Pregled objav javnih naročil

SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
20.01.2021JN006410/2020-X01/2021, Blago: Lekarniške kemikalije
01.04.2021JN000289/2021-X01/2021, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA MONITOR ZA KONTINUIRNE METODE NADOMESTNEGA ZDRAVLJENJA
08.06.2021JN002379/2021-X01/2021, Blago: Najem avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Glazija
19.08.2021JN003383/2021-X01/2021, Blago: Nakup monitorja za kontinuirano nadomestno zdravljenje ledvične odpovedi (CRRT) s potrošnim materialom za obdobje 4 let
08.11.2021JN004623/2021-X01/2021, Blago: Sukcesivna dobava zdravil - ZDravila II
23.08.2022JN003848/2022-X01/2022, Blago: NAKUP HEMATOLOŠKEGA ANALIZATORJA
24.01.2023JN006965/2020-X01/2023, Blago: KEMIKALIJE IN EMBALAŽA (farmacevtske ovojnine)
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
07.01.2021JN004813/2020-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za obdobje 24 mesecev
12.01.2021JN007954/2020-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVILA NADROPARIN
12.01.2021JN005932/2020-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVIL - NIZKOMOLEKULARNIH HEPARINOV
21.01.2021JN007255/2020-C01/2021, Blago: Dobava sanitetnega materiala za obdobje štirih let
25.01.2021JN006452/2020-C01/2021, Blago: Sukcesivna dobava farmacevtska ovojnine za galenski laboratorij in lekarne za obdobje štirih let
01.02.2021JN005558/2020-C01/2021, Blago: ZDRAVILA BIOLOŠKA KASKADNI SISTEM
02.02.2021JN004482/2020-C01/2021, Blago: ZDRAVILA
09.02.2021JN003987/2020-C01/2021, Blago: Različna zdravila
26.02.2021JN007791/2020-C01/2021, Blago: RAZTOPINE IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA PERITONEALNO DIALIZO
11.03.2021JN001163/2021-C01/2021, Storitve: Distribucija cepiva proti Covid-19
16.03.2021JN007472/2020-C01/2021, Blago: Zdravila
18.03.2021JN007973/2020-C01/2021, Blago: Nakup zdravila BeneFIX
23.03.2021JN007691/2020-C01/2021, Blago: Laboratorijski material za centralni laboratorij
13.04.2021JN003667/2020-C01/2021, Blago: FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA
16.04.2021JN002625/2020-C01/2021, Blago: Dobava in namestitev avtomatiziranega lab. sistema (ALS) za izvajanje biokemičnih in imunokemičnih preiskav s pogar. vzdr. za obdobje 5 let in nakup diagnostičnega potr. mat.
26.04.2021JN000197/2021-C01/2021, Blago: 80-ZDRAVILA 2021-2022
03.05.2021JN007771/2020-C01/2021, Blago: Dobava zdravil za bolnišnično lekarno
12.05.2021JN000306/2021-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVIL - IZ NASLOVA POVEČANE PORABE ZARADI COVID
27.05.2021JN001255/2021-C01/2021, Blago: Zdravila po specifikaciji
31.05.2021JN001472/2021-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVILA DARATUMUMAB
24.06.2021JN000652/2021-C01/2021, Blago: Nabava zdravil
20.07.2021JN001619/2021-C01/2021, Blago: Postavitev avtomatiziranega sistema (ALS) za izvajanje biokemičnih in imunokemičnih preiskav na uporabo ter dobava potrošnega materiala
30.07.2021JN002003/2021-C01/2021, Blago: 34 ZDRAVILA
17.08.2021JN003495/2021-C01/2021, Blago: Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta
03.09.2021JN003323/2021-C01/2021, Blago: Nakup zdravil
05.10.2021JN000322/2021-C01/2021, Blago: NAKUP LABORATORIJSKO DIAGNOSTIČNIH SREDSTEV
28.10.2021JN001554/2021-C01/2021, Blago: NAKUP POSEBNIH SKUPIN ZDRAVIL
02.12.2021JN005268/2021-C01/2021, Blago: Zdravila
13.01.2022JN004548/2021-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVILA RAVULIZUMAB
20.01.2022JN005278/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI ZA HORMONSKI IN IMUNOLOŠKI LABORATORIJ
20.01.2022JN004837/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA ZDRAVIL,DOLEČENIH PREHRANSKIH DOPOLNIL IN DOLOČENIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV ZA OBDOBJE 4 LET
27.01.2022JN006515/2021-C01/2022, Blago: ZDRAVILA IZ KRVI IN KOAGULACIJSKI FAKTORJI
01.02.2022JN007281/2021-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravila botulin toksin po sklopih
24.02.2022JN008060/2021-C01/2022, Blago: Reagenti in laboratorijski material
24.03.2022JN008519/2021-C01/2022, Blago: DIALIZNI POTROŠNI MATERIAL 2022
31.03.2022JN008520/2021-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVILA NADROPARIN, ENOKSAPARIN IN DALTEPARIN
01.04.2022JN008485/2021-C01/2022, Blago: Zdravila
14.04.2022JN005537/2021-C01/2022, Blago: DOBAVA EMBALAŽE, REAGENTOV, FARMACEVTSKIH SUBSTANC, KEMIKALIJ, ČAJEV IN NEGOVALNE KOZMETIKE ZA OBDOBJE 4 LET
05.05.2022JN000355/2022-C01/2022, Blago: Dobava zdravil in medicinskih pripomočkov za potrebe LL Grosist d.o.o.
