Pregled objav javnih naročil

MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
07.04.2022JN008551/2021-X01/2022, Blago: MP ostalo (ponovitev)
20.04.2022JN000997/2022-X01/2022, Blago: ENTERALNA IN OTROŠKA HRANA TER SISTEMI ZA ENTERALNO HRANJENJE
27.05.2022JN001211/2022-X01/2022, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI I
23.06.2022JN005962/2021-X01/2022, Blago: Nabava razkužil, mil in sredstev za nego kože
23.06.2022JN007286/2021-X01/2022, Blago: Nabava enteralne prehrane in dodatkov, mlečne formule za obdobje 2 (dveh) let
29.08.2022JN002686/2022-X01/2022, Blago: Endoskopski material
29.08.2022JN003611/2022-X01/2022, Blago: Razkužila
11.10.2022JN002662/2022-X01/2022, Blago: Farmacevtske surovine in embalaža
20.10.2022JN004330/2022-X01/2022, Blago: Nega rane
20.12.2022JN007144/2022-X01/2022, Blago: NABAVA INFUZIJSKIH ČRPALK, PERFUZORJEV IN ORGANIZATORJA
22.12.2022JN007337/2022-X01/2022, Blago: Razkužila (ponovitev)
10.01.2023JN006710/2022-X01/2023, Blago: VOZIČKI MEDICINSKI IN INŠTRUMENTARSKE MIZICE
31.01.2023JN007456/2022-X01/2023, Blago: Lekarniške surovine,embalaža,steklovina
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
10.01.2022JN004462/2021-C01/2022, Blago: Nakup instrumentarija
20.01.2022JN004837/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA ZDRAVIL,DOLEČENIH PREHRANSKIH DOPOLNIL IN DOLOČENIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV ZA OBDOBJE 4 LET
25.01.2022JN004649/2021-C01/2022, Blago: KARDIOKIRURŠKI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL
01.02.2022JN007281/2021-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravila botulin toksin po sklopih
03.02.2022JN007395/2021-C01/2022, Blago: Kanila intravenozna, sistemi infuzijski in transfuzijski
07.02.2022JN000166/2021-C01/2022, Blago: NAKUP ŠIVALNEGA MATERIALA
03.03.2022JN007344/2021-C01/2022, Blago: ŠIVALNI MATERIAL
03.03.2022JN006746/2021-C01/2022, Blago: SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO DODATNI
10.03.2022JN003882/2021-C01/2022, Blago: Dobava šivalnega materiala do 31.10.2025
11.03.2022JN005243/2021-C01/2022, Blago: Dobava otroške in enteralne prehrane do 30.9.2025
11.03.2022JN004405/2021-C01/2022, Blago: Dobava detergentov in razkužil do 30.9.2025
24.03.2022JN008519/2021-C01/2022, Blago: DIALIZNI POTROŠNI MATERIAL 2022
31.03.2022JN006629/2021-C01/2022, Blago: Medicinski potrošni material 2021
01.04.2022JN005218/2021-C01/2022, Blago: OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL
01.04.2022JN008485/2021-C01/2022, Blago: Zdravila
11.04.2022JN004328/2020-C01/2022, Blago: Nabava medicinskega potrošnega materiala
14.04.2022JN006000/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI, KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL
14.04.2022JN005537/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA EMBALAŽE, REAGENTOV, FARMACEVTSKIH SUBSTANC, KEMIKALIJ, ČAJEV IN NEGOVALNE KOZMETIKE ZA OBDOBJE 4 LET
28.04.2022JN008680/2021-C01/2022, Blago: APARATURE ZA FIZIOTERAPIJO, razdeljene v 16 sklopov
17.05.2022JN008436/2021-C01/2022, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA
02.06.2022JN002060/2022-C01/2022, Blago: Dobava zdravil za obdobje štirih let
03.06.2022JN005391/2021-C01/2022, Blago: 20 - MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE«
13.06.2022JN000557/2022-C01/2022, Blago: Zdravila
13.06.2022JN004319/2021-C01/2022, Blago: Šivalni material
16.06.2022JN000474/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za bolnišnično lekarno
16.06.2022JN000768/2022-C02/2022, Blago: Dobava dializnega potrošnega materiala za 4 leta
21.06.2022JN001333/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ENTERALNE PREHRANE, MLEČNIH NADOMESTKOV IN ŽIVIL ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE
24.06.2022JN000201/2022-C01/2022, Blago: DIALIZNI MATERIALI
28.06.2022JN007802/2021-C01/2022, Blago: Zdravstveni potrošni material za respiratorno terapijo, dilatacijski material, katetri
01.07.2022JN002644/2022-C01/2022, Blago: RAZKUŽILA
14.07.2022JN002754/2022-C01/2022, Blago: Dobava pripomočkov za oskrbo rane in terapijo rane z negativnim tlakom z brezplačno uporabo črpalk za vakumsko terapijo z negativnim tlakom
15.07.2022JN001519/2022-C01/2022, Blago: Dializni material in raztopine CAPD,PD
25.07.2022JN002987/2022-C01/2022, Blago: ŽILNE OPORNICE
28.07.2022JN001084/2022-C01/2022, Blago: Nabava medicinskega potrošnega materiala
01.08.2022JN008031/2021-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov
