Pregled objav javnih naročil

MEDIASI, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
27.05.2019JN002290/2019-X01/2019, Blago: DOBAVA ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA POTREBE DISPANZERJA ZA ŽENE
26.06.2019JN002370/2019-X01/2019, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA ZA POTREBE STANOVALCEV DOMA STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER
20.08.2019JN004040/2019-X01/2019, Blago: »Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta«
10.09.2019JN005643/2019-X01/2019, Blago: Ultrazvočni aparat
18.09.2019JN002346/2019-X01/2019, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
15.10.2019JN005348/2019-X01/2019, Blago: ZDRAVSTVENI MATERIAL
04.11.2019JN006921/2019-X01/2019, Blago: Nakup ultrazvočnega aparata v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani
25.11.2019JN007151/2019-X01/2019, Blago: NAKUP ULTRAZVOČNEGA APARATA
13.12.2019JN007793/2019-X01/2019, Blago: DOBAVA, INŠTALACIJA IN VZDRŽEVANJE ANAEROBNE KOMORE
19.12.2019JN007529/2019-X01/2019, Blago: Material za nego in dietno prehrano
07.01.2020JN007540/2019-X01/2020, Blago: DIAGNOSTIČNI ULTRAZVOČNI APARATI ZA PREGLEDE V GINEKOLOGIJI
08.01.2020JN007679/2019-X01/2020, Blago: Nakup analizatorja za določanje hitrosti sedimentacije eritrocitov s potrošnim materialom
09.01.2020JN006790/2019-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava materiala za izvajanje zdravstvene nege
13.01.2020JN007781/2019-X01/2020, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
24.01.2020JN008204/2019-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava medicinsko potrošnega in obvezilnega materiala
27.01.2020JN006854/2019-X01/2020, Blago: LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL
30.01.2020JN000030/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA IN MONTAŽA ULTRAZVOČNEGA APARATA
31.01.2020JN003514/2019-X01/2020, Blago: ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL ZA MIKROBIOLOGIJO
06.02.2020JN008899/2019-X01/2020, Blago: Dobava in namestitev novega ultrazvočnega aparata za diagnostiko v ginekologiji in porodništvu
12.02.2020JN000329/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA IN MONTAŽA DIAGNOSTIČNEGA 4D ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA DISPANZER ZA ŽENE
13.02.2020JN002265/2019-X01/2020, Blago: DOBAVA IN MONTAŽA ULTRAZVOČNEGA APARATA
24.02.2020JN006620/2019-X01/2020, Blago: Dobava UZ aparata ter ter pogarancijsko vzdrževanje in servisiranje
08.04.2020JN000376/2020-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega materiala
17.04.2020JN000737/2020-X01/2020, Blago: Dobava protiteles v imunohistokemiji in imunocitokemiji
22.04.2020JN008825/2019-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava zdravil in sanitetnega materiala za obdobje dveh let
30.04.2020JN001284/2020-X01/2020, Blago: IZDELANA ZDRAVILA
06.05.2020JN008611/2019-X01/2020, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI III
12.05.2020JN000402/2020-X01/2020, Blago: ENTERALNA PREHRANA, OTROŠKA HRANA IN SISTEMI ZA ENTERALNO HRANJENJE
01.06.2020JN008183/2019-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava medicinskega materiala
03.06.2020JN000674/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
08.06.2020JN002787/2020-X01/2020, Blago: GINEKOLOŠKI ULTRAZVOČNI APARAT
02.07.2020JN007244/2019-X01/2020, Blago: Nakup ultrazvočnega diagnostičnega 3D aparata
10.07.2020JN002505/2020-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega blaga
13.08.2020JN002831/2020-X01/2020, Blago: Sterilni materiali za varno injiciranje (2020)
25.08.2020JN001092/2020-X01/2020, Blago: ZDRAVSTVENI MATERIAL
22.09.2020JN001689/2020-X02/2020, Blago: Nakup ostalega zdravstvenega materiala s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta
30.10.2020JN003901/2020-X01/2020, Blago: Mobilni UZ aparat, 4 kpl
19.11.2020JN005762/2020-X01/2020, Blago: Mikrobiološki material za obdobje do 26.02.2021
03.12.2020JN006937/2020-X01/2020, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIMI POTROŠNIMI MATERIALI II
08.12.2020JN006281/2020-X01/2020, Blago: Nabava pribora in epruvet za odvzem krvi
10.12.2020JN006960/2020-X01/2020, Blago: Ultrazvočni aparat za ginekologijo