24.05.2022JN004373/2021-C01/2022, Blago: REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA PREISKAVE VIRUSNIH MARKERJEV (HEPATITIS A, B IN C, HIV IN ANTI-TREPONEMA PALLIDUM) PRI PACIENTIH IN KRVODAJALCIH
25.05.2022JN001150/2022-C01/2022, Blago: Dializni potrošni material- bikarbonatne kapsule
02.06.2022JN002060/2022-C01/2022, Blago: Dobava zdravil za obdobje štirih let
02.06.2022JN001154/2022-C01/2022, Storitve: DISTRIBUCIJA ZDRAVIL PROTI COVID-19
10.06.2022JN006239/2021-C01/2022, Blago: Dobave laboratorijskega materiala
16.06.2022JN000474/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za bolnišnično lekarno
16.06.2022JN001450/2022-C01/2022, Blago: Laboratorijski material
24.06.2022JN000623/2022-C01/2022, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA MONITORJE ZA KONTINUIRANE HEMODIALIZNE METODE
24.06.2022JN000201/2022-C01/2022, Blago: DIALIZNI MATERIALI
08.07.2022JN000151/2022-C01/2022, Blago: NAKUP MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV
15.07.2022JN001519/2022-C01/2022, Blago: Dializni material in raztopine CAPD,PD
05.08.2022JN002949/2022-C01/2022, Blago: Nakup zdravil
18.08.2022JN003525/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVIL S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA OBDOBJE ENEGA LETA
22.08.2022JN003131/2022-C01/2022, Blago: 24 - ZDRAVILA 2022
25.08.2022JN003823/2022-C01/2022, Blago: HEMODIALIZNI MATERIAL
25.08.2022JN004691/2021-C01/2022, Blago: NAKUP KIRURŠKIH LEPIL IN LOKALNIH HEMOSTATIKOV
30.08.2022JN007341/2021-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKO DIAGNOSTIČNA SREDSTVA II
01.09.2022JN001407/2022-C01/2022, Blago: Zdravila po specifikaciji
05.09.2022JN001156/2022-C01/2022, Blago: Dializni potrošni material
29.09.2022JN003261/2022-C01/2022, Blago: Zdravstveni potrošni material za peritonealno dializo, sklenitev okvirnega sporazuma z enim dobaviteljem, za 4 (štiri) leta
11.10.2022JN004340/2022-C01/2022, Blago: ZDRAVILA 2022
13.10.2022JN001082/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVIL
21.11.2022JN006694/2022-C01/2022, Blago: NAKUP KIRURŠKIH LEPIL IN LOKALNIH HEMOSTATIKOV
28.11.2022JN002642/2022-C01/2022, Blago: NAKUP GOTOVIH ZDRAVIL
01.12.2022JN005640/2022-C01/2022, Blago: Nabava dializnega potrošnega materiala ter redno in izredno servisiranje monitorjev.
01.12.2022JN005644/2022-C01/2022, Blago: Sukcesivna dobava laboratorijskega potrošnega materiala za obdobje dveh let
19.01.2023JN007223/2022-C01/2023, Blago: OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM IN ZDRAVILI
23.01.2023JN007024/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA IZ KRVI IN KOAGULCIJSKI FAKTORJI
26.01.2023JN004766/2022-C01/2023, Blago: Dobava zdravil, medicinskih pripomočkov, kozmetike in prehranskih dopolnil za potrebe LL Grosist d.o.o.
26.01.2023JN005256/2022-C01/2023, Blago: FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA
03.02.2023JN002821/2022-C01/2023, Blago: Skupno javno naročilo dobave zdravil za potrebe 11 javnih zavodov
03.02.2023JN000777/2022-C01/2023, Storitve: SKLADIŠČENJE OSEBNE VAROVALNE OPREME
17.02.2023JN006831/2022-C01/2023, Blago: Sukcesivna dobava zdravil za obdobje štirih (4.) let »Nabava zdravil«
20.02.2023JN007956/2022-C01/2023, Blago: Sukcesivna dobava zdravil - ponovitev
21.02.2023JN000847/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA IN RAZTOPINE ZA IZPIRANJE
23.02.2023JN008558/2022-C01/2023, Blago: Potrošni material za peritonealno dializo - ponovitev
02.03.2023JN007794/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA BIOLOŠKA.
06.03.2023JN000106/2023-C01/2023, Blago: NAKUP ZDRAVILA INFLIKSIMAB - ZDRAVILO INFLECTRA
17.03.2023JN007644/2022-C01/2023, Blago: ZDRAVILA, MEDICINSKI PRIPOMOČKI, PREHRANSKA DOPOLNILA, OTROŠKO MLEKO
21.03.2023JN000361/2023-C01/2023, Blago: RAZTOPINE IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA PERITONEALNO DIALIZO
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si