Pregled objav javnih naročil

SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
20.08.2019JN004040/2019-X01/2019, Blago: »Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta«
30.09.2019JN004448/2019-X01/2019, Blago: Imunokemija
03.03.2020JN006944/2019-X01/2020, Blago: Sukcesivna dobava zdravila botulin toksin
26.03.2020JN000340/2020-X01/2020, Blago: Imunokemija
08.05.2020JN000181/2020-X01/2020, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI I
20.05.2020JN002768/2020-X01/2020, Blago: 3D VIZUALIZACIJSKI SISTEM ZA OPERIRANJE
20.11.2020JN006223/2020-X01/2020, Blago: ZDRAVILA RAZNA
01.04.2021JN000289/2021-X01/2021, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA MONITOR ZA KONTINUIRNE METODE NADOMESTNEGA ZDRAVLJENJA
19.08.2021JN003383/2021-X01/2021, Blago: Nakup monitorja za kontinuirano nadomestno zdravljenje ledvične odpovedi (CRRT) s potrošnim materialom za obdobje 4 let
08.11.2021JN004623/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava zdravil - ZDravila II
23.08.2022JN003848/2022-X01/2022, Blago: NAKUP HEMATOLOŠKEGA ANALIZATORJA
22.03.2023JN007703/2022-X01/2023, Blago: Igle za medicinsko uporabo
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
14.05.2019JN008340/2018-C01/2019, Blago: Nabava dializnega potrošnega materiala
05.08.2019JN002952/2019-C01/2019, Blago: ZDRAVILA
08.08.2019JN002797/2019-C01/2019, Blago: 34 - ZDRAVILA
06.09.2019JN010235/2017-C01/2019, Blago: NAKUP DIALIZNEGA MATERIALA
10.09.2019JN005430/2018-C01/2019, Blago: NAKUP OPERACIJSKEGA MATERIALA
10.09.2019JN002605/2019-C01/2019, Blago: »Nakup zdravil«
20.09.2019JN003824/2019-C01/2019, Blago: Dobava zdravil za potrebe Psihiatrične bolnišnice Begunje
10.10.2019JN005054/2019-C01/2019, Blago: ZDRAVILA
18.10.2019JN003827/2019-C01/2019, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za obdobje enega leta
24.12.2019JN005605/2019-C01/2019, Blago: ZDRAVILA
10.01.2020JN006539/2019-C01/2020, Blago: NABAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA
15.01.2020JN005979/2019-C01/2020, Blago: ZDRAVILA IZ KRVI IN KOAGULACIJSKI FAKTORJI 2020
21.01.2020JN004664/2019-C01/2020, Blago: DIALIZNI MATERIAL
31.01.2020JN003644/2019-C01/2020, Blago: Zdravila
04.02.2020JN004759/2019-C01/2020, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA PERITONEALNO DIALIZO
12.02.2020JN006783/2019-C01/2020, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za bolnišnično lekarno
17.02.2020JN007333/2019-C01/2020, Blago: ZDRAVILA
19.02.2020JN008741/2019-C01/2020, Blago: Nakup materiala za CAPD (Peritonealna dializa)
26.02.2020JN003224/2019-C01/2020, Blago: Zdravila
03.03.2020JN005858/2019-C01/2020, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA RENTGENOLOGIJO IN ANGIOGRAFIJO
18.03.2020JN008636/2019-C01/2020, Blago: Dobava zdravil za 4 leta
08.05.2020JN005968/2019-C01/2020, Blago: NAKUP OKSIGENATORJEV IN PRIPOMOČKOV ZA EKC
12.05.2020JN001410/2019-C01/2020, Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL
10.06.2020JN002878/2020-C01/2020, Blago: Dobava opreme in potrošnega materiala za peritonalno dializo za obdobje štirih let
25.06.2020JN006802/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ZDRAVIL
03.07.2020JN005332/2019-C01/2020, Blago: Nakup materiala za interventno nevroradiološko dejavnost
09.07.2020JN008839/2019-C01/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA KARDIOVASKULARNO KIRURGIJO
17.07.2020JN002570/2020-C01/2020, Blago: NAKUP ZDRAVILA KYMRIAH
21.07.2020JN002899/2020-C01/2020, Blago: Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta
30.07.2020JN002397/2020-C01/2020, Blago: Dializni material in raztopine CAPD,PD
14.08.2020JN000704/2020-C01/2020, Blago: Nabava dializnega potrošnega materiala, ter redno in izredno servisiranje monitorjev.
