Pregled objav javnih naročil

UNISTAR LC, zastopstvo, izdelava in vzdrževanje računalniške opreme in računalniških aplikacij d.o.o. Ljubljana

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
28.06.2016JN001426/2016-X01/2016, Storitve: Izvajanje storitev podpore uporabniku in vzdrževanje IKT - JNMV-IKT1-DPRS-2016
29.07.2016JN001826/2016-X01/2016, Storitve: Storitev oddaljenega varnostnega kopiranja podatkov
28.06.2017JN005219/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje storitev podpore uporabniku in vzdrževanje IKT - JNMV-IKT1-2017
21.08.2017JN005665/2017-X01/2017, Storitve: Zagotavljanje storitev elektronskega naročanja pacientov
14.09.2017JN006964/2017-X01/2017, Storitve: VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
18.12.2017JN008160/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje opreme, strežnikov in informacijskega sistema 2017
08.01.2018JN009735/2017-X01/2018, Storitve: Redno pogarancijsko vzdrževanje računalniške opreme in sistemske programske opreme
17.10.2018JN006326/2018-X01/2018, Storitve: Izvajanje prve ravni podpore uporabnikom informacijskih tehnologij
21.05.2019JN008400/2018-X01/2019, Storitve: Izvajanje storitve elektronskega naročanja pacientov na zdravstvene storitve
15.07.2019JN003601/2019-X01/2019, Storitve: Naročnina in podpora za požarno pregrado Check Point za 1 leto
23.12.2019JN008069/2019-X01/2019, Storitve: IZVAJANJE PRVE RAVNI PODPORE UPORABNIKOM INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ
27.05.2020JN002467/2020-X01/2020, Storitve: Naročnina in podpora za požarno pregrado CHECK POINT za 2 leti
07.08.2020JN002235/2020-X01/2020, Storitve: Izvajanje storitve elektronskega naročanje pacientov na zdravstvene storitve
03.12.2020JN006727/2020-X01/2020, Storitve: Nakup in vzdrževanje energijsko učinkovite strojne in programske opreme za potrebe Lekarne Ajdovščina
07.06.2021JN002736/2021-X01/2021, Storitve: Redno pogarancijsko vzdrževanje IKT
05.11.2021JN005826/2021-X01/2021, Storitve: VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
15.12.2021JN007754/2021-X01/2021, Storitve: Podpora in pomoč pri upravljanju informacijskega sistema
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
31.05.2016JN000941/2016-C01/2016, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje informacijsko-komunikacijske tehnologije
22.08.2016JN002213/2016-C01/2016, Storitve: ODLIBM-23/2016, Vzdrževanje licenčne programske opreme IBM PA
08.12.2016JN006905/2016-C01/2016, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje informacijsko-komunikacijske tehnologije
30.12.2016JN006289/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme Citrix za obdobje 2017-2020
01.02.2017JN000320/2017-C01/2017, Storitve: Podpora za licenčno programsko opremo Micro Focus (Novell)
24.05.2017JN005065/2017-C01/2017, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme
17.08.2017JN003369/2017-C01/2017, Storitve: ODLIBM-10/2017, Vzdrževanje in dokup licenčne programske opreme IBM, v štirih sklopih
21.12.2017JN009908/2017-C01/2017, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme – DP, HW in LN
04.01.2018JN006999/2017-C01/2018, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme, za sklop 1: Delovne postaje in vzdrževanje strojne računalniške opreme
06.03.2018JN010315/2017-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje lokalne informacijske infrastrukture
12.11.2018JN004887/2018-C01/2018, Storitve: ODIBM-15/2018, Dokup licenčne programske opreme IBM, v dveh sklopih
17.09.2019JN005018/2019-C01/2019, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme, za Sklop 2 in Sklop 3
08.11.2019JN003982/2019-C01/2019, Storitve: PODPORA IT STORITVAM V UKC LJUBLJANA
17.12.2019JN007334/2019-C01/2019, Storitve: Podpora za programsko opremo Micro Focus
02.03.2020JN000348/2020-C01/2020, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT: Delovne postaje in vzdrževanje strojne računalniške opreme
07.08.2020JN004311/2020-C01/2020, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT, v treh sklopih
07.09.2020JN004797/2020-C01/2020, Storitve: Varnostno shranjevanje podatkov
05.10.2020JN003759/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme IBM
15.10.2020JN002898/2020-C01/2020, Storitve: METULJ - spremljanje, vzdrževanje in merjenje delovanja omrežja članic in rektorata Univerze v Ljubljani
14.01.2021JN003602/2020-C01/2021, Storitve: Izvajanje storitve prvega nivoja podpore uporabnikom rešitev eZdravja
04.02.2021JN007763/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje informacijske infrastrukture
15.03.2021JN007546/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme Citrix
08.07.2021JN001821/2021-C01/2021, Storitve: Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in izvajanje storitev s področja informacijskih tehnologij
17.03.2022JN007002/2021-C01/2022, Storitve: Izvajanje storitve elektronskega naročanja pacientov na zdravstvene storitve
18.07.2022JN002799/2022-C01/2022, Storitve: PODALJŠANJE LICENC Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM IN NADGRADNJA STROJNE OPREME POŽARNE PREGRADE CHECKPOINT
01.12.2022JN006432/2022-C01/2022, Storitve: Podpora za programsko opremo Micro Focus
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
22.10.2013NMV25312013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
13.11.2015NMV73022015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
29.02.2016NMV12292016/2016, Storitve: Storitve, povezane s programsko opremo
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
13.03.2014JN29552014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
03.06.2014JN62222014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
13.10.2014JN99382014/2014, Storitve: Storitve računalniške podpore
30.04.2015JN27382015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore
13.11.2015JN80332015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si