjska Gora-Erika od km 0.037 do km 1.810
03.08.2022JN003926/2022-X01/2022, Gradnje: Rekonstrukcija cest
09.08.2022JN003563/2022-X01/2022, Gradnje: D-119/22; Postavitev dodatnih elementov za vodenje motoristov na DC R1-210/1105 in 1106 »Jezersko II«
09.08.2022JN003088/2022-X01/2022, Gradnje: D-111/22; Zaščita ceste pred padajočim kamenjem na odseku 1105 Zgornje Jezersko-Spodnje Jezersko in na odseku 1106 Spodnje Jezersko-Preddvor (NIVO 1)
29.08.2022JN001287/2022-X01/2022, Gradnje: Obnova ceste ob nogometnem igrišču v naselju Lipce
14.09.2022JN005118/2022-X01/2022, Gradnje: Dozidava urgentno izolacijskega bloka Zdravstvenega doma Bohinj in ureditev GJI
15.09.2022JN005322/2022-X01/2022, Gradnje: Ureditev dovozne ceste v Podkorenu
27.09.2022JN004372/2022-X01/2022, Gradnje: Investicijsko vzdrževalna dela na cestni in komunalni infrastrukturi na območju Mestne občine Kranj, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
07.10.2022JN005907/2022-X01/2022, Gradnje: PREPLASTITEV ODSEKOV OBČINSKIH CEST V LETU 2022 IN 2023
10.10.2022JN001649/2022-X01/2022, Gradnje: Izgradnja ceste Šenčur - zahod, rekonstrukcija ceste Šenčur - Britof in rekonstrukcija Weingerlove ulice
17.11.2022JN001659/2022-X01/2022, Gradnje: D-65/22; Sanacija plazu na cesti R1-209/1089 Bled - Soteska od km 3,017 do km 3,259
18.11.2022JN007118/2022-X01/2022, Gradnje: D-197/22; Ureditev ceste R3-634/1104 Javornik Gorje, sprememba trase od km 8+130 do km 8+264
23.12.2022JN006167/2022-X01/2022, Gradnje: D-179/22; Izgradnja kolesarske povezave in premostitvenega objekta: Rateče - Planica
13.01.2023JN003503/2022-X01/2023, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo infrastrukture Kočna
23.01.2023JN007619/2022-X01/2023, Storitve: Izvajanje storitev zimske službe v Občini Preddvor
13.02.2023JN006811/2022-X01/2023, Gradnje: RAZŠIRITEV PARKIRIŠČA ZAVRŠNICA
17.02.2023JN008204/2022-X01/2023, Gradnje: Vzdrževanje lokalnih cest v Občini Preddvor
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
26.01.2021JN007329/2020-C01/2021, Gradnje: A-118/20; Nadomestna gradnja nadvoza (KR0100) preko železniške proge v Lescah na R1-209/1088 v km 0,100
02.02.2021JN004572/2020-C01/2021, Gradnje: Izgradnja krožišča - rondo Trata
05.02.2021JN006125/2020-C01/2021, Gradnje: Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2021 - 2022
26.02.2021JN006967/2020-C01/2021, Gradnje: A-101/20; Modernizacija ceste R3-641/1369 Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most) Briše od km 0,730 do km 2,556
05.03.2021JN005886/2020-C01/2021, Gradnje: Celovita obnova objektov CP Hrušica
09.03.2021JN003692/2020-C01/2021, Gradnje: A-48/20; Modernizacija državne ceste R1-210 odsek 1106 Sp. Jezersko - Preddvor od km 15.400 do km 15.585 in odsek 1107 Preddvor Kranj od km 0.000 do km 0.700
28.04.2021JN006899/2020-C01/2021, Gradnje: A-110/20; Rekonstrukcija ceste R3-634/1104 Javornik-Gorje od km 7+450 do 8+264 v Spodnjih Gorjah
21.05.2021JN000790/2021-C01/2021, Gradnje: Izvajanje rednih letnih asfalterskih del in ostalih popravil na občinskih cestah v občini Gorenja vas - Poljane
06.07.2021JN002283/2020-C03/2021, Gradnje: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nizke in visoke gradnje v Občini Gorje
12.07.2021JN004253/2021-C01/2021, Gradnje: Ureditev trga pri Planšarskem muzeju v Stari Fužini
16.07.2021JN007424/2020-C01/2021, Gradnje: Gradnja kolesarske povezave Radovljice - rekonstrukcija Železniške ulice
22.07.2021JN003422/2021-C01/2021, Gradnje: A-113/21; Ureditev protiprašne zaščite na cesti RT-907/1383 Mojstrana - Vrata od km 4.376 do km 11.542
27.07.2021JN003430/2021-C01/2021, Gradnje: A-117/21; Obnova vozišča na cesti R1-211, odsek 211 Kranj (Labore) Jeprca km 3.680 - 8.080 in odsek 212 Jeprca Lj. (Šentvid), km 0.000 - 0.123
27.07.2021JN004678/2020-C01/2021, Gradnje: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever sklop F - Jenina
11.08.2021JN002758/2021-C01/2021, Gradnje: A-93/21; Sanacija usada »Zg. Jezersko« in obnova vozišča na cesti R1-210/1105 ZG. JEZERSKO SP. JEZERSKO v km 3,250
27.08.2021JN005283/2021-C01/2021, Gradnje: Izgradnja hodnika za pešce v naselju Kovor
23.09.2021JN002283/2020-C04/2021, Gradnje: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nizke in visoke gradnje v Občini Gorje
14.10.2021JN002752/2021-C01/2021, Storitve: Letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, lokalnih zbirnih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem
15.10.2021JN005577/2021-C01/2021, Gradnje: A-166/21; Sanacija vozišča na R1-210/1110 Škofja Loka-Gorenja vas,od 1.985-2.592, 2.690-3.362, 3.424-3.875, 4.270-5.425, 6.695-7.170, 7.458-8.510, 9.390-9.980
20.10.2021JN006370/2021-C01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija cest v naseljih Koprivnik in Gorjuše - odsek št. 1
08.11.2021JN006137/2021-C01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija ceste Breg - Mavčiče, sklop 4
12.11.2021JN005563/2021-C01/2021, Gradnje: Gradnja regionalne kolesarske povezava v občini Domžale
25.11.2021JN004444/2021-C01/2021, Gradnje: A-134/21, Rekonstrukcija ceste in sanacija zidov ''Lancovo'' na cesti R3-635/1121 Lesce Kamna Gorica Lipnica od km 4,677 do km 5,034
02.12.2021JN005032/2021-C01/2021, Gradnje: »Novogradnja interne povezovalne ceste med obstoječima krakoma Industrijske ceste Odsek 2; Poclain-Etiketa-Žakelj-priključek na LC, etapa 2.1 Poclain Etiketa, etapa 2.2 Etiketa Žakelj in etapa 2.
