Pregled objav javnih naročil

POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
28.10.2020JN004469/2020-X01/2020, Gradnje: Obnova mostu na LC 333131 Moščanci - Pečarovci
28.10.2020JN004535/2020-X01/2020, Gradnje: Obnova LC 333271 Bokrači - Vaneča
28.01.2021JN004174/2020-X01/2021, Gradnje: IZGRADNJA ŠPORTNO REKREACIJSKEGA CENTRA-1. FAZA
16.04.2021JN000738/2021-X01/2021, Gradnje: Prometna ureditev ob regionalni cesti R2-441/1298 v Černelavcih in Veščici
06.05.2021JN008091/2020-X01/2021, Gradnje: Prizidek in rekonstrukcija v delu stopnišča na internem oddelku
28.05.2021JN002099/2021-X01/2021, Gradnje: Obnova vodovoda v naselju Kamenščak in Cezanjevci
09.06.2021JN001369/2021-X01/2021, Gradnje: Sanacija občinskih cest v letu 2021
24.06.2021JN002043/2021-X01/2021, Gradnje: D-37/21; Izgradnja kolesarske poti ob R3-726-/1321 Renkovci-Črenšovci od km 0+120 do km 0+605 in razširitev obstoječe kolesarske poti od km 0+615 do km 0+780
29.06.2021JN002408/2021-X01/2021, Gradnje: D-46/21; Ureditev območja križišča DC R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci, od km 1,460 do km 1,960 v dolžini 500 m - Radomerje (MVSPN)
08.07.2021JN002619/2021-X01/2021, Gradnje: D-47/21; Preplastitev regionalne ceste R3-725, odsek 5672 Martjanci - Sebeborci od km 0.680 do 1.620 in od 2.290 do km 3.167
08.07.2021JN002952/2021-X01/2021, Gradnje: UREDITEV MESTNIH ULIC IN VODOVODNEGA OMREŽJA V MESTU MURSKA SOBOTA V LETU 2021
15.07.2021JN003202/2021-X01/2021, Gradnje: D-60/21; Ureditev območja križišča na DC R1-232, odsek 1315 Petrovci - Martjanci, od km 14,820 do km 15,220 - križišče Sebeborci (MVSPN)
26.07.2021JN003583/2021-X01/2021, Gradnje: Poslovilni prostor SB Murska Sobota
12.08.2021JN001456/2021-X01/2021, Gradnje: Komunalna ureditev ekonomsko poslovne cone Šalovci
27.10.2021JN006019/2021-X01/2021, Gradnje: Obnove in preplastitve občinskih cest (po KS)
29.11.2021JN005427/2021-X01/2021, Gradnje: Ureditev lokalne ceste LC 197081 Vidonci - Mačkovci
30.11.2021JN006835/2021-X01/2021, Gradnje: Ureditev javnih poti v občini Puconci v letu 2021
14.12.2021JN006219/2021-X01/2021, Gradnje: Gradnja nadomestnega objekta za Tehnično vzdrževalno službo SBMS
22.12.2021JN006657/2021-X01/2021, Gradnje: Obnova in razširitev lokalne ceste LC Polana Markišavci Nemčavci, 3. faza (odsek Polana most čez Grubo)
24.12.2021JN006762/2021-X01/2021, Gradnje: Gradnja kanalizacije Bodonci, Cerkveni breg - I. faza
09.03.2022JN000040/2022-X01/2022, Gradnje: Urgentna ureditev rotovškega stolpa, stropa poročne dvorane in balkona na južni strani stavbe Maribor - Rotovž (EID: 439)
21.03.2022JN008146/2021-X01/2022, Gradnje: D-133/21; Nadomestna gradnja mostu (MB0379) čez Brestrniški potok na RT-937/8710 v km 4,240
04.04.2022JN000615/2022-X01/2022, Gradnje: KANALIZACIJSKI KOLEKTORJI GREGORČIČEVA IN SLOMŠKOVA ULICA
09.05.2022JN001351/2022-X01/2022, Gradnje: D-50/22; Preplastitev vozišča na cesti R3-715/5645 M.Sobota-Skakovci od km 2.850 do km 3.900
10.05.2022JN000338/2022-X01/2022, Blago: Dobava betonskih pragov 2022
12.05.2022JN001311/2022-X01/2022, Gradnje: UREDITEV MAGNETNE RESONANCE - ponovitev
