Pregled objav javnih naročil

S&T Slovenija d.d.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
16.05.2016JN001324/2016-X01/2016, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora; MORS 266/2015-JNMV - Tekoče in investicijsko vzdrževanje podsistema IPSV - obvestilo o oddaji NMV
27.10.2016JN003024/2016-X01/2016, Storitve: NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE SIEM SISTEMA
07.02.2017JN008026/2016-X01/2017, Storitve: Zagotovitev storitve podatkovnih povezav
16.03.2017JN007877/2016-X01/2017, Storitve: Zagotavljanje storitev vzdrževanja programske opreme Oracle RDBMS in Linux
30.08.2017JN006239/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje sistema centralnih nadzornih orodij
20.10.2017JN007577/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje sistemske podpore na informacijski infrastrukturi DARS
11.12.2017JN008197/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje storitev podpore na programski opremi Microsoft
27.12.2017JN009879/2017-X01/2017, Storitve: Nadgradnja poslovnega komunikacijskega omrežja NEK
30.03.2018JN000229/2018-X01/2018, Storitve: MORS 289/2017-PSPB - Tekoče in investicijsko vzdrževanje sistema Informacijski portal Slovenske vojske (IPSV) v letih 2018 do 2019
15.06.2018JN003184/2018-X01/2018, Storitve: Podaljšanje mednarodne garancije (Worldwide Warranty) za 12 mesecev za strežnike HP, ki jih uporabljajo predstavništva Republike Slovenije v tujini
10.09.2018JN004408/2018-X01/2018, Storitve: Storitve vzdrževanja programske opreme Red Hat Enterprise Linux Server, Check Point in Symantec Enterprise Vault za potrebe Ministrstva za finance (MF)
17.09.2018JN002491/2018-X01/2018, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za vzdrževanje Hyper-V virtualnega okolja
08.10.2018JN000893/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje SAP sistema
17.01.2019JN007102/2018-X01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME
11.04.2019JN000725/2019-X01/2019, Storitve: Storitve strokovne pomoči in programiranja za SAP
10.09.2019JN005362/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje opreme proizvajalca Check Point Software Technologies
10.10.2019JN005584/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje sistemske podpore na informacijski infrastrukturi DARS
19.11.2019JN006853/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje omrežne opreme
24.12.2019JN006444/2019-X01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME
09.01.2020JN008338/2019-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE SISTEMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME
07.04.2020JN000395/2020-X01/2020, Storitve: MORS 355/2019-PSPB - Tekoče in investicijsko vzdrževanje sistema Informacijski portal Slovenske vojske (IPSV) v letih 2020 in 2021
21.05.2020JN002242/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje diskovnih polj in sistemov za izvajanje zaščite podatkov EMC
09.10.2020JN005569/2020-X01/2020, Storitve: Varnostni sistem za identifikacijo anomalij v procesnem omrežju
16.10.2020JN005531/2020-X01/2020, Storitve: Storitve vzdrževanja sistema centralnih nadzornih orodij
28.10.2021JN006198/2021-X01/2021, Storitve: Nakup in vzdrževanje dodatnih SAP licenc ter implementacija programske rešitve SAP ERP v poslovanje družbe RGP d.o.o.
17.11.2021JN006568/2021-X01/2021, Storitve: Nakup dodatnih licenc in migracija Entrust Datacard sistema
04.01.2022JN008149/2021-X01/2022, Storitve: VZDRŽEVANJE SISTEMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME
09.02.2022JN008725/2021-X01/2022, Storitve: Najem in nakup s podporo varnostne programske opreme in tehnična pomoč
14.03.2022JN008705/2021-X01/2022, Storitve: Tekoče in investicijsko vzdrževanje sistema Informacijski portal Slovenske vojske - IPSV - v letih 2022 in 2023
07.04.2022JN000636/2022-X01/2022, Storitve: Storitve strokovne pomoči in programiranja za SAP
01.06.2022JN000991/2022-X01/2022, Storitve: Izvajanje sistemske podpore na informacijski infrastrukturi DARS
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
23.08.2016JN004850/2016-F01/2016, Storitve: Storitve tehnične računalniške podpore
24.02.2017JN007640/2016-F01/2017, Storitve: Celovito vzdrževanje in podpora uporabe poslovnega informacijskega sistema za obdobje štirih let
28.12.2017JN009606/2017-F01/2017, Storitve: Vzdrževanje poslovne računalniške infrastrukture NEK za leti 2018 in 2019
08.11.2018JN004476/2018-F01/2018, Storitve: Vzdrževanje SAP licenc in tehnična podpora za programsko rešitev SAP
19.12.2018JN007811/2018-F01/2018, Storitve: Nadgradnja strojne opreme za VMWare virtualizacijsko okolje
17.04.2019JN001714/2019-F01/2019, Storitve: Svetovalne storitve na področju neprekinjenega poslovanja
18.12.2019JN008280/2019-F01/2019, Storitve: Svetovalne storitve na področju neprekinjenega poslovanja (razširitev)
27.01.2020JN008214/2019-F01/2020, Storitve: Vzdrževanje poslovne računalniške infrastrukture NEK za leti 2020 in 2021
08.04.2020JN008054/2019-F01/2020, Storitve: Prenova in dograditev mrežne računalniške infrastrukture
14.01.2021JN006903/2020-F01/2021, Storitve: Celovito vzdrževanje in podpora uporabe poslovnega informacijskega sistema za obdobje štirih let
18.01.2022JN008205/2021-F01/2022, Storitve: Vzdrževanje poslovne računalniške infrastrukture NEK za leta 2022, 2023 in 2024
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