02.09.2020JN001833/2020-C01/2020, Blago: AKUTNO NADOMESTNO LEDVIČNO ZDRAVLJENJE - POTROŠNI MATERIAL
03.09.2020JN003453/2020-C01/2020, Blago: HEMODIALIZNI MATERIAL
03.09.2020JN002627/2020-C01/2020, Blago: Zdravila po specifikaciji
14.09.2020JN000146/2020-C01/2020, Blago: Reagenti in laboratorijski material
17.09.2020JN004868/2019-C04/2020, Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE
18.09.2020JN004800/2020-C01/2020, Blago: NAKUP ZDRAVILA ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR AND IVACAFTOR (TRIKAFTA)
25.09.2020JN001292/2020-C01/2020, Blago: Dobava zdravil
05.10.2020JN002513/2020-C01/2020, Blago: Sukcesivna dobava zdravil
08.10.2020JN004164/2020-C01/2020, Blago: Sukcesivna dobava laboratorijskega potrošnega materiala za obdobje dveh let
09.11.2020JN003821/2020-C01/2020, Blago: ZDRAVILA 2020
17.12.2020JN005606/2019-C01/2020, Blago: LEČE INTRAOKULARNE IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA OKULISTIKO
18.12.2020JN005681/2020-C01/2020, Blago: Sukcesivna dobava zdravila botulin toksin po sklopih
22.12.2020JN007350/2020-C01/2020, Blago: ZDRAVILA RAZNA-sklop 3
07.01.2021JN004813/2020-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za obdobje 24 mesecev
12.01.2021JN007954/2020-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVILA NADROPARIN
12.01.2021JN005932/2020-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVIL - NIZKOMOLEKULARNIH HEPARINOV
21.01.2021JN007255/2020-C01/2021, Blago: Dobava sanitetnega materiala za obdobje štirih let
01.02.2021JN005558/2020-C01/2021, Blago: ZDRAVILA BIOLOŠKA KASKADNI SISTEM
02.02.2021JN004482/2020-C01/2021, Blago: ZDRAVILA
09.02.2021JN003987/2020-C01/2021, Blago: Različna zdravila
26.02.2021JN007791/2020-C01/2021, Blago: RAZTOPINE IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA PERITONEALNO DIALIZO
16.03.2021JN007472/2020-C01/2021, Blago: Zdravila
18.03.2021JN007973/2020-C01/2021, Blago: Nakup zdravila BeneFIX
23.03.2021JN007691/2020-C01/2021, Blago: Laboratorijski material za centralni laboratorij
13.04.2021JN003667/2020-C01/2021, Blago: FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA
16.04.2021JN002625/2020-C01/2021, Blago: Dobava in namestitev avtomatiziranega lab. sistema (ALS) za izvajanje biokemičnih in imunokemičnih preiskav s pogar. vzdr. za obdobje 5 let in nakup diagnostičnega potr. mat.
26.04.2021JN000197/2021-C01/2021, Blago: 80-ZDRAVILA 2021-2022
03.05.2021JN007771/2020-C01/2021, Blago: Dobava zdravil za bolnišnično lekarno
12.05.2021JN000306/2021-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVIL - IZ NASLOVA POVEČANE PORABE ZARADI COVID
27.05.2021JN001255/2021-C01/2021, Blago: Zdravila po specifikaciji
31.05.2021JN001472/2021-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVILA DARATUMUMAB
24.06.2021JN000652/2021-C01/2021, Blago: Nabava zdravil
30.07.2021JN002003/2021-C01/2021, Blago: 34 ZDRAVILA
17.08.2021JN003495/2021-C01/2021, Blago: Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta
03.09.2021JN003323/2021-C01/2021, Blago: Nakup zdravil
05.10.2021JN000322/2021-C01/2021, Blago: NAKUP LABORATORIJSKO DIAGNOSTIČNIH SREDSTEV
28.10.2021JN001554/2021-C01/2021, Blago: NAKUP POSEBNIH SKUPIN ZDRAVIL
02.12.2021JN005268/2021-C01/2021, Blago: Zdravila
13.01.2022JN004548/2021-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVILA RAVULIZUMAB
20.01.2022JN005278/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI ZA HORMONSKI IN IMUNOLOŠKI LABORATORIJ
20.01.2022JN004837/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA ZDRAVIL,DOLEČENIH PREHRANSKIH DOPOLNIL IN DOLOČENIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV ZA OBDOBJE 4 LET
27.01.2022JN006515/2021-C01/2022, Blago: ZDRAVILA IZ KRVI IN KOAGULACIJSKI FAKTORJI
01.02.2022JN007281/2021-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravila botulin toksin po sklopih
24.02.2022JN008060/2021-C01/2022, Blago: Reagenti in laboratorijski material
24.03.2022JN008519/2021-C01/2022, Blago: DIALIZNI POTROŠNI MATERIAL 2022
31.03.2022JN008520/2021-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVILA NADROPARIN, ENOKSAPARIN IN DALTEPARIN
01.04.2022JN008485/2021-C01/2022, Blago: Zdravila
14.04.2022JN005537/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA EMBALAŽE, REAGENTOV, FARMACEVTSKIH SUBSTANC, KEMIKALIJ, ČAJEV IN NEGOVALNE KOZMETIKE ZA OBDOBJE 4 LET
05.05.2022JN000355/2022-C01/2022, Blago: Dobava zdravil in medicinskih pripomočkov za potrebe LL Grosist d.o.o.