01.08.2022JN004952/2022-C01/2022, Blago: Nakup zdravil Hepatect CP, Megalotect, Zutectra, Pentaglobin in Varitect CP
05.08.2022JN002949/2022-C01/2022, Blago: Nakup zdravil
18.08.2022JN003525/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVIL S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA OBDOBJE ENEGA LETA
22.08.2022JN003131/2022-C01/2022, Blago: 24 - ZDRAVILA 2022
23.08.2022JN001567/2022-C01/2022, Blago: OSTEOSINTETSKI MATERIAL IN IMPLANTATI
25.08.2022JN003823/2022-C01/2022, Blago: HEMODIALIZNI MATERIAL
30.08.2022JN007341/2021-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKO DIAGNOSTIČNA SREDSTVA II
01.09.2022JN001407/2022-C01/2022, Blago: Zdravila po specifikaciji
01.09.2022JN002186/2022-C01/2022, Blago: Potrošni material za potrebe OP strok
05.09.2022JN001156/2022-C01/2022, Blago: Dializni potrošni material
08.09.2022JN001443/2022-C01/2022, Blago: Koronarni stenti in ostali material za interventno kardiologijo
09.09.2022JN001513/2022-C01/2022, Blago: Nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2
13.09.2022JN007227/2021-C01/2022, Blago: Dobave operacijsko potrošnega materiala in potrošnega materiala za AR
15.09.2022JN003901/2022-C01/2022, Blago: ZDRAVILA
29.09.2022JN001046/2022-C01/2022, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA KARDIOLOGIJO
04.10.2022JN004833/2022-C01/2022, Blago: Dializni material in raztopine CAPD,PD
10.10.2022JN004016/2022-C01/2022, Blago: Medicinski potrošni material 2022- RAZNO
10.10.2022JN002895/2022-C01/2022, Blago: KARDIOKIRURŠKI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL II
11.10.2022JN004340/2022-C01/2022, Blago: ZDRAVILA 2022
13.10.2022JN001082/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVIL
13.10.2022JN002539/2022-C01/2022, Blago: Materiali za zdravstveno oskrbo rane in nego stome
28.10.2022JN003671/2022-C01/2022, Blago: NAKUP OKSIGENATORJEV IN PRIPOMOČKOV ZA EKC
10.11.2022JN002858/2022-C01/2022, Blago: Katetri in material za laparoskopske operacije
17.11.2022JN003748/2022-C01/2022, Blago: NAKUP INFUZIJSKIH SISTEMOV IN PODALJŠKOV
18.11.2022JN003897/2022-C01/2022, Blago: Kanila intravenozna,sistemi infuzijski in transfuzijski
25.11.2022JN002700/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA PERIFERNIH KATETROV
28.11.2022JN005636/2022-C01/2022, Blago: Dobava sanitetnega materiala za obdobje štirih let
28.11.2022JN002642/2022-C01/2022, Blago: NAKUP GOTOVIH ZDRAVIL
29.11.2022JN002351/2022-C02/2022, Blago: Dobava raznega potrošnega materiala za sterilizacijo obdobje štirih let
01.12.2022JN005640/2022-C01/2022, Blago: Nabava dializnega potrošnega materiala ter redno in izredno servisiranje monitorjev.
01.12.2022JN005685/2022-C01/2022, Blago: NAKUP OP ŠIVALNEGA MATERIALA
06.12.2022JN003595/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravil
09.12.2022JN007158/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA IN REAGENTOV
19.12.2022JN000394/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA OBVEZILNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 4 LET
19.12.2022JN001344/2022-C01/2022, Blago: NABAVA KIRURŠKEGA ŠIVALNEGA IN OSTALEGA POTROŠNEGA MATERIALA
23.12.2022JN005755/2022-C01/2022, Blago: PRIPOMOČKI ZA NEGO PACIENTOV
23.12.2022JN003181/2022-C01/2022, Blago: SANITETNI IN POTROŠNI MATERIAL V SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE
23.12.2022JN002184/2022-C01/2022, Blago: Različni medicinski potrošni material RMPM
05.01.2023JN004940/2022-C01/2023, Blago: ENTERALNA PREHRANA
05.01.2023JN003733/2022-C01/2023, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA RESPIRATORNO TERAPIJO IN EPIDURALNI DOSTOP
09.01.2023JN004257/2022-C01/2023, Blago: Nabava materiala za endoskopsko kirurgijo, mehanski šivi, žilne proteze, s sklenitvijo pogodbe za 2 (dve) leti
10.01.2023JN005546/2022-C01/2023, Blago: MEDICINSKA OPREMA ZA VZE
13.01.2023JN006921/2022-C01/2023, Blago: Potrošni material za potrebe OP strok
16.01.2023JN004249/2022-C01/2023, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA DELO V ASEPTIČNIH PROSTORIH, BREZIGELNI KONEKTI, SPOJKE, VENTILI ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET
17.01.2023JN004338/2022-C01/2023, Blago: Obvezilni material
19.01.2023JN007223/2022-C01/2023, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM IN ZDRAVILI
26.01.2023JN005256/2022-C01/2023, Blago: FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA
02.02.2023JN004434/2022-C01/2023, Blago: DOBAVA PRIPOMOČKOV ZA PARENTERALNO APLIKACIJO ZDRAVIL ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si