15.06.2016JN002684/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
20.06.2016JN002872/2016-C01/2016, Storitve: Storitve računalniške podpore
02.08.2016JN001679/2016-C01/2016, Storitve: ODCP-18/2016: Posodobitev obstoječega sistema požarnih pregrad omrežja HKOM proizvajalca Check Point Software Technologies, Ltd. (naročnina za podporo/vzdrževanje in sprotne posodobitve seznamov)
24.10.2016JN003788/2016-C01/2016, Storitve: Podaljšanje garancijskega vzdrževanja kritične informacijske strojne opreme MJU/DI
16.01.2018JN010421/2017-C01/2018, Storitve: Storitve spletnega zajema obrazcev M4
25.09.2018JN005346/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnje programske rešitve Glavna knjiga
05.10.2018JN004721/2018-C01/2018, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za dobavo in namestitev opreme za novo razvojno platformo ter vzdrževanje sistema
19.12.2018JN006349/2018-C01/2018, Storitve: VZDRŽEVANJE MICROSOFT PROGRAMSKIH PRODUKTOV PO MICROSOFT PREMIER SUPPORT
17.09.2019JN005018/2019-C01/2019, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme, za Sklop 2 in Sklop 3
28.01.2020JN001015/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in administracija informacijskega sistema Ortopedske bolnišnice Valdoltra
24.07.2020JN002630/2020-C01/2020, Storitve: Nakup, najem in vzdrževanje licenčne programske opreme
07.08.2020JN004311/2020-C01/2020, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT, v treh sklopih
05.10.2020JN003759/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme IBM
07.01.2021JN006713/2020-C01/2021, Storitve: Nadgradnja strojne opreme in naročnine za podporo ter sprotne posodobitve obstoječega sistema požarnih pregrad omrežja HKOM
04.02.2021JN005905/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje programske opreme
04.03.2021JN006916/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje sistemske infrastrukture eZdravja
12.07.2021JN001036/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje sistemske programske opreme 2021
16.07.2021JN002497/2021-C01/2021, Storitve: Nakup in vzdrževanje licenčne programske opreme
04.11.2021JN002867/2021-C01/2021, Storitve: RAZVOJ VMESNIKOV V SISTEMU SAP IN NADGRADNJA APLIKACIJE DBS
10.12.2021JN006186/2021-C01/2021, Storitve: Posodobitev shranjevalnega okolja
17.12.2021JN005207/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje programske in strojne opreme
28.12.2021JN006969/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje Microsoft programskih produktov po Microsoft Premier Support v letih 2022, 2023 in 2024
28.07.2022JN002464/2022-C01/2022, Storitve: Nakup in vzdrževanje licenčne programske opreme
01.09.2022JN005580/2022-C02/2022, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnje programske rešitve Glavna knjiga
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
04.04.2013NMV7412013/2013, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
07.07.2014NMV22542014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
28.11.2014NMV53582014/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
07.01.2015NMV602015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
10.02.2015NMV7132015/2015, Storitve: Sistemske in podporne storitve
12.02.2015NMV7582015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore
24.03.2015NMV15572015/2015, Storitve: Storitve tehnične računalniške podpore
22.07.2015NMV45162015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
16.09.2015NMV58492015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
27.01.2016NMV5212016/2016, Storitve: Sistemske in podporne storitve
Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
20.05.2013JN59642013/2013, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
24.02.2014JN21702014/2014, Storitve: Sistemske in podporne storitve
28.02.2014JN23722014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
05.03.2013JN25422013/2013, Blago: Storitve računalniške nadgradnje
25.04.2013JN47722013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
20.05.2013JN59732013/2013, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
30.05.2013JN65262013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
25.09.2013JN121452013/2013, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
07.01.2014JN1352014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
07.04.2014JN40832014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
22.05.2014JN58572014/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
21.01.2015JN4212015/2015, Storitve: Podatkovne storitve
05.02.2015JN7852015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
07.04.2015JN21492015/2015, Storitve: Storitve tehnične računalniške podpore
13.10.2015JN71462015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
16.12.2015JN88232015/2015, Blago: Storitve računalniških omrežij
22.12.2015JN90012015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
01.02.2016JN7122016/2016, Storitve: Storitve tehnične računalniške podpore
Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
05.09.2013JN112552013/2013, Storitve: Storitve računalniških omrežij
22.09.2014JN94012014/2014, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
17.11.2015JN81082015/2015, Storitve: Storitve, povezane s programsko opremo
04.01.2016JN212016/2016, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
23.03.2016JN20412016/2016, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si