Pregled objav javnih naročil

IXTLAN TEAM, razvoj programske opreme, d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
11.08.2022JN004269/2022-X01/2022, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema za upravljanje dolga, zadolževanja in poroštev - DZP
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
15.06.2021JN003526/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava DGC (digital green certificate)
30.07.2021JN002778/2021-C01/2021, Storitve: Nadgradnja, prilagoditev in vzdrževanje IS e-MA za programsko obdobje OP 2021-2027 (IS e-MA2)
19.08.2021JN003187/2021-C01/2021, Storitve: Storitve zagotavljanja delovanja, vzdrževanja in nadgrajevanja informacijskega sistema Register davčnih zavezancev.
16.11.2021JN006029/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje sistema zVEM
25.11.2021JN005737/2021-C01/2021, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izgradnjo aplikacije MIGRA III ter vzdrževanje aplikacij MIGRA II in MIGRA III
06.12.2021JN006502/2021-C01/2021, Storitve: Nadgradnje in vzdrževanje programske opreme ter razvoj novih storitev v informacijskem sistemu VIES za 2-letno obdobje
21.03.2022JN008374/2021-C01/2022, Storitve: Nadgradnja eTKV, vzdrževanje in podpora uporabnikom za informacijski sistem eTKV za obdobje petih let
21.04.2022JN000766/2022-C01/2022, Storitve: Nadgradnje in vzdrževanje programske opreme ter razvoj novih storitev v informacijskem sistemu G2G za 2-letno obdobje
15.07.2022JN003053/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema nacionalnega enotnega okna za pomorski promet
17.10.2022JN005927/2022-C01/2022, Storitve: Dopolnitev informacijskega sistema MFERAC zaradi zakonskih sprememb in zagotavljanje delovanja sistema
21.11.2022JN006518/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja infrastrukture za upravljanje, izdajo in preverjanje EU digitalnih COVID potrdil
19.01.2023JN008580/2022-C01/2023, Storitve: JN 34/2022 VRDZ - storitve zagotavljanja delovanja, vzdrževanja in nadgrajevanja informacijskega sistema Register davčnih zavezancev (RDZ)
16.03.2023JN008409/2022-C01/2023, Storitve: Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema MFERAC
08.05.2023JN002030/2023-C01/2023, Storitve: JN 10/2023 VIES - Nadgradnje in vzdrževanje programske opreme ter razvoj novih storitev v informacijskem sistemu VIES za 2-letno obdobje
08.05.2023JN002082/2023-C01/2023, Storitve: Izgradnja in vzdrževanje IS za izvajanje ukrepov SKP (CAP 2023-2027), 44./I.b člen ZJN-3
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si