Pregled objav javnih naročil

MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
21.12.2021JN005654/2021-X01/2021, Blago: Medicinski pripomočki-endoskopski material, kemikalije, hitri testi, embalaža
23.12.2021JN006021/2021-X01/2021, Blago: INŠTRUMENTARIJ
07.04.2022JN008551/2021-X01/2022, Blago: MP ostalo (ponovitev)
20.04.2022JN000997/2022-X01/2022, Blago: ENTERALNA IN OTROŠKA HRANA TER SISTEMI ZA ENTERALNO HRANJENJE
27.05.2022JN001211/2022-X01/2022, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI I
23.06.2022JN005962/2021-X01/2022, Blago: Nabava razkužil, mil in sredstev za nego kože
23.06.2022JN007286/2021-X01/2022, Blago: Nabava enteralne prehrane in dodatkov, mlečne formule za obdobje 2 (dveh) let
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
02.12.2021JN005268/2021-C01/2021, Blago: Zdravila
16.12.2021JN006170/2021-C01/2021, Blago: Potrošni material za potrebe OP strok
16.12.2021JN005949/2021-C01/2021, Blago: NAKUP BRONHOSKOPOV ZA ENKRATNO UPORABO
24.12.2021JN008074/2020-C01/2021, Blago: DOBAVA APARATA ZA PRESEJALNO SEROLOŠKO TESTIRANJE KRVI NA PRENAŠALCE BOLEZNI KRVODAJALCEV
24.12.2021JN005125/2021-C01/2021, Blago: 82 - MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE
29.12.2021JN008423/2021-C01/2021, Blago: Nujna nabava perfuzorjev, črpalk in organizatorjev
30.12.2021JN005907/2021-C02/2021, Blago: Oskrba z medicinskim potrošnim materialom
10.01.2022JN004462/2021-C01/2022, Blago: Nakup instrumentarija
20.01.2022JN004837/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA ZDRAVIL,DOLEČENIH PREHRANSKIH DOPOLNIL IN DOLOČENIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV ZA OBDOBJE 4 LET
25.01.2022JN004649/2021-C01/2022, Blago: KARDIOKIRURŠKI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL
01.02.2022JN007281/2021-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravila botulin toksin po sklopih
03.02.2022JN007395/2021-C01/2022, Blago: Kanila intravenozna, sistemi infuzijski in transfuzijski
07.02.2022JN000166/2021-C01/2022, Blago: NAKUP ŠIVALNEGA MATERIALA
03.03.2022JN007344/2021-C01/2022, Blago: ŠIVALNI MATERIAL
03.03.2022JN006746/2021-C01/2022, Blago: SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO DODATNI
10.03.2022JN003882/2021-C01/2022, Blago: Dobava šivalnega materiala do 31.10.2025
11.03.2022JN005243/2021-C01/2022, Blago: Dobava otroške in enteralne prehrane do 30.9.2025
11.03.2022JN004405/2021-C01/2022, Blago: Dobava detergentov in razkužil do 30.9.2025
24.03.2022JN008519/2021-C01/2022, Blago: DIALIZNI POTROŠNI MATERIAL 2022
31.03.2022JN006629/2021-C01/2022, Blago: Medicinski potrošni material 2021
01.04.2022JN005218/2021-C01/2022, Blago: OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL
01.04.2022JN008485/2021-C01/2022, Blago: Zdravila
11.04.2022JN004328/2020-C01/2022, Blago: Nabava medicinskega potrošnega materiala
14.04.2022JN006000/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI, KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL
14.04.2022JN005537/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA EMBALAŽE, REAGENTOV, FARMACEVTSKIH SUBSTANC, KEMIKALIJ, ČAJEV IN NEGOVALNE KOZMETIKE ZA OBDOBJE 4 LET
28.04.2022JN008680/2021-C01/2022, Blago: APARATURE ZA FIZIOTERAPIJO, razdeljene v 16 sklopov
17.05.2022JN008436/2021-C01/2022, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA
02.06.2022JN002060/2022-C01/2022, Blago: Dobava zdravil za obdobje štirih let
03.06.2022JN005391/2021-C01/2022, Blago: 20 - MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE«
13.06.2022JN000557/2022-C01/2022, Blago: Zdravila
13.06.2022JN004319/2021-C01/2022, Blago: Šivalni material
16.06.2022JN000474/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za bolnišnično lekarno
16.06.2022JN000768/2022-C02/2022, Blago: Dobava dializnega potrošnega materiala za 4 leta
21.06.2022JN001333/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ENTERALNE PREHRANE, MLEČNIH NADOMESTKOV IN ŽIVIL ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE
24.06.2022JN000201/2022-C01/2022, Blago: DIALIZNI MATERIALI
28.06.2022JN007802/2021-C01/2022, Blago: Zdravstveni potrošni material za respiratorno terapijo, dilatacijski material, katetri
01.07.2022JN002644/2022-C01/2022, Blago: RAZKUŽILA
14.07.2022JN002754/2022-C01/2022, Blago: Dobava pripomočkov za oskrbo rane in terapijo rane z negativnim tlakom z brezplačno uporabo črpalk za vakumsko terapijo z negativnim tlakom
15.07.2022JN001519/2022-C01/2022, Blago: Dializni material in raztopine CAPD,PD
25.07.2022JN002987/2022-C01/2022, Blago: ŽILNE OPORNICE
28.07.2022JN001084/2022-C01/2022, Blago: Nabava medicinskega potrošnega materiala
01.08.2022JN008031/2021-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov
01.08.2022JN004952/2022-C01/2022, Blago: Nakup zdravil Hepatect CP, Megalotect, Zutectra, Pentaglobin in Varitect CP
05.08.2022JN002949/2022-C01/2022, Blago: Nakup zdravil
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si