24.05.2022JN004373/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA PREISKAVE VIRUSNIH MARKERJEV (HEPATITIS A, B IN C, HIV IN ANTI-TREPONEMA PALLIDUM) PRI PACIENTIH IN KRVODAJALCIH
25.05.2022JN001150/2022-C01/2022, Blago: Dializni potrošni material- bikarbonatne kapsule
02.06.2022JN002060/2022-C01/2022, Blago: Dobava zdravil za obdobje štirih let
10.06.2022JN006239/2021-C01/2022, Blago: Dobave laboratorijskega materiala
16.06.2022JN000474/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za bolnišnično lekarno
16.06.2022JN001450/2022-C01/2022, Blago: Laboratorijski material
24.06.2022JN000623/2022-C01/2022, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA MONITORJE ZA KONTINUIRANE HEMODIALIZNE METODE
24.06.2022JN000201/2022-C01/2022, Blago: DIALIZNI MATERIALI
08.07.2022JN000151/2022-C01/2022, Blago: NAKUP MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV
15.07.2022JN001519/2022-C01/2022, Blago: Dializni material in raztopine CAPD,PD
05.08.2022JN002949/2022-C01/2022, Blago: Nakup zdravil
18.08.2022JN003525/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVIL S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA OBDOBJE ENEGA LETA
22.08.2022JN003131/2022-C01/2022, Blago: 24 - ZDRAVILA 2022
25.08.2022JN003823/2022-C01/2022, Blago: HEMODIALIZNI MATERIAL
25.08.2022JN004691/2021-C01/2022, Blago: NAKUP KIRURŠKIH LEPIL IN LOKALNIH HEMOSTATIKOV
30.08.2022JN007341/2021-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKO DIAGNOSTIČNA SREDSTVA II
01.09.2022JN001407/2022-C01/2022, Blago: Zdravila po specifikaciji
05.09.2022JN001156/2022-C01/2022, Blago: Dializni potrošni material
29.09.2022JN003261/2022-C01/2022, Blago: Zdravstveni potrošni material za peritonealno dializo, sklenitev okvirnega sporazuma z enim dobaviteljem, za 4 (štiri) leta
11.10.2022JN004340/2022-C01/2022, Blago: ZDRAVILA 2022
13.10.2022JN001082/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVIL
21.11.2022JN006694/2022-C01/2022, Blago: NAKUP KIRURŠKIH LEPIL IN LOKALNIH HEMOSTATIKOV
28.11.2022JN002642/2022-C01/2022, Blago: NAKUP GOTOVIH ZDRAVIL
01.12.2022JN005640/2022-C01/2022, Blago: Nabava dializnega potrošnega materiala ter redno in izredno servisiranje monitorjev.
01.12.2022JN005644/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava laboratorijskega potrošnega materiala za obdobje dveh let
19.01.2023JN007223/2022-C01/2023, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM IN ZDRAVILI
23.01.2023JN007024/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA IZ KRVI IN KOAGULCIJSKI FAKTORJI
26.01.2023JN004766/2022-C01/2023, Blago: Dobava zdravil, medicinskih pripomočkov, kozmetike in prehranskih dopolnil za potrebe LL Grosist d.o.o.
26.01.2023JN005256/2022-C01/2023, Blago: FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA
03.02.2023JN002821/2022-C01/2023, Blago: Skupno javno naročilo dobave zdravil za potrebe 11 javnih zavodov
17.02.2023JN006831/2022-C01/2023, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za obdobje štirih (4.) let »Nabava zdravil«
20.02.2023JN007956/2022-C01/2023, Blago: Sukcesivna dobava zdravil - ponovitev
21.02.2023JN000847/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA IN RAZTOPINE ZA IZPIRANJE
23.02.2023JN008558/2022-C01/2023, Blago: Potrošni material za peritonealno dializo - ponovitev
02.03.2023JN007794/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA BIOLOŠKA.
06.03.2023JN000106/2023-C01/2023, Blago: NAKUP ZDRAVILA INFLIKSIMAB - ZDRAVILO INFLECTRA
17.03.2023JN007644/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA, MEDICINSKI PRIPOMOČKI, PREHRANSKA DOPOLNILA, OTROŠKO MLEKO
21.03.2023JN000361/2023-C01/2023, Blago: RAZTOPINE IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA PERITONEALNO DIALIZO
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si