07.01.2022JN005927/2021-C01/2022, Gradnje: Izgradnja vodovoda v Občini Preddvor in Naklo (projekt Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save 4. sklop
11.01.2022JN002083/2021-C01/2022, Gradnje: Izgradnja povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica - Rodik
13.01.2022JN007211/2021-C01/2022, Gradnje: Ureditev makadamskih poti v občini Šenčur za obdobje 2022 - 2025
24.01.2022JN007296/2021-C01/2022, Gradnje: "Oskrba s pitno vodo v porečju Sore - 2. sklop"
17.02.2022JN005670/2021-C01/2022, Gradnje: Izgradnja vodohrana in povezovalnih vodovodov
04.03.2022JN007988/2021-C01/2022, Gradnje: A-210/21; Nadomestna gradnja mostu čez Radovno v Krnici (KR0121) na RT-907/1101 v km 0,470
02.06.2022JN000697/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje in varstvo lokalnih cest v občini Šenčur za obdobje 2022 - 2025 - PONOVLJENI POSTOPEK
09.06.2022JN006075/2021-C01/2022, Storitve: A-157/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 4
14.06.2022JN006076/2021-C01/2022, Storitve: A-158/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja In varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 5
20.06.2022JN008697/2021-C01/2022, Gradnje: Okvirni sporazum za izvajanje investicij na področju občinskih cest Občine Radovljica
08.07.2022JN002178/2022-C01/2022, Blago: Posipni material in zimska služba na lokalnih cestah
11.07.2022JN004038/2022-C01/2022, Gradnje: Rekonstrukcija cest na območju občine Bohinj
21.07.2022JN008037/2020-C01/2022, Gradnje: Izvedba projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore - I. faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga)
19.08.2022JN002534/2022-C01/2022, Gradnje: A-40/22; Izgradnja državne kolesarske povezave G2 Bled-Bohinjska Bistrica, odsek Soteska-Bohinjska Bistrica
25.08.2022JN001738/2022-C01/2022, Gradnje: Obnova cestnega odseka AC A2 0002/0602 Hrušica-Lipce, vključno s sanacijo viaduktov Podmežakla 3L, 4L, 3D, 4D, 4aD in izvedbo zaščite odseka pred padajočim kamenjem s pobočja
15.09.2022JN001043/2022-C01/2022, Gradnje: A-16/22; Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor - Kranj, pododsek Hotemaže - Britof
20.09.2022JN000971/2022-C01/2022, Gradnje: Večja vzdrževalna dela na voziščih avtocest in hitrih cest na avtocestni mreži Republike Slovenije v letih 2022 in 2023; Sklop 1, Sklop 2
29.09.2022JN003516/2022-C01/2022, Storitve: Izvajanje zimske službe v občini Radovljica
11.10.2022JN004799/2022-C01/2022, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na odsekih AC A2 0003/0603 Lipce-Lesce, 0004/0604 Lesce-Brezje, 0005/0605 Brezje-Podtabor ter priključkih Lipce, Lesce, Brezje in Radovljica ter sanacija plazu
18.10.2022JN004568/2021-C01/2022, Gradnje: A-135/21; Križišče Betin
21.10.2022JN005029/2022-C01/2022, Storitve: Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe VZDRŽEVANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE ŠKOFJA LOKA
15.11.2022JN002533/2022-C01/2022, Gradnje: A-39/22; Izgradnja državne kolesarske povezave G2 Bled-Bohinjska Bistrica, odsek Bled-Soteska
15.11.2022JN005731/2022-C02/2022, Gradnje: Vzdrževanje cest v občini Radovljica
21.11.2022JN002283/2020-C06/2022, Gradnje: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nizke in visoke gradnje v Občini Gorje
06.12.2022JN007764/2022-C01/2022, Storitve: Zimska služba 2022/2023
06.12.2022JN004014/2022-C02/2022, Gradnje: Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za zmanjšanje poplavne ogroženosti JZ dela Maribora in naselij ob Dravi - območje Trčova, Rožnodolski potok ter Radvanjski z Mrzlim potokom
12.01.2023JN005924/2022-C01/2023, Storitve: Vzdrževanje in varstvo lokalnih cest v občini Šenčur za obdobje 2022 - 2025: Letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest - PONOVLJENI POSTOPEK
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si