30.12.2020JN006985/2020-X01/2020, Blago: RAZKUŽILA - VEZANA NA APARATE
07.01.2021JN007570/2020-X01/2021, Blago: Ultrazvočni aparat za ginekologijo
08.01.2021JN005927/2020-X01/2021, Blago: ZDRAVSTVENI MATERIAL
13.01.2021JN006244/2020-X01/2021, Blago: Medicinski papir
14.01.2021JN006698/2020-X01/2021, Blago: Brizge in sonde za medicinsko uporabo
22.01.2021JN007439/2020-X01/2021, Blago: DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA PO SKLOPIH
05.02.2021JN006775/2020-X01/2021, Blago: ENTERALNA PREHRANA IN SISTEMI ZA HRANJENJE v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2022
04.03.2021JN008059/2020-X01/2021, Blago: INKUBATOR ZA HEMOKULTURE
17.03.2021JN007130/2020-X01/2021, Blago: Material za odvzem biološkega materiala
18.03.2021JN006929/2020-X01/2021, Blago: Igle za medicinsko uporabo
22.03.2021JN007309/2020-X02/2021, Blago: MP ostalo
17.05.2021JN001461/2021-X01/2021, Blago: Nakup ostalega zdravstvenega materiala s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta
17.05.2021JN002128/2021-X01/2021, Blago: Dobava sterilnih materialov za cepljenje proti COVID-19
26.05.2021JN001768/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA ZA POTREBE CZBO ŠENTVID PRI STIČNI
28.06.2021JN002803/2021-X01/2021, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL
10.08.2021JN003920/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega, zdravstvenega materiala, enteralne prehrane, osebne varovalne opreme, razkužil in rokavic
09.09.2021JN003594/2021-X01/2021, Blago: Sterilni materiali za varno injiciranje
05.10.2021JN005226/2021-X01/2021, Blago: MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO
08.11.2021JN004623/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava zdravil - ZDravila II
11.11.2021JN004496/2021-X01/2021, Blago: Potrošni zdravstveni material 2021/2022
03.12.2021JN007384/2021-X01/2021, Blago: GINEKOLOŠKI ULTRAZVOK ZA ZD TRŽIČ
17.01.2022JN006427/2021-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava materiala za zdravstveno nego in oskrbo
18.01.2022JN006026/2021-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava materiala za izvajanje zdravstvene nege
24.02.2022JN006753/2021-X01/2022, Blago: Nabava zdravstvenega potrošnega materiala za mikrobiologijo
20.04.2022JN000997/2022-X01/2022, Blago: ENTERALNA IN OTROŠKA HRANA TER SISTEMI ZA ENTERALNO HRANJENJE
29.04.2022JN007833/2021-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravil in sanitetnega materiala za obdobje treh let
26.05.2022JN001783/2022-X01/2022, Blago: Nakup ostalega zdravstvenega materiala s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje treh let
23.06.2022JN007286/2021-X01/2022, Blago: Nabava enteralne prehrane in dodatkov, mlečne formule za obdobje 2 (dveh) let
28.06.2022JN003292/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
25.07.2022JN000891/2022-X01/2022, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA
27.07.2022JN003499/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava brizgalk z iglo za plinsko analizo krvi
02.09.2022JN003459/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega, zdravstvenega materiala, enteralne prehrane, osebne varovalne opreme, razkužil in rokavic.
06.09.2022JN004081/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega, zdravstvenega materiala, enteralne prehrane, osebne varovalne opreme, razkužil in rokavic
07.09.2022JN003917/2022-X01/2022, Blago: Sterilni materiali za injiciranje drog
16.09.2022JN005801/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ULTRAZVOČNEGA APARATA
11.10.2022JN003834/2022-X01/2022, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIM POTROŠNIM MATERIALOM
15.11.2022JN005453/2022-X01/2022, Blago: Nakup potrošnega medicinskega materiala za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana
24.11.2022JN006806/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
08.12.2022JN006812/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
19.12.2022JN005922/2022-X01/2022, Blago: Brizge in sonde za medicinsko uporabo
19.12.2022JN006755/2022-X01/2022, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega, zdravstvenega materiala, enteralne prehrane, osebne varovalne opreme, razkužil in rokavic.