12.05.2022JN001863/2022-X01/2022, Gradnje: Sanacije občinskih cest v letu 2022
17.05.2022JN000638/2022-X01/2022, Gradnje: D-19/22; Nadomestna gradnja podvoza v Stanežičah (LJ0005) na R1-211/0212 v km 6,930
03.06.2022JN001292/2022-X01/2022, Gradnje: D-39/22; Nadomestna gradnja mostu čez Bodonski potok (MS0329) v Zenkovcih na R3-716/5637 v km 2,283
23.06.2022JN002071/2022-X01/2022, Gradnje: IZDELAVA PROJ. DOK. IN IZVEDBA DEL REKONSTRUKCIJE DS LENDAVA Z NAMENOM ZAGOTOVITVE POGOJEV VARNEGA DELOVANJA V ČASU IZBRUHA OKUŽB IN ODPRAVA VEČPOSTELJNIH SOB (PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJS. VIDIKI)
13.07.2022JN003553/2022-X01/2022, Gradnje: Komunalno urejanje stanovanjskega območja po veljavnem OPPN SO99 - 1. faza
14.07.2022JN003209/2022-X01/2022, Gradnje: UREJANJE KOLESARSKIH POVEZAV 1 FAZA - CTN (Prometna ureditev Gregorčičeve ulice)
10.08.2022JN000541/2022-X01/2022, Gradnje: D-17/22; Nadomestna gradnja premostitvenega objekta (MS0228) čez Ščavnico v Stročji vasi na R1-231/1323 v km 2,910
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
05.10.2020JN005306/2020-C01/2020, Gradnje: Modernizacija cest v občini Gornja Radgona v letu 2020
16.10.2020JN004112/2020-C01/2020, Gradnje: Rušitev in preureditev cestninske postaje Dragotinci vključno s platojem
26.10.2020JN004752/2020-C01/2020, Storitve: Storitve projektiranja in izvedba gradnje visokovodnega nasipa v Benici v sklopu projekta FRISCO 2.2
10.11.2020JN004516/2020-C01/2020, Gradnje: A-62/20; Rekonstrukcija križišča v Moravskih toplicah
13.11.2020JN004870/2020-C01/2020, Gradnje: A-34/20; Preplastitev vozišča R3-713 odsek 4910 Ljutomer - Savci - Ptuj od km 0.860 do km 5.465.
03.12.2020JN004250/2020-C01/2020, Gradnje: Rekonstrukcija Maistrove ulice v Šentilju (1-25 deviacija lokalne ceste LC 392051)
31.03.2021JN007919/2020-C01/2021, Gradnje: A-10/21; Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) na R2-435/1439 v km 1,950
05.05.2021JN000787/2021-C01/2021, Gradnje: Ureditev kolesarskih in drugih površin na Grajski in Ciril Metodovi ulici v Murski Soboti
27.05.2021JN000420/2021-C01/2021, Gradnje: A-32/21; Sanacija plazu in nasipnih brežin Dolič na cesti R3-721/1317 Petrovci-Kuzma od km 14,400 do km 14,900
16.06.2021JN002518/2021-C01/2021, Gradnje: A-92/21; Preplastitev regionalne ceste R1-231/1323 Razkrižje-Stročja vas in R1-231/1327 Stročja vas-Ljutomer
22.07.2021JN008040/2020-C01/2021, Gradnje: Nadgradnja glavne železniške proge št. 50 Ljubljana Sežana d.m. na odseku Ljubljana - Brezovica
27.07.2021JN004678/2020-C01/2021, Gradnje: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever sklop F - Jenina
09.08.2021JN001744/2021-C01/2021, Gradnje: Obnova ceste in objektov AC 0809/0909 Sv.Jurij ob Ščavnici-Vučja vas od km 7.740 do km 8.499, priključka Vučja vas in AC 0810/0910 Vučja vas-Murska Sobota od km 0.000 do km 5.494
10.08.2021JN000050/2021-C01/2021, Gradnje: A-13/21; Rekonstrukcija R2-441/1298 Murska Sobota - Gederovci (Rankovci) od km 3,650 do km 10,900
11.08.2021JN003436/2021-C01/2021, Gradnje: A-119/21; Sanacija ceste R3-716/5637 Lemerje - Grad od km 1,335 do km 1,850 in od km 2,488 do km 7,710.