20.12.2022JN007180/2022-X01/2022, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
18.01.2023JN007483/2022-X01/2023, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
30.01.2023JN007213/2022-X01/2023, Blago: Material za odvzem biološkega materiala
20.02.2023JN007578/2022-X01/2023, Blago: Sukcesivna dobava medicinsko potrošnega in obvezilnega materiala
02.03.2023JN007728/2022-X01/2023, Blago: Sukcesivna dobava zdravstvenega in sanitetnega materiala
08.03.2023JN006885/2022-X01/2023, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA VAKUMSKI ODVZEM KRVI, JEMANJE VZORCEV IN URINSKE PREISKAVE
17.03.2023JN006101/2022-X01/2023, Blago: ENTERALNA PREHRANA IN SISTEMI ZA HRANJENJE v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2024
22.03.2023JN007703/2022-X01/2023, Blago: Igle za medicinsko uporabo
22.03.2023JN007876/2022-X01/2023, Blago: MP ostalo
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
24.06.2019JN006839/2018-C01/2019, Blago: Nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2
26.06.2019JN008338/2018-C01/2019, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI II
08.07.2019JN003839/2018-C01/2019, Blago: Različni medicinski pripomočki
09.07.2019JN001411/2019-C01/2019, Blago: Dobava sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega materiala.
23.07.2019JN008646/2018-C01/2019, Blago: KATETRI, SONDE IN DRENI, INF. IN TRANSF. SISTEMI, MEDICINSKI PRIPOMOČKI Z BREZIGELNIMI KONEKTI, PRETOČNE IN VBODNE IGLE
26.07.2019JN002104/2019-C01/2019, Blago: Nabava ZDRAVIL
05.08.2019JN002952/2019-C01/2019, Blago: ZDRAVILA
08.08.2019JN002797/2019-C01/2019, Blago: 34 - ZDRAVILA
21.08.2019JN002527/2019-C01/2019, Blago: Dobava medicinskih pripomočkov za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana
10.09.2019JN005430/2018-C01/2019, Blago: NAKUP OPERACIJSKEGA MATERIALA
10.09.2019JN002605/2019-C01/2019, Blago: »Nakup zdravil«
13.09.2019JN000908/2019-C01/2019, Blago: PRIPOMOČKI ZA INKONTINENCO, ROKAVICE, IGLE, BRIZGE, KANILE
20.09.2019JN003824/2019-C01/2019, Blago: Dobava zdravil za potrebe Psihiatrične bolnišnice Begunje
27.09.2019JN002468/2019-C01/2019, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje ultrazvočnih aparatov
10.10.2019JN005054/2019-C01/2019, Blago: ZDRAVILA
10.10.2019JN003648/2019-C01/2019, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA IN REAGENTOV
18.10.2019JN003827/2019-C01/2019, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za obdobje enega leta
27.11.2019JN003895/2019-C01/2019, Blago: Dobava gojišč
27.11.2019JN000074/2019-C01/2019, Blago: OPERACIJSKI POTROŠNI MATERIAL IN POTROŠNI MATERIAL ZA AR
11.12.2019JN001642/2019-C01/2019, Blago: Katetri, urinske vrečke in material za respiratorno terapijo
19.12.2019JN007374/2019-C01/2019, Blago: Dobava laboratorijskega in medicinskega potrošnega materiala
24.12.2019JN005605/2019-C01/2019, Blago: ZDRAVILA
30.12.2019JN004488/2019-C01/2019, Blago: OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL 2019-2021 - DODATNI
30.12.2019JN007113/2018-C01/2019, Blago: RESPIRATORNI MATERIAL
31.01.2020JN003644/2019-C01/2020, Blago: Zdravila
12.02.2020JN008290/2019-C01/2020, Blago: Dobava potrošnega materiala razkužil, dezinficiensev in nege
12.02.2020JN006783/2019-C01/2020, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za bolnišnično lekarno
17.02.2020JN007333/2019-C01/2020, Blago: ZDRAVILA
17.02.2020JN004562/2019-C01/2020, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL: OPERACIJSKI PRIPOMOČKI IN MATERIAL, OBVEZILNI MATERIAL IN OBLOGE ZA RANE
26.02.2020JN003224/2019-C01/2020, Blago: Zdravila
03.03.2020JN005858/2019-C01/2020, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA RENTGENOLOGIJO IN ANGIOGRAFIJO
05.03.2020JN003651/2019-C01/2020, Blago: Nabava infuzijskih črpalk in perfuzorjev
10.03.2020JN008117/2019-C01/2020, Blago: LABORATORIJSKI REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL
18.03.2020JN008636/2019-C01/2020, Blago: Dobava zdravil za 4 leta
19.03.2020JN008515/2019-C01/2020, Blago: ŠIVALNI MATERIAL
19.03.2020JN006610/2019-C01/2020, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
16.04.2020JN000680/2020-C01/2020, Blago: Dobava prednapolnjenih brizgalk s fiziološko raztopino za prebrizgavanje perifernih in centralnih venskih katetrov za obdobje dveh let
06.05.2020JN005432/2019-C01/2020, Blago: OPERACIJSKO PERILO IN MATERIAL ZA ZAŠČITO OSEB IN DELOVNEGA OKOLJA
12.05.2020JN001410/2019-C01/2020, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL
29.05.2020JN007170/2018-C01/2020, Blago: NAKUP BRIZG IN CEVI
10.06.2020JN007228/2019-C01/2020, Blago: Nakup pripomočkov za zaščito, čiščenje in razkuževanje, sterilizacijo, osebno nego in higieno
24.06.2020JN001243/2020-C01/2020, Blago: Laboratorijski material
25.06.2020JN006802/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ZDRAVIL
03.07.2020JN004082/2020-C01/2020, Blago: Nabava potrošnega materiala za odvzem krvi
03.07.2020JN005332/2019-C01/2020, Blago: Nakup materiala za interventno nevroradiološko dejavnost
06.07.2020JN001576/2020-C01/2020, Blago: Dobava laboratorijskega materiala
09.07.2020JN004068/2019-C01/2020, Blago: Nakup infuzijskih sistemov in podaljškov
20.07.2020JN004365/2019-C01/2020, Blago: Nakup igel
21.07.2020JN002899/2020-C01/2020, Blago: Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta
27.07.2020JN001011/2020-C01/2020, Blago: Dobava laboratorijskega materiala
30.07.2020JN002397/2020-C01/2020, Blago: Dializni material in raztopine CAPD,PD
27.08.2020JN002993/2020-C01/2020, Blago: Leče in MP za okulistiko
03.09.2020JN002627/2020-C01/2020, Blago: Zdravila po specifikaciji
08.09.2020JN002626/2020-C01/2020, Blago: Potrošni material za potrebe OP strok
17.09.2020JN004868/2019-C04/2020, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE
24.09.2020JN004203/2020-C01/2020, Blago: REAGENTI ZA PRETOČNI CITOMETER BD FACSYMPHONY A3
05.10.2020JN002513/2020-C01/2020, Blago: Sukcesivna dobava zdravil
08.10.2020JN002195/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA MEDICINSKO POTROŠNEGA IN SANITETNEGA MATERIALA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE
15.10.2020JN007923/2019-C01/2020, Blago: SANITETNI MATERIAL
22.10.2020JN001531/2020-C01/2020, Blago: Dobava sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala II
23.10.2020JN004119/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA RAZLIČNEGA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA
09.11.2020JN003357/2020-C02/2020, Blago: OSKRBA Z OSEBNO VAROVALNO OPREMO
09.11.2020JN004483/2020-C01/2020, Blago: Zdravila
09.11.2020JN003821/2020-C01/2020, Blago: ZDRAVILA 2020
19.11.2020JN007229/2019-C01/2020, Blago: Nakup medicinskega potrošnega materiala
27.11.2020JN002609/2020-C01/2020, Blago: REAGENTI, KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL 2
07.12.2020JN005135/2020-C01/2020, Blago: Kanila intravenozna, sistemi infuzijski in transfuzijski
17.12.2020JN005606/2019-C01/2020, Blago: LEČE INTRAOKULARNE IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA OKULISTIKO
31.12.2020JN000683/2020-C01/2020, Blago: Igle in podobni MP
04.01.2021JN005609/2020-C01/2021, Blago: RAZPISNA DOKUMENTACIJA MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA VAKUMSKI ODVZEM KRVI, JEMANJE VZORCEV IN URINSKE PREISKAVE
07.01.2021JN005909/2020-C01/2021, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIM POTROŠNIM MATERIALOM
07.01.2021JN004813/2020-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za obdobje 24 mesecev
11.01.2021JN006948/2020-C01/2021, Blago: DOBAVA SANITETNEGA, LABORATORIJSKEGA IN ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
14.01.2021JN006925/2020-C01/2021, Blago: ENTERALNA PREHRANA