12.08.2021JN003344/2021-C01/2021, Gradnje: UREDITVE NA ULICI STANETA ROZMANA
24.08.2021JN002603/2021-C01/2021, Gradnje: »REKONSTRUKCIJA PODSTREŠJA OBJEKTA 1 DOMA STAREJŠIH RAKIČAN ENOTA ZA ZAČASNE NAMESTITVE (PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI)«
07.09.2021JN003736/2021-C01/2021, Gradnje: A-124/21; Ureditev regionalne ceste R1-232/1314, od km 3+600 do km 5+350, skozi Šalovce
07.10.2021JN005531/2021-C01/2021, Gradnje: SOIC MURSKA SOBOTA - UREDITEV OBMOČJA II. IN DELNO III. FAZE (izvedba 2021 - 2022)
27.10.2021JN004491/2021-C01/2021, Gradnje: A-136/21; Ureditev R1-235/0317 Radenci - Petanjci od km 0+000 do km 0+690, vključno z rekonstrukcijo obstoječega AP
02.11.2021JN005894/2021-C01/2021, Gradnje: UREJANJE KOLESARSKIH POVEZAV 2 FAZA -CTN za odsek Ulica arhitekta Novaka
20.12.2021JN007260/2020-C01/2021, Gradnje: NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C 2. faza
20.12.2021JN004547/2021-C01/2021, Gradnje: NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C - 2. faza, SKLOP 2: Občina Apače
21.02.2022JN006292/2021-C01/2022, Gradnje: Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del potrebnih za izgradnjo Centra Rotovž
24.02.2022JN000803/2022-C01/2022, Gradnje: Ureditev ceste v poslovni coni Pobrežje -ponovitev postopka
08.03.2022JN007958/2021-C01/2022, Gradnje: A-207/21; Rekonstrukcija ceste R2-439/1303 Križevci - Žihlava, od km 1+363 do km 4+045 z izgradnjo pločnika in AP
19.04.2022JN001340/2022-C01/2022, Gradnje: Izbira izvajalca GOI del za projekt "izgradnja enote Žabjak"-konkurenčni postopek s pogajanji
19.05.2022JN000744/2022-C01/2022, Gradnje: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBA DEL PRENOVE MATIČNE ENOTE DOMA STAREJŠIH RAKIČAN (PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI)
02.06.2022JN001184/2022-C01/2022, Gradnje: Izvedba gradnje KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE : Jarenina-Lenart-Zg. Senarska
17.06.2022JN007033/2021-C01/2022, Gradnje: A-182/21; Ureditev R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 6+211 do km 8+818 z ureditvijo kolesarske povezave v občinah Apače in Gornja Radgona
24.06.2022JN006015/2021-C01/2022, Gradnje: A-175/21; Rekonstrukcija reg. ceste R3-744/2346 Štore Svetina Laško, od km 0+620 do km 2+123
08.07.2022JN006169/2021-C01/2022, Gradnje: A-172/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R2-436 odsek 1328 Počehova - Zg. Kungota, od km 0+050 do km 5+742
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si