15.01.2021JN004266/2020-C01/2021, Blago: MP za anestezijo in intenzivno terapijo
18.01.2021JN007158/2020-C01/2021, Blago: Dobava sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega materiala
19.01.2021JN003817/2020-C01/2021, Blago: ENTERALNA PREHRANA
21.01.2021JN007255/2020-C01/2021, Blago: Dobava sanitetnega materiala za obdobje štirih let
28.01.2021JN006287/2020-C01/2021, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM IN ZDRAVILI
28.01.2021JN006401/2020-C01/2021, Blago: Oskrba z medicinsko potrošnim materialom
02.02.2021JN004482/2020-C01/2021, Blago: ZDRAVILA
08.02.2021JN003194/2020-C01/2021, Blago: Medicinski pripomočki za delo v operaicijski dvorani
08.02.2021JN008482/2019-C01/2021, Blago: Medicinski pripomočki za aplikacijo zdravil
08.02.2021JN007334/2020-C01/2021, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
09.02.2021JN003987/2020-C01/2021, Blago: Različna zdravila
09.02.2021JN008871/2019-C01/2021, Blago: Diletacijski material
12.02.2021JN006754/2020-C01/2021, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM II
25.02.2021JN007689/2020-C01/2021, Blago: Nabava potrošnega materiala za potrebe laboratorijev
11.03.2021JN007473/2020-C01/2021, Blago: Mikrobiološki material
16.03.2021JN007472/2020-C01/2021, Blago: Zdravila
18.03.2021JN005704/2020-C01/2021, Blago: ANTIGENSKE PREISKAVE ZA NAMEN URGENTNE TRIAŽE
23.03.2021JN007691/2020-C01/2021, Blago: Laboratorijski material za centralni laboratorij
09.04.2021JN001794/2021-C01/2021, Blago: LABORATORIJSKI MATERIAL, razdeljen v 3 sklope
19.04.2021JN007793/2020-C01/2021, Blago: MP za potrebe radiologije
03.05.2021JN007771/2020-C01/2021, Blago: Dobava zdravil za bolnišnično lekarno
06.05.2021JN006330/2020-C02/2021, Blago: Dobava laboratorijskega potrošnega materiala
06.05.2021JN007792/2020-C01/2021, Blago: RESPIRATORNI MATERIAL
12.05.2021JN000306/2021-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVIL - IZ NASLOVA POVEČANE PORABE ZARADI COVID
12.05.2021JN005973/2020-C01/2021, Blago: SANITETNI MATERIAL IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI
17.05.2021JN002291/2021-C01/2021, Blago: Dobava originalnih rezervnih delov ter originalnega potrošnega materiala za dve leti
07.06.2021JN000062/2021-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava laboratorijskega potrošnega materiala in reagentov
21.06.2021JN000605/2021-C01/2021, Blago: OSEBNA VAROVALNA OPREMA, razdeljena v 14 sklopov
24.06.2021JN000652/2021-C01/2021, Blago: Nabava zdravil
26.07.2021JN001300/2021-C01/2021, Blago: Enteralna prehrana
26.07.2021JN001748/2021-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava materiala za oftalmološke operacije
05.08.2021JN001098/2021-C01/2021, Blago: NAKUP OSEBNE VAROVALNE OPREME
09.08.2021JN002809/2021-C01/2021, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM
17.08.2021JN003495/2021-C01/2021, Blago: Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta
24.08.2021JN003764/2021-C01/2021, Blago: OSKRBA Z LABORATORIJSKIMI REAGENTI IN POTROŠNIMI MATERIALI
02.09.2021JN001443/2021-C01/2021, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI II
03.09.2021JN003323/2021-C01/2021, Blago: Nakup zdravil
10.09.2021JN003610/2021-C01/2021, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI IV
16.09.2021JN004470/2021-C01/2021, Blago: Dobava zdravstvenega materiala za obdobje štirih let
05.10.2021JN000322/2021-C01/2021, Blago: NAKUP LABORATORIJSKO DIAGNOSTIČNIH SREDSTEV
12.10.2021JN003767/2021-C01/2021, Blago: Mikrobiološki material
18.10.2021JN004540/2021-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava materiala za oftalmološke operacije - ponovitev
21.10.2021JN000845/2021-C01/2021, Blago: OP seti, kape, maske in drugi OP material
28.10.2021JN001554/2021-C01/2021, Blago: NAKUP POSEBNIH SKUPIN ZDRAVIL
08.11.2021JN001681/2021-C01/2021, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI III
16.11.2021JN005475/2021-C01/2021, Blago: Medicinski material
02.12.2021JN005268/2021-C01/2021, Blago: Zdravila
06.12.2021JN000669/2021-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega materiala
24.12.2021JN006681/2021-C01/2021, Blago: Mikrobiološki material
30.12.2021JN005907/2021-C02/2021, Blago: Oskrba z medicinskim potrošnim materialom
10.01.2022JN005846/2021-C01/2022, Blago: Dobava diagnostičnih reagentov, (infuzijskih) raztopin in indikatorjev
20.01.2022JN004837/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA ZDRAVIL,DOLEČENIH PREHRANSKIH DOPOLNIL IN DOLOČENIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV ZA OBDOBJE 4 LET
21.01.2022JN006627/2021-C01/2022, Blago: Dobava sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala
11.02.2022JN007457/2021-C01/2022, Blago: Material za nego in dietno prehrano
28.02.2022JN006576/2021-C01/2022, Blago: NAKUP PREDNAPOLNJENIH BRIZGALK S STERILNO FIZIOLOŠKO RAZTOPINO ( 0,9% NaCl)
28.02.2022JN006940/2021-C01/2022, Blago: LEČE INTRAOKULARNE IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA OKULISTIKO
03.03.2022JN007397/2021-C01/2022, Blago: NAKUP ALKOHOLNIH ROBČKOV IN RAZKUŽIL
08.03.2022JN004681/2021-C01/2022, Blago: Dobava leč do 30.9.2025
11.03.2022JN005243/2021-C01/2022, Blago: Dobava otroške in enteralne prehrane do 30.9.2025
11.03.2022JN005538/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 4 LET
14.03.2022JN007680/2021-C01/2022, Blago: Laboratorijski material
31.03.2022JN006629/2021-C01/2022, Blago: Medicinski potrošni material 2021
01.04.2022JN008485/2021-C01/2022, Blago: Zdravila
11.04.2022JN000876/2022-C01/2022, Blago: ANAEROBNA KOMORA
14.04.2022JN006000/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI, KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL
05.05.2022JN000355/2022-C01/2022, Blago: Dobava zdravil in medicinskih pripomočkov za potrebe LL Grosist d.o.o.
17.05.2022JN008436/2021-C01/2022, Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MEDICINSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA
20.05.2022JN001007/2022-C01/2022, Blago: Nabava medicinskega potrošnega materiala
25.05.2022JN008274/2021-C01/2022, Blago: MATERIAL ZA OSKRBO RANE IN MATERIAL ZA ZAŠČITO OP POLJA IN OSEBJA
02.06.2022JN002060/2022-C01/2022, Blago: Dobava zdravil za obdobje štirih let
03.06.2022JN005391/2021-C01/2022, Blago: 20 - MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE«
10.06.2022JN006239/2021-C01/2022, Blago: Dobave laboratorijskega materiala
16.06.2022JN000474/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za bolnišnično lekarno
16.06.2022JN000349/2022-C01/2022, Blago: MP za anestezijo in intenzivno terapijo (ponovitev)
21.06.2022JN001333/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ENTERALNE PREHRANE, MLEČNIH NADOMESTKOV IN ŽIVIL ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE
22.06.2022JN001885/2022-C01/2022, Blago: Laboratorijski material
28.06.2022JN007802/2021-C01/2022, Blago: Zdravstveni potrošni material za respiratorno terapijo, dilatacijski material, katetri
05.07.2022JN002876/2022-C01/2022, Blago: UZ 3D/4D APARAT ZA POTREBE DIAGNOSTIKE BOLEZNI DOJK, V PERINATOLOGIJI IN GINEKOLOGIJI
15.07.2022JN001263/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava medicinskega materiala
25.07.2022JN002749/2022-C01/2022, Blago: Dobava sanitetnega in ostalega materiala
28.07.2022JN001084/2022-C01/2022, Blago: Nabava medicinskega potrošnega materiala
05.08.2022JN002949/2022-C01/2022, Blago: Nakup zdravil
11.08.2022JN004753/2022-C01/2022, Blago: Nadgradnja sistema popolne bakteriološke laboratorijske avtomatizacije BD Kiestra
18.08.2022JN003525/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVIL S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA OBDOBJE ENEGA LETA
19.08.2022JN005021/2022-C01/2022, Blago: Nakup ultrazvočnih aparatov
25.08.2022JN002055/2022-C02/2022, Blago: Leče in MP za okulistiko
30.08.2022JN007341/2021-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKO DIAGNOSTIČNA SREDSTVA II
01.09.2022JN001407/2022-C01/2022, Blago: Zdravila po specifikaciji
01.09.2022JN002186/2022-C01/2022, Blago: Potrošni material za potrebe OP strok
09.09.2022JN001513/2022-C01/2022, Blago: Nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2
15.09.2022JN003901/2022-C01/2022, Blago: ZDRAVILA
20.09.2022JN001508/2022-C01/2022, Blago: ZDRAVSTVENI MATERIAL, razdeljen v 18 sklopov
29.09.2022JN001046/2022-C01/2022, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA KARDIOLOGIJO
10.10.2022JN004016/2022-C01/2022, Blago: Medicinski potrošni material 2022- RAZNO
10.10.2022JN002895/2022-C01/2022, Blago: KARDIOKIRURŠKI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL II
11.10.2022JN004340/2022-C01/2022, Blago: ZDRAVILA 2022
13.10.2022JN001082/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVIL
18.10.2022JN005181/2022-C01/2022, Blago: Zdravila
27.10.2022JN004707/2022-C01/2022, Blago: Potrošni zdravstveni material za obdobje dveh let - 2022-2024
17.11.2022JN003748/2022-C01/2022, Blago: NAKUP INFUZIJSKIH SISTEMOV IN PODALJŠKOV
18.11.2022JN003897/2022-C01/2022, Blago: Kanila intravenozna,sistemi infuzijski in transfuzijski
25.11.2022JN002700/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA PERIFERNIH KATETROV
28.11.2022JN005636/2022-C01/2022, Blago: Dobava sanitetnega materiala za obdobje štirih let
28.11.2022JN002642/2022-C01/2022, Blago: NAKUP GOTOVIH ZDRAVIL
29.11.2022JN005445/2022-C01/2022, Blago: Medicinski material
06.12.2022JN003595/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravil
09.12.2022JN007158/2022-C01/2022, Blago: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA IN REAGENTOV
23.12.2022JN003181/2022-C01/2022, Blago: SANITETNI IN POTROŠNI MATERIAL V SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE
05.01.2023JN004940/2022-C01/2023, Blago: ENTERALNA PREHRANA
10.01.2023JN006378/2022-C01/2023, Blago: Nabava sanitetnega materiala za obdobje treh let 2023-2025
12.01.2023JN007157/2022-C01/2023, Blago: RAZKUŽILA VEZANA NA APARATE
16.01.2023JN004249/2022-C01/2023, Blago: DOBAVA MATERIALA ZA DELO V ASEPTIČNIH PROSTORIH, BREZIGELNI KONEKTI, SPOJKE, VENTILI ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET
19.01.2023JN007223/2022-C01/2023, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM IN ZDRAVILI
31.01.2023JN007217/2022-C02/2023, Blago: SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO SANITETNEGA, OBVEZILNEGA IN LABORATORIJSKEGA MATERIALA
02.02.2023JN007862/2022-C01/2023, Blago: Sukcesivna dobava potrošnega materiala za patologijo - ponovitev
17.02.2023JN006831/2022-C01/2023, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za obdobje štirih (4.) let »Nabava zdravil«
20.02.2023JN007956/2022-C01/2023, Blago: Sukcesivna dobava zdravil - ponovitev
21.02.2023JN000847/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA IN RAZTOPINE ZA IZPIRANJE
27.02.2023JN006490/2022-C01/2023, Blago: MP za anesteziologijo in intenzivno terapijo
02.03.2023JN005597/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA
07.03.2023JN004434/2022-C02/2023, Blago: DOBAVA PRIPOMOČKOV ZA PARENTERALNO APLIKACIJO ZDRAVIL ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET
16.03.2023JN006874/2022-C01/2023, Blago: Leče intraokularne in medicinsko potrošni material za očesni oddelek
16.03.2023JN007955/2022-C01/2023, Blago: Dobava reagentov in laboratorijskega potrošnega materiala
17.03.2023JN007644/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA, MEDICINSKI PRIPOMOČKI, PREHRANSKA DOPOLNILA, OTROŠKO MLEKO
24.03.2023JN000090/2022-C01/2023, Blago: Medicinski potrošni material 2
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si